A Christmas Carol with English-Polish Dictionary by Charles Dickens (online free books)

Opowieść wigilijna z podręcznym słownikiem angielsko-polskim (best ebooks to read)


Table of Content

CHAPTER 1 - STAVE ONE. MARLEY'S GHOST
CHAPTER 2 - STAVE TWO. THE FIRST OF THE THREE SPIRITS
CHAPTER 3. STAVE THREE. THE SECOND OF THE THREE SPIRITS
CHAPTER 4. STAVE FOUR. THE LAST OF THE SPIRITS
CHAPTER 5. STAVE FIVE. THE END OF IT

A Christmas Carol Text

Christmas - Boże Narodzenie

Carol - wesoło ćwierkać; kolęda

Charles - Karol

dickens - Dickens

CHAPTER 1 - STAVE ONE. MARLEY'S GHOST

Chapter - rozdział

stave - przedziurawić; klepka beczki, pięciolinia, zwrotka

ghost - duch, upiór, fantom, tzwid

Marley was dead, to begin with. There is no doubt whatever about that. The register of his burial was signed by the clergyman, the clerk, the undertaker, and the chief mourner. Scrooge signed it. And Scrooge's name was good upon 'Change for anything he chose to put his hand to. Old Marley was as dead as a door-nail.

no doubt whatever - bez żadnych wątpliwości

register - dziennik; rejestr; rejestrować, zarejestrować

burial - pogrzeb, pochówek

clergyman - duchowny, kleryk

clerk - urzędnik, sprzedawca, recepcjonista

undertaker - przedsiębiorca pogrzebowy, zakład pogrzebowy

chief - szefa; wódz; szef, kierownik, naczelnik, głowica

mourner - żałobnik, żałobnica

Scrooge - sknera

upon - ponad

nail - przybić gwoździem, przybić; paznokieć, gwóźdź, ćwiek

Mind! I don't mean to say that I know, of my own knowledge, what there is particularly dead about a door-nail. I might have been inclined, myself, to regard a coffin-nail as the deadest piece of ironmongery in the trade. But the wisdom of our ancestors is in the simile; and my unhallowed hands shall not disturb it, or the Country's done for.

particularly - szczególnie

inclined - przechylić, skłonić, nachylać, mieć na coś ochotę; zbocze, stok

regard - co; mieć wzgląd, brać pod uwagę, dotyczyć

coffin - trumna

ironmongery - wyroby żelazne

trade - handel; branża (np. hotelowa); sprzedaż; wymiana, zamiana; zawód, fach; handlować; prowadzić biznes; interes

wisdom - mądrość

ancestors - przodków; przodek, wstępny, antenat

simile - porównanie

unhallowed - nieświęty

disturb - przeszkadzać, niepokoić, martwić, zmartwić

You will, therefore, permit me to repeat, emphatically, that Marley was as dead as a door-nail.

therefore - dlaczego; więc, zatem, dlatego, przeto

permit - pozwolenie; pozwalać, zezwalać

emphatically - stanowczo

Scrooge knew he was dead? Of course he did. How could it be otherwise? Scrooge and he were partners for I don't know how many years. Scrooge was his sole executor, his sole[12] administrator, his sole assign, his sole residuary legatee, his sole friend, and sole mourner.

otherwise - inaczej

sole - podeszwa, sola; jedyny

executor - wykonawca, wykonawczyni, wykonawca testamentu

administrator - zarządca, zarządczyni, administrator, administratorka

assign - przypisać; wyznaczać, wyznaczyć, asygnować

residuary - pozostałość

legatee - zapisobierca; spadkobiorca

And even Scrooge was not so dreadfully cut up by the sad event, but that he was an excellent man of business on the very day of the funeral, and solemnised it with an undoubted bargain.

dreadfully - okropnie, strasznie

cut up - pociąć, pocięty; pokroić, posiekać, pokrojony, posiekany; wygłupiać się

funeral - pogrzeb, pogrzebanie

solemnised - uroczysty

undoubted - niewątpliwe

bargain - okazja

The mention of Marley's funeral brings me back to the point I started from. There is no doubt that Marley was dead. This must be distinctly understood, or nothing wonderful can come of the story I am going to relate.

doubt - wątpliwości; wątpić, zwątpić, powątpiewać, wątpliwość

distinctly - wyraźnie

relate - odnosić się, zrelacjonować, dotyczyć

If we were not perfectly convinced that Hamlet's Father died before the play began, there would be nothing more remarkable in his taking a stroll at night, in an easterly wind, upon his own ramparts, than there would be in any other middle-aged gentleman rashly turning out after dark in a breezy spot-say St. Paul's Church-yard, for instance-literally to astonish his son's weak mind.

perfectly - idealnie; doskonale

Convinced - przekonany; przekonywać, przekonać

hamlet - przysiółek, sioło

more remarkable - bardziej niezwykły

stroll - spacer, przechadzka, spacerować, przechadzać

easterly - na wschód; wschodni

wind - wiać, przewijać, pozbawić tchu; wiatr

ramparts - wały; wał obronny, szaniec, szaniec, bronić, ochraniać

gentleman - dżentelmenem; dżentelmen, pan, panowie

rashly - lekkomyślnie

breezy - wietrzny, nieosłonięty od wiatru, rozpromieniony, śmiały

spot - cętka; plama

Paul - Paweł, Paweł

Yard - jard, dziedziniec

instance - zdarzenie, okazja, instancja

literally - dosłownie

astonish - zadziwić; zdumiewać, zdumieć

Scrooge never painted out Old Marley's name. There it stood, years afterwards, above the warehouse door: Scrooge and Marley. The firm was known as Scrooge and Marley. Sometimes people new to the business called Scrooge Scrooge, and sometimes Marley, but he answered to both names. It was all the same to him.

afterwards - potem, później, następnie

warehouse - magazyn, skład, magazynować

firm - firma; mocny, pewny

Oh! but he was a tight-fisted hand at the grindstone, Scrooge! a squeezing, wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous, old sinner! Hard and sharp as flint, from which no steel had ever struck out generous fire; secret, and self-contained, and solitary as an oyster.

tight - ciasno; ciasny

fisted - pięścią; pięść

grindstone - szlifierka, osełka

squeezing - ściskanie; (squeeze) ścisnąć, ściskać, wycisnąć

wrenching - szarpnąć, wyrwać; klucz francuski, szarpnięcie

grasping - chwytanie; trzymać, chwytać, rozumieć, pojmować, uchwyt

scraping - (scrap) pobić się; strzęp, resztki, skrobanie, skrawek, wycinek

clutching - ściskać, trzymać, uchwycić; sprzęgło, lęg, grupa, portmonetka

covetous - pożądliwy

sinner - grzesznik, grzesznica

sharp - ostry

Flint - krzemień, krzemyk, krzesiwo

steel - stal; stalowy

struck - uderzony; trafiać, strajkować, strajk, uderzenie

generous - wielkoduszny, szlachetny, hojny, szczodry

self - samego siebie

solitary - izolatka; jeden, samotniczy, samotny, ustronny

oyster - ostryga

The cold within him froze his old features, nipped his pointed nose, shrivelled his cheek, stiffened his gait; made his eyes red, his thin lips blue; and spoke out shrewdly in his grating voice. A frosty rime was on his head, and on his eyebrows, and his wiry chin.

within - wewnątrz, w przeciągu, w ciągu

froze - zamarzać, zamrażać

nipped - uszczypnięty; przytrzasnąć, niszczyć; uszczypnięcie

shrivelled - marszczyć, zmarszczyć

cheek - policzek

stiffened - zesztywnieć, zdrętwieć, usztywniać

gait - chód, krok

lips - usta; warga

shrewdly - sprytnie; chytrze

grating - ruszt; krata

frosty - mroźny; oszroniony; lodowaty

rime - szron, wiersz, rym

eyebrows - brwi; brew

wiry - żylasty, szorstki, szczupły ale umięśniony, silny, szorstki

chin - podbródek; broda

He carried his own low temperature always about with him; he iced his office in the dog-days; and didn't thaw it one degree at Christmas.

thaw - odwilż; roztapiać się, roztopić się, topnieć, stopnieć

External heat and cold had little influence on Scrooge. No[13] warmth could warm, no wintry weather chill him. No wind that blew was bitterer than he, no falling snow was more intent upon its purpose, no pelting rain less open to entreaty. Foul weather didn't know where to have him. The heaviest rain, and snow, and hail, and sleet could boast of the advantage over him in only one respect.

external - zewnętrzne; zewnętrzny

influence - wpływ; indukcja; wpływać, wpłynąć, oddziaływać

warmth - ciepła; ciepło

wintry - zimowy

chill - chłód; ostudzić, oziębić, zmrozić; ziąb, dreszcz

bitterer - gorzej; gorzki, rozgoryczony; zaciekle

intent - zamiary, intencje, cel; skupiony

pelting - (pelt) pędzić, obrzucać, bombardować; skóra, skórka, padanie

entreaty - błaganie, usilna prośba

foul - faul; oszukiwać; przewinienie; obrzydliwy, brudny, okropny

hail - grad; pochwalić, okrzyknąć bardzo dobrym; krzyknąć, przywołać; witać się, salutować; padać (grad)

sleet - deszcz ze śnieg

boast - szczycić się, chwalić się; przechwałka

respect - respekt, szacunek, estyma, poważanie

They often "came down" handsomely and Scrooge never did.

handsomely - przystojnie; ładnie, elegancko

Nobody ever stopped him in the street to say, with gladsome looks, "My dear Scrooge, how are you? When will you come to see me?" No beggars implored him to bestow a trifle, no children asked him what it was o'clock, no man or woman ever once in all his life inquired the way to such and such a place, of Scrooge.

gladsome - radosny, zadowolony

beggars - żebrak, żebraczka, biedak, biedaczka

implored - błagać, napraszać się

bestow - obdarzyć, nadać, obdarowywać

trifle - fraszka, drobiazg, błahostka, bzdet

inquired - zapytać, pytać, dowiadywać się

Even the blind men's dogs appeared to know him; and, when they saw him coming on, would tug their owners into doorways and up courts; and then would wag their tails as though they said, "No eye at all is better than an evil eye, dark master!"

blind - ślepy, niewidomy, w ciemno, na ślepo, zasłona, oślepiać, oślepić

tug - pociągnąć; szarpnięcie, holownik

owners - właścicieli; właściciel, właścicielka

doorways - wejście

Courts - sądy; dziedziniec, podwórze

wag - machać, merdać, wagarować

tails - ogony; śledzić kogoś; ogon, kita, część końcowa, poła

though - ale; jednak, mimo to, bez względu na to, choć, chociaż

evil - zło; zły; źle

Master - opanować; mistrz, pan, kapitan, gospodarz

But what did Scrooge care? It was the very thing he liked. To edge his way along the crowded paths of life, warning all human sympathy to keep its distance, was what the knowing ones call "nuts" to Scrooge.

edge - krawędź, skraj, rąbek, obrzeże

paths - ścieżki; kierunek, ścieżka

warning - ostrzeżenie; uwaga

sympathy - współczucie; sympatia

Once upon a time-of all the good days in the year, on Christmas Eve-old Scrooge sat busy in his counting-house. It was cold, bleak, biting weather: foggy withal: and he could hear the people in the court outside go wheezing up and down, beating their hands upon their breasts, and stamping their feet upon the pavement stones to warm them.

eve - wigilia, przeddzień

bleak - smętny, marny, niewesoły; ponury, przygnębiający

foggy - mglisty

withal - ponadto, jednakowoż

Court - dziedziniec, podwórze, dwór, trybunał, sąd

wheezing - świszczący oddech; (wheeze) wydyszeć, oddychać chrapliwie

breasts - piersi; pierś, biust, cycek

pavement - chodnik; nawierzchnia drogi, bruk

The City clocks had only just gone three, but it was quite dark already-it had not been light all day-and candles were flaring in the windows of the neighbouring offices, like ruddy smears upon the palpable brown air. The fog came pouring in at every chink and keyhole, and was so dense without, that, although the court was of the narrowest, the houses opposite were mere phantoms.

candles - świece; świeca, świeczka, gromnica

flaring - płomień; blask, rakietnica, flara, szwedy, klosz

ruddy - rumiany, czerwonawy, cholerny

smears - mazać, pomazać, smarować, posmarować, mazać, pomazać, smarować

palpable - namacalny

Fog - mgła

pouring in - wlać; wlewać się gdzieś, napływać w dużej ilości (np. o tłumie)

chink - podbródek; zabrzęczeć, zadzwonić; szczelina, brzęk

keyhole - dziurka od klucza

dense - gęsty, szczelny, zwarty, zbity, tępy

mere - tylko; sam, samodzielny, zwyczajny

phantoms - fantomy; fantom

To see the dingy cloud come drooping down, obscuring everything,[14] one might have thought that nature lived hard by and was brewing on a large scale.

dingy - obskurny; wyblakły, spłowiały, brudny, poplamiony

drooping - opaść, opadać, zwiędnąć, zwisać, słabnąć; pochylenie, opadnięcie

obscuring - zaciemniające; ciemny, niewyraźny, ukryty, mało znany

brewing - warzenie piwa; warzenie

scale - wdrapać się; skala, łuska; wagowy

The door of Scrooge's counting-house was open, that he might keep his eye upon his clerk, who in a dismal little cell beyond, a sort of tank, was copying letters. Scrooge had a very small fire, but the clerk's fire was so very much smaller that it looked like one coal.

dismal - ponury, okropny, posępny

cell - komórka, cela

beyond - poza

tank - czołg, zbiornik, cysterna, basen, bak

coal - węgiel

But he couldn't replenish it, for Scrooge kept the coal-box in his own room; and so surely as the clerk came in with the shovel, the master predicted that it would be necessary for them to part. Wherefore the clerk put on his white comforter, and tried to warm himself at the candle; in which effort, not being a man of strong imagination, he failed.

replenish - uzupełnić, zaopatrzyć

surely - pewnie; z pewnością, na pewno, niewątpliwie

shovel - łopata

wherefore - dlaczego

comforter - pocieszyciel, pocieszycielka

candle - świeca, świeczka, gromnica

effort - wysiłek, staranie

imagination - fantazja, imaginacja, wyobraźnia, urojenie, wyobrażenie

"A merry Christmas, uncle! God save you!" cried a cheerful voice. It was the voice of Scrooge's nephew, who came upon him so quickly that this was the first intimation he had of his approach.

merry - radosny, wesoły

cheerful - pogodny, radosny, wesoły, ochoczy

nephew - siostrzeńcem; bratanek

intimation - oznaka, ogłoszenie, zawiadomienie

approach - zbliżać się; podejście

"Bah!" said Scrooge. "Humbug!"

Bah - nonsens, bzdura

humbug - oszust, bzdura, lipa, nonsens

He had so heated himself with rapid walking in the fog and frost, this nephew of Scrooge's, that he was all in a glow; his face was ruddy and handsome; his eyes sparkled, and his breath smoked again.

rapid - szybki; bystrzyna, bystrze, szypot, progi

frost - mróz; oszronić; lukrować, polukrować

glow - blask; jarzyć się, żarzyć się, pałać, promienieć, świecić

handsome - piękny, przystojny

sparkled - błyszczały; skrzyć się, lśnić, błyszczeć; blask

breath - oddech, oddychanie

"Christmas a humbug, uncle!" said Scrooge's nephew. "You don't mean that, I am sure?"

"I do," said Scrooge. "Merry Christmas! What right have you to be merry? What reason have you to be merry? You're poor enough."

"Come, then," returned the nephew gaily. "What right have you to be dismal? What reason have you to be morose? You're rich enough."

gaily - łatwo; wesoło, wystawnie

morose - moro; ponury, posępny

Scrooge, having no better answer ready on the spur of the moment, said, "Bah!" again; and followed it up with "Humbug!"

on the spur of the moment - pod wpływem chwili, spontanicznie (zrobić coś) 

"Don't be cross, uncle!" said the nephew.

"A Merry Christmas, uncle! God save you!" cried a cheerful voice. "A Merry Christmas, uncle! God save you!" cried a cheerful voice.

"What else can I be," returned the uncle, "when I live in [15]such a world of fools as this? Merry Christmas! Out upon merry Christmas! What's Christmas-time to you but a time for paying bills without money; a time for finding yourself a year older, and not an hour richer; a time for balancing your books, and having every item in 'em through a round dozen of months presented dead against you?

fools - głupcy; głupek, dureń, głupiec, tłumok, bałwan, bęcwał, baran

Christmas-time - (Christmas-time) Okres świąt Bożego Narodzenia

balancing - balansowanie; balans, bilans, saldo

dozen - tuzin; tuziny, dziesiątki, kilkadziesiąt

If I could work my will," said Scrooge indignantly, "every idiot who goes about with 'Merry Christmas'on his lips should be boiled with his own pudding, and buried with a stake of holly through his heart. He should!"

indignantly - z oburzeniem

idiot - idiota, idiotka, głupek, głupiec

pudding - kaszanka; pudding; budyń

buried - pochowany; pochować, pogrzebać, zasypać

stake - pal, kół, stawka

holly - ostrokrzew

"Uncle!" pleaded the nephew.

pleaded - zarzut; błagać

"Nephew!" returned the uncle sternly, "keep Christmas in your own way, and let me keep it in mine."

sternly - surowo

"Keep it!" repeated Scrooge's nephew. "But you don't keep it."

"Let me leave it alone, then," said Scrooge. "Much good may it do you! Much good it has ever done you!"

"There are many things from which I might have derived good, by which I have not profited, I dare say," returned the nephew; "Christmas among the rest.

derived - czerpać, znaleźć, pochodzić

profited - zyskał; zysk, korzyść, przychód, profit, korzystać, skorzystać

dare - odważyć się, ośmielić, mieć czelność

But I am sure I have always thought of Christmas-time, when it has come round-apart from the veneration due to its sacred name and origin, if anything belonging to it can be apart from that-as a good time; a kind, forgiving, charitable, pleasant time; the only time I know of, in the long calendar of the year, when men and women seem by one consent to open their shut-up hearts freely, and to think of people below them as if they really were fellow-passengers to the grave, and not another race of creatures bound on other journeys. And therefore, uncle, though it has never put a scrap of gold or silver in my pocket, I believe that it has done me good, and will do me good; and I say, God bless it!"

apart - od siebie; osobno

veneration - cześć, szacunek

due - należne; należny; spodziewany

sacred - poświęcony, święty, religijny

origin - pochodzenie, początek

belonging to it - należących do niej; niego

forgiving - przebaczać, przebaczyć, odpuszczać, odpuścić, darowywać, darować

charitable - charytatywne

pleasant - przyjemny

calendar - kalendarz

consent - zgadzać

freely - swobodnie

fellow - człowiek, facet, kolega

grave - grób, mogiła; poważny

creatures - stworzenia; istota, stworzenie

bound - związany; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

scrap - złom; pobić się; skrawek, strzęp, resztki

bless - pobłogosławić, poświęcić

The clerk in the tank involuntarily applauded. Becoming immediately sensible of the impropriety, he poked the fire, and extinguished the last frail spark for ever.[16]

involuntarily - mimowolnie

applauded - oklaskiwany; klaskać, oklaskiwać, bić brawo

sensible - sensowny, rozsądny

impropriety - nieprawidłowość, nieprzyzwoitość, niecenzuralność, niestosowność

poked - rozgrzebać, przegarnąć, wetknąć; pstryczek, strzał, cios

extinguished - zgasły; stłumić, ugasić, zgasić, stłumić, ugasić, wymazać

frail - słaba; słabowity, wątły

spark - iskra

"Let me hear another sound from you," said Scrooge, "and you'll keep your Christmas by losing your situation! You're quite a powerful speaker, sir," he added, turning to his nephew. "I wonder you don't go into Parliament."

powerful - mocny, potężny

wonder - zastanawiać; cud, dziw, dziwo, zdumienie, zdumiewać się

Parliament - parlament

"Don't be angry, uncle. Come! Dine with us to-morrow."

dine - zjeść; jeść obiad, obiadować, jeść kolację

morrow - nazajutrz, jutro

Scrooge said that he would see him--Yes, indeed he did. He went the whole length of the expression, and said that he would see him in that extremity first.

indeed - rzeczywiście; naprawdę, w rzeczy samej, zaiste, w istocie

Length - długość

extremity - kraniec, koniec, kończyna, ostateczność

"But why?" cried Scrooge's nephew. "Why?"

"Why did you get married?" said Scrooge.

"Because I fell in love."

"Because you fell in love!" growled Scrooge, as if that were the only one thing in the world more ridiculous than a merry Christmas. "Good afternoon!"

growled - warknął; warczenie

ridiculous - śmieszne

"Nay, uncle, but you never came to see me before that happened. Why give it as a reason for not coming now?"

Nay - nie; ba

"Good afternoon," said Scrooge.

"I want nothing from you; I ask nothing of you; why cannot we be friends?"

"Good afternoon!" said Scrooge.

"I am sorry, with all my heart, to find you so resolute. We have never had any quarrel to which I have been a party. But I have made the trial in homage to Christmas, and I'll keep my Christmas humour to the last. So A Merry Christmas, uncle!"

resolute - zdecydowany, stanowczy, niezachwiany

quarrel - sprzeczać się; kłótnia, sprzeczka, swary, spór, zarzut

trial - rozprawa, proces, próba, udręka

homage - hołd

humour - humor, nastrój

"Good afternoon," said Scrooge.

"And A Happy New Year!"

"Good afternoon!" said Scrooge.

His nephew left the room without an angry word, notwithstanding. He stopped at the outer door to bestow the greetings of the season on the clerk, who, cold as he was, was warmer than Scrooge; for he returned them cordially.

notwithstanding - mimo wszystko

greetings - pozdrowienia; pozdrowienie

cordially - serdecznie

"There's another fellow," muttered Scrooge, who overheard him: "my clerk, with fifteen shillings a week, and a wife and family, talking about a merry Christmas. I'll retire to Bedlam."[17]

muttered - mruknął; wymamrotać, mruknąć, mamrotać; mamrotanie

overheard - podsłuchane; podsłuchiwać, podsłuchać

shillings - szylingów; szyling

retire - przejść na emeryturę, kłaść się spać, wycofywać się, wycofać

bedlam - bajzel

This lunatic, in letting Scrooge's nephew out, had let two other people in. They were portly gentlemen, pleasant to behold, and now stood, with their hats off, in Scrooge's office. They had books and papers in their hands, and bowed to him.

lunatic - szaleńcem; wariat, szaleniec

portly - korpulentny, tęgi, postawny

gentlemen - dżentelmen, dżentelmen, pan, panowie-p

behold - zobaczyć; ujrzeć

bowed - zginać się, ukłonić się, kłaniać się; łuk, kokarda

"Scrooge and Marley's, I believe," said one of the gentlemen, referring to his list. "Have I the pleasure of addressing Mr. Scrooge, or Mr. Marley?"

pleasure - przyjemność

"Mr. Marley has been dead these seven years," Scrooge replied. "He died seven years ago, this very night."

"We have no doubt his liberality is well represented by his surviving partner," said the gentleman, presenting his credentials.

liberality - hojność, liberalność

represented - reprezentowane; reprezentować, symbolizować, przedstawiać

surviving - przeżywać, przeżyć, przetrwać, przeżywać, przeżyć, przeżyć

credentials - referencje

It certainly was; for they had been two kindred spirits. At the ominous word "liberality" Scrooge frowned, and shook his head, and handed the credentials back.

kindred - krewni, rodzina; blisko spokrewniony, bratni

spirits - duchy; dusza, duch, duch, duch, duch, alkohol, spirytus

ominous - złowieszczy

frowned - zmarszczył brwi; marszczyć, zmarszczyć brwi

"At this festive season of the year, Mr. Scrooge," said the gentleman, taking up a pen, "it is more than usually desirable that we should make some slight provision for the poor and destitute, who suffer greatly at the present time. Many thousands are in want of common necessaries; hundreds of thousands are in want of common comforts, sir."

festive - biesiadny

desirable - pożądane; pożądany

Slight - nieznacznie; drobny, mały

provision - przepis; zaopatrzenie, prowiant, aprowizacja, zabezpieczenie

destitute - nędzarze, bez środków do życia, pozbawiony czegoś

suffer - cierpieć, pokutować

greatly - bardzo

comforts - wygody; wygoda, komfort, pociecha

"Are there no prisons?" asked Scrooge.

"Plenty of prisons," said the gentleman, laying down the pen again.

plenty - obfitość; dużo

laying down - położyć (się); ułożyć (się)

"And the Union workhouses?" demanded Scrooge. "Are they still in operation?"

Union - unia, związek, sojusz, suma (zbiór

workhouses - domy pracy; przytułek, warsztat, dom poprawczy

demanded - zażądał; popyt, popyt, wymaganie

operation - działanie, funkcjonowanie, operacja, działania

"They are. Still," returned the gentleman, "I wish I could say they were not."

"The Treadmill and the Poor Law are in full vigour, then?" said Scrooge.

Treadmill - bieżnia

full vigour - w pełni sił, pełny wigoru; enegrii

"Both very busy, sir."

"Oh! I was afraid, from what you said at first, that something had occurred to stop them in their useful course," said Scrooge. "I am very glad to hear it."[18]

occurred - miało miejsce; zdarzać się, zdarzyć się, wydarzać się

Glad - zadowolony

"Under the impression that they scarcely furnish Christian cheer of mind or body to the multitude," returned the gentleman, "a few of us are endeavouring to raise a fund to buy the Poor some meat and drink, and means of warmth. We choose this time, because it is a time, of all others, when Want is keenly felt, and Abundance rejoices. What shall I put you down for?"

impression - odcisk; wrażenie; impresja; imitacja

scarcely - ledwo; ledwie

furnish - meblować, umeblować, dostarczyć, dostarczać, zaopatrzyć

Christian - chrześcijanin, chrześcijanka, Krystian, chrześcijański

cheer - kibicować; pocieszać, dodawać otuchy, rozweselać

multitude - mnogość; mnóstwo, multum, bezlik

endeavouring - starania; starać się; próba, staranie

fund - fundusz; finansować, sfinansować

keenly - chętnie; żywo, dotkliwie, zaciekle, przenikliwie

abundance - obfitość

rejoices - raduje się; radować

"Nothing!" Scrooge replied.

"You wish to be anonymous?"

anonymous - anonimowy

"I wish to be left alone," said Scrooge. "Since you ask me what I wish, gentlemen, that is my answer. I don't make merry myself at Christmas, and I can't afford to make idle people merry. I help to support the establishments I have mentioned-they cost enough; and those who are badly off must go there."

make merry - weselić się

afford - pozwalać

idle - nic; leniwy, jałowy, pusty, bezczynny, daremny

establishments - placówki; założenie, ustanowienie, placówka

"Many can't go there; and many would rather die."

"If they would rather die," said Scrooge, "they had better do it, and decrease the surplus population. Besides-excuse me-I don't know that."

decrease - zmniejszyć; spadek, ubytek

surplus - nadmiar, nadwyżka

besides - poza tym; obok, przy, poza

Excuse - słucham; wybaczać, wybaczyć, przebaczać, przebaczyć

"But you might know it," observed the gentleman.

observed - obserwowany; obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić

"It's not my business," Scrooge returned. "It's enough for a man to understand his own business, and not to interfere with other people's. Mine occupies me constantly. Good afternoon, gentlemen!"

interfere - wtrącać

occupies - zajmuje; okupować

constantly - stale; ciągle, nieustannie, bezustannie

Seeing clearly that it would be useless to pursue their point, the gentlemen withdrew. Scrooge resumed his labours with an improved opinion of himself, and in a more facetious temper than was usual with him.

useless - bezużyteczne; niepotrzebny, bezużyteczny

pursue - ścigać

withdrew - wycofał się; cofnąć, wycofać, odwołać, podjąć, zamknąć

resumed - wznowione; wznawiać, zająć ponownie, życiorys, cv

labours - pracy; praca, robota, poród, pracować

facetious - żartobliwy

temper - złagodzić, ostudzić, powściągnąć; nastrój, humor, charakter

Meanwhile the fog and darkness thickened so, that people ran about with flaring links, proffering their services to go before horses in carriages, and conduct them on their way.

Meanwhile - tymczasem, na razie, w międzyczasie

darkness - ciemność, mrok

thickened - gęstnieć, zagęścić, zagęszczać, zgęstnieć

proffering - proponować

carriages - wagony; powóz, kareta, karetka

conduct - postępowanie; zarządzanie; kierownictwo; zachowanie; fabuła; prowadzić

The ancient tower of a church, whose gruff old bell was always peeping slily down at Scrooge out of a Gothic window in the wall, became invisible, and struck the hours and quarters in the clouds, with tremulous vibrations afterwards, as if its teeth were chattering in its frozen head up there. The cold became[19] intense.

gruff - szorstki

bell - dzwonek; dzwon

peeping - podglądanie; zerknąć, podejrzeć, podglądać; spojrzenie

slily - przebiegle, sprytnie

Gothic - gotyk; gocki; gotycki

invisible - niewidoczny, niewidzialny

tremulous - drżący

vibrations - drganie, drżenie

chattering - paplanie; (chatter) paplać, szczękać zębami; gwar, skrzek, pisk

frozen - zamrożony; zamarzać, zamrażać

intense - intensywny

In the main street, at the corner of the court, some labourers were repairing the gas-pipes, and had lighted a great fire in a brazier, round which a party of ragged men and boys were gathered: warming their hands and winking their eyes before the blaze in rapture. The water-plug being left in solitude, its overflowings suddenly congealed, and turned to misanthropic ice.

labourers - (labour) praca, trud, siła robocza; pracownik fizyczny, robotnik

pipes - rury; piszczałka, fujarka, piszczałka, rura, rurki-p, potok

brazier - lutownica; koksiak

ragged - (rag) nabijać się, dokuczać; szmata, gazeta; wystrzępiony

gathered - zebrane; zbierać, zebrać, gromadzić, zgromadzić

winking - (wink) mrugać, zamigotać; mrugnięcie oka; mruganie, migotanie

blaze - blask; płonąć, palić się; ogień, płomień, pożar, wybuch

rapture - zachwyt, uniesienie

plug - wtyczka; zatyczka

solitude - samotność

overflowings - przelewy; (overflow) zalać, zalewać

congealed - zestalony; zestalić

misanthropic - mizantropijny

The brightness of the shops, where holly sprigs and berries crackled in the lamp heat of the windows, made pale faces ruddy as they passed. Poulterers'and grocers'trades became a splendid joke: a glorious pageant, with which it was next to impossible to believe that such dull principles as bargain and sale had anything to do.

brightness - blask, jasność

sprigs - gałązki; gałązka, latorośl

berries - jagody; jagoda

crackled - zaszeleścić, trzeszczeć; trzaski

pale - blednąć; blady

Poulterers - drobiarz

grocers - sklepy spożywcze; sklepikarz, sklepikarka

trades - transakcje; handel, transakcja, profesja, zawód, fach

splendid - wspaniały; arcydobry

glorious - wspaniały

pageant - parada, widowisko historyczne na świeżym powietrzu

dull - tępy; nudny; matowy; stępić; stępić się

principles - zasady; zasada, reguła, zasada, reguła, zasada, prawo

The Lord mayor, in the stronghold of the mighty Mansion House, gave orders to his fifty cooks and butlers to keep Christmas as a Lord Mayor's household should; and even the little tailor, whom he had fined five shillings on the previous Monday for being drunk and blood-thirsty in the streets, stirred up to-morrow's pudding in his garret, while his lean wife and the baby sallied out to buy the beef.

Lord mayor - burmistrz (w największych miastach brytyjskich) 

stronghold - twierdza, bastion, forteca

mighty - mocarny, potężny

mansion - rezydencja

butlers - lokaje; kamerdyner

household - rodzina, domownicy, gospodarstwo domowe

tailor - krawiec, krawcowa, krawczyni

whom - kogo; komu

previous - poprzedni, ubiegły, przedwczesny

stirred up - podburzony; zamieszany; zmącony

garret - poddasze

lean - opierać się, przechylić się, odchylić się; szczupły, chudy

sallied - sprzedany; wypad, wycieczka, złośliwa uwaga

Foggier yet, and colder! Piercing, searching, biting cold. If the good St. Dunstan had but nipped the Evil Spirit's nose with a touch of such weather as that, instead of using his familiar weapons, then indeed he would have roared to lusty purpose.

Foggier - bardziej mglisty; mglisty

biting cold - przenikliwie zimny

spirit - ducha; dusza, duch, alkohol, spirytus

familiar - znany, znajomy, nieobcy, bliski, poufały

weapons - broń, oręż

roared - ryknął; ryczeć, zaryczeć, ryczeć, zaryczeć, ryk, ryk, ryk

lusty - krzepki, gromki

The owner of one scant young nose, gnawed and mumbled by the hungry cold as bones are gnawed by dogs, stooped down at Scrooge's keyhole to regale him with a Christmas carol; but, at the first sound of

scant - niewielki, stromy, wątły

gnawed - obgryziony; gryźć, głodać

mumbled - mamrotał; mamrotać, mamrotanie

stooped - pochylony; schylać się, pochylać; podest

regale - podejmować

"God bless you, merry gentleman,

May nothing you dismay!"

dismay - przerażenie

Scrooge seized the ruler with such energy of action, that the singer fled in terror, leaving the keyhole to the fog, and even more congenial frost.

seized - zajęte; chwycić, złapać, chwytać, łapać

ruler - linijka; władca; władczyni

fled - uciekł; uciec, uciekać, zbiec, umknąć, umykać, uciec, uciekać

terror - groza; terror

congenial - przyjazny; arcymiły

At length the hour of shutting up the counting-house arrived.[20] With an ill-will Scrooge dismounted from his stool, and tacitly admitted the fact to the expectant clerk in the tank, who instantly snuffed his candle out, and put on his hat.

ill-will - (ill-will) zła wola; uraza; wrogość, niechęć

dismounted - zdemontowany; zsadzać, zsadzić, zsiadać, zsiąść

stool - stołek, taboret

tacitly - milcząco, bez słów

admitted - dopuszczony; wpuszczać, wpuścić, dopuszczać, dopuścić

expectant - pełen wyczekiwania; wyczekujący

instantly - natychmiast, od razu, momentalnie, błyskawicznie

snuffed - zatopiony; węszyć, wąchać, zgasić, wykończyć; tabaka

"You'll want all day to-morrow, I suppose?" said Scrooge.

"If quite convenient, sir."

Convenient - wygodne; dogodny

"It's not convenient," said Scrooge, "and it's not fair. If I was to stop half-a-crown for it, you'd think yourself ill used, I'll be bound?"

crown - ukoronować, uwieńczyć; korona

The clerk smiled faintly.

faintly - lekko, słabo

"And yet," said Scrooge, "you don't think me ill used when I pay a day's wages for no work."

wages - wynagrodzenia; pensja

The clerk observed that it was only once a year.

"A poor excuse for picking a man's pocket every twenty-fifth of December!" said Scrooge, buttoning his great-coat to the chin. "But I suppose you must have the whole day. Be here all the earlier next morning."

The clerk promised that he would; and Scrooge walked out with a growl.

growl - warczenie, warknięcie, burczenie, warczeć

The office was closed in a twinkling, and the clerk, with the long ends of his white comforter dangling below his waist (for he boasted no great-coat), went down a slide on Cornhill, at the end of a lane of boys, twenty times, in honour of its being Christmas-eve, and then ran home to Camden Town as hard as he could pelt, to play at blindman's buff.

twinkling - migotanie; (twinkle) migotać, błyszczeć, skrzyć się; moment

dangling - zwisający; (dangle) wymachiwać, kusić, dyndać

waist - talia, pas

boasted - chwalił się; szczycić się, chwalić się; przechwałka

slide on - zjeżdżać; ślizgać się na

lane - pas ruchu; aleja, alejka, uliczka, pas (ruchu), dróżka

honour - uhonorować; honor, zaszczyt

pelt - futro; pędzić, obrzucać, bombardować; skóra, skórka

blindman's buff - ciuciubabka 

Scrooge took his melancholy dinner in his usual melancholy tavern; and having read all the newspapers, and beguiled the rest of the evening with his banker's book, went home to bed. He lived in chambers which had once belonged to his deceased partner.

melancholy - melancholia

tavern - tawerna, karczma, austeria

beguiled - oczarowywać, omamiać, omamić, oszukiwać, skracać, wyłudzać

banker - bankier, bank

chambers - komory; komnata, izba, komora, komora

deceased - umierać; śmierć, zgon

They were a gloomy suite of rooms, in a lowering pile of building up a yard, where it had so little business to be, that one could scarcely help fancying it must have run there when it was a young house, playing at hide-and-seek with other houses, and have forgotten the way out again.

gloomy - ponury; mroczny

suite of rooms - zestaw pokoi, liczba apartamentów

lowering - obniżenie; (lower) obniżać, redukować; opuszczenie

pile - zwalić na kupę, palować; sterta, stos, kupa, gmach

fancying - ochotę; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić, wyobrażać

seek - poszukiwać, szukać

It was old enough now, and dreary enough; for nobody lived in it but Scrooge, the other rooms being all let out as offices. The yard[21] was so dark that even Scrooge, who knew its every stone, was fain to grope with his hands. The fog and frost so hung about the black old gateway of the house, that it seemed as if the Genius of the Weather sat in mournful meditation on the threshold.

dreary - ponury

fain - zemdleć; gotów, rad; chętnie

grope - obmacywać, szukać po omacku

hung about - pałętać się, kręcić się (po jakimś miejscu); czekać, poczekać

gateway - wejście, wjazd

genius - geniusz

mournful - żałobny; zasmucony, żałosny, pełen smutku

meditation - medytacja

threshold - próg, przedsionek

Now, it is a fact that there was nothing at all particular about the knocker on the door, except that it was very large. It is also a fact that Scrooge had seen it, night and morning, during his whole residence in that place; also that Scrooge had as little of what is called fancy about him as any man in the City of London, even including-which is a bold word-the corporation, aldermen, and livery.

knocker - stukacz; kołatka, osoba skupująca stare lub martwe zwierzęta

residence - miejsce zamieszkanie

fancy - fantazyjny; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić, wyobrażać

bold - pogrubienie; odważny, śmiały

corporation - korporacji; korporacja; spółka akcyjna

aldermen - radnych; ławnik

livery - malowanie; liberia

Let it also be borne in mind that Scrooge had not bestowed one thought on Marley since his last mention of his seven-years'-dead partner that afternoon. And then let any man explain to me, if he can, how it happened that Scrooge, having his key in the lock of the door, saw in the knocker, without its undergoing any intermediate process of change-not a knocker, but Marley's face.

bestowed - obdarzyć, nadać, obdarowywać

undergoing - w trakcie; przechodzić, przejść, doświadczać, doświadczyć

intermediate - mediator; pośredni, średnio zaawansowany, przejściowy

Marley's face. It was not in impenetrable shadow, as the other objects in the yard were, but had a dismal light about it, like a bad lobster in a dark cellar. It was not angry or ferocious, but looked at Scrooge as Marley used to look: with ghostly spectacles turned up on its ghostly forehead.

impenetrable - niedostępny, nieprzebyty, nieprzenikniony

shadow - cień

Lobster - homar

cellar - piwnica

ferocious - dziki; brutalny, bestialski, okrutny

ghostly - upiorny; widmowy, zmorowaty

spectacles - okulary; widowisko

forehead - czoło

The hair was curiously stirred, as if by breath of hot air; and, though the eyes were wide open, they were perfectly motionless. That, and its livid colour, made it horrible; but its horror seemed to be in spite of the face, and beyond its control, rather than a part of its own expression.

curiously - ciekawie, interesująco

stirred - wymieszać, poruszać, ruszać, ruszać się z miejsca; powstawanie

hot air - gorące powietrze; pustosłowie, obietnice bez pokrycia

motionless - nieruchomy

livid - wściekły

horrible - straszne; straszny, okropny

horror - groza, strach

spite - złośliwość; niechęć, uraza, złość

As Scrooge looked fixedly at this phenomenon, it was a knocker again.

fixedly - na stałe; niewzruszenie, nieruchomo

phenomenon - fenomen, zjawisko

To say that he was not startled, or that his blood was not conscious of a terrible sensation to which it had been a stranger from infancy, would be untrue. But he put his hand upon the[22] key he had relinquished, turned it sturdily, walked in, and lighted his candle.

startled - zaskoczyć, wystraszyć, spłoszyć

conscious - przytomny, świadomy

sensation - czucie; sensacja

infancy - wczesne dzieciństwo, niemowlęctwo

untrue - nieprawda; nieprawdziwy

relinquished - zrzec, zrezygnować

sturdily - solidnie; mocno, stanowczo, zdecydowanie

He did pause, with a moment's irresolution, before he shut the door; and he did look cautiously behind it first, as if he half expected to be terrified with the sight of Marley's pigtail sticking out into the hall. But there was nothing on the back of the door, except the screws and nuts that held the knocker on, so he said, "Pooh, pooh!" and closed it with a bang.

pause - pauzować, przerywać, pauza, przerwa

irresolution - niezdecydowanie

cautiously - ostrożnie

terrified - przerazić

sight - wzrok; widok; atrakcja turystyczna; celownik; dojrzeć, zobaczyć

pigtail - warkoczyk, warkocz, kucyk

sticking - przyklejanie; (stick) wetknąć, przyklejać, utknąć

screws - śruba, wkręt, śruba, śruba, skręcać, skręcić

Pooh - puchatek; kupa, fuj!, phi!

bang - walnąć, rąbnąć, trzasnąć; huk, trzask; pif-paf!, bum!

The sound resounded through the house like thunder. Every room above, and every cask in the wine merchant's cellars below, appeared to have a separate peal of echoes of its own. Scrooge was not a man to be frightened by echoes. He fastened the door, and walked across the hall, and up the stairs: slowly, too: trimming his candle as he went.

resounded - rozbrzmiewał; dudnić, dźwięczeć, rozbrzmiewać

thunder - grzmot, grom, grzmieć, zagrzmieć, gromić

cask - beczka; baryłka, beczułka, antałek, antał

merchant - kupiec

cellars - piwnice; piwnica

peal - rozlegać się; salwy, łomot, bicie dzwonu

Echoes - echa; echo

be frightened - być przestraszonym

fastened - zapięty; zapinać, zapiąć

trimming - (trim) strymować, przybierać, obniżać; przycinanie

You may talk vaguely about driving a coach and six up a good old flight of stairs, or through a bad young Act of Parliament; but I mean to say you might have got a hearse up that staircase, and taken it broadwise, with the splinter-bar towards the wall, and the door towards the balustrades: and done it easy.

vaguely - niejasno, niewyraźnie, lekko

hearse - karawan

staircase - schody, klatka schodowa

broadwise - na szerokość, wszerz

splinter - roztrzaskać, rozłupać; odłamek, drzazga

balustrades - balustrady; balustrada

There was plenty of width for that, and room to spare; which is perhaps the reason why Scrooge thought he saw a locomotive hearse going on before him in the gloom. Half-a-dozen gas-lamps out of the street wouldn't have lighted the entry too well, so you may suppose that it was pretty dark with Scrooge's dip.

width - szerokość

spare - zapasowe; oszczędzać, dawać, poświęcać; zapasowy, wolny

locomotive - lokomotywa

gloom - smutnieć, zaciemniać; mrok, przygnębienie

entry - wejście; wstęp, wjazd, hasło, wpis

dip - zanurzyć; zanurzać, zniżyć, zanurkować, pikować; krótka kąpiel

Up Scrooge went, not caring a button for that. Darkness is cheap, and Scrooge liked it. But, before he shut his heavy door, he walked through his rooms to see that all was right. He had just enough recollection of the face to desire to do that.

recollection - wspomnienie, przypomnienie, medytacja

desire - pragnąć, pożądać, pragnienie, pożądanie

sitting-room, bedroom, lumber-room. All as they should be. Nobody under the table, nobody under the sofa; a small fire in the grate; spoon and basin ready; and the little saucepan of gruel (Scrooge had a cold in his head) upon the hob. Nobody under the bed; nobody in the closet; nobody in his dressing-[23]gown, which was hanging up in a suspicious attitude against the wall. Lumber-room as usual.

sitting room - (sitting room) pokój wypoczynkowy, salon, pokój dzienny

lumber - ciężko stąpać; drewno, materiał, graty; zagracony

sofa - kanapa, sofa

grate - zazgrzytać, zgrzytnąć, drażnić, trzeć, skrobać; ruszt

basin - dorzecze; umywalka, basen

saucepan - rondel

gruel - kleik

hob - płyta grzejna, płytka do utrzymywania potraw w cieple

closet - szafa; komórka

hanging up - rozłączyć się, odłożyć słuchawkę (podczas rozmowy telefonicznej); zawiesić, powiesić; hangup zahamowanie, kompleks, ograniczenie, utrudnienie

suspicious - podejrzany; podejrzliwy, nieufny

attitude - nastawienie, stosunek

Old fire-guard, old shoes, two fish baskets, washing-stand on three legs, and a poker.

guard - strażnik; jelec; osłona; chronić

baskets - kosze; kosz, koszyk, koszyk, kosz, kosz

poker - poker, pogrzebacz

Quite satisfied, he closed his door, and locked himself in; double locked himself in, which was not his custom. Thus secured against surprise, he took off his cravat; put on his dressing-gown and slippers, and his nightcap; and sat down before the fire to take his gruel.

satisfied - zadowolony; zadowalać, zadowolić, zaspokajać, zaspokoić

custom - zwyczaj, obyczaj, nawyk

thus - w ten sposób; a zatem, tym samym

secured - zabezpieczone; bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny

cravat - krawat

dressing-gown - (dressing-gown) płaszcz kąpielowy, szlafrok

slippers - kapcie; pantofel, laczek, kapeć, klapek

nightcap - szlafmyca

It was a very low fire indeed; nothing on such a bitter night. He was obliged to sit close to it, and brood over it, before he could extract the least sensation of warmth from such a handful of fuel. The fire-place was an old one, built by some Dutch merchant long ago, and paved all round with quaint Dutch tiles, designed to illustrate the Scriptures.

Bitter - gorzki, rozgoryczony; zaciekle

obliged - zobowiązany; zobowiązywać, zobowiązać

brood - dumać, rozmyślać, wysiadywać; potomstwo, młode, lęg, zgraja

extract - wyciąg, ekstrakt, wypis, wyjątek

handful - garść, garstka, trudne do zniesienia

fuel - paliwo; tankować

Dutch - niderlandzki, holenderski, (język) holenderski, Holendrzy

paved - wybrukować

quaint - niezwykły, osobliwy

tiles - płytki; pokryć, wyłożyć; dachówka, kafelek, płytka ceramiczna

illustrate - zilustrować; obrazować, zobrazować

Scriptures - Pismo Święte, święta księga

There were Cains and Abels, Pharaoh's daughters, Queens of Sheba, Angelic messengers descending through the air on clouds like feather beds, Abrahams, Belshazzars, Apostles putting off to sea in butter-boats, hundreds of figures to attract his thoughts; and yet that face of Marley, seven years dead, came like the ancient Prophet's rod, and swallowed up the whole.

Cains - Kain

Abels - Abel, Abel

Pharaoh - faraon

Messengers - posłańcy; posłaniec, posłannik, kurier, wysłannik, wysłaniec

descending - malejąco; schodzić, zejść, zniżać

feather beds - materace wypełnione pierzem

Abrahams - Abraham, Abraham

apostles - apostołów; apostoł

putting off - odłożyć; budzić wstręt, odstręczać; odbijać, odpływać (od brzegu); wyłączać (radio), gasić (światło)

attract - przyciągać; pociągać

thoughts - myśli; myśl, myśl, pomysł

prophet - prorokiem; prorok, prorokini

rod - pręt; wędka; kij, rózga, pręcik, pałeczka, pręcik, drążek

swallowed up - połknięty, wchłonięty; pochłonięty

If each smooth tile had been a blank at first, with power to shape some picture on its surface from the disjointed fragments of his thoughts, there would have been a copy of old Marley's head on every one.

smooth - gładki

tile - pokryć, wyłożyć; dachówka, kafelek, płytka ceramiczna

surface - powierzchnia

disjointed - rozebrać, wywichnąć, zwichnąć

fragments - fragmenty; odłamek, ułamek, fragment

"Humbug!" said Scrooge; and walked across the room.

After several turns he sat down again. As he threw his head back in the chair, his glance happened to rest upon a bell, a disused bell, that hung in the room, and communicated, for some purpose now forgotten, with a chamber in the highest story of the building. It was with great astonishment, and with a strange, inexplicable dread, that, as he looked, he saw this bell begin to swing.

glance - spojrzenie; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

rest upon - zależeć od; polegać na czymś; spoczywać na czymś (np. o wzroku); opierać się na czymś (np. fakcie, idei, przekonaniach)

disused - zostać zarzuconym, wyjść z użycia, nieużywać czegoś

hung - powieszony; wisieć, wieszać, powiesić, chrzanić

chamber - komnata; izba; komora

astonishment - zdziwienie, zdziwko

inexplicable - niewytłumaczalne

dread - strach, lęk; budzący postrach

swing - huśtać się; bachnąć; huśtawka, bujawka

It swung so softly in the outset that it scarcely made a sound; but soon it rang out loudly, and so did every bell in the house.[24]

swung - zamachnął się; huśtać się, bachnąć, huśtawka, bujawka

softly - delikatnie; cicho

outset - początek, na początku

rang - zadzwonić

This might have lasted half a minute, or a minute, but it seemed an hour. The bells ceased, as they had begun, together. They were succeeded by a clanking noise, deep down below, as if some person were dragging a heavy chain over the casks in the wine merchant's cellar. Scrooge then remembered to have heard that ghosts in haunted houses were described as dragging chains.

bells - dzwonki; dzwon

ceased - przestał; zaprzestać

clanking - (clank) brzęknąć; brzęk, szczęk; brzęczący

dragging - przeciąganie; ciągnąć, przeszukać, przeciągnąć, wlec

casks - beczki; baryłka, beczułka, antałek, antał

ghosts - duchy; duch, t+upiór, t+fantom, tzwid, t+zjawa

haunted - nawiedzony; straszyć, nawiedzać, nawiedzić, nawiedzać, nawiedzić

chains - łańcuchy; łańcuch, łańcuch, sieć, łańcuch, skuwać, skuć

The cellar door flew open with a booming sound, and then he heard the noise much louder on the floors below; then coming up the stairs; then coming straight towards his door.

booming - (boom) wydawać głęboki, długi donośny dźwięk; gwałtowny wzrost

"It's humbug still!" said Scrooge. "I won't believe it."

His colour changed, though, when, without a pause, it came on through the heavy door, and passed into the room before his eyes. Upon its coming in, the dying flame leaped up, as though it cried, "I know him! Marley's Ghost!" and fell again.

dying - (die) umierać; umierający, przedśmiertny

flame - płomień; kochanka, kochanek, krytycyzm, ognista czerwień

leaped - skoczył; skoczyć, przeskoczyć, skakać; skok

The same face: the very same. Marley in his pigtail, usual waistcoat, tights, and boots; the tassels on the latter bristling, like his pigtail, and his coat-skirts, and the hair upon his head. The chain he drew was clasped about his middle.

waistcoat - kamizelka, bezrękawnik

tights - rajstopy; ciasny, ciasny

tassels - frędzle; frędzel, kutas

latter - ten drugi; szerokość geograficzna

bristling - szczeciniasty; szczecina, sierść, włosie

chain - łańcuch; sieć; skuwać, skuć

clasped - zapięty; klamra

It was long, and wound about him like a tail; and it was made (for Scrooge observed it closely) of cash-boxes, keys, padlocks, ledgers, deeds, and heavy purses wrought in steel. His body was transparent; so that Scrooge, observing him, and looking through his waistcoat, could see the two buttons on his coat behind.

wound - ranę; (wind) wiać, przewijać, owijać, pozbawić tchu

tail - śledzić kogoś; ogon, kita, część końcowa, poła

closely - blisko

padlocks - kłódki; kłódka

ledgers - księgi rachunkowe; rejestr, rejestr, rejestr

deeds - czyny; wyczyn

purses - torebki

transparent - przezroczysty

observing - obserwacja; obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić

Scrooge had often heard it said that Marley had no bowels, but he had never believed it until now.

bowels - jelito

No, nor did he believe it even now. Though he looked the phantom through and through, and saw it standing before him; though he felt the chilling influence of its death-cold eyes; and marked the very texture of the folded kerchief bound about its head and chin, which wrapper he had not observed before; he was still incredulous, and fought against his senses.

nor - ani

phantom - fantom

chilling - chłód; (chill) ostudzić, oziębić, zmrozić; ziąb; zimny

texture - tekstura; teksturować

folded - złożone; zaginać, złożyć, składać, owinąć, spleść

kerchief - chustka

wrapper - opakowanie

incredulous - niedowierzający, sceptyczny, nieufny

"How now!" said Scrooge, caustic and cold as ever. "What do you want with me?"[25]

caustic - kaustyczny, żrący

"Much!"-Marley's voice, no doubt about it.

"Who are you?"

"Ask me who I was."

"Who were you, then?" said Scrooge, raising his voice. "You're particular, for a shade." He was going to say "to a shade," but substituted this, as more appropriate.

shade - cień; odcień; cieniować

substituted - podstawiać, zamienić, zastąpić, substytut, zamiennik, zastępnik

appropriate - odpowiedni, właściwy, stosowny, należyty, przywłaszczyć sobie

"In life I was your partner, Jacob Marley."

Jacob - Jakub, Jakub

"Can you-can you sit down?" asked Scrooge, looking doubtfully at him.

doubtfully - wątpliwie; niepewnie, z wahaniem, powątpiewająco

"I can."

"Do it, then."

Scrooge asked the question, because he didn't know whether a ghost so transparent might find himself in a condition to take a chair; and felt that, in the event of its being impossible, it might involve the necessity of an embarrassing explanation. But the Ghost sat down on the opposite side of the fire-place, as if he were quite used to it.

whether - czy

necessity - potrzeba, konieczność, artykuł pierwszej potrzeby

embarrassing - ambarasować, zaambarasować, wprawić w zakłopotanie, zawstydzić

"You don't believe in me," observed the Ghost.

"I don't," said Scrooge.

"What evidence would you have of my reality beyond that of your own senses?"

reality - rzeczywistość, realność, jawa

"I don't know," said Scrooge.

"Why do you doubt your senses?"

"Because," said Scrooge, "a little thing affects them. A slight disorder of the stomach makes them cheats. You may be an undigested bit of beef, a blot of mustard, a crumb of cheese, a fragment of an underdone potato. There's more of gravy than of grave about you, whatever you are!"

disorder - nieporządek, nieład, bezład, zaburzenie

cheats - oszustwa; oszukiwać

undigested - niestrawione

blot - osuszyć, splamić, przysłonić, zatrzeć; plama, skaza

mustard - gorczyca; musztarda; musztardowy

crumb - okruch; miękisz

fragment - odłamek, ułamek, fragment

underdone - niedopracowany

gravy - sos z pieczeni, sos pieczeniowy

whatever - cokolwiek; oj tam, jeden pies

Scrooge was not much in the habit of cracking jokes, nor did he feel in his heart by any means waggish then. The truth is, that he tried to be smart, as a means of distracting his own attention, and keeping down his terror; for the spectre's voice disturbed the very marrow in his bones.

cracking jokes - opowiadać dowcipy, sypać kawałami 

waggish - żartobliwy, szelmowski

truth - prawda; wierność, racja

smart - inteligentny; elegancki, bystry, sprytny, modny, cwaniacki

distracting - rozpraszające; rozpraszać, rozproszyć

spectre - widmo

disturbed - zaniepokojony; przeszkadzać, niepokoić, martwić, zmartwić

marrow - szpik kostny, cukinia, sedno

To sit staring at those fixed glazed eyes in silence, for a[26] moment, would play, Scrooge felt, the very deuce with him. There was something very awful, too, in the spectre's being provided with an infernal atmosphere of his own.

glazed - glazura, polewa, glazura, polewa, szklić, oszklić

silence - cisza, milczenie, uciszyć, uciszać, uciszyć

deuce - dwójka; czart, licho

infernal - piekielny; diabelski

atmosphere - atmosfera, nastrój, atmosfera

Scrooge could not feel it himself, but this was clearly the case; for though the Ghost sat perfectly motionless, its hair, and skirts, and tassels were still agitated as by the hot vapour from an oven.

agitated - poruszony; agitować

vapour - mgła, para, opary

"You see this toothpick?" said Scrooge, returning quickly to the charge, for the reason just assigned; and wishing, though it were only for a second, to divert the vision's stony gaze from himself.

toothpick - wykałaczka

charge - opłata; szarża; oskarżenie; ładunek elektryczny; podopieczny

assigned - wyznaczać, wyznaczyć, asygnować, wyznaczać, wyznaczyć

divert - obracać, zmieniać kierunek, rozbawiać; zmień kierunek

vision - widzenie, wzrok, wizja

stony - kamienny; kamienisty

gaze - wpatrywać się intensywnie, patrząc; spojrzenie

"I do," replied the Ghost.

"You are not looking at it," said Scrooge.

"But I see it," said the Ghost, "notwithstanding."

"Well!" returned Scrooge, "I have but to swallow this, and be for the rest of my days persecuted by a legion of goblins, all of my own creation. Humbug, I tell you; humbug!"

swallow - połknąć, przełknąć; jaskółka, łyk

Persecuted - prześladować

legion - legion

goblins - gobliny; goblin

creation - wytwór; tworzenie, kreacja, stworzenie

At this the spirit raised a frightful cry, and shook its chain with such a dismal and appalling noise, that Scrooge held on tight to his chair, to save himself from falling in a swoon. But how much greater was his horror when the phantom, taking off the bandage round his head, as if it were too warm to wear indoors, its lower jaw dropped down upon its breast!

frightful - przerażające; okropny, straszny

appalling - przerażające; przerażający, zatrważający

swoon - wpadać w zachwyt, być oszołomionym, omdlewać, mdleć; omdlenie

bandage - bandaż; bandażować, obandażować, zabandażować

indoors - halowy, domowy, pokojowy, we wnętrzach, kryty

lower jaw - dolna szczęka

breast - pierś, biust, cycek

Scrooge fell upon his knees, and clasped his hands before his face.

"Mercy!" he said. "Dreadful apparition, why do you trouble me?"

mercy - miłosierdzie; litość

dreadful - okropny, fatalny, straszny, potworny

apparition - objawienie; pojawienie

"Man of the worldly mind!" replied the Ghost, "do you believe in me or not?"

worldly - ziemski, zaradny, życiowy, światowy

"I do," said Scrooge. "I must. But why do spirits walk the earth, and why do they come to me?"

To sit staring at those fixed glazed eyes in silence, for a moment, would play,

Scrooge felt, the very deuce with him. To sit staring at those fixed glazed eyes in silence, for a moment, would play, Scrooge felt, the very deuce with him.

"It is required of every man," the Ghost returned, "that the spirit within him should walk abroad among his fellow-men, and travel far and wide; and, if that spirit goes not forth in life, it is condemned to do so after death. It is doomed to[27] wander through the world-oh, woe is me!-and witness what it cannot share, but might have shared on earth, and turned to happiness!"

required - zażądać, wymagać, życzyć sobie

fellow-men - (fellow-men) bliźni

forth - naprzód, dalej

condemned - potępiony; potępiać, potępić

doomed - skazany; sąd, osąd, wyrok, zguba, fatum

wander - wędrować; włóczyć

woe - nieszczęście, żałość, cierpienie, niedola, biada

witness - świadek

Happiness - szczęście, radość

Again the spectre raised a cry, and shook its chain and wrung its shadowy hands.

wrung - wykręcony; wymuszać, wyciskać, wyżąć, wykręcić; wykręcanie

shadowy - cienisty

"You are fettered," said Scrooge, trembling. "Tell me why?"

fettered - kajdany, okowy, pęto

trembling - (tremble) zadrżeć, drżeć, trząść się; drżenie

"I wear the chain I forged in life," replied the Ghost. "I made it link by link, and yard by yard; I girded it on of my own free-will, and of my own free-will I wore it. Is its pattern strange to you?"

forged - sfałszowane; tworzyć, rozpoczynać, podrabiać, kuć; kuźnia

girded - przepasany; opasać, przepasać

Scrooge trembled more and more.

trembled - drżał; drżeć

"Or would you know," pursued the Ghost, "the weight and length of the strong coil you bear yourself? It was full as heavy and as long as this, seven Christmas-eves ago. You have laboured on it since. It is a ponderous chain!"

pursued - ścigany; ścigać

coil - cewka; zwinąć, owinąć, wić się; zwój, krąg, lok, spirala

eves - wydarzenia; wigilia, przeddzień

laboured - pracowity; praca, robota, poród, pracować

ponderous - ciężki

Scrooge glanced about him on the floor, in the expectation of finding himself surrounded by some fifty or sixty fathoms of iron cable, but he could see nothing.

glanced - zdziwiony; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

expectation - oczekiwanie, przewidywanie

surrounded - otoczony; otaczać, otaczać

fathoms - sążni; sondować, pojąć

iron - żelazo; żelazny; prasować, wyprasować, uprasować

cable - kabel, przewód, lina, telegram, depesza, okablowywać

"Jacob!" he said imploringly. "Old Jacob Marley, tell me more! Speak comfort to me, Jacob!"

imploringly - błagalnie

comfort - wygoda, komfort, pociecha

"I have none to give," the Ghost replied. "It comes from other regions, Ebenezer Scrooge, and is conveyed by other ministers, to other kinds of men. Nor can I tell you what I would. A very little more is all permitted to me. I cannot rest, I cannot stay, I cannot linger anywhere.

conveyed - przekazane; przenosić, przewozić, przewieźć, przekazać

ministers - minister

permitted - dozwolone; pozwalać, zezwalać

linger - zwlekać, utrzymać, trwać, zostać, utrzymywać się

My spirit never walked beyond our counting-house-mark me;-in life my spirit never roved beyond the narrow limits of our money-changing hole; and weary journeys lie before me!"

roved - czy to prawda; błądzić, błąkać się, włóczyć się, wędrować

limits - limity; ograniczać; limit

weary - zmęczony; znużony; męczący; nużyć, znużyć

It was a habit with Scrooge, whenever he became thoughtful, to put his hands in his breeches pockets. Pondering on what the Ghost had said, he did so now, but without lifting up his eyes, or getting off his knees.

whenever - kiedykolwiek

thoughtful - przemyślane; rozważny; troskliwy

breeches - poród pośladkowy, zamek, tylec, tyłek

pondering - zastanawianie się; dumać, rozważać, rozmyślać, namyślać się

"You must have been very slow about it, Jacob," Scrooge[28] observed in a business-like manner, though with humility and deference.

humility - pokora

deference - szacunek, atencja, posłuszeństwo

"Slow!" the Ghost repeated.

"Seven years dead," mused Scrooge. "And travelling all the time?"

mused - muza

"The whole time," said the Ghost. "No rest, no peace. Incessant torture of remorse."

incessant - nieustannie; bezustanny

torture - tortury; tortura, q

remorse - wyrzuty sumienia, skrucha

"You travel fast?" said Scrooge.

"On the wings of the wind," replied the Ghost.

wings - skrzydła; skrzydło

"You might have got over a great quantity of ground in seven years," said Scrooge.

got over - przedostawać się, pokonywać (np. przeszkodę); wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku), przechorować; przeboleć, otrząsnąć się; rozwiązywać coś (np. problem), radzić sobie (z trudną sytuacją); pogodzić się z czymś (np. z utratą czego

The Ghost, on hearing this, set up another cry, and clanked its chain so hideously in the dead silence of the night, that the Ward would have been justified in indicting it for a nuisance.

set - umieścić, postawić, usytuować; zestaw

clanked - brzęknąć; brzęk, szczęk

hideously - odrażająco, koszmarnie

ward - odeprzeć, kierując się w określoną stronę; oddział, sala, straż

justified - uzasadnione; uzasadniać, uzasadnić, usprawiedliwiać

indicting - postawić, stawiać w stan oskarżenia

nuisance - niedogodność, uciążliwość, utrapieniec, utrapienie

"Oh! captive, bound, and double-ironed," cried the phantom, "not to know that ages of incessant labour, by immortal creatures, for this earth must pass into eternity before the good of which it is susceptible is all developed! Not to know that any Christian spirit working kindly in its little sphere, whatever it may be, will find its mortal life too short for its vast means of usefulness!

captive - jeniec, więzień, więźniarka

ironed - wyprasowane; żelazny, żelazny, prasować, t+wyprasować

labour - pracy; praca; robota; poród; pracować

immortal - nieśmiertelny

pass into - przejść w; do; przemieniać się w

eternity - wieczność

susceptible - podatny; wrażliwy

sphere - sfera; obszar

short for - skrót od

vast - ogromny; obszerny, rozległy, zdecydowany

usefulness - użyteczność

Not to know that no space of regret can make amends for one life's opportunities misused! Yet such was I! Oh, such was I!"

regret - żałować; żal

amends - poprawki; poprawiać, poprawić, poprawić się, poprawiać się

misused - nadużywane; nadużycie, nadużywać

"But you were always a good man of business, Jacob," faltered Scrooge, who now began to apply this to himself.

faltered - słabnąć, opadać, jąkać się, chwiać się, zataczać, wahać się

"Business!" cried the Ghost, wringing its hands again. "Mankind was my business. The common welfare was my business; charity, mercy, forbearance, and benevolence were, all, my business. The dealings of my trade were but a drop of water in the comprehensive ocean of my business!"

wringing - (wring) wymuszać, wyciskać, wyżąć, wykręcić; wykręcanie

mankind - ludzkość, rodzaj ludzki, gatunek ludzki

welfare - dobrobyt; socjal, zasiłek

forbearance - pobłażliwość

benevolence - benewolencja

dealings - transakcje; (deal) transakcja, umowa, układ, porozumienie

trade - handel; transakcja; profesja, zawód, fach

comprehensive - wszechstronny, kompleksowy, obszerny

It held up its chain at arm's length, as if that were the cause of all its unavailing grief, and flung it heavily upon the ground again.

unavailing - bezskuteczne

grief - żal, smutek, zmartwienie

flung - rzucony; cisnąć, podrzucać, rzucać; szaleństwo, przygoda

heavily - ciężko, mocno

"At this time of the rolling year," the spectre said, "I suffer[29] most. Why did I walk through crowds of fellow-beings with my eyes turned down, and never raise them to that blessed Star which led the Wise Men to a poor abode? Were there no poor homes to which its light would have conducted me?"

rolling - toczenia; (roll) toczyć się, zwijać, skręcać, spływać

beings - istoty; stwór, istota, istnienie, bycie

blessed - błogosławiony

led - (lead) prowadzić, przewodniczyć

wise - mądry

abode - siedzibę; przebywać; miejsce zamieszkania, siedziba

conducted - prowadzone; zarządzanie

Scrooge was very much dismayed to hear the spectre going on at this rate, and began to quake exceedingly.

dismayed - przerażenie

quake - zatrząść się, zadrżeć; trzęsienie ziemi

exceedingly - niezwykle; niezmiernie, nadzwyczaj

"Hear me!" cried the Ghost. "My time is nearly gone."

"I will," said Scrooge. "But don't be hard upon me! Don't be flowery, Jacob! Pray!"

flowery - ukwiecony, kwiatowy

Pray - modlić się, błagać, prosić, upraszać

"How it is that I appear before you in a shape that you can see, I may not tell. I have sat invisible beside you many and many a day."

beside - obok, przy, poza

It was not an agreeable idea. Scrooge shivered, and wiped the perspiration from his brow.

agreeable - zgoda; miły, przyjemny, zgodny

shivered - zadrżał; zadrżeć, zatrząść się, roztrzaskać; drżenie, dreszcze

wiped - przetarte; wytrzeć, skasować, wymazać, zmazać

perspiration - perspiracja, pocenie się

brow - brwi; czoło, brew, grzbiet, grań

"That is no light part of my penance," pursued the Ghost. "I am here to-night to warn you that you have yet a chance and hope of escaping my fate. A chance and hope of my procuring, Ebenezer."

penance - pokuta

warn - ostrzegać, upominać, uprzedzać

escaping - wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

fate - los, dola, przeznaczenie

procuring - zamawianie; stręczyć, wystarać się, sprokurować

"You were always a good friend to me," said Scrooge. "Thankee!"

Thankee - dziękuję

"You will be haunted," resumed the Ghost, "by Three Spirits."

Scrooge's countenance fell almost as low as the Ghost's had done.

countenance - oblicze, wyraz twarzy, mina

"Is that the chance and hope you mentioned, Jacob?" he demanded in a faltering voice.

faltering - (falter) słabnąć, opadać, jąkać się, chwiać się, zataczać

"It is."

"I-I think I'd rather not," said Scrooge.

"Without their visits," said the Ghost, "you cannot hope to shun the path I tread. Expect the first to-morrow when the bell tolls One."

shun - unikać, stronić

path - kierunek, ścieżka

tread - iść, wdeptać, zadeptać, nadepnąć; krok, bieżnik

tolls - opłaty drogowe; bić w, wybić, bić; opłata, bicie, żniwa

"Couldn't I take 'em all at once, and have it over, Jacob?" hinted Scrooge.

hinted - zasugerował; podpowiedź, odrobina, bąkać, bąknąć

"Expect the second on the next night at the same hour.[30] The third, upon the next night when the last stroke of Twelve has ceased to vibrate. Look to see me no more; and look that, for your own sake, you remember what has passed between us!"

stroke - uderzać, pogłaskać; uderzenie, udar mózgu, cios

vibrate - wibrować; rezonować

sake - powód, cel

When it had said these words, the spectre took its wrapper from the table, and bound it round its head as before. Scrooge knew this by the smart sound its teeth made when the jaws were brought together by the bandage. He ventured to raise his eyes again, and found his supernatural visitor confronting him in an erect attitude, with its chain wound over and about its arm.

jaws - szczęki; szczęka

brought together - połączyć coś z czymś; kogoś z kimś; zgromadzić (ludzi); zbliżyć (ludzi, rzeczy)

ventured - zaryzykował; zapuszczać

supernatural - nadnaturalny, nadprzyrodzony

confronting - konfrontować, skonfrontować

erect - wznosić, stawiać, rozbijać; podniesiony, wyprostowany

The apparition walked backward from him; and, at every step it took, the window raised itself a little, so that, when the spectre reached it, it was wide open. It beckoned Scrooge to approach, which he did. When they were within two paces of each other, Marley's Ghost held up its hand, warning him to come no nearer. Scrooge stopped.

backward - tył

beckoned - zaprosić gestem, skinąć na, wabić

paces - kroków; przemierzać; tempo, szybkość, krok

Not so much in obedience as in surprise and fear; for, on the raising of the hand, he became sensible of confused noises in the air; incoherent sounds of lamentation and regret; wailings inexpressibly sorrowful and self-accusatory. The spectre, after listening for a moment, joined in the mournful dirge; and floated out upon the bleak, dark night.

obedience - posłuszeństwo

confused - zdezorientowany; zmieszać, pomylić

incoherent - niespójny

lamentation - lament, lamentacja, lamentowanie

wailings - zawodzenia; (wail) płakać, skarżyć się, biadać

inexpressibly - bez wyrazu

sorrowful - smutny

accusatory - oskarżycielski

dirge - pieśń żałobna

floated - unosił się na wodzie; paca, packa

Scrooge followed to the window: desperate in his curiosity. He looked out.

desperate - zdesperowany

curiosity - ciekawość; ciekawostka

The air was filled with phantoms, wandering hither and thither in restless haste, and moaning as they went. Every one of them wore chains like Marley's Ghost; some few (they might be guilty governments) were linked together; none were free. Many had been personally known to Scrooge in their lives.

wandering - wędrówki; wędrowny; (wander); włóczyć

thither - tam, dotamtąd

restless - bez odpoczynku; niespokojny; niezaspokojony

haste - pośpiech

moaning - jęczenie; jęk, narzekać, jęczeć

guilty - winny, winien, winna, oskarżony

personally - osobiście

He had been quite familiar with one old ghost in a white waistcoat, with a monstrous iron safe attached to its ankle, who cried piteously at being unable to assist a wretched woman with an infant, whom it saw below upon a doorstep. The misery with them all was, clearly, that they sought to interfere, for good, in human matters, and had lost the power for ever.[31]

monstrous - potworny; monstrualny

attached - dołączony; przytwierdzić, umocować, zamocować, przymocować

piteously - żałośnie, rozpaczliwie

unable - niezdolny

assist - pomóc, pomagać, asystować, asysta

wretched - nędzny

infant - niemowlę, niemowlak

doorstep - próg; pajda, skiba

misery - nieszczęście, męka

sought - poszukiwany; poszukiwać, szukać

Whether these creatures faded into mist, or mist enshrouded them, he could not tell. But they and their spirit voices faded together; and the night became as it had been when he walked home.

faded - wyblakły; wyblaknąć, spłowieć, zwiędnąć, przeminąć

mist - zamglić; zamglenie, mgła

enshrouded - spowity; osłaniać

Scrooge closed the window, and examined the door by which the Ghost had entered. It was double locked, as he had locked it with his own hands, and the bolts were undisturbed. He tried to say "Humbug!" but stopped at the first syllable.

examined - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

bolts - śruby; rzucić się do ucieczki, zaryglować; błyskawica, śruba

undisturbed - niezakłócony

syllable - sylaba, zgłoska

And being, from the emotion he had undergone, or the fatigues of the day, or his glimpse of the Invisible World, or the dull conversation of the Ghost, or the lateness of the hour, much in need of repose, went straight to bed without undressing, and fell asleep upon the instant.[32]

emotion - emocje; emocja

undergone - przeszedł; przechodzić, przejść, doświadczać, doświadczyć

fatigues - zmęczenie

Glimpse - mignąć, pojąć, zrozumieć; mignięcie, przebłysk

lateness - spóźnienie, opóźnienie; późna pora

repose - odpocząć; odpoczywać, opierać, kłaść; odpoczynek, spokój

undressing - (undress) rozebrać; rozbieranie się

instant - chwila, moment; nie wymagający gotowania

CHAPTER 2 - STAVE TWO. THE FIRST OF THE THREE SPIRITS

When Scrooge awoke it was so dark, that, looking out of bed, he could scarcely distinguish the transparent window from the opaque walls of his chamber. He was endeavouring to pierce the darkness with his ferret eyes, when the chimes of a neighbouring church struck the four quarters. So he listened for the hour.

awoke - obudził się; budzić się, uświadomić sobie, obudzić; przebudzony

distinguish - rozróżniać, rozróżnić

opaque - nieprzezroczysty, nieprzejrzysty

pierce - przeszywać, przekłuć, przebić

ferret - fretka

chimes - dzwonki; dzwonić, bić; kurant, dzwonienie

To his great astonishment, the heavy bell went on from six to seven, and from seven to eight, and regularly up to twelve; then stopped. Twelve! It was past two when he went to bed. The clock was wrong. An icicle must have got into the works. Twelve!

regularly - regularnie

icicle - sopel

He touched the spring of his repeater, to correct this most preposterous clock. Its rapid little pulse beat twelve, and stopped.

repeater - pistolet wielostrzałowy, recydywista, informator, wzmacniacz

preposterous - niedorzeczne

pulse beat - bicie serca, tętno

"Why, it isn't possible," said Scrooge, "that I can have slept through a whole day and far into another night. It isn't possible that anything has happened to the sun, and this is twelve at noon!"

noon - południe

The idea being an alarming one, he scrambled out of bed, and groped his way to the window. He was obliged to rub the frost off with the sleeve of his dressing-gown before he could see anything; and could see very little then.

alarming - niepokojące; alarm, alarm, alarm, budzik, alarm, alarmować

scrambled - jajecznica; szyfrować, zaszyfrowywać, zaszyfrować, wyrywać

groped - obmacywać, szukać po omacku

Rub - trzeć; ocierać; wcierać

sleeve - rękaw; koperta

gown - suknia, fartuch, koszula szpitalna, szlafrok

All he could make out was, that it was still very foggy and extremely cold, and that there was no noise of people running to and fro, and making a great stir, as there unquestionably would have been if night had beaten off bright day, and taken possession of the world. This[33] was a great relief, because "Three days after sight of this First of Exchange pay to Mr.

stir - wymieszać, poruszać, ruszać, ruszać się z miejsca; powstawanie

unquestionably - niewątpliwie

relief - ulga

after sight - po okazaniu; weksel terminowy

Exchange - wymiana; wymieniać się, zamieniać; giełda

Ebenezer Scrooge or his order," and so forth, would have become a mere United States security if there were no days to count by.

Security - bezpieczeństwo; ochrona; papier wartościowy

Scrooge went to bed again, and thought, and thought, and thought it over and over, and could make nothing of it. The more he thought, the more perplexed he was; and, the more he endeavoured not to think, the more he thought.

perplexed - zakłopotać, wprawić w zakłopotanie

endeavoured - starał się; starać się; próba, staranie

Marley's Ghost bothered him exceedingly. Every time he resolved within himself, after mature inquiry, that it was all a dream, his mind flew back again, like a strong spring released, to its first position, and presented the same problem to be worked all through, "Was it a dream or not?"

bothered - zaniepokojony; niepokoić, naprzykrzać się, kłopot

resolved - rozwiązany; rozwiązać, przechodzić, zdecydować

mature - dojrzały, dorosły

inquiry - zapytanie, prośba, dochodzenie

released - wydany; uwolnienie, wydanie

Scrooge lay in this state until the chime had gone three quarters more, when he remembered, on a sudden, that the Ghost had warned him of a visitation when the bell tolled one. He resolved to lie awake until the hour was passed; and, considering that he could no more go to sleep than go to Heaven, this was, perhaps, the wisest resolution in his power.

lay - leżeć; kłaść

chime - gong; dzwonić, bić; kurant, dzwonienie

sudden - nagły

warned - ostrzegać, upominać, uprzedzać

visitation - wizytacja; nawiedzenie

tolled - płatne; bić w, wybić, bić; opłata, bicie, żniwa

awake - obudzony; budzić się, uświadomić sobie, obudzić; przebudzony

Heaven - niebo, raj

wisest - mądry

resolution - rozdzielczość; rezolucja, uchwała

The quarter was so long, that he was more than once convinced he must have sunk into a doze unconsciously, and missed the clock. At length it broke upon his listening ear.

sunk - zatopiony; (sink) tonąć, zatopić, opadać; zlew

doze - drzemać; zdrzemnąć się, zasnąć; drzemka

unconsciously - bezwiednie, nieświadomie

"Ding, dong!"

Ding - powtarzać się; impreza

dong - walnąć; cios, bomba

"A quarter past," said Scrooge, counting.

"Ding, dong!"

"Half past," said Scrooge.

"Ding, dong!"

"A quarter to it," said Scrooge.

"Ding, dong!"

"The hour itself," said Scrooge triumphantly, "and nothing else!"

triumphantly - tryumfalnie, zwycięsko

He spoke before the hour bell sounded, which it now did with a deep, dull, hollow, melancholy One. Light flashed up in the room upon the instant, and the curtains of his bed were drawn.[34]

hollow - wgłębienie, wklęsłość, kotlina; pusty

flashed - błysnął; migać, błyskać, przemykać; błysk

curtains - zasłony; zasłona, kurtyna, firana, firanka, kurtyna, zasłonić

The curtains of his bed were drawn aside, I tell you, by a hand. Not the curtains at his feet, nor the curtains at his back, but those to which his face was addressed.

aside - na bok

The curtains of his bed were drawn aside; and Scrooge, starting up into a half-recumbent attitude, found himself face to face with the unearthly visitor who drew them: as close to it as I am now to you, and I am standing in the spirit at your elbow.

recumbent - leżący

unearthly - nieludzki, nieziemski, absurdalny, niewiarygodny

elbow - łokieć; uderzyć z łokcia

It was a strange figure-like a child: yet not so like a child as like an old man, viewed through some supernatural medium, which gave him the appearance of having receded from the view, and being diminished to a child's proportions. Its hair, which hung about its neck and down its back, was white, as if with age; and yet the face had not a wrinkle in it, and the tenderest bloom was on the skin.

medium - medium; średni

receded - ustąpił; cofnąć, oddalić, minąć, odchodzić, ustępować

diminished - maleć, ubywać, zmaleć, zmniejszać

proportions - proporcje; proporcja, odsetek, proporcja, proporcja, proporcja

wrinkle - pokonać trudności, zmarszczyć, pognieść, pokryć, pościągać się

tenderest - mały statek pomocniczy; czuły, delikatny, wrażliwy

bloom - rozkwitać; kwitnąć, rozkwitnąć; różowa cera, rozkwit

The arms were very long and muscular; the hands the same, as if its hold were of uncommon strength. Its legs and feet, most delicately formed, were, like those upper members, bare. It wore a tunic of the purest white; and round its waist was bound a lustrous belt, the sheen of which was beautiful.

muscular - mięśniowy; umięśniony, muskularny

uncommon - rzadki, niezwykły

strength - siła, moc, zaleta, mocna strona

delicately - delikatnie

bare - nagi, goły, obnażony

tunic - tunika

purest - najczystszy; czysty, niewinny, całkowity

lustrous - połyskujący

sheen - błyszczeć; połysk

It held a branch of fresh green holly in its hand: and, in singular contradiction of that wintry emblem, had its dress trimmed with summer flowers.

branch - gałąź; rozgałęzienie; oddział, filia, agenda, rozgałęziać się

singular - w liczbie pojedynczej; osobliwy; pojedynczy; nieodwracalna

contradiction - sprzeczność, antynomia, sprzeczność

emblem - godło, emblemat

trimmed - przycięte; trymować

But the strangest thing about it was, that from the crown of its head there sprung a bright clear jet of light, by which all this was visible; and which was doubtless the occasion of its using, in its duller moments, a great extinguisher for a cap, which it now held under its arm.

jet - odrzutowiec; strumień, dżet

visible - widoczny, widzialny

doubtless - bez wątpienia; bez wątpliwości

Occasion - wypadek, okazja, powód

duller - tępy, nudny, matowy, tępy, stępić, stępić się

extinguisher - gaśnica, gasidło

cap - przebijać; czapka, czepek, kapiszon

Even this, though, when Scrooge looked at it with increasing steadiness, was not its strangest quality.

steadiness - stabilność, stałość

For, as its belt sparkled and glittered, now in one part and now in another, and what was light one instant at another time was dark, so the figure itself fluctuated in its distinctness: being now a thing with one arm, now with one leg, now with twenty legs, now a pair of legs without a head, now a head without a body: of which dissolving parts no outline would be visible in the dense gloom wherein[35] they melted away. And, in the very wonder of this, it would be itself again; distinct and clear as ever.

glittered - blask, brokat, błyszczeć, błyszczeć

fluctuated - wahać się, oscylować

distinctness - odrębność; odmienność

dissolving - (dissolve) rozpuścić, zniknąć, rozpłynąć

outline - kontur; konspekt; szkic, zarys, obrysowywać, obrysować

melted away - zniknąć, rozpłynąć się

"Are you the Spirit, sir, whose coming was foretold to me?" asked Scrooge.

foretold - przepowiedziane; przepowiadać, przepowiedzieć

"I am!"

The voice was soft and gentle. Singularly low, as if, instead of being so close beside him, it were at a distance.

gentle - łagodny, delikatny, miły, uprzejmy

singularly - niezwykle, szczególnie, pojedynczo

"Who and what are you?" Scrooge demanded.

"I am the Ghost of Christmas Past."

"Long Past?" inquired Scrooge; observant of its dwarfish stature.

observant - spostrzegawczy, religijny, praktykujący, uważny

dwarfish - karli, karłowaty

stature - wzrost; wysoka pozycja

"No. Your past."

Perhaps Scrooge could not have told anybody why, if anybody could have asked him; but he had a special desire to see the Spirit in his cap; and begged him to be covered.

begged - błagał; błagać, prosić, żebrać

"What!" exclaimed the Ghost, "would you so soon put out, with worldly hands, the light I give? Is it not enough that you are one of those whose passions made this cap, and force me through whole trains of years to wear it low upon my brow?"

exclaimed - wykrzyknął; wołać, zawołać, wykrzykiwać, wykrzyknąć

passions - pasje; pasja, pasja, pasja, pasja, męka, pasja

force - zmuszać, wymuszać, narzucać; siła, oddział

Scrooge reverently disclaimed all intention to offend or any knowledge of having wilfully "bonneted" the Spirit at any period of his life. He then made bold to inquire what business brought him there.

reverently - z szacunkiem

disclaimed - odrzucone; wyprzeć, zaprzeczyć, zrzec, zrezygnować z

intention - intencja, zamiar

offend - obrażać, obrazić, urażać, urazić, obrazić się

wilfully - uparcie, z uporem, umyślnie, rozmyślnie

bonneted - z maską; czepek, czepiec, maska

inquire - zapytać, pytać, dowiadywać się

"Your welfare!" said the Ghost.

Scrooge expressed himself much obliged, but could not help thinking that a night of unbroken rest would have been more conducive to that end. The Spirit must have heard him thinking, for it said immediately:

unbroken - nieprzerwany

more conducive - bardziej sprzyjający

"Your reclamation, then. Take heed!"

reclamation - karczowanie, odzyskiwanie surowców wtórnych, osuszenie

heed - posłuchać; baczenie; baczyć

It put out its strong hand as it spoke, and clasped him gently by the arm.

gently - łagodnie, delikatnie

"Rise! and walk with me!"

It would have been in vain for Scrooge to plead that the weather and the hour were not adapted to pedestrian purposes;[36] that bed was warm, and the thermometer a long way below freezing; that he was clad but lightly in his slippers, dressing-gown, and nightcap; and that he had a cold upon him at that time. The grasp, though gentle as a woman's hand, was not to be resisted.

vain - próżny

plead - błagać

adapted - dostosowany; adaptować, zaadaptować, adaptować, zaadaptować

pedestrian - pieszy, dla pieszych, przyziemny

thermometer - termometr

freezing - zamrażanie; lodowaty

lightly - lekko

grasp - uchwycić; trzymać, chwytać, rozumieć, pojmować, uchwyt

resisted - oparł się; opierać

He rose: but, finding that the Spirit made towards the window, clasped its robe in supplication.

robe - uroczyście ubrać; suknia, szata, toga, szlafrok

supplication - suplikacja

"I am a mortal," Scrooge remonstrated, "and liable to fall."

mortal - śmiertelny; śmiertelnik

remonstrated - upomniał się; protestować, zaprotestować, protestować

liable - odpowiedzialny, być narażonym na coś

"Bear but a touch of my hand there," said the Spirit, laying it upon his heart, "and you shall be upheld in more than this!"

laying - układanie; (lay) kłaść; kładzenie, położenie

upheld - stać na straży, utrzymać

As the words were spoken, they passed through the wall, and stood upon an open country road, with fields on either hand. The city had entirely vanished. Not a vestige of it was to be seen. The darkness and the mist had vanished with it, for it was a clear, cold, winter day, with the snow upon the ground.

country road - wiejska droga

entirely - całkowicie, zupełnie

vanished - zniknął; znikać, zniknąć

vestige - ślad

"Good Heaven!" said Scrooge, clasping his hands together as he looked about him. "I was bred in this place. I was a boy here!"

clasping - zapięcie; (clasp) ścisnąć, objąć; ściskanie

bred - wyhodowany; (breed) rasa, typ, rodzaj, hodowla, wychowanie

The Spirit gazed upon him mildly. Its gentle touch, though it had been light and instantaneous, appeared still present to the old man's sense of feeling. He was conscious of a thousand odours floating in the air, each one connected with a thousand thoughts, and hopes, and joys, and cares long, long forgotten!

gazed - wpatrywać się intensywnie, patrząc; spojrzenie

mildly - łagodnie, umiarkowanie

instantaneous - natychmiastowy; momentalny, chwilowy

odours - odór, woń, zapach

floating - pływające; (float) unosić się, pływać, rozchodzić się

joys - radości; radość

"Your lip is trembling," said the Ghost. "And what is that upon your cheek?"

lip - usta; warga

Scrooge muttered, with an unusual catching in his voice, that it was a pimple; and begged the Ghost to lead him where he would.

pimple - pryszcz, krosta

lead - prowadzić (pokazywać komuś drogę); prowadzić z, wygrywać; przewodzić (być najlepszym); kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu); doprowadzać, powodować; prowadzić, wieść (np. styl życia); trop, wskazówka; główna rola (film, sztuka); k

"You recollect the way?" inquired the Spirit.

recollect - przypomnieć sobie; przypomnieć, przypominać sobie

"Remember it!" cried Scrooge with fervour; "I could walk it blindfold."

fervour - zapał

blindfold - przepaska na oczy; z zawiązanymi oczami

"Strange to have forgotten it for so many years!" observed the Ghost. "Let us go on."

"You recollect the way?" inquired the spirit. "Remember it!" cried Scrooge

with fervour; "I could walk it blindfold." "You recollect the way?" inquired the spirit. "Remember it!" cried Scrooge with fervour; "I could walk it blindfold."

They walked along the road, Scrooge recognising every [37]gate, and post, and tree, until a little market-town appeared in the distance, with its bridge, its church, and winding river. Some shaggy ponies now were seen trotting towards them with boys upon their backs, who called to other boys in country gigs and carts, driven by farmers.

recognising - rozpoznanie; rozpoznać, docenić, uznać

winding - nawijanie; (wind) wiać, przewijać, pozbawić tchu; wiatr; zakole

shaggy - kudłaty, kosmaty

ponies - kucyki; kucyk, koń wyścigowy

trotting - kłusowanie; (trot) kłusować, truchtać, gnać; kłusując

gigs - koncerty; dać występ; występ, pojazd jednokonny, gig

carts - wózki; przewieźć, zataszczyć, zwieźć; wóz, furmanka

farmers - rolnicy; rolnik, rolniczka, farmer

All these boys were in great spirits, and shouted to each other, until the broad fields were so full of merry music, that the crisp air laughed to hear it.

broad - szeroki, wyraźny, ogólny

crisp - upiec na chrupko; kruchy, chrupiący, rześki, krótki

"These are but shadows of the things that have been," said the Ghost. "They have no consciousness of us."

shadows - cienie; cień

consciousness - przytomność, świadomość

The jocund travellers came on; and as they came, Scrooge knew and named them every one. Why was he rejoiced beyond all bounds to see them? Why did his cold eye glisten, and his heart leap up as they went past? Why was he filled with gladness when he heard them give each other Merry Christmas, as they parted at cross-roads and by-ways for their several homes? What was merry Christmas to Scrooge?

jocund - radosny, wesoły

travellers - podróżników; podróżnik, podróżniczka

rejoiced - radował się; radować

bounds - granice; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

glisten - błyszczeć

leap - skoczyć, przeskoczyć, skakać; skok

gladness - radość, zadowolenie

Out upon merry Christmas! What good had it ever done to him?

"The school is not quite deserted," said the Ghost. "A solitary child, neglected by his friends, is left there still."

neglected - zaniedbany; zaniedbywać, zaniedbać, zaniedbywać, zaniedbać

Scrooge said he knew it. And he sobbed.

sobbed - zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie

They left the high-road by a well-remembered lane, and soon approached a mansion of dull red brick, with a little weather-cock surmounted cupola on the roof and a bell hanging in it. It was a large house, but one of broken fortunes: for the spacious offices were little used, their walls were damp and mossy, their windows broken, and their gates decayed.

approached - podszedł; zbliżać się; podejście

brick - cegła; ceglany

cock - kutas; podnosić, odciągać kurek strzelby, nastawić uszu; kogut

surmounted - zwieńczyć, przezwyciężyć

cupola - kopuła

hanging - (hang) wisieć, wieszać, powiesić; kotara; wiszące, wywieszone

fortunes - fortuny; fortuna, szczęście

spacious - przestronny; obszerny

damp - wilgotny

mossy - omszały, porośnięty mchem

decayed - rozkład, rozkład, degradacja

Fowls clucked and strutted in the stables; and the coach-houses and sheds were overrun with grass. Nor was it more retentive of its ancient state within; for, entering the dreary hall, and glancing through the open doors of many rooms, they found them poorly furnished, cold, and vast.

fowls - drób, ptactwo, ptak

clucked - kleknął; gdakanie, gdakać

strutted - rozpędzony; kroczyć dumnie; rozpórka

stables - stajnie; stajnia; stabilny, stały, zrównoważony, trwały

sheds - szopy; pozbyć się, pozbywać się, rozrzucać, rozlewać się

overrun - najechać, opanować, przekroczyć, przedłużyć, przeciągnąć

retentive - powściągliwy

glancing - (glance) zerknąć; zerknięcie, spojrzenie

poorly - ubogo, biednie, źle, słabo

furnished - umeblowane; meblować, umeblować, dostarczyć, dostarczać

There was an earthly savour in the air, a chilly bareness in the place, which associated itself somehow with too much getting up by candle-light, and not too much to eat.

earthly - ziemski; ziemisty

savour - delektować się, rozkoszować się; smak, zapach

chilly - chłodno; chłodny

bareness - nagość

associated - powiązane; wspólnik, wspólniczka, współpracownik

somehow - w jakiś sposób

They went, the Ghost and Scrooge, across the hall, to a door[38] at the back of the house. It opened before them, and disclosed a long, bare, melancholy room, made barer still by lines of plain deal forms and desks. At one of these a lonely boy was reading near a feeble fire; and Scrooge sat down upon a form, and wept to see his poor forgotten self as he had used to be.

at the back of the house - na tyłach domu

disclosed - ujawnić

plain - zwykły; równina; zwyczajny, jasny, nieładna, gładki

lonely - samotny

feeble - słaby, nieprzekonujący, marny, nieudolny

wept - płakał; płakać, szlochać; płacz

Not a latent echo in the house, not a squeak and scuffle from the mice behind the panelling, not a drip from the half-thawed water-spout in the dull yard behind, not a sigh among the leafless boughs of one despondent poplar, not the idle swinging of an empty storehouse door, no, not a clicking in the fire, but fell upon the heart of Scrooge with softening influence, and gave a freer passage to his tears.

latent - utajony; ukryty, uśpiony

Echo - echo

squeak - piszczeć

scuffle - przepychanka, bójka, szamotanina

panelling - panele; wykładzina

drip - kroplówka; przepuszczać, ociekać, kapać; kropla

thawed - rozmrożone; roztapiać się, roztopić się, topnieć, stopnieć

spout - dzióbek, wylew, lać się, rozwodzić się

sigh - westchnąć, zaszeleścić, zaszumieć; westchnienie

leafless - bezlistny

boughs - konary; gałąź, konar

despondent - przygnębiony

poplar - topola

swinging - huśtawka; (swing) kołysać, machać, zawracać, zmieniać

storehouse - skład, magazyn

clicking - (click) pstrykać, pojąć, klikać; kliknięcie, pstryk, trzask

softening - (soften) zmiękczyć, złagodzić, przytłumić, nawilżać

passage - przejście, fragment

Tears - łzy; łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się

The Spirit touched him on the arm, and pointed to his younger self, intent upon his reading. Suddenly a man in foreign garments: wonderfully real and distinct to look at: stood outside the window, with an axe stuck in his belt, and leading by the bridle an ass laden with wood.

garments - odzież; ubranie

wonderfully - cudownie

distinct - odmienny, wyraźny, wyraźnie widoczny

axe - zwalniać; redukcja, siekiera

stuck - utknął; wetknąć, przyklejać, utknąć, przywierać, wbijać

leading - (lead) prowadzić, przewodniczyć; prowadzący

bridle - uzdy; uzda, ogłowie, tranzelka, żachnąć się

ass - osioł, tyłek, głupek

laden - załadowany, obładowany, objuczony

"Why, it's Ali Baba!" Scrooge exclaimed in ecstasy. "It's dear old honest Ali Baba! Yes, yes, I know. One Christmas-time when yonder solitary child was left here all alone, he did come, for the first time, just like that. Poor boy! And Valentine," said Scrooge, "and his wild brother, Orson; there they go!

ecstasy - ekstaza; ecstasy

honest - uczciwy, szczery, autentyk

yonder - tam, po tamtej stronie; tamten, ten, ów

Valentine - walentynka

And what's his name, who was put down in his drawers, asleep, at the gate of Damascus; don't you see him? And the Sultan's Groom turned upside down by the Genii: there he is upon his head! Serve him right! I'm glad of it. What business had he to be married to the Princess?"

drawers - szuflady; szuflada, wystawca weksla

Damascus - Damaszek

sultan - sułtan

groom - oporządzić, wyszczotkować; stajenny, pan młody

upside - górny, górna strona

genii - geniusz, geniusz

princess - księżniczka; księżna

To hear Scrooge expending all the earnestness of his nature on such subjects, in a most extraordinary voice between laughing and crying; and to see his heightened and excited face; would have been a surprise to his business friends in the City, indeed.

expending - wydatkowania; wydatkować, wydawać, zużywać; wydatek

earnestness - powaga, szczerość, żarliwość

extraordinary - niezwykłe; niezwykły, nadzwyczajny

heightened - podwyższony; podnosić, podwyższać, powiększać

"Why, it's Ali Baba!" Scrooge exclaimed in ecstasy. "It's dear old honest Ali Baba." "Why, it's Ali Baba!" Scrooge exclaimed in ecstasy. "It's dear old honest Ali Baba."

"There's the Parrot!" cried Scrooge. "Green body and [39]yellow tail, with a thing like a lettuce growing out of the top of his head; there he is! Poor Robin Crusoe he called him, when he came home again after sailing round the island. 'Poor Robin Crusoe, where have you been, Robin Crusoe?'The man thought he was dreaming, but he wasn't. It was the Parrot, you know.

parrot - papuga; papugować

lettuce - sałata; kapusta

robin - rudzik, drozd wędrowny

sailing round - żeglować w kółko, opływać (coś)

wasn - było

There goes Friday, running for his life to the little creek! Halloa! Hoop! Halloo!"

Creek - dopływ, potok

halloa - hallo!

Hoop - obręcz, pierścień, bramka

Halloo - poszczuć psy, wołać; huzia!

Then, with a rapidity of transition very foreign to his usual character, he said, in pity for his former self, "Poor boy!" and cried again.

rapidity - szybkość

transition - przekształcenie, przejście

pity - współczucie, litość, szkoda

former - były

"I wish," Scrooge muttered, putting his hand in his pocket, and looking about him, after drying his eyes with his cuff: "but it's too late now."

cuff - trzepnąć; mankiet, trzepnięcie

"What is the matter?" asked the Spirit.

"Nothing," said Scrooge. "Nothing. There was a boy singing a Christmas Carol at my door last night. I should like to have given him something: that's all."

The Ghost smiled thoughtfully, and waved its hand: saying, as it did so, "Let us see another Christmas!"

thoughtfully - rozważnie; w zamyśleniu, refleksyjnie

Scrooge's former self grew larger at the words, and the room became a little darker and more dirty. The panels shrunk, the windows cracked; fragments of plaster fell out of the ceiling, and the naked laths were shown instead; but how all this was brought about Scrooge knew no more than you do.

panels - panele; panel

shrunk - skurczył się; kurczyć się

cracked - pęknięty; pękać, trzasnąć; pęknięcie, trzask

plaster - gips, tynk

ceiling - sufit

naked - nago; nagi

laths - lamele; listwa, łata, deszczułka

He only knew that it was quite correct: that everything had happened so; that there he was, alone again, when all the other boys had gone home for the jolly holidays.

jolly - wesoły

He was not reading now, but walking up and down despairingly. Scrooge looked at the Ghost, and, with a mournful shaking of his head, glanced anxiously towards the door.

despairingly - rozpaczliwie

anxiously - z niepokojem, z niecierpliwością

It opened; and a little girl, much younger than the boy, came darting in, and, putting her arms about his neck, and often kissing him, addressed him as her "dear, dear brother."

darting - rzutki; rzucić się, wbić, rzucić szybkie spojrzenie; strzałka

kissing - całowanie; całować; pocałunek

"I have come to bring you home, dear brother!" said the[40] child, clapping her tiny hands, and bending down to laugh. "To bring you home, home, home!"

clapping - (clap) bić brawo, klaskać, uderzyć; oklaski, klepnięcie, huk

tiny - malutki, tyci, drobny

bending down - schylając się

"Home, little Fan?" returned the boy.

"Yes!" said the child, brimful of glee. "Home for good and all. Home for ever and ever. Father is so much kinder than he used to be, that home's like Heaven! He spoke so gently to me one dear night when I was going to bed, that I was not afraid to ask him once more if you might come home; and he said Yes, you should; and sent me in a coach to bring you. And you're to be a man!

brimful - pełna; przepełniony, być wypełnionym po brzegi

glee - wesołość, radość

" said the child, opening her eyes; "and are never to come back here; but first we're to be together all the Christmas long, and have the merriest time in all the world."

merriest - najweselszy; radosny, wesoły

"You are quite a woman, little Fan!" exclaimed the boy.

She clapped her hands and laughed, and tried to touch his head; but, being too little, laughed again, and stood on tiptoe to embrace him. Then she began to drag him, in her childish eagerness, towards the door; and he, nothing loath to go, accompanied her.

clapped - klasnął; bić brawo, zamknąć z hukiem; oklaski, klepnięcie, huk

on tiptoe - na palcach; paluszkach

Embrace - obejmować, objąć, uściskać, uścisnąć

drag - przeciągać; ciągnąć, przeszukać, przeciągnąć, wlec

childish - dziecięcy; dziecinny, infantylny

eagerness - zapał, pragnienie, ochota

loath - niechętny

accompanied - w towarzystwie; towarzyszyć, asystować, akompaniować

A terrible voice in the hall cried, "Bring down Master Scrooge's box, there!" and in the hall appeared the schoolmaster himself, who glared on Master Scrooge with a ferocious condescension, and threw him into a dreadful state of mind by shaking hands with him.

schoolmaster - nauczyciel

glared - oślepiony; blask, blask

condescension - protekcjonalizm, protekcjonalność

He then conveyed him and his sister into the veriest old well of a shivering best parlour that ever was seen, where the maps upon the wall, and the celestial and terrestrial globes in the windows, were waxy with cold.

shivering - (shiver) zadrżeć, zatrząść się, roztrzaskać, dygotać; drżenie

parlour - salon, rozmównica, pokój przyjęć

celestial - niebiański

terrestrial - ziemski; nadziemny; naziemny

globes - kula ziemska, glob, glob ziemski, globus

waxy - woskowy; woskowaty; wodnisty

Here he produced a decanter of curiously light wine, and a block of curiously heavy cake, and administered instalments of those dainties to the young people: at the same time sending out a meagre servant to offer a glass of "something" to the postboy who answered that he thanked the gentleman, but, if it was the same tap as he had tasted before, he had rather not.

decanter - karafka

block - blokować; blok, kawał

administered - administrowane; podać, podawać, zadać, zadawać, zaaplikować

instalments - raty; partia

dainties - smakołyki; arcydelikatny

meagre - (meager) mizerny, skromny

servant - służący, służąca, sługa

postboy - chłopiec przynoszący pocztę do biura

tap - stuknąć, puknąć; klepnięcie, stuknięcie, kran

Master Scrooge's trunk being by this time tied on to the top of the chaise,[41] the children bade the schoolmaster good-bye right willingly; and, getting into it, drove gaily down the garden sweep; the quick wheels dashing the hoar frost and snow from off the dark leaves of the evergreens like spray.

trunk - pień; skrzynia, kufer, trąba, bagażnik, magistrala

Chaise - szezlong; bryczka, kabriolet

bade - (bid) licytować, rozkazać, kazać, życzyć; oferta

Good-bye - (Good-bye) do widzenia

willingly - chętnie, świadomie

sweep - zamiatać, zamieść

dashing - szałowy; myślnik (''punctuation mark, any form'')

hoar - chmiel; siwizna; siwy

evergreens - zimozielone; zimozielony

spray - rozpylać; stroik, mgiełka

"Always a delicate creature, whom a breath might have withered," said the Ghost. "But she had a large heart!"

delicate - delikatny

creature - istota, stworzenie, stwór

withered - usychać, więdnąć, zamierać, zanikać, niszczyć; (arch) gdzie

"So she had," cried Scrooge. "You're right. I will not gainsay it, Spirit. God forbid!"

You're right - masz rację

gainsay - zakwestionować, zaprzeczyć

forbid - zakazywać, zakazać, zabraniać, zabronić

"She died a woman," said the Ghost, "and had, as I think, children."

"One child," Scrooge returned.

"True," said the Ghost. "Your nephew!"

Scrooge seemed uneasy in his mind; and answered briefly, "Yes."

uneasy - niespokojny

briefly - krótko; pokrótce

Although they had but that moment left the school behind them, they were now in the busy thoroughfares of a city, where shadowy passengers passed and repassed; where shadowy carts and coaches battled for the way, and all the strife and tumult of a real city were.

thoroughfares - przejście

repassed - przejść ponownie, zawrócić się

battled - walczył; bitwa

strife - konflikt, kłótnia, niesnaska

tumult - tumult; zamieszki

It was made plain enough, by the dressing of the shops, that here, too, it was Christmas-time again; but it was evening, and the streets were lighted up.

lighted up - zapalony; rozbłyśnięty

The Ghost stopped at a certain warehouse door, and asked Scrooge if he knew it.

"Know it!" said Scrooge. "Was I apprenticed here?"

apprenticed - praktykant; uczeń, terminator (''obsolete''), adept, adeptka

They went in. at sight of an old gentleman in a Welsh wig, sitting behind such a high desk, that if he had been two inches taller, he must have knocked his head against the ceiling, Scrooge cried in great excitement:

at sight - na widoku; natychmiast, bez uprzedzenia; w sposób zobowiązany do zapłacenia

Welsh - walijczyk; walijski, walijski, język walijski, Walijczycy-pr-p

wig - peruka

high desk - wysokie biurko; high table stół główny; dla gości

inches - cali; cal

excitement - podniecenie; podekscytowanie, ekscytacja

"Why, it's old Fezziwig! Bless his heart, it's Fezziwig alive again!"

Old Fezziwig laid down his pen, and looked up at the clock, which pointed to the hour of seven. He rubbed his hands; adjusted his capacious waistcoat; laughed all over himself,[42] from his shoes to his organ of benevolence; and called out, in a comfortable, oily, rich, fat, jovial voice:

laid - położył; kłaść

rubbed - trzeć, ocierać, wcierać

adjusted - dostosowane; dostosowywać, dostosować, poprawić

capacious - pojemny

organ - narząd, organ, organy

oily - tłusty, zatłuszczony, oleisty, wazeliniarski

jovial - jowialny, wesoły

"Yo ho, there! Ebenezer! Dick!"

Scrooge's former self, now grown a young man, came briskly in, accompanied by his fellow-'prentice.

briskly - dziarsko, żwawo, energicznie

prentice - odbyć praktykę; praktyka, praktykant

"Dick Wilkins, to be sure!" said Scrooge to the Ghost. "Bless me, yes. There he is. He was very much attached to me, was Dick. Poor Dick! Dear, dear!"

attached - dołączony

"Yo ho, my boys!" said Fezziwig. "No more work to-night. Christmas-eve, Dick. Christmas, Ebenezer! Let's have the shutters up," cried old Fezziwig with a sharp clap of his hands, "before a man can say Jack Robinson!"

shutters - żaluzje; okiennica, migawka

clap - klaskać; bić brawo, zamknąć z hukiem; oklaski, klepnięcie, huk

Jack - Jasiek, Jaś, Jakub

You wouldn't believe how those two fellows went at it! They charged into the street with the shutters-one, two, three-had 'em up in their places-four, five, six-barred 'em and pinned 'em-seven, eight, nine-and came back before you could have got to twelve, panting like race-horses.

fellows - kolegów; człowiek, facet, kolega

charged - naładowany; opłata, szarża, oskarżenie

pinned - przypięty; spinać szpilkami, przypinać, upinać, przyszpilić

panting - dyszenie; (pant) dyszeć, sapać, ziajać, wydyszeć

"Hilli-ho!" cried old Fezziwig, skipping down from the high desk with wonderful agility. "clear away, my lads, and let's have lots of room here! Hilli-ho, Dick! Chirrup, Ebenezer!"

skipping - przeskakiwanie; opuścić, pomijać, unikać, wagarować

agility - zwinność

clear away - uprzątać coś, usuwać coś 

lads - chłopaki; chłopak, chłopiec, młodzieniec

Chirrup - świergotać, szczebiotać; skwierk

Clear away! There was nothing they wouldn't have cleared away, or couldn't have cleared away, with old Fezziwig looking on. It was done in a minute.

cleared away - wyczyszczone, usunięte (coś)

Every movable was packed off, as if it were dismissed from public life for evermore; the floor was swept and watered, the lamps were trimmed, fuel was heaped upon the fire; and the warehouse was as snug, and warm, and dry, and bright a ball-room as you would desire to see upon a winter's night.

movable - ruchomy, przenośny

dismissed - odrzucić, zwolnić, zakończyć

swept - zmieciony; zamiatać, zamieść

heaped - stertę; sterta, kupa, kopiec

snug - przytulny, zaciszny, miły

In came a fiddler with a music-book, and went up to the lofty desk, and made an orchestra of it, and tuned like fifty stomachaches. In came Mrs. Fezziwig, one vast substantial smile. In came the three Miss Fezziwigs, beaming and lovable. In came the six young followers whose hearts they broke. In came all the young men and women employed in the business.

fiddler - skrzypek

lofty - wysoki; szczytny, wzniosły

orchestra - orkiestra; orchestra

tuned - dostrojony; Tun

stomachaches - bóle brzucha; ból brzucha

substantial - znaczny, obfity, istotny, solidny, poważny, zamożny

beaming - (beam) uśmiechnąć się promiennie, promieniować; belka; promienny

lovable - rozkoszny

followers - wyznawca

[43] In came the housemaid, with her cousin the baker. In came the cook, with her brother's particular friend the milkman. In came the boy from over the way, who was suspected of not having board enough from his master; trying to hide himself behind the girl from next door but one, who was proved to have had her ears pulled by her mistress.

housemaid - pokojówka

Baker - piekarz, piekarka

milkman - mleczarz

suspected - podejrzewać, podejrzany, podejrzana, podejrzany

proved - udowodnione; okazać się, dowodzić, udowadniać

Mistress - pani; kochanka

In they all came, one after another; some shyly, some boldly, some gracefully, some awkwardly, some pushing, some pulling; in they all came, any how and every how.

shyly - nieśmiało

boldly - śmiało, odważnie

gracefully - z wdziękiem

awkwardly - niezgrabnie, z trudnością

Away they all went, twenty couple at once; hands half round and back again the other way; down the middle and up again; round and round in various stages of affectionate grouping; old top couple always turning up in the wrong place; new top couple starting off again as soon as they got there; all top couples at last, and not a bottom one to help them!

various - różne; różny, rozmaity

affectionate - czuły

turning up - podkręcać, zwiększać; odnajdować się; pojawiać się, zjawiać się; nadarzać się (okazja, możliwość)

When this result was brought about, old Fezziwig, clapping his hands to stop the dance, cried out, "Well done!" and the fiddler plunged his hot face into a pot of porter, especially provided for that purpose.

plunged - pogrążony; rzucać się, wpaść, zanurzać; kąpiel, gwałtowny spadek

pot - doniczka, garnek, dzbanek

porter - tragarz, portier, ciemne i gorzkie piwo

But, scorning rest upon his reappearance, he instantly began again, though there were no dancers yet, as if the other fiddler had been carried home, exhausted, on a shutter, and he were a bran-new man resolved to beat him out of sight, or perish.

scorning - (scorn) pogardzić; pogarda, lekceważenie

reappearance - ponowne pojawienie się; ponowne ukazanie się

exhausted - wyczerpany; wyczerpywać, wyczerpać, wyczerpywać, wyczerpać

shutter - okiennica; migawka

bran - otręby

perish - ginąć, zginąć

There were more dances, and there were forfeits, and more dances, and there was cake, and there was negus, and there was a great piece of Cold Roast, and there was a great piece of Cold Boiled, and there were mince-pies, and plenty of beer. But the great effect of the evening came after the Roast and Boiled, when the fiddler (an artful dog, mind!

forfeits - przepadki; stracić, zrzec się, zrezygnować

negus - rodzaj napoju

roast - piec, upiec, prażyć, pieczeń, roast

mince - mielonka; mięso mielone; mielić

pies - ciasta; ciasto

artful - zręczny, przebiegły

The sort of man who knew his business better than you or I could have told it him!) struck up "Sir Roger de Coverley." Then old Fezziwig stood out to dance with Mrs. Fezziwig. Top couple, too; with a good stiff piece of work cut out for them; three or four and twenty pair of partners; people who were not to be trifled with; people who would dance, and had no notion of walking.[44]

Roger - Roger

stiff - sztywny

trifled - fraszka, drobiazg, błahostka, bzdet, bagatela, betka

notion - pojęcie

But if they had been twice as many-ah! four times-old Fezziwig would have been a match for them, and so would Mrs. Fezziwig. As to her, she was worthy to be his partner in every sense of the term. If that's not high praise, tell me higher, and I'll use it. A positive light appeared to issue from Fezziwig's calves. They shone in every part of the dance like moons.

worthy - godny, zacny

Praise - pochwała; chwalić, pochwalić

issue from - kwestia; problem z (np. biblijnej perpsektywy); wypływać z czegoś, wydostawać się z czegoś

calves - ocielić się

shone - świecił; świecić, błyszczeć, polerować

You couldn't have predicted, at any given time, what would become of them next. And when old Fezziwig and Mrs. Fezziwig had gone all through the dance; advance and retire, both hands to your partner, bow and curtsy, cork-screw, thread-the-needle, and back again to your place; Fezziwig "cut"-cut so deftly, that he appeared to wink with his legs, and came upon his feet again without a stagger.

advance - z wyprzedzeniem; postąpić; awansować, zaawansować, zaliczka

bow - zginać się, ukłonić się, kłaniać się; łuk, kokarda

curtsy - dygać; dygnięcie, ukłon

cork - zakorkować; korek

screw - śruba; wkręt, skręcać, skręcić

thread - nić, nitka, wątek, temat

needle - igła, drut, wskazówka, drażnić

deftly - zręcznie

wink - mrugać, zamigotać; mrugnięcie oka

stagger - słaniać się, zataczać się, chwiać się, zdumieć; chwiejny krok

When the clock struck eleven, this domestic ball broke up. Mr. and Mrs. Fezziwig took their stations, one on either side the door, and, shaking hands with every person individually as he or she went out, wished him or her a Merry Christmas.

domestic - domowy; krajowy

individually - indywidualnie

When everybody had retired but the two 'prentices, they did the same to them; and thus the cheerful voices died away, and the lads were left to their beds; which were under a counter in the back-shop.

retired - na emeryturze; przejść na emeryturę, kłaść się spać

prentices - prentów; odbyć praktykę; praktyka, praktykant

counter - opierać, odpierać; lada, bufet, licznik, okienko

During the whole of this time Scrooge had acted like a man out of his wits. His heart and soul were in the scene, and with his former self. He corroborated everything, remembered everything, enjoyed everything, and underwent the strangest agitation.

wits - wiedzieć; dowcip, kpiarz, rozum, inteligencja

soul - dusza

corroborated - potwierdzone; potwierdzać

underwent - przeszedł; przechodzić, przejść, doświadczać, doświadczyć

agitation - pobudzenie; agitacja

It was not until now, when the bright faces of his former self and Dick were turned from them, that he remembered the Ghost, and became conscious that it was looking full upon him, while the light upon its head burnt very clear.

"A small matter," said the Ghost, "to make these silly folks so full of gratitude."

silly - głupie; głupi

folks - ludzi; ludowy, ludowy, zwyczajowy, popularny, lud

gratitude - wdzięczność

"Small!" echoed Scrooge.

echoed - echo

The Spirit signed to him to listen to the two apprentices,[45] who were pouring out their hearts in praise of Fezziwig; and, when he had done so, said:

apprentices - praktykanci; uczeń, terminator (''obsolete''), adept, adeptka

pouring out - wylać; wylewać się, wysypywać się (o tłumie ludzi); nalewać (np. sok do szklanki); wyrzucić coś z siebie, wyładować (np. frustrację)

"Why! Is it not? He has spent but a few pounds of your mortal money: three or four, perhaps. Is that so much that he deserves this praise?"

deserves - zasługuje; zasługiwać, zasłużyć

"It isn't that," said Scrooge, heated by the remark, and speaking unconsciously like his former, not his latter self. "It isn't that, Spirit. He has the power to render us happy or unhappy; to make our service light or burdensome; a pleasure or a toil. Say that his power lies in words and looks; in things so slight and insignificant that it is impossible to add and count 'em up: what then?

remark - zauważyć, komentować, napomknąć; uwaga

render - sprawiać, czynić, przekładać

burdensome - uciążliwe

toil - trud

insignificant - nieistotne

The happiness he gives is quite as great as if it cost a fortune."

Fortune - fortuna; szczęście, bogactwo, zamożność

He felt the Spirit's glance, and stopped.

"What is the matter?" asked the Ghost.

"Nothing particular," said Scrooge.

"Something, I think?" the Ghost insisted.

insisted - nalegał; nalegać

"No," said Scrooge, "no. I should like to be able to say a word or two to my clerk just now. That's all."

His former self turned down the lamps as he gave utterance to the wish; and Scrooge and the Ghost again stood side by side in the open air.

utterance - wypowiedź, wyrażenie, wypowiedzenie

open air - na świeżym powietrzu

"My time grows short," observed the Spirit. "Quick!"

This was not addressed to Scrooge, or to any one whom he could see, but it produced an immediate effect. For again Scrooge saw himself. He was older now; a man in the prime of life. His face had not the harsh and rigid lines of later years; but it had begun to wear the signs of care and avarice.

immediate - natychmiastowy, bezpośredni, bezzwłoczny, niezwłoczny

prime - liczba pierwsza; główny, pierwszorzędny

harsh - szorstki, bezwzględny

rigid - sztywny; nieugięty, nieustępliwy

avarice - chciwość

There was an eager, greedy, restless motion in the eye, which showed the passion that had taken root, and where the shadow of the growing tree would fall.

eager - chętny, przejęty, podekscytowany

greedy - chciwy, skąpy

motion - ruch

passion - pasja, męka

root - zakorzeniać się, grzebać; korzeń, podstawa, źródło, rdzeń

He was not alone, but sat by the side of a fair young girl in a mourning dress: in whose eyes there were tears, which sparkled in the light that shone out of the Ghost of Christmas Past.[46]

mourning - opłakiwanie, lament, żałoba

"It matters little," she said softly. "To you, very little. Another idol has displaced me; and, if it can cheer and comfort you in time to come as I would have tried to do, I have no just cause to grieve."

idol - bożek, bałwan, idol, idolka

displaced - zastępować, wypierać, wysiedlić, przesuwać

grieve - smucić; rozpaczać

"What Idol has displaced you?" he rejoined.

rejoined - dołączył; powrócić, przyłączyć się powtórnie, odpowiedzieć

"A golden one."

Golden - złoty

"This is the even-handed dealing of the world!" he said. "There is nothing on which it is so hard as poverty; and there is nothing it professes to condemn with such severity as the pursuit of wealth!"

poverty - bieda, ubóstwo, niedostatek

professes - oświadczać, twierdzić, wykładać, wyznawać, zapewniać

condemn - potępiać, potępić

severity - powaga, dotkliwość, surowość

pursuit - pościg

wealth - zamożność, bogactwo, bogatość, mnóstwo

"You fear the world too much," she answered gently. "All your other hopes have merged into the hope of being beyond the chance of its sordid reproach. I have seen your nobler aspirations fall off one by one, until the master passion, Gain, engrosses you. Have I not?"

merged - połączone; olish: łączyć / połączyć

sordid - wstrętny, brudny, obskurny

reproach - wyrzuty; zarzut; hańba; zarzucać

nobler - arystokrata, arystokratka, arystokratka, szlachcianka

aspirations - aspiracja, dążenie, przydech, wdech, wdychanie

gain - osiągać, zdobywać, zyskiwać, przybyć, dotrzeć; zysk

engrosses - pochłania; być zaabsorbowanym czymś, absorbować, opanować

"What then?" he retorted. "Even if I have grown so much wiser, what then? I am not changed towards you."

retorted - ripostował; odcinać się, odparować, odpalić

wiser - mądrzejszy; mądry

She shook her head.

"Am I?"

"Our contract is an old one. It was made when we were both poor, and content to be so, until, in good season, we could improve our worldly fortune by our patient industry. You are changed. When it was made you were another man."

contract - zarazić, zawrzeć, skruszyć się; kontrakt, umowa, przetarg

content - treści; zadowalać; zawartość; zadowolony

in good season - w porę

"I was a boy," he said impatiently.

impatiently - niecierpliwie

"Your own feeling tells you that you were not what you are," she returned. "I am. That which promised happiness when we were one in heart is fraught with misery now that we are two. How often and how keenly I have thought of this I will not say. It is enough that I have thought of it, and can release you."

fraught - pełen; napięty

release - zwolnienie; uwolnienie, wydanie

"Have I ever sought release?"

"In words. No. Never."

"In what, then?"

"In a changed nature; in an altered spirit; in another atmosphere of life; another Hope as its great end. In everything[47] that made my love of any worth or value in your sight. If this had never been between us," said the girl, looking mildly, but with steadiness, upon him, "tell me, would you seek me out and try to win me now? Ah, no!"

altered - zmieniony; zmienić, przerobić

worth - warte; wartość; warty

value - wartość, znaczenie, cena, koszt, odcień, wycenić

He seemed to yield to the justice of this supposition in spite of himself. But he said, with a struggle, "You think not."

yield - wydajność; ustąpić, poddać się, dawać, przynosić; produkcja

justice - sprawiedliwość; sędzia

supposition - przypuszczenie; założenie

Struggle - walka, bój, bitwa, walczyć, bić

"I would gladly think otherwise if I could," she answered. "Heaven knows! When I have learned a Truth like this, I know how strong and irresistible it must be.

gladly - chętnie

irresistible - nie do odparcia; nieodparty

But if you were free to-day, to-morrow, yesterday, can even I believe that you would choose a dowerless girl-you who, in your very confidence with her, weigh everything by Gain: or, choosing her, if for a moment you were false enough to your one guiding principle to do so, do I not know that your repentance and regret would surely follow? I do; and I release you.

dowerless - bezsilny; bez posagu

confidence - zaufanie; pewność siebie

weigh - ważyć; odważyć; ważyć

guiding principle - zasada przewodnia

repentance - skrucha

With a full heart, for the love of him you once were."

He was about to speak; but, with her head turned from him, she resumed.

"You may-the memory of what is past half makes me hope you will-have pain in this. A very, very brief time, and you will dismiss the recollection of it gladly, as an unprofitable dream, from which it happened well that you awoke. May you be happy in the life you have chosen!"

brief - krótki; zwięzły

dismiss - odrzucać (np. pomysł); zwolnić, wyrzucić (z pracy); zwolnić (dać wolne); zakończyć (sprawę w sądzie); odesłać (kogoś); zdyskredytować (kogoś); oddalać (np. wniosek); kończyć (lekcję, zajęcia)

unprofitable - nieopłacalne

She left him, and they parted.

"Spirit!" said Scrooge, "show me no more! Conduct me home. Why do you delight to torture me?"

delight - radość, rozkosz, przyjemność, zachwyt, cieszyć

"One shadow more!" exclaimed the Ghost.

"No more!" cried Scrooge. "No more! I don't wish to see it. Show me no more!"

But the relentless Ghost pinioned him in both his arms, and forced him to observe what happened next.

relentless - nieustępliwy; bezustanny

pinioned - zębate; wiązać, krępować; lotka

forced - wymuszone; zmuszać, wymuszać, narzucać; siła, oddział

observe - obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić, spostrzec

They were in another scene and place; a room, not very large or handsome, but full of comfort. Near to the winter fire sat a beautiful young girl, so like that last that Scrooge[48] believed it was the same, until he saw her, now a comely matron, sitting opposite her daughter.

comely - ładny; urodziwy

Matron - matrona

The noise in this room was perfectly tumultuous, for there were more children there than Scrooge in his agitated state of mind could count; and, unlike the celebrated herd in the poem, they were not forty children conducting themselves like one, but every child was conducting itself like forty.

tumultuous - burzliwy; zgiełkliwy

unlike - w przeciwieństwie do; niepodobny, w odróżnieniu

herd - zagonić, zgromadzić; stado, tłum

poem - wiersz, poemat, poezja, wiersz

conducting - prowadzenie; zarządzanie

The consequences were uproarious beyond belief; but no one seemed to care; on the contrary, the mother and daughter laughed heartily, and enjoyed it very much; and the latter, soon beginning to mingle in the sports, got pillaged by the young brigands most ruthlessly. What would I not have given to be one of them! Though I never could have been so rude, no, no!

consequences - konsekwencje; konsekwencja, następstwo

uproarious - wrzawa

beyond belief - nie do wiary

contrary - przeciwieństwo, w przeciwnym kierunku

heartily - z apetytem, serdecznie, z zapałem

mingle - przyłączać, mieszać

pillaged - splądrowany; plądrować

brigands - bandyci; bandyta, zbój

ruthlessly - bezwzględnie, niemiłosiernie, bezpardonowo

I wouldn't for the wealth of all the world have crushed that braided hair, and torn it down; and, for the precious little shoe, I wouldn't have plucked it off, God bless my soul! to save my life. As to measuring her waist in sport, as they did, bold young brood, I couldn't have done it; I should have expected my arm to have grown round it for a punishment, and never come straight again.

crushed - zmiażdżony; crush, sympatia, zauroczenie

braided - spleść, szamerować; warkocz, galon, lamówka

torn - rozdarty; łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się

precious - cenny, drogocenny, drogi

plucked - oskubany; wyszarpnąć, zbierać, zebrać, brzdęknąć, skubać

measuring - pomiar; (measure) mierzyć; miara

punishment - karę; karanie, kara, kaźń, wycisk

And yet I should have dearly liked, I own, to have touched her lips; to have questioned her, that she might have opened them; to have looked upon the lashes of her downcast eyes, and never raised a blush; to have let loose waves of hair, an inch of which would be a keepsake beyond price: in short, I should have liked, I do confess, to have had the lightest licence of a child, and yet to have been man enough to know its value.

Dearly - droga, z całego serca, drogo

lashes - rzęsy; bić, chłostać, mocować, umocować; rzęsa, bicz, bat

downcast - przybity, spuszczony

blush - rumienić się, zaczerwienić się; rumieniec, róż do policzków

loose - luźne; wypuścić, zgubić, uwolnić; luźny

inch - cal

keepsake - pamiątka

confess - przyznawać się, przyznać się, spowiadać się

licence - pozwolenie, swoboda

But now a knocking at the door was heard, and such a rush immediately ensued that she, with laughing face and plundered dress, was borne towards it in the centre of a flushed and boisterous group, just in time to greet the father, who came home attended by a man laden with Christmas toys and presents. Then the shouting and the struggling, and the onslaught that was made on the defenceless porter!

knocking at - pukać do

rush - pędzić, gonić, biec, pośpieszać, ponaglać; pośpiech, napływ

ensued - nastąpiło; wynikać, następować

plundered - splądrowany; łupić, złupić, grabić, ograbić, zagrabić, obłupić

flushed - spłukany; poczerwienieć, zarumienić się; rumieniec; dziany

boisterous - hałaśliwy

struggling - walczący; (struggle) walczyć, borykać się; walka; zmagający się

onslaught - atak

defenceless - bezbronny, pozbawiony obrony

The scaling him, with chairs for ladders, to dive into his pockets, despoil him of brown-[49]paper parcels, hold on tight by his cravat, hug him round the neck, pummel his back, and kick his legs in irrepressible affection! The shouts of wonder and delight with which the development of every package was received!

scaling - (scale) skalować; skala

ladders - drabiny; drabina

dive - zanurkować, spaść; skok do wody, nurkowanie, spadanie

despoil - zniszczyć; ograbić, splądrować

parcels - paczki; paczka, przesyłka, parcela

hug - uścisk; przytulenie, obejmowanie, objęcie, przytulać, przytulić

pummel - okładać

kick - kopać; kopnięcie, wierzganie nogami

irrepressible - nieposkromiony

affection - uczucie; afekt; afekcja

delight with - zachwycać (się), zachwyt nad

development - rozwój

package - paczka; pakiet

The terrible announcement that the baby had been taken in the act of putting a doll's frying-pan into his mouth, and was more than suspected of having swallowed a fictitious turkey, glued on a wooden platter! The immense relief of finding this a false alarm! The joy, and gratitude, and ecstasy! They are all indescribable alike.

announcement - ogłoszenie, anons, obwieszczenie

doll - wyszykować; lalka, lala, laleczka

frying-pan - (frying-pan) patelnia

swallowed - połknięty; połknąć, przełknąć; jaskółka, łyk

fictitious - fikcyjny

turkey - indyk -an

glued on - przyklejony do; na

platter - talerz; półmisek, taca

immense - ogromne; ogromny, przeogromny, niezmierny

alarm - alarm; budzik; alarmować, zaalarmować

joy - radość

indescribable - nieopisany

alike - zarówno, tak samo; podobny, taki sam

It is enough that by degrees, the children and their emotions got out of the parlour, and, by one stair at a time, up to the top of the house, where they went to bed, and so subsided.

by degrees - stopniowo, powoli

emotions - emocje; emocja

subsided - ustąpił; osiadać, osiąść

And now Scrooge looked on more attentively than ever, when the master of the house, having his daughter leaning fondly on him, sat down with her and her mother at his own fireside; and when he thought that such another creature, quite as graceful and as full of promise, might have called him father, and been a spring-time in the haggard winter of his life, his sight grew very dim indeed.

attentively - uważnie, bacznie

leaning - pochylając się; (lean) opierać się, przechylić się

fondly - czule, z czułością

fireside - miejsce przy kominku

graceful - wdzięczny; pełen wdzięku, powabny

haggard - mizerny, wynędzniały

dim - ściemniać; ciemny, marny; słabe

"Belle," said the husband, turning to his wife with a smile, "I saw an old friend of yours this afternoon."

belle - piękność

"Who was it?"

"Guess!"

"How can I? Tut, don't I know?" she added in the same breath, laughing as he laughed. "Mr. Scrooge."

"Mr. Scrooge it was. I passed his office window; and as it was not shut up, and he had a candle inside, I could scarcely help seeing him. His partner lies upon the point of death, I hear; and there he sat alone. Quite alone in the world, I do believe."

"Spirit!" said Scrooge in a broken voice, "remove me from this place."

"I told you these were shadows of the things that have been," said the Ghost. "That they are what they are, do not blame me!"[50]

blame - winę; winić, obwiniać; wina

"Remove me!" Scrooge exclaimed. "I cannot bear it!"

He turned upon the Ghost, and seeing that it looked upon him with a face in which in some strange way there were fragments of all the faces it had shown him, wrestled with it.

wrestled - walczyć w zapasach, mocować się

"Leave me! Take me back! Haunt me no longer!"

haunt - straszyć, nawiedzać, nawiedzić, nawiedzać

In the struggle-if that can be called a struggle in which the Ghost, with no visible resistance on its own part, was undisturbed by any effort of its adversary-Scrooge observed that its light was burning high and bright; and dimly connecting that with its influence over him, he seized the extinguisher cap, and by a sudden action pressed it down upon its head.

resistance - opór, sprzeciw, rezystancja, oporność, ruch oporu

adversary - przeciwnik, przeciwniczka, oponent, oponentka

dimly - ciemno, blado, słabo, niewyraźnie

pressed - wciśnięty; (pre) przed

The Spirit dropped beneath it, so that the extinguisher covered its whole form; but, though Scrooge pressed it down with all his force, he could not hide the light, which streamed from under it in an unbroken flood upon the ground.

beneath - pod, poniżej

pressed - wciśnięty; naciskać, przyciskać, przygniatać, prasować

streamed - streamowane; strumień, potok, rzeczka, ciek

under it - pod nim; nią; spodem

flood - powódź, potop, ogrom, nawał, natłok

He was conscious of being exhausted, and overcome by an irresistible drowsiness; and, further, of being in his own bedroom. He gave the cap a parting squeeze, in which his hand relaxed; and had barely time to reel to bed before he sank into a heavy sleep.[51]

overcome - pokonać; przezwyciężać, przemagać

drowsiness - senność, ospałość, apatia

squeeze - ściskać, ścisnąć

barely - ledwo, ledwie, tylko

reel - motać, namotać, nawijać, nawinąć, wirować

sank - zatonął; tonąć, topić, zanurzać, zatapiać, zatopić, zlew

CHAPTER 3. STAVE THREE. THE SECOND OF THE THREE SPIRITS

Awaking in the middle of a prodigiously tough snore, and sitting up in bed to get his thoughts together, Scrooge had no occasion to be told that the bell was again upon the stroke of One. He felt that he was restored to consciousness in the right nick of time, for the especial purpose of holding a conference with the second messenger dispatched to him through Jacob Marley's intervention.

awaking - (awake) budzić się, uświadomić sobie; przebudzony

prodigiously - cudownie

tough - twardy; wytrzymały, odporny

snore - chrapać

sitting up - usiąść, siadać prosto; przesiadywać do późna; otrzeźwieć, oprzytomnieć; posadzić kogoś

restored - przywrócony; odnowić

in the right nick of time - w samą porę, w ostatniej chwili 

especial - szczególny

messenger - posłaniec, posłannik, kurier, wysłannik

dispatched - wysyłać, załatwić, dojeść; depesza, komunikat

intervention - interwencja

But, finding that he turned uncomfortably cold when he began to wonder which of his curtains this new spectre would draw back, he put them every one aside with his own hands, and, lying down again, established a sharp look-out all round the bed. For he wished to challenge the Spirit on the moment of its appearance, and did not wish to be taken by surprise and made nervous.

uncomfortably - niewygodnie

established - ustanowiony; ustanowić, ustalić, założyć, założyć, ustanowić

challenge - wyzwanie; wyzwać; ośmielić; zakwestionować

Gentlemen of the free-and-easy sort, who plume themselves on being acquainted with a move or two, and being usually equal to the time of day, express the wide range of their capacity for adventure by observing that they are good for anything from pitch-and-toss to manslaughter; between which opposite extremes, no doubt, there lies a tolerably wide and comprehensive range of subjects.

plume - unosić się, wygładzić, pysznić się; smuga, pióro, pióropusz

acquainted - zapoznać, zaznajomić

Equal - równi; równy, jednakowy

range - zasięg; pasmo górskie; piec, kuchenka, wybór, gama, paleta

capacity - pojemność; zdolność

pitch - boisko; rzucać, padać; poziom, stopień, szczyt, miejsce, smoła

toss - podrzucać; rzut, rzucenie, rzucać, rzucić

Manslaughter - zabójstwo; nieumyślne spowodowanie śmierci

tolerably - znośnie

Without venturing for Scrooge quite as hardily as this, I don't mind calling on you to believe that he was ready for a good broad field of strange appearances, and that nothing between a baby and a rhinoceros would have astonished him very much.

venturing - wyruszyć; (venture) ryzykować, odważyć się, narażać; ryzykujący

hardily - ciężko; śmiało, odważnie

I don't mind - Nie mam nic przeciwko

rhinoceros - nosorożec

astonished - zdumiony; zdumiewać, zdumieć

Now, being prepared for almost anything, he was not by any means prepared for nothing; and consequently, when the[52] bell struck One, and no shape appeared, he was taken with a violent fit of trembling. Five minutes, ten minutes, a quarter of an hour went by, yet nothing came.

consequently - w konsekwencji

violent - gwałtowny; brutalny; agresywny; jaskrawy

All this time he lay upon his bed, the very core and centre of a blaze of ruddy light, which streamed upon it when the clock proclaimed the hour; and which, being only light, was more alarming than a dozen ghosts, as he was powerless to make out what it meant, or would be at; and was sometimes apprehensive that he might be at that very moment an interesting case of spontaneous combustion, without having the consolation of knowing it. At last, however, he began to think-as you or I would have thought at first; for it is always the person not in the predicament who knows what ought to have been done in it, and would unquestionably have done it too-at last, I say, he began to think that the source and secret of this ghostly light might be in the adjoining room, from whence, on further tracing it, it seemed to shine. This idea taking full possession of his mind, he got up softly, and shuffled in his slippers to the door.

core - ogryzek, istota, sedno

proclaimed - ogłosił; proklamować

more alarming - bardziej niepokojący

powerless - bezsilny

apprehensive - zaniepokojony

spontaneous - spontaniczny

combustion - spalanie

consolation - pocieszenie, pociecha, konsolacja, nagroda pocieszenia

predicament - trudnej sytuacji; kłopotliwa sytuacja

adjoining room - sąsiedni; przyległy pokój

whence - skąd

tracing - (trace) namierzać, wyśledzić, śledzić

shine - świecić, błyszczeć, polerować

full possession - pełna własność; posiadanie; zupełnie zawładnąć

shuffled - przetasowany; tasować, powłóczyć

The moment Scrooge's hand was on the lock, a strange voice called him by his name, and bade him enter. He obeyed.

obeyed - posłuszny; przestrzegać

It was his own room. There was no doubt about that. But it had undergone a surprising transformation. The walls and ceiling were so hung with living green, that it looked a perfect grove; from every part of which bright gleaming berries glistened.

transformation - przekształcenie, przemiana, transformacja, przeobrażenie

grove - zagajnik; gaj, lasek

gleaming - błyszczący; (gleam) lśnić, błyszczeć; poświata, poblask

glistened - błyszczały; błyszczeć

The crisp leaves of holly, mistletoe, and ivy reflected back the light, as if so many little mirrors had been scattered there; and such a mighty blaze went roaring up the chimney as that dull petrifaction of a hearth had never known in Scrooge's time, or Marley's, or for many and many a winter season gone.

mistletoe - jemioła

ivy - bluszcz

reflected - odzwierciedlone; odbijać, odbić, odbijać się, odbić się

scattered - rozrzucić, rozsypać, rozejść się; rozrzut, rozproszenie

roaring - (roar) grzmieć, huczeć; ryk, wycie; ryczący, huczący

chimney - komin, dymnik

petrifaction - skamielina, groza

hearth - palenisko; ognisko domowe

heaped up on the floor, to form a kind of throne, were turkeys, geese, game, poultry, brawn, great joints of meat, sucking-pigs, long wreaths of sausages, mince-pies, plum-puddings, barrels of oysters, red-hot chestnuts, cherry-cheeked apples, juicy oranges, luscious pears, immense twelfth-cakes, and seething[53] bowls of punch, that made the chamber dim with their delicious steam.

heaped up - spiętrzony; ułożony na stercie; usypujący się

throne - tron, sedes

turkeys - indyki; indyk-an, indyk-an

geese - gęsi

poultry - drób

brawn - siła; muskularość; salceson

joints - stawy; wspólny, staw, złącze

sucking - (suck) ssać, zasysać, wciągnąć, wyssać

wreaths - wieńce; kłąb, wianek, wieniec, zawój, wieńczyć

sausages - kiełbasy; kiełbasa, kiełbaska

pies - ciasta; Pi

plum - śliwka

puddings - puddingi; kaszanka, pudding, budyń

barrels - beczki; beczka, lufa

Oysters - ostrygi; ostryga, ostryga

chestnuts - kasztany; kasztan

cherry - czereśnia

cheeked - z policzkami; policzek

juicy - soczysty

luscious - soczysty; słodki, przyjemny, smaczny, kuszący, obsceniczny

pears - gruszki; gruszka, grusza

twelfth - dwunasty

Punch - zadać cios pięścią; drink, poncz

steam - para wodna, para; parować; gotować na parze; być napędzanym parą; parowy

In easy state upon this couch there sat a jolly Giant, glorious to see; who bore a glowing torch, in shape not unlike Plenty's horn, and held it up, high up, to shed its light on Scrooge as he came peeping round the door.

couch - sformułować; kanapa, leżanka

giant - olbrzym, gigant, wielkolud, gigantyczny

glowing - świecące; jarzyć się, żarzyć się, pałać, promienieć, jarzyć się

torch - latarka; pochodnia, żagiew, łuczywo

horn - róg; klakson

shed - pozbyć się, pozbywać się, rozrzucać, rozlewać się

"Come in!" exclaimed the Ghost. "Come in! and know me better, man!"

Scrooge entered timidly, and hung his head before this Spirit. He was not the dogged Scrooge he had been; and, though the Spirit's eyes were clear and kind, he did not like to meet them.

timidly - nieśmiało

"I am the Ghost of Christmas present," said the Spirit. "Look upon me!"

Christmas present - Prezent świąteczny

Scrooge reverently did so. It was clothed in one simple deep green robe, or mantle, bordered with white fur. This garment hung so loosely on the figure, that its capacious breast was bare, as if disdaining to be warded or concealed by any artifice.

mantle - płaszcz, okrycie

bordered - granica, graniczyć

fur - futro, futerko; futrzany

garment - odzież; ubranie

loosely - luźno

disdaining - lekceważenie; pogarda, gardzić

warded - odeprzeć, kierując się w określoną stronę; oddział, sala, straż

concealed - ukryte; chować, schować, ukrywać, ukryć, skrywać, skryć

artifice - podstęp, sztuczka, spryt

Its feet, observable beneath the ample folds of the garment, were also bare; and on its head it wore no other covering than a holly wreath, set here and there with shining icicles. Its dark brown curls were long and free; free as its genial face, its sparkling eye, its open hand, its cheery voice, its unconstrained demeanour, and its joyful air.

observable - obserwowalne; obserwowalny

ample - duży, obszerny

folds - fałdy; zaginać, złożyć, składać, owinąć, spleść

wreath - kłąb; wianek, wieniec, zawój, wieńczyć

shining - świecące; świecić, błyszczeć, polerować

icicles - sople; sopel

dark brown - ciemny brąz, ciemnobrązowy

curls - loki; lok, kędzior, rotacja

genial - genialny; sympatyczny, miły, łagodny

sparkling - musujące; lśniący, mieniący się, gazowany

cheery - radosny, wesoły

unconstrained - bez ograniczeń

demeanour - zachowanie, postawa

joyful - radosny, wesoły

Girded round its middle was an antique scabbard; but no sword was in it, and the ancient sheath was eaten up with rust.

antique - antyczny; antyczny; antyk

scabbard - pochwa

sword - miecz

sheath - pochwa liściowa, pochwa, osłona

rust - zardzewieć; rdza

"You have never seen the like of me before!" exclaimed the Spirit.

"Never," Scrooge made answer to it.

"Have never walked forth with the younger members of my family; meaning (for I am very young) my elder brothers born in these later years?" pursued the Phantom.

"I don't think I have," said Scrooge. "I am afraid I have not. Have you had many brothers, Spirit?"

"More than eighteen hundred," said the Ghost.[54]

"A tremendous family to provide for," muttered Scrooge.

tremendous - ogromny

The Ghost of Christmas Present rose.

"Spirit," said Scrooge submissively, "conduct me where you will. I went forth last night on compulsion, and I learnt a lesson which is working now. To-night, if you have aught to teach me, let me profit by it."

submissively - ulegle

compulsion - wewnętrzny przymus, przymus

aught - cokolwiek; (arch.) coś

profit - zysk, korzyść, przychód, profit, korzystać, skorzystać

"Touch my robe!"

Scrooge did as he was told, and held it fast.

Holly, mistletoe, red berries, ivy, turkeys, geese, game, poultry, brawn, meat, pigs, sausages, oysters, pies, puddings, fruit, and punch, all vanished instantly.

So did the room, the fire, the ruddy glow, the hour of night, and they stood in the city streets on Christmas morning, where (for the weather was severe) the people made a rough, but brisk and not unpleasant kind of music, in scraping the snow from the pavement in front of their dwellings, and from the tops of their houses, whence it was mad delight to the boys to see it come plumping down into the road below, and splitting into artificial little snow-storms.

severe - poważny; srogi, surowy

rough - szorstki, zgrubny, chropowaty

brisk - szybki; energiczny

unpleasant - nieprzyjemne; nieprzyjemny

dwellings - mieszkania; (dwell) zamieszkiwać, przebywać, rezydować

mad - szalony

plumping - pompowanie; strzepnąć, cisnąć, zrzucać, uderzać

splitting - (split) dzielić, skaleczyć, rozciąć; pękający

artificial - sztuczne

snow-storms - (snow-storms) burze śnieżne

The house-fronts looked black enough, and the windows blacker, contrasting with the smooth white sheet of snow upon the roofs, and with the dirtier snow upon the ground; which last deposit had been ploughed up in deep furrows by the heavy wheels of carts and waggons; furrows that crossed and recrossed each other hundreds of times where the great streets branched off; and made intricate channels, hard to trace, in the thick yellow mud and icy water. The sky was gloomy, and the shortest streets were choked up with a dingy mist, half thawed, half frozen, whose heavier particles descended in a shower of sooty atoms, as if all the chimneys in Great Britain had, by one consent, caught fire, and were blazing away to their dear hearts'content. There was nothing very cheerful in the climate or the town, and yet was there an air of cheerfulness abroad that the clearest summer air and brightest summer sun might have endeavoured to diffuse in vain.[55]

contrasting with - w przeciwieństwie do

deposit - osad, złoże, depozyt, wpłata, ślad, zaliczka, kaucja, składać

ploughed up - zaorać coś

furrows - bruzdy; bruzda, zmarszczka, marszczyć, zmarszczyć

waggons - wagony; wóz, fura, furmanka, wagon towarowy

recrossed - ponownie skrzyżowane

branched off - rozgałęzione

intricate - skomplikowane

channels - kanały; droga, kanał

trace - namierzać, wyśledzić, śledzić; ślad, uprzęż, poszlaka

mud - błoto

icy - lodowaty, lodowy

choked - zakrztusił się; zadławić się, dusić, zaksztusić się

particles - cząsteczki; cząstka, cząstka, partykuła

descended - zstąpił; schodzić, zejść, zniżać

sooty - usmolony, pokryty sadzą, czarny od sadzy, czarny

atoms - atom

chimneys - kominy; komin, dymnik

Britain - Wielka Brytania

blazing - płonący; płonąć, palić się; ogień, płomień, pożar, wybuch

cheerfulness - pogoda ducha, wesołość

diffuse - rozproszony, rozmyty, rozwlekły

For, the people who were shovelling away on the housetops were jovial and full of glee; calling out to one another from the parapets, and now and then exchanging a facetious snowball-better-natured missile far than many a wordy jest-laughing heartily if it went right, and not less heartily if it went wrong. The poulterers'shops were still half open, and the fruiterers'were radiant in their glory.

shovelling - odśnieżanie; (shovel) przerzucać; szufla, łopata, koparka

housetops - dachy; dach

parapets - murek, gzyms, parapet, przedpiersie

exchanging - wymiana; wymieniać się, zamieniać; giełda

snowball - śnieżka, kulka śnieżna, kulka śniegowa

missile - pocisk; rakieta

wordy - rozwlekły; przegadany

jest - zażartować; żart; (just) tylko, zaledwie, dokładnie

half open - półotwarte

fruiterers - sprzedawca owoców

radiant - promienny

glory - chwały; sława, chwała, chwała, gloria

There were great, round, pot-bellied baskets of chestnuts, shaped like the waistcoats of jolly old gentlemen, lolling at the doors, and tumbling out into the street in their apoplectic opulence.

bellied - brzuchaty; brzuch

waistcoats - kamizelki; kamizelka, bezrękawnik

lolling - zwiesić; wywiesić, zwisnąć

tumbling - przewracanie; (tumble) upadać, przewracać się, runąć

apoplectic - apopleksja; apoplektyczny; apoplektyk, apoplektyczka

opulence - bogactwo; obfitość

There were ruddy, brown-faced, broad-girthed Spanish onions, shining in the fatness of their growth like Spanish Friars, and winking from their shelves in wanton slyness at the girls as they went by, and glanced demurely at the hung-up mistletoe.

girthed - opasany; popręg

Spanish - hiszpański

shining - świecące; wspinać się; goleń

fatness - otyłość; tusza

growth - wzrost, rozwój, rośnięcie, wzrastanie, narośl

friars - bracia; zakonnik, brat

shelves - półki; półka, regał

wanton - chciwy; nieposłuszny, nieposkromiony, niepohamowany, złośliwy

slyness - chytrość, przebiegłość

demurely - skromnie

There were pears and apples clustered high in blooming pyramids; there were bunches of grapes, made, in the shopkeepers'benevolence, to dangle from conspicuous hooks that people's mouths might water gratis as they passed; there were piles of filberts, mossy and brown, recalling, in their fragrance, ancient walks among the woods, and pleasant shufflings ankle deep through withered leaves; there were Norfolk Biffins, squab and swarthy, setting off the yellow of the oranges and lemons, and, in the great compactness of their juicy persons, urgently entreating and beseeching to be carried home in paper bags, and eaten after dinner. The very gold and silver fish, set forth among these choice fruits in a bowl, though members of a dull and stagnant-blooded race, appeared to know that there was something going on; and, to a fish, went gasping round and round their little world in slow and passionless excitement.

clustered - zgrupowane; skupisko

blooming - kwitnienie; kwitnąć, rozkwitnąć; różowa cera, rozkwit

pyramids - piramida, ostrosłup, piramida

bunches of grapes - kiści winogron

shopkeepers - sklepikarze; sklepikarz

dangle - wymachiwać, kusić, dyndać, zwisać

conspicuous - widoczny, zauważalny, rzucający się w oczy, niezwykły, rażący

hooks - hak, kotwiczka, sierpowy

piles - stosy

filberts - filberty

recalling - przypominając sobie; przywołanie

fragrance - woń, zapach

shufflings - (shuffle) poprzestawiać, potasować, powłóczyć nogami, szurać

squab - gołębię; gawronię

swarthy - śniady, smagły, ciemnolicy

setting off - wyruszyć, rozpocząć (podróż); rozpoczynać, uruchamiać

compactness - zawartość, krępa budowa ciała

urgently - pilnie

Entreating - błagać, usilnie prosić

beseeching - (beseech) błagać, prosić usilnie, błagać o

stagnant - stagnacja; bezczynny, zastój

gasping - sapanie; (gasp) zachłysnąć się, dyszeć, sapnąć; dyszenie

passionless - beznamiętny

The Grocers'! oh, the Grocers'! nearly closed, with perhaps two shutters down, or one; but through those gaps such glimpses!

glimpses - mignąć, pojąć, zrozumieć; mignięcie, przebłysk

It was not alone that the scales descending on the counter made a merry sound, or that the twine and roller parted company so briskly, or that the canisters were rattled up and[56] down like juggling tricks, or even that the blended scents of tea and coffee were so grateful to the nose, or even that the raisins were so plentiful and rare, the almonds so extremely white, the sticks of cinnamon so long and straight, the other spices so delicious, the candied fruits so caked and spotted with molten sugar as to make the coldest lookers-on feel faint, and subsequently bilious. Nor was it that the figs were moist and pulpy, or that the French plums blushed in modest tartness from their highly-decorated boxes, or that everything was good to eat and in its Christmas dress; but the customers were all so hurried and so eager in the hopeful promise of the day, that they tumbled up against each other at the door, crashing their wicker baskets wildly, and left their purchases upon the counter, and came running back to fetch them, and committed hundreds of the like mistakes, in the best humour possible; while the Grocer and his people were so frank and fresh, that the polished hearts with which they fastened their aprons behind might have been their own, worn outside for general inspection, and for Christmas daws to peck at if they chose.

scales - wagi; wdrapać się; skala, łuska; wagowy

twine - sznurek; owinąć; szpagat, sznur

roller - wałek; kraska

canisters - kanistry; bidon

rattled - zagrzechotał; zabrzęczeć, zastukać; grzechotka, grzechotanie

juggling - (juggle) żonglować; żonglerka

tricks - sztuczki; trik, sposób, sztuczka, chwyt, fortel

blended - mieszane; mieszanka

scents - zapachy; zapach, woń, zapach, zapach, perfumy, trop, ślad

grateful - wdzięczny

raisins - rodzynki; rodzynka, rodzynek

plentiful - obfity

rare - rzadki; rzadko spotykany, niezwykły, rewelacyjny

almonds - migdały; migdał, migdałowiec, migdałowy

sticks - kije; wetknąć, przyklejać, utknąć, przywierać, wbijać

cinnamon - cynamonowiec; cynamon; cynamonowy

spices - przyprawy; przyprawa, zaprawiać; pikanteria

candied - kandyzowane; słodycze, cukierek

spotted - zauważony; cętka, plama

molten - stopiony; (melt); topnieć, stopnieć, topić się, stopić się

lookers - patrzących; (look) patrzeć, spoglądać, poszukiwać; popatrz

feel faint - czuć się słabo, omdlewać

bilious - obfity; kamicowy, nieznośny, zrzędliwy, szpetny, koszmarny

figs - figi; figa

moist - wilgotny

pulpy - papkowaty

French - francuski, t+francuszczyzna, Francuzi-pr-p, francuski

plums - śliwki; śliwka

blushed - rumienić się, zaczerwienić się; rumieniec, róż do policzków

modest - skromny; skromny, niewielki

tartness - cierpkość, uszczypliwość

highly - bardzo; wysoko

decorated - udekorowany; dekorować, zdobić

hurried - pośpiechu; pośpiech, śpieszyć się, przyśpieszać, przyśpieszyć

hopeful - pełen nadziei

tumbled - upadać, przewracać się, runąć

crashing - awaria; rozbijać się, zderzyć się; wypadek, huk, łomot, krach

wicker - wiklina

wildly - dziko; wściekle

purchases - zakupy; kupno

fetch - aportować; przynieść, sprowadzić, pójść po, osiągnąć wartość

committed - zaangażowany; popełniać

grocer - spożywczak; sklepikarz, sklepikarka

frank - mieć otwarte serce, szczery

polished - wypolerowany; polski, język polski, polszczyzna

aprons - fartuchy; fartuch

inspection - badanie, zbadanie, kontrola, inspekcja

daws - kawka

peck - dziobać; kuć, dziobnąć, skubać; cmoknięcie, dziobnięcie

But soon the steeples called good people all to church and chapel, and away they came, flocking through the streets in their best clothes, and with their gayest faces. And at the same time there emerged, from scores of by-streets, lanes, and nameless turnings, innumerable people, carrying their dinners to the bakers'shops.

steeples - dzwonnica

chapel - kaplica

flocking - (flock) gromadzić się, przybywać tłumnie; stado

gayest - gejem; homoseksualista; wesoły, żywy, beztroski

emerged - wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się, wychodzić

lanes - pasy ruchu; aleja, alejka, uliczka, pas (ruchu), dróżka

nameless - bezimienny

turnings - obroty; (turn) obracać się, skręcać, kręcić się

innumerable - niezliczone

Bakers - piekarze; piekarz, piekarka

The sight of these poor revellers appeared to interest the Spirit very much, for he stood with Scrooge beside him in a baker's doorway, and, taking off the covers as their bearers passed, sprinkled incense on their dinners from his torch.

revellers - rewolwerowców; hulaka, imprezowicz, imprezowiczka, birbant

doorway - drzwi; wejście

bearers - tragarz, okaziciel

sprinkled - posypane; prysnąć, qualifier

incense - kadzidło

And it was a very uncommon kind of torch, for once or twice, when there were angry words between some dinner-carriers who had jostled each other, he shed a few drops of water on them from it, and their good-humour was restored directly. For they said, it was a shame to quarrel upon Christmas-day. And so it was! God love it, so it was![57]

carriers - przewoźników; nośnik, nośnik, nosiciel, nosicielka

jostled - poturbowany; trącać, trącić, rozpychać

directly - wprost; bezpośrednio

shame - wstyd, szkoda

In time the bells ceased, and the bakers were shut up; and yet there was a genial shadowing forth of all these dinners, and the progress of their cooking, in the thawed blotch of wet above each baker's oven; where the pavement smoked as if its stones were cooking too.

blotch - poplamić, zaplamić, pozostawić; wybroczyna, plama

"Is there a peculiar flavour in what you sprinkle from your torch?" asked Scrooge.

peculiar - osobliwy

flavour - smak, posmak, klimat

sprinkle - posypać; prysnąć

"There is. My own."

"Would it apply to any kind of dinner on this day?" asked Scrooge.

"To any kindly given. To a poor one most."

"Why to a poor one most?" asked Scrooge.

"Because it needs it most."

"Spirit!" said Scrooge after a moment's thought. "I wonder you, of all the beings in the many worlds about us, should desire to cramp these people's opportunities of innocent enjoyment."

cramp - skurcz

innocent - niewinny, naiwny

enjoyment - przyjemność, uciecha, zadowolenie

"I!" cried the Spirit.

"You would deprive them of their means of dining every seventh day, often the only day on which they can be said to dine at all," said Scrooge; "wouldn't you?"

deprive - pozbawić, pozbawiać

dining - jadalnia; hałas

"I!" cried the Spirit.

"You seek to close these places on the Seventh Day," said Scrooge. "And it comes to the same thing."

"I seek!" exclaimed the Spirit.

"Forgive me if I am wrong. It has been done in your name, or at least in that of your family," said Scrooge.

forgive - wybaczyć; przebaczać, przebaczyć, odpuszczać, odpuścić

"There are some upon this earth of yours," returned the Spirit, "who lay claim to know us, and who do their deeds of passion, pride, ill-will, hatred, envy, bigotry, and selfishness in our name, who are as strange to us, and all our kith and kin, as if they had never lived. Remember that, and charge their doings on themselves, not us."

claim - roszczenie; twierdzić

pride - pycha, zarozumiałość, duma, stado

hatred - nienawiść

envy - zazdrość, zawiść, zazdrościć

bigotry - dogmatyczność, bigoteria

selfishness - egoizm

kith - znajomi

kin - krewny; rodzina, krewni

doings - poczynania; (do) robić, zrobić; czyn, wyczyn, sprawka, lanie

Scrooge promised that he would; and they went on, invisible,[58] as they had been before, into the suburbs of the town.

suburbs - przedmieścia; przedmieście

It was a remarkable quality of the Ghost (which Scrooge had observed at the baker's), that, notwithstanding his gigantic size, he could accommodate himself to any place with ease; and that he stood beneath a low roof quite as gracefully and like a supernatural creature as it was possible he could have done in any lofty hall.

remarkable - niezwykłe; wybitny

gigantic - gigantyczny, ogromny, olbrzymi, kolosalny

accommodate - pomieścić; akomodować; nocować, przenocować, akomodować

ease - złagodzić, ułatwić, odciążyć, uwalniać; łatwość, swoboda

And perhaps it was the pleasure the good Spirit had in showing off this power of his, or else it was his own kind, generous, hearty nature, and his sympathy with all poor men, that led him straight to Scrooge's clerk's; for there he went, and took Scrooge with him, holding to his robe; and, on the threshold of the door, the Spirit smiled, and stopped to bless Bob Cratchit's dwelling with the sprinklings of his torch. Think of that! Bob had but fifteen "Bob" a week himself; he pocketed on Saturdays but fifteen copies of his Christian name; and yet the Ghost of Christmas Present blessed his four-roomed house!

hearty - druh; obfity, serdeczny, krzepski

Bob - podskakiwać; szyling, równo obcięte włosy; kiwnięcie

dwelling - mieszkania; (dwell) zamieszkiwać, przebywać, rezydować

sprinklings - zraszanie; szczypta, warstewka śniegu, garstka

on Saturdays - w soboty

Christian name - Chrześcijańskie imię

Then up rose Mrs.

Cratchit, Cratchit's wife, dressed out but poorly in a twice-turned gown, but brave in ribbons, which are cheap, and make a goodly show for sixpence; and she laid the cloth, assisted by Belinda Cratchit, second of her daughters, also brave in ribbons; while Master Peter Cratchit plunged a fork into the saucepan of potatoes, and, getting the corners of his monstrous shirt collar (Bob's private property, conferred upon his son and heir in honour of the day) into his mouth, rejoiced to find himself so gallantly attired, and yearned to show his linen in the fashionable Parks. And now two smaller Cratchits, boy and girl, came tearing in, screaming that outside the baker's they had smelt the goose, and known it for their own; and, basking in luxurious thoughts of sage and onion, these young Cratchits danced about the table, and exalted Master Peter Cratchit to the skies, while he (not proud, although his collars nearly choked him) blew the fire, until the slow potatoes, bubbling up, knocked loudly at the saucepan lid to be let out and peeled.[59]

Brave - odważny, chrobry, dzielny

ribbons - wstążka, wstęga, tasiemka, taśma, wstążka, wstążka

goodly - dobry; miły, ładny; pokaźny, spory, znaczny

sixpence - sześć pensów; sześciopensówka

cloth - materiał, tkanina, sukno, płótno, szmata

assisted - wspomagany; pomóc, pomagać, asystować, asysta

Peter - Piotr; Piotr; list

private - osobisty, prywatny, niejawny, poufny, prywatny, szeregowy

property - własność; posesja, posiadłość, posiadanie, prawo własności

conferred - przyznane; wiecować

heir - spadkobierca, spadkobierczyni, dziedzic, dziedzicka

gallantly - szarmancko, mężnie

Attired - ubrany; strój, ubiór

yearned - tęsknił; tęsknić, współczuć, pragnąć

linen - pościel; płótno; bielizna, bielizna stołowa

fashionable - modny, gustowny, szykowny, na topie

tearing - łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się, rozdzierać; rozdarcie

screaming - krzyk, krzyczeć, wrzeszczeć

goose - gęś

basking - wygrzewać się, upajać lub rozkoszować się czymś

luxurious - luksusowy

sage - szałwia, mędrzec; mądry

exalted - podnosić, potęgować, wychwalać, wynosić, wywyższać

proud - dumny, wyniosły, zarozumiały

collars - obroże; kołnierz, kołnierzyk, obroża, korona

bubbling - bańka, bąbel

lid - nakrywka, pokrywka, wieko, wieczko

peeled - obrane; obrać, obierać ze skórki, odklejać; skórka, łupina

"What has ever got your precious father, then?" said Mrs. Cratchit. "And your brother, Tiny Tim? And Martha warn't as late last Christmas-day by half an hour!"

"Here's Martha, mother!" said a girl, appearing as she spoke.

"Here's Martha, mother!" cried the two young Cratchits. "Hurrah! There's such a goose, Martha!"

"Why, bless your heart alive, my dear, how late you are!" said Mrs. Cratchit, kissing her a dozen times, and taking off her shawl and bonnet for her with officious zeal.

shawl - szal

bonnet - czepek, czepiec, maska

officious - oficjalny

zeal - zapał, gorliwość

"We'd a deal of work to finish up last night," replied the girl, "and had to clear away this morning, mother!"

"Well! never mind so long as you are come," said Mrs. Cratchit. "Sit ye down before the fire, my dear, and have a warm, Lord bless ye!"

ye - (yes) tak, ty, wy; (dial) ty

Lord - panie; gospodarz; właściciel; pan; lord

"No, no! There's father coming," cried the two young Cratchits, who were everywhere at once. "Hide, Martha, hide!"

So Martha hid herself, and in came little Bob, the father, with at least three feet of comforter, exclusive of the fringe, hanging down before him; and his threadbare clothes darned up and brushed to look seasonable; and Tiny Tim upon his shoulder. Alas for Tiny Tim, he bore a little crutch, and had his limbs supported by an iron frame!

exclusive - na wyłączność; ekskluzywny, wyłączny, ekskluzywny

fringe - ubocze; grzywka

threadbare - wytarty, znoszony, oklepany, zszargany, kiepski

darned - (darn) zacerować; cera; cholernie, cholera!, psiakrew!; cholerny

seasonable - sezonowy

Alas - niestety

crutch - kula

limbs - kończyny; kończyna, konar, człon, psotne dziecko, młody łobuz

frame - oprawiać; komponować; wrabiać; rama; klatka, ramka, kadr

"Why, where's our Martha?" cried Bob Cratchit, looking round.

"Not coming," said Mrs. Cratchit.

"Not coming!" said Bob with a sudden declension in his high spirits; for he had been Tim's blood horse all the way from church, and had come home rampant. "Not coming upon Christmas-day!"

declension - deklinacja, odmiana przez przypadek rzypadki

high spirits - dobry nastrój, świetny humor 

rampant - szalejący, bujny

Martha didn't like to see him disappointed, if it were only in joke; so she came out prematurely from behind the closet door, and ran into his arms, while the two young Cratchits[60] hustled Tiny Tim, and bore him off into the wash-house, that he might hear the pudding singing in the copper.

disappointed - rozczarowany; rozczarować, zawieść

prematurely - przedwcześnie

hustled - naciągany; bieganina

copper - kocioł, miedź; miedziany

"And how did little Tim behave?" asked Mrs. Cratchit when she had rallied Bob on his credulity, and Bob had hugged his daughter to his heart's content.

rallied - zjednoczeni; ożywić się, zbierać się; wiec, rajd, wymiana

credulity - łatwowierność

hugged - przytulony; przytulenie

"As good as gold," said Bob, "and better. Somehow, he gets thoughtful, sitting by himself so much, and thinks the strangest things you ever heard. He told me, coming home, that he hoped the people saw him in the church, because he was a cripple, and it might be pleasant to them to remember upon Christmas-day who made lame beggars walk and blind men see."

cripple - kaleki; kaleka; okaleczyć

lame - kiepski; kulejący, kulawy, słaby, nudny

Bob's voice was tremulous when he told them this, and trembled more when he said that Tiny Tim was growing strong and hearty.

His active little crutch was heard upon the floor, and back came Tiny Tim before another word was spoken, escorted by his brother and sister to his stool beside the fire; and while Bob, turning up his cuffs-as if, poor fellow, they were capable of being made more shabby-compounded some hot mixture in a jug with gin and lemons, and stirred it round and round, and put it on the hob to simmer, Master Peter and the two ubiquitous young Cratchits went to fetch the goose, with which they soon returned in high procession.

escorted - eskortowany; eskorta, konwój, świta, eskorta

cuffs - mankiety; trzepnąć; mankiet, trzepnięcie

capable - zdolny; stać

shabby - obdarty, wytarty, sfatygowany, obskórny, nędzny

compounded - pogarszać, mieszać; teren zamkniety, mieszanina, złożenie

mixture - mieszanie, zmieszanie, mieszanina, mieszanka, zlepek, specyfik

jug - dzban, dzbanek

simmer - dusić; gotować na wolnym ogniu, trzymać na ogniu, wrzeć lekko

ubiquitous - wszechobecny

procession - procesja; sekwencja

Such a bustle ensued that you might have thought a goose the rarest of all birds; a feathered phenomenon, to which a black swan was a matter of course-and, in truth, it was something very like it in that house. Mrs.

bustle - bieganina

rarest - najrzadszy; rzadko spotykany, niezwykły, rewelacyjny

feathered - opierzony; pióro

black swan - czarny łabędź; niespodziewane i nagłe wydarzenie o ogromnym wpływie na rzeczywistość

Cratchit made the gravy (ready beforehand in a little saucepan) hissing hot; Master Peter mashed the potatoes with incredible vigour; Miss Belinda sweetened up the apple sauce; Martha dusted the hot plates; Bob took Tiny Tim beside him in a tiny corner at the table; the two young Cratchits set chairs for everybody, not forgetting themselves, and, mounting guard upon their posts, crammed[61] spoons into their mouths, lest they should shriek for goose before their turn came to be helped. At last the dishes were set on, and grace was said. It was succeeded by a breathless pause, as Mrs. Cratchit, looking slowly all along the carving-knife, prepared to plunge it in the breast; but when she did, and when the long-expected gush of stuffing issued forth, one murmur of delight arose all round the board, and even Tiny Tim, excited by the two young Cratchits, beat on the table with the handle of his knife, and feebly cried Hurrah!

beforehand - wcześniej

mashed - puree; gnieść, rozgniatać, rozkochać w sobie; tłuc, papka

vigour - wigor; animusz

sweetened - słodzony; słodzić

dusted - odkurzony; kurz, pył, proch

mounting - montaż; (mount) zorganizować, urządzić, dosiąść

shriek - wrzask; krzyk; krzyczeć, krzyknąć

grace - dziękczynienie; wdzięk, gracja, łaska

breathless - zdyszany, zapierający dech

carving-knife - (carving-knife) nóż do krojenia mięsa

plunge - zanurzyć się; rzucać się, wpaść, zanurzać; kąpiel

gush - tryskać; wylew, wytryśnięcie

stuffing - farsz, nadzienie; (stuff); rzeczy, bambetle, wypchać, napchać

issued - wydany; emisja, problem, emitować

murmur - pomruk, mruczenie, szmer

arose - powstawać, pojawiać się, powstać

handle - zajmować się czymś, radzić sobie, trzymać; uchwyt, rączka

feebly - (feeble) słaby, nieprzekonujący, marny, nieudolny; słabo

There never was such a goose. Bob said he didn't believe there ever was such a goose cooked. Its tenderness and flavour, size and cheapness, were the themes of universal admiration. Eked out by apple sauce and mashed potatoes, it was a sufficient dinner for the whole family; indeed, as Mrs.

tenderness - czułość

cheapness - taniość, ekonomiczność, płaskość, niewybredność, podłość

themes - motywy; temat, kompozycja, motyw

universal - kosmiczny; ogólny, powszechny, uniwersalny

admiration - podziw, admiracja

Eked - uzupełnić, podreperować; oszczędnie gospodarować

sufficient - wystarczające; dostateczny, wystarczający

Cratchit said with great delight (surveying one small atom of a bone upon the dish), they hadn't ate it all at last! Yet every one had had enough, and the youngest Cratchits, in particular, were steeped in sage and onion to the eyebrows! But now, the plates being changed by Miss Belinda, Mrs. Cratchit left the room alone-too nervous to bear witnesses-to take the pudding up, and bring it in.

atom - atom

steeped - przesiąknięty; namoczyć, pozwolić; stromy

witnesses - świadkowie; świadectwo

Suppose it should not be done enough! Suppose it should break in turning out! Suppose somebody should have got over the wall of the back-yard and stolen it, while they were merry with the goose-a supposition at which the two young Cratchits became livid! All sorts of horrors were supposed.

horrors - horrory; groza, strach

Hallo! A great deal of steam! The pudding was out of the copper. A smell like a washing-day! That was the cloth. A smell like an eating-house and a pastrycook's next door to each other, with a laundress's next door to that! That was the pudding! In half a minute Mrs.

Hallo - (hello) cześć, dzień dobry

Steam - para wodny

eating-house - (eating-house) jadłodajnia; restauracja, lokal gastronomiczny

pastrycook - cukiernik

laundress - praczka

Cratchit entered-flushed, but smiling proudly-with the pudding, like a speckled cannon-ball, so hard and firm, blazing in half of half-a-quartern of ignited brandy, and bedight with Christmas holly stuck into the top.[62]

proudly - z dumą; dumnie

Speckled - cętka

cannon-ball - (cannon-ball) kula armatnia

quartern - kwarta

ignited - zapalony; zapalić, zapalać

brandy - brandy, wypalanka, winiak

bedight - światło; przybrać, przystroić

Oh, a wonderful pudding! Bob Cratchit said, and calmly too, that he regarded it as the greatest success achieved by Mrs. Cratchit since their marriage. Mrs. Cratchit said that, now the weight was off her mind, she would confess she had her doubts about the quantity of flour. Everybody had something to say about it, but nobody said or thought it was at all a small pudding for a large family.

calmly - spokojnie

regarded - uważany; mieć wzgląd, brać pod uwagę, dotyczyć

marriage - małżeństwo, ślub, swadźba

doubts - wątpliwości; wątpić, zwątpić, powątpiewać, wątpliwość

flour - mąka

It would have been flat heresy to do so. Any Cratchit would have blushed to hint at such a thing.

heresy - herezja, kacerstwo, bogoburstwo

hint at - podpowiadać; robić aluzję do czegoś

At last the dinner was all done, the cloth was cleared, the hearth swept, and the fire made up. The compound in the jug being tasted, and considered perfect, apples and oranges were put upon the table, and a shovel full of chestnuts on the fire.

compound - związek; pogarszać, mieszać; teren zamkniety, mieszanina

Then all the Cratchit family drew round the hearth in what Bob Cratchit called a circle, meaning half a one; and at Bob Cratchit's elbow stood the family display of glass. Two tumblers and a custard cup without a handle.

display - wyświetlacz; wyświetlać

tumblers - bębny; szklanka, kulawka

custard - słodki sos z mleka i jajek z dodatkiem mąki

These held the hot stuff from the jug, however, as well as golden goblets would have done; and Bob served it out with beaming looks, while the chestnuts on the fire sputtered and cracked noisily. Then Bob proposed:

stuff - rzeczy, bambetle, wypchać, napchać, nadziewać

goblets - kielichy; kielich, puchar

sputtered - bełkotać, bulgotać, syczeć

noisily - głośno

proposed - proponowane; proponować, zaproponować, oświadczać się

"A merry Christmas to us all, my dears. God bless us!"

Which all the family re-echoed.

"God bless us every one!" said Tiny Tim, the last of all.

He sat very close to his father's side, upon his little stool. Bob held his withered little hand in his, as if he loved the child, and wished to keep him by his side, and dreaded that he might be taken from him.

dreaded - strach, lęk; budzący postrach

"Spirit," said Scrooge with an interest he had never felt before, "tell me if Tiny Tim will live."

"I see a vacant seat," replied the Ghost, "in the poor chimney-corner, and a crutch without an owner, carefully preserved. If these shadows remain unaltered by the Future, the child will die."[63]

vacant - wolne; wolny

preserved - zachowane; przetwór, zachować

remain - pozostałości; pozostawać, pozostać

unaltered - niezmieniony

"No, no," said Scrooge. "Oh, no, kind Spirit! say he will be spared."

be spared - zostać oszczędzonym

"If these shadows remain unaltered by the Future, none other of my race," returned the Ghost, "will find him here. What then? If he be like to die, he had better do it, and decrease the surplus population."

Scrooge hung his head to hear his own words quoted by the Spirit, and was overcome with penitence and grief.

quoted - cytowany; cytat, cudzysłów, cytować, zacytować, wyceniać

penitence - skrucha, żal

"Man," said the Ghost, "if man you be in heart, not adamant, forbear that wicked cant until you have discovered What the surplus is, and Where it is. Will you decide what men shall live, what men shall die? It may be that, in the sight of Heaven, you are more worthless and less fit to live than millions like this poor man's child. Oh God!

adamant - nieugięty; nieustępliwy, zdecydowany

forbear - powstrzymać

wicked - zły; nikczemny, niegodziwy, szelmowski, okropny

cant - nachylenie, pochyłość, banał, hipokryzja

worthless - bezwartościowy

poor man - biedak, nędzarz

to hear the Insect on the leaf pronouncing on the too much life among his hungry brothers in the dust!"

leaf - liść; kartka

dust - kurz, pył, proch

Scrooge bent before the Ghost's rebuke, and, trembling, cast his eyes upon the ground. But he raised them speedily on hearing his own name.

bent - schylać, przegiąć; wściekły, zgięty, zdeterminowany

rebuke - upomnienie; zbesztanie, besztanina, rugać, zrugać, besztać

cast - obsada; ciskać, cisnąć, miotać, zarzucać, zarzucić

speedily - szybko; prędko

"Mr. Scrooge!" said Bob. "I'll give you Mr. Scrooge, the Founder of the Feast!"

founder - tonąć, walić się; założyciel, fundator

feast - podjąć, ucztować; uczta, bankiet, święto

"The Founder of the Feast, indeed!" cried Mrs. Cratchit, reddening. "I wish I had him here. I'd give him a piece of my mind to feast upon, and I hope he'd have a good appetite for it."

reddening - czerwienieć, poczerwienieć, sczerwienieć, czerwienić

appetite - apetyt; żądza

"My dear," said Bob, "the children! Christmas-day."

"It should be Christmas-day, I am sure," said she, "on which one drinks the health of such an odious, stingy, hard, unfeeling man as Mr. Scrooge. You know he is, Robert! Nobody knows it better than you do, poor fellow!"

odious - wstrętny, ohydny

stingy - skąpy

unfeeling - nieczuły

Robert - Robert

"My dear!" was Bob's mild answer. "Christmas-day."

mild - łagodny

"I'll drink his health for your sake and the Day's," said Mrs. Cratchit, "not for his. Long life to him! A merry Christmas and a happy New Year! He'll be very merry and very happy, I have no doubt!"[64]

The children drank the toast after her. It was the first of their proceedings which had no heartiness in it. Tiny Tim drank it last of all, but he didn't care twopence for it. Scrooge was the Ogre of the family. The mention of his name cast a dark shadow on the party, which was not dispelled for full five minutes.

toast - tost, grzanka, toast

proceedings - postępowania; (proceed) kontynuować, iść dalej

heartiness - serdeczność

Twopence - dwa pensy

ogre - ogr

dispelled - rozwiane; rozwiewać

After it had passed away they were ten times merrier than before, from the mere relief of Scrooge the Baleful being done with. Bob Cratchit told them how he had a situation in his eye for Master Peter, which would bring in, if obtained, full five-and-sixpence weekly.

merrier - weselej; radosny, wesoły

baleful - szkodliwy; złowieszczy

obtained - uzyskane; dostawać, dostać, otrzymywać, otrzymać, uzyskiwać

weekly - cotygodniowo, co tydzień, tygodniowy, cotygodniowy, tygodnik

The two young Cratchits laughed tremendously at the idea of Peter's being a man of business; and Peter himself looked thoughtfully at the fire from between his collars, as if he were deliberating what particular investments he should favour when he came into the receipt of that bewildering income.

tremendously - ogromnie

deliberating - obrady; zamierzony, umyślny, niespieszny, nieśpieszny

investments - inwestycje; inwestycja

favour - przysługę; woleć, sprzyjać; przysługa

receipt - przyjęcie; paragon, kwit

bewildering - zadziwić, zdumieć, oszałamiać

income - dochód

Martha, who was a poor apprentice at a milliner's, then told them what kind of work she had to do, and how many hours she worked at a stretch, and how she meant to lie abed to-morrow morning for a good long rest; to-morrow being a holiday she passed at home.

apprentice - praktykant; uczeń, terminator (''obsolete''), adept, adeptka

milliner - młynarz; kapelusznik, kapeluszniczka, modystka

stretch - rozciągnąć; rozciąganie; rozciągliwość, elastyczność

abed - w łóżku

Also how she had seen a countess and a lord some days before, and how the lord "was much about as tall as Peter"; at which Peter pulled up his collars so high, that you couldn't have seen his head if you had been there.

Countess - hrabina

All this time the chestnuts and the jug went round and round; and by-and-by they had a song, about a lost child travelling in the snow, from Tiny Tim, who had a plaintive little voice, and sang it very well indeed.

plaintive - żałosny, zawodzący, płaczliwy

There was nothing of high mark in this. They were not a handsome family; they were not well dressed; their shoes were far from being waterproof; their clothes were scanty; and Peter might have known, and very likely did, the inside of a pawn-broker's.

waterproof - wodoodporny; nieprzemakalny

scanty - niedostateczny, niewystarczający, ubogi, rzadki

Pawn - pion, pionek

broker - broker, pośrednik

But they were happy, grateful, pleased with one another, and contented with the time; and when they faded, and looked happier yet in the bright sprinklings of the Spirit's[65] torch at parting, Scrooge had his eye upon them, and especially on Tiny Tim, until the last.

contented with - być (z czegoś) zadowolonym

faded - wyblakły; moda

By this time it was getting dark, and snowing pretty heavily; and as Scrooge and the Spirit went along the streets, the brightness of the roaring fires in kitchens, parlours, and all sorts of rooms was wonderful.

parlours - salony; salon, rozmównica, pokój przyjęć

Here, the flickering of the blaze showed preparations for a cosy dinner, with hot plates baking through and through before the fire, and deep red curtains, ready to be drawn to shut out cold and darkness. There, all the children of the house were running out into the snow to meet their married sisters, brothers, cousins, uncles, aunts, and be the first to greet them.

flickering - migotanie; migotać, mienić się; błysk

preparations - przygotowania; przygotowanie

cosy - przytulny, ciepły, miły

baking - (bake) piec, wypiekać; upiec; skwarny

Here, again, were shadows on the window blinds of guests assembling; and there a group of handsome girls, all hooded and fur-booted, and all chattering at once, tripped lightly off to some near neighbour's house; where, woe upon the single man who saw them enter-artful witches, well they knew it-in a glow!

blinds - rolety; ślepy, niewidomy, w ciemno, na ślepo, zasłona, oślepiać

assembling - montaż; montować, zbierać się, gromadzić się

hooded - z kapturem; zakrywać kapturem; kaptur, klosz, okap

witches - czarownice; czarownica, wiedźma

But, if you had judged from the numbers of people on their way to friendly gatherings, you might have thought that no one was at home to give them welcome when they got there, instead of every house expecting company, and piling up its fires half-chimney high. Blessings on it, how the Ghost exulted!

judged - osądzony; osądzać; sędzia

gatherings - spotkania; (gather) zebrać się, zbierać, wnioskować; zbieranie

piling up - spiętrzać się, usypywać, usypać

blessings - błogosławieństwa; błogosławieństwo

exulted - radować się

How it bared its breadth of breast, and opened its capacious palm, and floated on, outpouring, with a generous hand, its bright and harmless mirth on everything within its reach!

breadth - szerokość, rozpiętość

palm - chować, ukrywać; dłoń, palma

outpouring - wylew, zalew, potok, wybuch, wynurzenie

harmless - nieszkodliwe; nieszkodliwy

mirth - wesołość, rozbawienie, radość

The very lamp-lighter, who ran on before, dotting the dusky street with specks of light, and who was dressed to spend the evening somewhere, laughed out loudly as the Spirit passed, though little kenned the lamp-lighter that he had any company but Christmas.

dotting - kropkowanie; kropka, punkt

dusky - mroczny, śniady, smagły

specks - plamki; odrobina, szczypta, plamka, kropeczka

kenned - (know) rozpoznać; znany

And now, without a word of warning from the Ghost, they stood upon a bleak and desert moor, where monstrous masses of rude stone were cast about, as though it were the burial-place or giants; and water spread itself wheresoever it listed; or would have done so, but for the frost that held it prisoner; and nothing[66] grew but moss and furze, and coarse, rank grass.

moor - przycumować, zacumować; wrzosowisko, Maur

masses - masy; gromadzić się, zbierać się; gromadzenie się

giants - gigantów; olbrzym, gigant, wielkolud, gigant, olbrzym

spread - podzielić; rozłożyć; smarować, rozsmarować, rozsmarowywać

wheresoever - gdziekolwiek

prisoner - więzień, więźniarka, jeniec

moss - mech

furze - kolcolist, janowiec

coarse - szorstki, chropowaty, zgrzebny, ostry, gruboziarnisty

rank - rangi; zajmować jakąś pozycję, zaliczać; szereg

Down in the west the setting sun had left a streak of fiery red, which glared upon the desolation for an instant, like a sullen eye, and, frowning lower, lower, lower yet, was lost in the thick gloom of darkest night.

setting sun - zachodzące słońce

streak - smuga; passa

fiery - ognisty, ogniowy

desolation - spustoszenie, pustka, wyludnienie

sullen - ponury, nadąsany

frowning - marszczyć, zmarszczyć brwi, krzywić się; zmarszczenie brwi

"What place is this?" asked Scrooge.

"A place where Miners live, who labour in the bowels of the earth," returned the Spirit. "But they know me. See!"

miners - górników; górnik

A light shone from the window of a hut, and swiftly they advanced towards it. Passing through the wall of mud and stone, they found a cheerful company assembled round a glowing fire. An old, old man and woman, with their children and their children's children, and another generation beyond that, all decked out gaily in their holiday attire.

hut - chata

Swiftly - prędko

advanced - zaawansowane; postąpić, awansować, zaawansować, postąpić

assembled - zmontowane; montować, zbierać się, gromadzić się

generation - generacji; generowanie, wytwarzanie, pokolenie

decked - na pokładzie; powalić na ziemię, dekorować; pokład, talia kart

attire - strój, ubiór

The old man, in a voice that seldom rose above the howling of the wind upon the barren waste, was singing them a Christmas song; it had been a very old song when he was a boy; and from time to time they all joined in the chorus. So surely as they raised their voices, the old man got quite blithe and loud; and, so surely as they stopped, his vigour sank again.

seldom - rzadko

howling - (howl) wyć, ryczeć; wycie, ryk; wyjący

barren - bezpłodny, niepłodny, jałowy, pustkowie

waste - marnować, trwonić; marnotrawstwo, odpady; jałowy

chorus - chór; refren; chórek

blithe - beztroski, niefrasobliwy

The Spirit did not tarry here, but bade Scrooge hold his robe, and, passing on above the moor, sped whither? Not to sea? To sea.

tarry - spieszyć się; pozostawać; smolisty

passing on - przekazywać; odejść (umrzeć); pass on something odmówić; odrzucić czemuś

whither - dokąd

To Scrooge's horror, looking back, he saw the last of the land, a frightful range of rocks, behind them; and his ears were deafened by the thundering of water, as it rolled and roared, and raged among the dreadful caverns it had worn, and fiercely tried to undermine the earth.

deafened - ogłuchł; ogłuszać, ogłuszyć

thundering - (thunder) grzmieć, ciskać gromy; huk, grzmot, burza; ogromny

rolled - walcowane; toczyć się, zwijać, skręcać, spływać

raged - wściekły; wściekłość, szał, amok

caverns - jaskinia

fiercely - zaciekle; zawzięcie, ostro, gwałtownie

undermine - podkopać, podważyć, osłabić

Built upon a dismal reef of sunken rocks, some league or so from shore, on which the waters chafed and dashed, the wild year through, there stood a solitary lighthouse. Great heaps of seaweed clung to its base, and storm-birds-born of the wind, one might suppose, as seaweed of the water-rose and fell about it, like the waves they skimmed.

reef - refować; rafa

sunken - (sink) tonąć; zlew; zapadnięty, wklęsły, położony niżej

League - sprzymierzyć się; liga, poziom, przymierze

shore - brzegu; wybrzeże, brzeg

chafed - odparzenie

dashed - przerywane; myślnik (''punctuation mark, any form'')

lighthouse - latarnia morska

heaps - hałdy; sterta, kupa, kopiec

seaweed - wodorosty; glon, wodorost

clung - przylgnął; uchwycić się czegoś, przylgnąć, opinać

base - bazować, opierać się, ugruntować; baza, podstawa

skimmed - odtłuszczony; rikoszetować

But, even here, two men who watched the light had made a[67] fire that through the loophole in the thick stone wall shed out a ray of brightness on the awful sea.

loophole - luka, kruczek

ray - promień, promyk, raja

Joining their horny hands over the rough table at which they sat, they wished each other Merry Christmas in their can of grog; and one of them, the elder too, with his face all damaged and scarred with hard weather, as the figure-head of an old ship might be, struck up a sturdy song that was like a gale in itself.

horny - rogowy, zrogowaciały, rogaty, napalony

grog - grog

damaged - uszkodzenie

scarred - blizny; okaleczyć, oszpecić; blizna, szrama

sturdy - wytrzymały; mocny, solidny, silny

gale - wichura

Again the Ghost sped on, above the black and heaving sea-on, on-until, being far away, as he told Scrooge, from any shore, they lighted on a ship.

heaving - falowanie; (heave) podźwignąć, przeciągnąć, cisnąć

They stood beside the helmsman at the wheel, the look-out in the bow, the officers who had the watch; dark, ghostly figures in their several stations; but every man among them hummed a Christmas tune, or had a Christmas thought, or spoke below his breath to his companion of some bygone Christmas-day, with homeward hopes belonging to it.

helmsman - sternik

hummed - nucić

tune - melodia; stroić

companion - towarzysz, towarzyszka, kompan, kompanka

bygone - miniony, dawny

homeward - do domu, ku domowi

And every man on board, waking or sleeping, good or bad, had had a kinder word for one another on that day than on any day in the year; and had shared to some extent in its festivities; and had remembered those he cared for at a distance, and had known that they delighted to remember him.

extent - zakres; stopień

festivities - świętowanie

delighted - zachwycony; radość, rozkosz, przyjemność, zachwyt, cieszyć

It was a great surprise to Scrooge, while listening to the moaning of the wind, and thinking what a solemn thing it was to move on through the lonely darkness over an unknown abyss, whose depths were secrets as profound as death: it was a great surprise to Scrooge, while thus engaged, to hear a hearty laugh.

solemn - uroczysty

unknown - nieznany, nieznajomy, niewiadomy, niewiadoma

abyss - przepaść, czeluść, otchłań

depths - głębi; głębokość

profound - głęboki

engaged - zaangażowany; angażować, zaangażować, angażować, zaangażować

It was a much greater surprise to Scrooge to recognise it as his own nephew's, and to find himself in a bright, dry, gleaming room, with the Spirit standing smiling by his side, and looking at that same nephew with approving affability!

recognise - rozpoznać, docenić, uznać

approving - zatwierdzający; aprobować, zatwierdzić

affability - uprzejmność, życzliwość

"Ha, ha!" laughed Scrooge's nephew. "Ha, ha, ha!"

ha - ha!; ha! ha! bardzo śmieszne!; ha' - had

If you should happen, by any unlikely chance, to know a man more blessed in a laugh than Scrooge's nephew, all I can say is, I should like to know him too. Introduce him to me, and I'll cultivate his acquaintance.[68]

unlikely - nieprawdopodobne

cultivate - kultywować, uprawiać, uprawić, pielęgnować, obrabiać

acquaintance - znajomość; znajomy, znajoma

It is a fair, even-handed, noble adjustment of things, that, while there is infection in disease and sorrow, there is nothing in the world so irresistibly contagious as laughter and good-humour. When Scrooge's nephew laughed in this way, holding his sides, rolling his head, and twisting his face into the most extravagant contortions, Scrooge's niece, by marriage, laughed as heartily as he.

noble - arystokrata, arystokratka, arystokratka, szlachcianka

adjustment - ustawienie, regulacja

infection - infekcja, zakażenie

sorrow - smutek

irresistibly - nieodparcie

contagious - zaraźliwy

twisting - skręcanie; (twist) skręcić, wykręcić, kręcić; skręcony, kręty

extravagant - ekstrawagancki

contortions - grymas, skurcz, wygibasy

niece - siostrzenica; bratanica

And their assembled friends, being not a bit behindhand, roared out lustily.

behindhand - z tyłu

lustily - pożądliwie; mocno, krzepko, silnie

"Ha, ha! Ha, ha, ha, ha!"

"He said that Christmas was a humbug, as I live!" cried Scrooge's nephew. "He believed it, too!"

"More shame for him, Fred!" said Scrooge's niece indignantly. Bless those women! they never do anything by halves. They are always in earnest.

She was very pretty; exceedingly pretty. With a dimpled, surprised-looking, capital face; a ripe little mouth, that seemed made to be kissed-as no doubt it was; all kinds of good little dots about her chin, that melted into one another when she laughed; and the sunniest pair of eyes you ever saw in any little creature's head.

dimpled - dołeczek

ripe - dojrzały, soczysty, dosadny, rubaszny, porządny, doskonały

kissed - pocałowany; całować; pocałunek

dots - kropki; kropka, punkt

melted - stopiony; topnieć, stopnieć, topić się, stopić się, topić

sunniest - najbardziej słoneczny; słoneczny

Altogether she was what you would have called provoking, you know; but satisfactory, too. Oh, perfectly satisfactory!

altogether - w ogóle; całkowicie, całkiem, zupełnie, summa summarum

provoking - prowokując; prowokować, sprowokować, podjudzać, drażnić

satisfactory - satysfakcjonujące; zadowalający

"He's a comical old fellow," said Scrooge's nephew, "that's the truth; and not so pleasant as he might be. However, his offences carry their own punishment, and I have nothing to say against him."

comical - komiczny

offences - przestępstwa; wykroczenie, obraza

"I'm sure he is very rich, Fred," hinted Scrooge's niece. "At least, you always tell me so."

"What of that, my dear?" said Scrooge's nephew. "His wealth is of no use to him. He don't do any good with it. He don't make himself comfortable with it. He hasn't the satisfaction of thinking-ha, ha, ha!-that he is ever going to benefit Us with it."

satisfaction - zadowolenie, satysfakcja

"I have no patience with him," observed Scrooge's niece.[69] Scrooge's niece's sisters, and all the other ladies, expressed the same opinion.

patience - cierpliwość; pasjans

"Oh, I have!" said Scrooge's nephew. "I am sorry for him; I couldn't be angry with him if I tried. Who suffers by his ill whims? Himself always. Here he takes it into his head to dislike us, and he won't come and dine with us. What's the consequence? He don't lose much of a dinner."

suffers - cierpieć, pokutować, cierpieć

whims - zachcianki; kaprys, widzimisię

dislike - niechęć; nie lubić

consequence - konsekwencje; konsekwencja, następstwo, skutek

"Indeed, I think he loses a very good dinner," interrupted Scrooge's niece. Everybody else said the same, and they must be allowed to have been competent judges, because they had just had dinner; and, with the dessert upon the table, were clustered round the fire, by lamp-light.

interrupted - przerwane; przerywać, przerwać, wtrącać się, wtrącić się

competent - kompetentny

judges - osądzać; sędzia

dessert - deser

"Well! I am very glad to hear it," said Scrooge's nephew, "because I haven't any great faith in these young housekeepers. What do you say, Topper?"

Faith - wiara; wyznanie

housekeepers - gosposie; pomoc domowa, gosposia

Topper had clearly got his eye upon one of Scrooge's niece's sisters, for he answered that a bachelor was a wretched outcast, who had no right to express an opinion on the subject. Whereat Scrooge's niece's sister-the plump one with the lace tucker, not the one with the roses-blushed.

bachelor - kawalera; kawaler; licencjat, bakałarz, kawalerka

outcast - wygnaniec; wyrzucony

whereat - dlaczego; po czym

plump - strzepnąć, cisnąć, zrzucać, uderzać, pysznić się; pulchny

lace - koronki; koronka

tucker - wałówka, jedzenie, okrycie dekoltu

roses - róże; Róża

"Do go on, Fred," said Scrooge's niece, clapping her hands. "He never finishes what he begins to say! He is such a ridiculous fellow!"

Scrooge's nephew revelled in another laugh, and, as it was impossible to keep the infection off, though the plump sister tried hard to do it with aromatic vinegar, his example was unanimously followed.

revelled - rozkoszował; ucztować; hulanka

aromatic vinegar - aromatyczny ocet

unanimously - jednogłośnie

"I was only going to say," said Scrooge's nephew, "that the consequence of his taking a dislike to us, and not making merry with us, is, as I think, that he loses some pleasant moments, which could do him no harm. I am sure he loses pleasanter companions than he can find in his own thoughts, either in his mouldy old office or his dusty chambers.

harm - zaszkodzić; szkoda, krzywda, krzywdzić, uszkadzać

pleasanter - przyjemniejszy; przyjemny

Companions - towarzysze; towarzysz, towarzyszka, kompan, kompanka, wspólnik

mouldy - spleśniały

dusty - zakurzony; pylisty; zgaszony, złamany

I mean to give him the same chance every year, whether he likes it or not, for I pity[70] him. He may rail at Christmas till he dies, but he can't help thinking better of it-I defy him-if he finds me going there in good temper, year after year, and saying, 'Uncle Scrooge, how are you?

rail - odgradzać, narzekać; wieszak, szyna, reling

defy - przeciwstawiać się, ignorować, rzucać wyzwanie

'If it only puts him in the vein to leave his poor clerk fifty pounds, that's something; and I think I shook him yesterday."

vein - żyła; żyłka

It was their turn to laugh, now, at the notion of his shaking Scrooge. But, being thoroughly good-natured, and not much caring what they laughed at, so that they laughed at any rate, he encouraged them in their merriment, and passed the bottle, joyously.

thoroughly - dokładnie; doszczętnie, gruntownie

good-natured - (good-natured) dobroduszny, pogodny, łagodny

encouraged - zachęcani; wspierać, dodawać odwaga

merriment - zabawa, wesołość

joyously - radośnie, z radością

After tea they had some music. For they were a musical family, and knew what they were about when they sung a Glee or Catch, I can assure you: especially Topper, who could growl away in the bass like a good one, and never swell the large veins in his forehead, or get red in the face over it.

assure - zapewnić; zabezpieczyć, asekurować, pilnować, ubezpieczać

bass - bas, strzępiel

swell - pęcznieć, spuchnąć, nabrzmiewać, wzmagać się; falowanie

veins - żyły; żyła, żyłka, żyłka

Scrooge's niece played well upon the harp; and played, among other tunes, a simple little air (a mere nothing: you might learn to whistle it in two minutes), which had been familiar to the child who fetched Scrooge from the boarding-school, as he had been reminded by the Ghost of Christmas Past.

harp - harfa

tunes - melodie; melodia, stroić

whistle - gwizdek, piszczałka, gwizd, świst, gwizdać, świstać

fetched - przynieść, sprowadzić, pójść po, osiągnąć wartość

boarding-school - (boarding-school) szkoła z internatem

reminded - przypomniał; przypominać, przypomnieć

When this strain of music sounded, all the things that Ghost had shown him came upon his mind; he softened more and more; and thought that if he could have listened to it often, years ago, he might have cultivated the kindnesses of life for his own happiness with his own hands, without resorting to the sexton's spade that buried Jacob Marley.

strain - nadwyrężać, odsączać; odmiana, szczep, obciążenie, wysiłek

softened - złagodzone; zmiękczać, zmiękczyć, mięknąć, zmięknąć

cultivated - uprawiane; kultywować, uprawiać, uprawić, pielęgnować

kindnesses - uprzejmości; życzliwość, dobroć, łaskawość, benewolencja

resorting - uciekanie się; kurort

sexton - zakrystian

spade - szpadel; łopata, pik

But they didn't devote the whole evening to music. After awhile they played at forfeits; for it is good to be children sometimes, and never better than at Christmas, when its mighty Founder was a child himself. Stop! There was first a game at blindman's buff. Of course there was. And I no more believe Topper was really blind than I believe he had eyes in his boots.

devote - poświęcać, poświęcić, angażować, zaangażować

awhile - chwila, przez chwilę, króciutko

Buff - wypolerować; maniak, skóra bawola; płowożółty

My opinion is, that it was a done thing between him[71] and Scrooge's nephew; and that the Ghost of Christmas Present knew it. The way he went after that plump sister in the lace tucker was an outrage on the credulity of human nature. knocking down the fire-irons, tumbling over the chairs, bumping up against the piano, smothering himself amongst the curtains, wherever she went, there went he!

outrage - oburzenie, akt przemocy, obraza

knocking down - powalić, przewrócić; obniżyć, opuścić (np. cenę); wychylić, obalić (np. butelkę alkoholu); sprzedawać na aukcji; licytacji; burzyć (np. ścianę)

irons - żelazka; żelazny, żelazny, prasować, t+wyprasować, t+uprasować

bumping - uderzenie; stłuczka, bum, łup, wybój, guz, brzuch

smothering - duszenie; udusić, zdławić, stłumić, pokryć, tłamsić

amongst - wśród

wherever - gdziekolwiek

He always knew where the plump sister was. He wouldn't catch anybody else. If you had fallen up against him (as some of them did) on purpose, he would have made a feint of endeavouring to seize you, which would have been an affront to your understanding, and would instantly have sidled off in the direction of the plump sister. She often cried out that it wasn't fair; and it really was not.

feint - wykonać, zmylić; udawanie

seize - przejąć; chwycić, złapać, chwytać, łapać

affront - afrontować, awania

sidled - posuwać się ukradkiem

But when, at last, he caught her; when, in spite of all her silken rustlings, and her rapid flutterings past him, he got her into a corner whence there was no escape, then his conduct was the most execrable.

silken - jedwabny; jedwabisty

rustlings - szelesty

flutterings - trzepotanie

escape - wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

execrable - wykonalne

For his pretending not to know her; his pretending that it was necessary to touch her head-dress, and further to assure himself of her identity by pressing a certain ring upon her finger, and a certain chain about her neck, was vile, monstrous! No doubt she told him her opinion of it when, another blind man being in office, they were so very confidential together behind the curtains.

pretending - udawać, na niby

identity - tożsamość

pressing - naciskając; (press) naciskać, przyciskać, przygniatać, prasować

ring - dźwięczeć, dzwonić; pierścień, kółko

vile - podły, niecny, nikczemny

blind man - niewidomy

confidential - poufne

Scrooge's niece was not one of the blindman's buff party, but was made comfortable with a large chair and a footstool, in a snug corner where the Ghost and Scrooge were close behind her. But she joined in the forfeits, and loved her love to admiration with all the letters of the alphabet.

footstool - podnóżek

alphabet - alfabet, abecadło

Likewise at the game of How, When, and Where, she was very great, and, to the secret joy of Scrooge's nephew, beat her sisters hollow: though they were sharp girls too, as Topper could have told you.

likewise - Podobnie

There might have been twenty people there, young and old, but they all played, and so did Scrooge; for, wholly forgetting, in the interest he had in what was going on, that his voice made no sound in their ears, he sometimes came out with his guess[72] quite loud, and very often guessed right, too, for the sharpest needle, best Whitechapel, warranted not to cut in the eye, was not sharper than Scrooge; blunt as he took it in his head to be.

wholly - całkowicie

sharpest - najostrzejszy; ostry, ostry, ostry, ostry

warranted - uzasadnione; nakaz, gwarantować

sharper - ostrzejszy; (sharp) oszust; ostry

blunt - szczery, tępy

The Ghost was greatly pleased to find him in this mood, and looked upon him with such favour, that he begged like a boy to be allowed to stay until the guests departed. But this the Spirit said could not be done.

mood - nastrój, humor, atmosfera, tryb

departed - odchodzić, odjeżdżać, odlatywać, odstąpić

"Here is a new game," said Scrooge. "One half-hour, Spirit, only one!"

It was a game called Yes and No, where Scrooge's nephew had to think of something, and the rest must find out what; he only answering to their questions yes or no, as the case was.

The brisk fire of questioning to which he was exposed elicited from him that he was thinking of an animal, a live animal, rather a disagreeable animal, a savage animal, an animal that growled and grunted sometimes, and talked sometimes, and lived in London, and walked about the streets, and wasn't made a show of, and wasn't led by anybody, and didn't live in a menagerie, and was never killed in a market, and was not a horse, or an ass, or a cow, or a bull, or a tiger, or a dog, or a pig, or a cat, or a bear. At every fresh question that was put to him, this nephew burst into a fresh roar of laughter; and was so inexpressibly tickled, that he was obliged to get up off the sofa, and stamp. At last the plump sister, falling into a similar state, cried out:

exposed - narażony

elicited - uzyskać, zyskać, wywołać

disagreeable - niemiły, przykry, nieprzyjemny

savage - dzikus; dziki, zdziczały, barbarzyński, niecywilizowany

grunted - chrząknąć, stęknąć, burknąć; chrząknięcie, stęknięcie

menagerie - menażeria

Bull - byk

tiger - tygrys

burst - wybuchnąć; pękać, pęknąć; rozsadzać

roar - ryczeć, zaryczeć, ryk

tickled - łaskotki; gilanie, łaskotać, gilgać, łechtać, smyrać

"I have found it out! I know what it is, Fred! I know what it is!"

"What is it?" cried Fred.

"It's your uncle Scro-o-o-o-oge!"

Which it certainly was. Admiration was the universal sentiment, though some objected that the reply to "Is it a bear?" ought to have been "Yes": inasmuch as an answer in the negative was sufficient to have diverted their thoughts from Mr. Scrooge, supposing they had ever had any tendency that way.[73]

sentiment - sentyment

diverted - obracać, zmieniać kierunek, rozbawiać; zmień kierunek

tendency - tendencja, skłonność

"He has given us plenty of merriment, I am sure," said Fred, "and it would be ungrateful not to drink his health. Here is a glass of mulled wine ready to our hand at the moment; and I say, 'Uncle Scrooge!'"

ungrateful - niewdzięczny

mulled wine - grzane wino

"Well! Uncle Scrooge!" they cried.

"A merry Christmas and a happy New Year to the old man, whatever he is!" said Scrooge's nephew. "He wouldn't take it from me, but may he have it nevertheless. Uncle Scrooge!"

nevertheless - mimo to; niemniej jednak, jednakże, jednakowoż

Uncle Scrooge had imperceptibly become so gay and light of heart, that he would have pledged the unconscious company in return, and thanked them in an inaudible speech, if the Ghost had given him time. But the whole scene passed off in the breath of the last word spoken by his nephew; and he and the Spirit were again upon their travels.

imperceptibly - niepostrzeżenie

gay - gejem; homoseksualista; wesoły, żywy, beztroski

pledged - zobowiązał się; obiecać, złożyć zastaw, obietnica, zastaw

unconscious - nieprzytomny; podświadomy; nieświadomość, podświadomość

inaudible - niesłyszalne

Much they saw, and far they went, and many homes they visited, but always with a happy end. The Spirit stood beside sick-beds, and they were cheerful; on foreign lands, and they were close at home; by struggling men, and they were patient in their greater hope; by poverty, and it was rich.

sick-beds - (sick-beds) łoża chorych; obłożnie chorzy

In almshouse, hospital, and gaol, in misery's every refuge, where vain man in his little brief authority had not made fast the door, and barred the Spirit out, he left his blessing, and taught Scrooge his precepts.

almshouse - przytułek dla ubogich

gaol - (jail) więzić; więzienie

refuge - schronienie, schronisko, azyl, przytułek, schronienie

authority - autorytet, powaga, władza, arbiter

blessing - błogosławieństwo

precepts - reguła, zasada, nakaz

It was a long night, if it were only a night; but Scrooge had his doubts of this, because the Christmas holidays appeared to be condensed into the space of time they passed together. It was strange, too, that, while Scrooge remained unaltered in his outward form, the Ghost grew older, clearly older.

condensed - kondensować, skondensować, skraplać, skroplić, zagęszczać

remained - pozostałości, pozostawać, pozostać

outward form - forma zewnętrzna

Scrooge had observed this change, but never spoke of it, until they left a children's Twelfth-Night party, when, looking at the Spirit as they stood together in an open place, he noticed that its hair was grey.

stood together - trzymać się razem, stać razem

"Are spirits'lives so short?" asked Scrooge.[74]

"My life upon this globe is very brief," replied the Ghost. "It ends to-night."

globe - kula ziemska, glob, glob ziemski, globus

"To-night!" cried Scrooge.

"To-night at midnight. Hark! The time is drawing near."

Hark - słuchać; słuchaj; posłuchajcie!, hej

The chimes were ringing the three-quarters past eleven at that moment.

ringing - dzwonienie

"Forgive me if I am not justified in what I ask," said Scrooge, looking intently at the Spirit's robe, "but I see something strange, and not belonging to yourself, protruding from your skirts. Is it a foot or a claw?"

intently - celowo, intensywnie, uważnie, w skupieniu

protruding - wystające; sterczeć, wystawać

claw - drapać; pazur, szpon, łapa

"It might be a claw, for the flesh there is upon it," was the Spirit's sorrowful reply. "look here."

flesh - ciało, mięso, miąższ, cielisty

look here - spojrzeć tutaj; popatrz, zobacz {polecenie}

From the foldings of its robe it brought two children; wretched, abject, frightful, hideous, miserable. They knelt down at its feet, and clung upon the outside of its garment.

foldings - (fold) zaginać, złożyć, składać, owinąć, spleść

abject - opłakany, nędzny, żałosny

hideous - ohydny, obrzydliwy

miserable - nędzny, nieszczęśliwy

knelt - klęczał; klęczeć

"Oh, Man! look here! Look, look, down here!" exclaimed the Ghost.

They were a boy and girl. Yellow, meagre, ragged, scowling, wolfish; but prostrate, too, in their humility. Where graceful youth should have filled their features out, and touched them with its freshest tints, a stale and shrivelled hand, like that of age, had pinched, and twisted them, and pulled them into shreds. Where angels might have sat enthroned, devils lurked, and glared out menacing.

scowling - szyderczy; (scowl) grymas niezadowolenia

wolfish - wilczy

prostrate - prostata; bić pokłony

youth - młodość; młody człowiek, młodzieniec, chłopak, młodzież

tints - odcienie; koloryzować; odcień, szampon koloryzujący

stale - nieświeży, stęchły, banalny, męczący

pinched - uszczypnięty; szczypać, uszczypnąć, szczypanie

twisted - skręcony; kręcić

shreds - zniszczyć, poszatkować, pociąć; strzęp

angels - anioły; anioł, piękna kobieta, inwestor

enthroned - intronizować

devils - diabły; diabeł, szatan, diabeł, bies, czart, czort, diabeł

lurked - lurkować

menacing - groźny; groźba, zagrożenie, zmora

No change, no degradation, no perversion of humanity, in any grade, through all the mysteries of wonderful creation, has monsters half so horrible and dread.

degradation - poniżenie, degradacja

perversion - perwersja, zboczenie, wypaczenie, zepsucie

humanity - człowieczeństwo, ludzkość, humanitaryzm, humanitarność

grade - stopień, ocena, klasa, nachylenie

mysteries - tajemnice; tajemnica, misterium

monsters - potwory; potwór, kreatura, maszkara, poczwara, monstrum

Scrooge started back, appalled. Having them shown to him in this way, he tried to say they were fine children, but the words choked themselves, rather than be parties to a lie of such enormous magnitude.

appalled - zbulwersowany; zbulwersować, przerazić, napawać lękiem lub grozą

magnitude - wielkość; długość, wartość, norma, wielkość gwiazdowa, magnituda

"Spirit! are they yours?" Scrooge could say no more.

"They are Man's," said the Spirit, looking down upon them. "And they cling to me, appealing from their fathers. This boy is Ignorance. This girl is Want. Beware of them both, and[75] all of their degree, but most of all beware this boy, for on his brow I see that written which is Doom, unless the writing be erased. deny it!" cried the Spirit, stretching out its hand towards the city.

cling - uchwycić się czegoś, przylgnąć, opinać

appealing - atrakcyjne; apel, odwołanie, wdzięk, czar

ignorance - ignorancja, niewiedza, nieuctwo, nieznajomość

Beware - uważać; strzeż się

doom - sąd, osąd, wyrok, zguba, fatum, zagłada, groza

Unless - chyba że

erased - wymazane; wymazywać, wymazać, ścierać, zetrzeć

deny - zaprzeczyć

stretching - rozciąganie

"Slander those who tell it ye! Admit it for your factious purposes, and make it worse! And bide the end!"

Slander - oszczerstwo, pomówienie, szkalować

admit - przyznać; wpuszczać, wpuścić, dopuszczać, dopuścić, przyznawać

factious - wichrzycielski

bide - przebywać; (dial.) poczekać, zaczekać

"Have they no refuge or resource?" cried Scrooge.

resource - zasób, źródło, środki finansowe

"Are there no prisons?" said the Spirit, turning on him for the last time with his own words. "Are there no workhouses?"

turning on - włączać (światło), odkręcać (kurek), uruchamiać (urządzenie); włączyć coś, podłączać coś

The bell struck Twelve.

Scrooge looked about him for the Ghost, and saw it not. As the last stroke ceased to vibrate, he remembered the prediction of old Jacob Marley, and, lifting up his eyes, beheld a solemn Phantom, draped and hooded, coming like a mist along the ground towards him.[76]

prediction - przewidywania; przepowiednia, prognoza, przewidywanie

beheld - widziany; ujrzeć

draped - udrapowany

CHAPTER 4. STAVE FOUR. THE LAST OF THE SPIRITS

The Phantom slowly, gravely, silently approached. When it came near him, Scrooge bent down upon his knee; for in the very air through which this Spirit moved it seemed to scatter gloom and mystery.

gravely - poważnie, ogromnie

silently - po cichu; cicho, bezdźwięcznie, bezgłośnie, bezszelestnie

Scatter - rozrzucić, rozsypać, rozejść się; rozrzut, rozproszenie

mystery - tajemnica, misterium

It was shrouded in a deep black garment, which concealed its head, its face, its form, and left nothing of it visible, save one outstretched hand. But for this, it would have been difficult to detach its figure from the night, and separate it from the darkness by which it was surrounded.

shrouded - zasłonięty; owijać, ukryć, przykryć; całun, zasłona

deep black - głęboka czerń

outstretched - wyciągnięta

been difficult - być trudnym

detach - odpiąć, oderwać, odłączyć, odczepić, oddzielić, odkomenderować

He felt that it was tall and stately when it came beside him, and that its mysterious presence filled him with a solemn dread. He knew no more, for the Spirit neither spoke nor moved.

stately - okazały, majestatyczny

mysterious - tajemniczy; zagadkowy

presence - obecność

"I am in the presence of the Ghost of Christmas Yet to Come?" said Scrooge.

The Spirit answered not, but pointed onward with its hand.

onward - dalej; w przód, do przodu

"You are about to show me shadows of the things that have not happened, but will happen in the time before us," Scrooge pursued. "Is that so, Spirit?"

The upper portion of the garment was contracted for an instant in its folds, as if the Spirit had inclined its head. That was the only answer he received.

portion - porcja

contracted - zakontraktowany; zarazić, zawrzeć, skruszyć się; kontrakt

Although well used to ghostly company by this time, Scrooge feared the silent shape so much that his legs trembled beneath him, and he found that he could hardly stand when he prepared to follow it. The Spirit paused a moment, as observing his condition, and giving him time to recover.[77]

silent - cicho; cichy, bezszelestny, bezdźwięczny

hardly - mało; ledwo

paused - wstrzymany; pauzować, przerywać, pauza, przerwa

recover - wyzdrowieć, wrócić do zdrowia, odzyskać, dochodzić do siebie

But Scrooge was all the worse for this. It thrilled him with a vague uncertain horror to know that, behind the dusky shroud, there were ghostly eyes intently fixed upon him, while he, though he stretched his own to the utmost, could see nothing but a spectral hand and one great heap of black.

thrilled - podekscytowany; podekscytować; dreszcz emocji

vague - niejasny

uncertain - niepewny

shroud - owijać, ukryć, przykryć; całun, zasłona

stretched - rozciągnięty; rozciąganie

utmost - najwyższy, największy, maksymalny

spectral - widmowy, upiorny

heap - hałda; sterta, kupa, kopiec

"Ghost of the Future!" he exclaimed, "I fear you more than any spectre I have seen. But, as I know your purpose is to do me good, and as I hope to live to be another man from what I was, I am prepared to bear you company, and do it with a thankful heart. Will you not speak to me?"

thankful - wdzięczny

It gave him no reply. The hand was pointed straight before them.

"Lead on!" said Scrooge. "Lead on! The night is waning fast, and it is precious time to me, I know. Lead on, Spirit!"

lead - prowadzić, przewodniczyć

waning - słabnie; (wane) słabnąć, zanikać, zmniejszać; ubywający

The phantom moved away as it had come towards him. Scrooge followed in the shadow of its dress, which bore him up, he thought, and carried him along.

They scarcely seemed to enter the City; for the City rather seemed to spring up about them, and encompass them of its own act.

spring up - wyrosnąć; odbić się w górę; pojawiać się jak grzyby po deszczu

encompass - otaczać, otoczyć, obejmować

But there they were in the heart of it; on 'Change, amongst the merchants; who hurried up and down, and chinked the money in their pockets, and conversed in groups, and looked at their watches, and trifled thoughtfully with their great gold seals; and so forth, as Scrooge had seen them often.

merchants - kupcy; kupiec

chinked - wyszczerbiony; zabrzęczeć, zadzwonić; szczelina, brzęk

conversed - porozmawiać, rozmawiać; odwrotność

Seals - pieczęcie; zamykać, lakować, przypieczętować; pieczęć, foka

The Spirit stopped beside one little knot of business men. Observing that the hand was pointed to them, Scrooge advanced to listen to their talk.

knot - węzeł, grupka, kok, sęk

"No," said a great fat man with a monstrous chin, "I don't know much about it either way. I only know he's dead."

"When did he die?" inquired another.

"Last night, I believe."

"Why, what was the matter with him?" asked a third, taking a vast quantity of snuff out of a very large snuff-box. "I thought he'd never die."[78]

snuff - węszyć, wąchać, zgasić, wykończyć; tabaka

"God knows," said the first with a yawn.

yawn - ziewać, ziewnąć, ziewanie

"What has he done with his money?" asked a red-faced gentleman with a pendulous excrescence on the end of his nose, that shook like the gills of a turkey-cock.

pendulous - zwisający

excrescence - ekskrement; narośl

gills - skrzela; patroszyć rybę; ćwierć pinta, korale indyka

"I haven't heard," said the man with the large chin, yawning again. "Left it to his company, perhaps. He hasn't left it to me. That's all I know."

yawning - ziewanie; (yawn) zionąć, ziewnąć; ziewnięcie, nudziarstwo

This pleasantry was received with a general laugh.

pleasantry - przyjemność; żartobliwa uwaga

"It's likely to be a very cheap funeral," said the same speaker; "for, Upon my life, I don't know of anybody to go to it. Suppose we make up a party, and volunteer?"

Upon my life - na moje życie (np. patrzeć, przyrzekać)

volunteer - wolontariusz, wolontariuszka, ochotnik

"I don't mind going if a lunch is provided," observed the gentleman with the excrescence on his nose. "But I must be fed if I make one."

Another laugh.

"Well, I am the most disinterested among you, after all," said the first speaker, "for I never wear black gloves, and I never eat lunch. But I'll offer to go if anybody else will. When I come to think of it, I'm not at all sure that I wasn't his most particular friend; for we used to stop and speak whenever we met. Bye, bye!"

disinterested - bezinteresowność, bezstronność

gloves - rękawice; rękawica, rękawiczka

most particular - najszczególniej

Speakers and listeners strolled away, and mixed with other groups. Scrooge knew the men, and looked towards the Spirit for an explanation.

strolled - spacerował; spacer, przechadzka, spacerować, przechadzać

mixed - mieszane; mieszać, połączyć

The Phantom glided on into a street. Its finger pointed to two persons meeting. Scrooge listened again, thinking that the explanation might lie here.

glided - ślizgać, sunąć, szybować; ślizg, szybowanie

He knew these men, also, perfectly. They were men of business: very wealthy, and of great importance. He had made a point always of standing well in their esteem: in a business point of view, that is; strictly in a business point of view.

wealthy - bogaty, zamożny

importance - znaczenie; ważność, doniosłość

esteem - szacunek; szanować

strictly - surowo, ściśle, rygorystycznie

"How are you?" said one.

"How are you?" returned the other.[79]

"Well!" said the first. "Old Scratch has got his own at last, hey?"

scratch - drapać, skrobać, rysa, zadrapanie

"So I am told," returned the second. "Cold, isn't it?"

isn't it? - Czyż nie? (pytanie, prośba o potwierdzenie - użyte często na końcu zdania)

"Seasonable for Christmas-time. You are not a skater, I suppose?"

skater - łyżwiarz

"No. No. Something else to think of. Good morning!"

Not another word. That was their meeting, their conversation, and their parting.

Scrooge was at first inclined to be surprised that the Spirit should attach importance to conversations apparently so trivial; but, feeling assured that they must have some hidden purpose, he set himself to consider what it was likely to be. They could scarcely be supposed to have any bearing on the death of Jacob, his old partner, for that was Past, and this Ghost's province was the Future.

attach importance - przywiązywać wagę

apparently - najwyraźniej; widocznie, widać, pozornie, pewnie

trivial - banalne; trywialny, błahy, bagatelny

assured - zapewniony; (assure) zapewniać, gwarantować

province - prowincja, województwo

Nor could he think of any one immediately connected with himself, to whom he could apply them. But nothing doubting that, to whomsoever they applied, they had some latent moral for his own improvement, he resolved to treasure up every word he heard, and everything he saw; and especially to observe the shadow of himself when it appeared.

doubting - wątpliwości; (doubt) wątpić; wątpliwość

whomsoever - kogokolwiek

moral - moralny; morał; morał orały

improvement - polepszenie, ulepszenie, poprawa

treasure - skarb

For he had an expectation that the conduct of his future self would give him the clue he missed, and would render the solution of these riddles easy.

clue - wskazówka; podpowiedź

riddles - zagadki; zagadka

He looked about in that very place for his own image, but another man stood in his accustomed corner, and, though the clock pointed to his usual time of day for being there, he saw no likeness of himself among the multitudes that poured in through the Porch.

accustomed - przyzwyczajony; przyzwyczajać, przyzwyczaić

likeness - podobieństwo, podobizna

multitudes - tłumy; mnóstwo, multum, bezlik

poured in - wlać; wlewać się gdzieś, napływać w dużej ilości (np. o tłumie)

porch - ganek, przedsionek, portyk

It gave him little surprise, however; for he had been revolving in his mind a change of life, and thought and hoped he saw his new-born resolutions carried out in this.

revolving - obrotowe; (revolve) obracać się; obrotowy

new-born - (new-born) noworodek , nowo narodzony

resolutions - rozdzielczości; rozdzielczość, rozdzielczość, rezolucja, uchwała

Quiet and dark, beside him stood the Phantom, with its outstretched hand. When he roused himself from his thoughtful quest, he fancied, from the turn of the hand, and its situa[80]tion in reference to himself, that the Unseen Eyes were looking at him keenly. It made him shudder, and feel very cold.

roused - pobudzony; budzić, zbudzić, obudzić, ożywić

quest - zadanie; poszukiwanie, dążenie

fancied - zainteresowany; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić

reference - odniesienie; referencja; odnosić się do

unseen - niewidoczny, bez przygotowania

shudder - dreszcz; wzdrygać

They left the busy scene, and went into an obscure part of the town, where Scrooge had never penetrated before, although he recognised its situation and its bad repute. The ways were foul and narrow; the shops and houses wretched; the people half naked, drunken, slipshod, ugly.

obscure - niejasne; ciemny, niewyraźny, ukryty, mało znany, zaciemnić

penetrated - spenetrowany; przenikać, penetrować, spenetrować, penetrować

recognised - uznane; rozpoznać, docenić, uznać

repute - reputacja, renoma, dobre imię

half naked - półnagi

drunken - pijany, zapijaczony

slipshod - niedbały, niechlujny

ugly - brzydki

Alleys and archways, like so many cesspools, disgorged their offences of smell, and dirt, and life upon the straggling streets; and the whole quarter reeked with crime, with filth and misery.

alleys - alejki; przejście, aleja, korytarz

archways - brama, sklepione przejście

cesspools - szamba; szambo

disgorged - wymiotować, wypluć, zwracać, zwymiotować

dirt - brud; ziemia; brud; kompromat

straggling - marudny; (straggle) ociągać się, wlec się; rozproszony

reeked - cuchnął; cuchnąć; smród, dym, opar

filth - brud

Far in this den of infamous resort, there was a low-browed, beetling shop, below a pent-house roof, where iron, old rags, bottles, bones, and greasy offal were bought. Upon the floor within were piled up heaps of rusty keys, nails, chains, hinges, files, scales, weights, and refuse iron of all kinds.

den - legowisko, melina, kryjówka, spokój, pokój

infamous - niesławny

resort - ośrodek; uciekanie się; kurort

browed - brązowy

beetling - (beetle) mknąć; pędzenie, chrząszcz, żuk

pent - zdławiony, stłumiony

rags - szmaty; nabijać się, dokuczać; szmata, gazeta

greasy - tłuste; tłusty, ociekający tłuszczem

offal - podroby

piled up - spiętrzać się, usypywać, usypać

rusty - zardzewiały, zaniedbały

nails - paznokcie; przybić gwoździem, przybić; paznokieć, gwóźdź, ćwiek

hinges - zawiasy; zawias

files - pliki

refuse - odmówić; odmawiać; odpadki

Secrets that few would like to scrutinise were bred and hidden in mountains of unseemly rags, masses of corrupted fat, and sepulchres of bones.

scrutinise - przeanalizować; szczegółowo badać, przypatrywać się bacznie

unseemly - niestosowny

masses - masy

corrupted - uszkodzony; skorumpowany, zepsuty

sepulchres - grobowce; grobowiec

Sitting in among the wares he dealt in, by a charcoal stove made of old bricks, was a grey-haired rascal, nearly seventy years of age, who had screened himself from the cold air without by a frouzy curtaining of miscellaneous tatters hung upon a line, and smoked his pipe in all the luxury of calm retirement.

charcoal - węgiel drzewny; antracyt

stove - kuchenka, piecyk

bricks - cegły; cegła, cegła, ceglany

haired - (hair) włosy, owłosienie; mający włosy określonego rodzaju

rascal - łobuz; łajdak, łotr, szubrawiec, urwis

cold air - zimne powietrze

frouzy - duszny, zatęchły, niechlujny

curtaining - kurtyny; zasłona, kurtyna, firana, firanka, kurtyna, zasłonić

miscellaneous - różne

tatters - szmaty; łachman, szmata

pipe - piszczałka, fujarka, rura, rurki, potok, kreska pionowa

luxury - luksus; luksusowy

Calm - spokojny, opanowany, cichy, spokój, uspokajać, uspokoić

retirement - przejście na emeryturę, odosobnienie

Scrooge and the Phantom came into the presence of this man, just as a woman with a heavy bundle slunk into the shop. But she had scarcely entered, when another woman, similarly laden, came in too, and she was closely followed by a man in faded black, who was no less startled by the sight of them than they had been upon the recognition of each other.

bundle - pakiet; wiązka, pęk, zawiniątko, kupa, pęczek, ryza austriacka

slunk - skradać się

similarly - podobnie

recognition - rozpoznanie; uznanie

After a short period of blank astonishment, in which the old man with the pipe had joined them, they all three burst into a laugh.

blank astonishment - osłupienie

"Let the charwoman alone to be the first!" cried she who had entered first. "Let the laundress alone to be the second; and let the undertaker's man alone to be the third. Look here,[81] old Joe, here's a chance! If we haven't all three met here without meaning it!"

charwoman - sprzątaczka

"You couldn't have met in a better place," said old Joe, removing his pipe from his mouth. "Come into the parlour. You were made free of it long ago, you know; and the other two an't strangers. Stop till I shut the door of the shop. Ah! How it skreeks! There an't such a rusty bit of metal in the place as its own hinges, I believe; and I'm sure there's no such old bones here as mine. Ha! ha!

strangers - (strange) dziwny, obcy; dziwniejszy; nieznajomy

We're all suitable to our calling, we're well matched. Come into the parlour. Come into the parlour."

suitable - odpowiedni

The parlour was the space behind the screen of rags. The old man raked the fire together with an old stair-rod, and, having trimmed his smoky lamp (for it was night) with the stem of his pipe, put it into his mouth again.

raked - zgrabiony; grabić, przetrząsać, przeszukiwać, szperać

smoky - dymiący; zadymiony, przydymiony

stem - powstrzymać; łodyga, trzon, dziobnica, cybuch

While he did this, the woman who had already spoken threw her bundle on the floor, and sat down in a flaunting manner on a stool; crossing her elbows on her knees, and looking with a bold defiance at the other two.

flaunting - obnoszenie się; obnosić się z, afiszować się z, popisywać się

elbows - łokcie; łokieć, uderzyć z łokcia

defiance - opór

"What odds, then? What odds, Mrs. Dilber?" said the woman. "Every person has a right to take care of themselves. He always did!"

odds - szanse; dziwny, nieparzysty

"That's true, indeed!" said the laundress. "No man more so."

That's true - to prawda

"Why, then, don't stand staring as if you was afraid, woman! Who's the wiser? We're not going to pick holes in each other's coats, I suppose?"

wiser - mądrzejszy

"No, indeed!" said Mrs. Dilber and the man together. "We should hope not."

"Very well, then!" cried the woman. "That's enough. Who's the worse for the loss of a few things like these? Not a dead man, I suppose?"

Loss - strata

"No, indeed," said Mrs. Dilber, laughing.

"If he wanted to keep 'em after he was dead, a wicked old[82] screw," pursued the woman, "why wasn't he natural in his lifetime? If he had been, he'd have had somebody to look after him when he was struck with Death, instead of lying gasping out his last there, alone by himself."

lifetime - dożywotnio; życie

"It's the truest word that ever was spoke," said Mrs. Dilber, "It's a judgment on him."

judgment - wyrok; osądzanie; rozsądek, rozeznanie, wyczucie, osąd

"I wish it was a little heavier judgment," replied the woman; "and it should have been, you may depend upon it, if I could have laid my hands on anything else. Open that bundle, old Joe, and let me know the value of it. Speak out plain. I'm not afraid to be the first, nor afraid for them to see it. We knew pretty well that we were helping ourselves before we met here, I believe. It's no sin.

sin - zgrzeszyć; grzech

Open the bundle, Joe."

But the gallantry of her friends would not allow of this; and the man in faded black, mounting the breach first, produced his plunder. It was not extensive. A seal or two, a pencil-case, a pair of sleeve-buttons, and a brooch of no great value, were all.

gallantry - waleczność, męstwo, galanteria

allow of - pozwalać; umożliwiać coś

breach - naruszenie

plunder - grabież; łupić, złupić, grabić, ograbić

extensive - rozległe

seal - pieczęć (znak; urządzenie do wyciskania znaku); foka; uszczelka; plomba; zamykać, zaklejać, pieczętować; zamknąć (np. granice kraju); zakleić (np. kopertę); smażyć mięso w wysokiej temperaturze (by zachować soczystość); przypieczętować (zwycięstwo,

pencil-case - (pencil-case) piórnik

brooch - broszka, brosza

They were severally examined and appraised by old Joe, who chalked the sums he was disposed to give for each upon the wall, and added them up into a total when he found that there was nothing more to come.

severally - kilka

appraised - wycenione; ocenić, oszacować

chalked - kredą; kreda, kreda, magnezja

sums - sumy; suma

disposed - usposobiony; pozbyć się czegoś

Total - łącznie; skasować

"That's your account," said Joe, "and I wouldn't give another sixpence, if I was to be boiled for not doing it. Who's next?"

account - sprawozdanie, konto, rachunek, księgowość, relacja

Mrs. Dilber was next. Sheets and towels, a little wearing apparel, two old-fashioned silver tea-spoons, a pair of sugar-tongs, and a few boots. Her account was stated on the wall in the same manner.

apparel - odzież; ubrać; strój

old-fashioned - (old-fashioned) staromodny

tongs - szczypce; Tong

"I always give too much to ladies. It's a weakness of mine, and that's the way I ruin myself," said old Joe. "That's your account. If you asked me for another penny, and made it an open question, I'd repent of being so liberal, and knock off half-a-crown."

weakness - słabość

ruin - ruina, rujnować, zrujnować

repent - okazywać skruchę, żałować

liberal - liberalny; liberał

knock off - kończyć (pracę); sprzątnąć; zabić kogoś; znokautować kogoś; knockoff tania podróbka; Knock it off! Dość tego! Przestań!

"And now undo my bundle, Joe," said the first woman.[83]

undo - cofnąć, rozwiązać, rozpiąć, niweczyć, otworzyć

Joe went down on his knees for the greater convenience of opening it, and, having unfastened a great many knots, dragged out a large heavy roll of some dark stuff.

convenience - wygoda; udogodnienie

unfastened - rozpiąć, otworzyć

knots - węzłów; węzeł, grupka, kok, sęk

dragged - przeciągnięty; ciągnąć, przeszukać, przeciągnąć, wlec

roll - toczyć się, zwijać, skręcać, spływać, przewracać oczami

"What do you call this?" said Joe. "Bed-curtains?"

"Ah!" returned the woman, laughing and leaning forward on her crossed arms. "Bed-curtains!"

"You don't mean to say you took 'em down, rings and all, with him lying there?" said Joe.

rings - pierścienie; dźwięczeć, dzwonić; pierścień, kółko

"Yes, I do," replied the woman. "Why not?"

"You were born to make your fortune," said Joe, "and you'll certainly do it."

"I certainly shan't hold my hand, when I can get anything in it by reaching it out, for the sake of such a man as He was, I promise you, Joe," returned the woman coolly. "Don't drop that oil upon the blankets, now."

coolly - chłodno, jak gdyby nigdy nic

blankets - koce; koc

"His blankets?" asked Joe.

"Whose else's do you think?" replied the woman. "He isn't likely to take cold without 'em, I dare say."

"I hope he didn't die of anything catching? Eh?" said old Joe, stopping in his work, and looking up.

"Don't you be afraid of that," returned the woman. "I an't so fond of his company that I'd loiter about him for such things, if he did. Ah! You may look through that shirt till your eyes ache; but you won't find a hole in it, nor a threadbare place. It's the best he had, and a fine one too. They'd have wasted it, if it hadn't been for me."

fond - pieszczoty; czuły, miły, szczery

loiter - wałęsać się, kręcić się, szwendać się, włóczyć się

ache - boleć; ból

wasted - zmarnowane; marnować, trwonić; marnotrawstwo, odpady; jałowy

"What do you call wasting of it?" asked old Joe.

wasting - marnotrawstwo; (waste) marnować, trwonić; marnotrastwo

"Putting it on him to be buried in, to be sure," replied the woman with a laugh. "Somebody was fool enough to do it, but I took it off again. If calico an't good enough for such a purpose, it isn't good enough for anything. It's quite as becoming to the body. He can't look uglier than he did in that one."

fool - głupek, dureń, głupiec, tłumok

calico - kreton, perkal; cętkowany, nakrapiany

uglier - brzydszy

Scrooge listened to this dialogue in horror. As they sat[84] grouped about their spoil, in the scanty light afforded by the old man's lamp, he viewed them with a detestation and disgust which could hardly have been greater, though they had been obscene demons, marketing the corpse itself.

spoil - psuć, zepsuć

afforded - na to pozwolić; pozwalać

detestation - niechęć; nienawiść, wstręt

disgust - obrzydzenie; brzydzić; odraza, wstręt

obscene - nieprzyzwoite; obsceniczny, nieprzyzwoity, sprośny

demons - demony; demon, czort, bies

corpse - zwłoki, trup, ciało, truchło

"Ha, ha!" laughed the same woman when old Joe, producing a flannel bag with money in it, told out their several gains upon the ground. "This is the end of it, you see! He frightened every one away from him when he was alive, to profit us when he was dead! Ha, ha, ha!"

flannel - flanela; flanelowy

gains - osiągać, zdobywać, zyskiwać, przybyć, dotrzeć; zysk

frightened - przestraszony; straszyć, przestraszyć, nastraszyć

"Spirit!" said Scrooge, shuddering from head to foot. "I see, I see. The case of this unhappy man might be my own. My life tends that way now. Merciful Heaven, what is this?"

shuddering - (shudder) zadrżeć, drżeć; ciarki, dreszcz; drżenie

tends - tendencje; mieć w zwyczaju coś robić, zmierzać

merciful - miłosierny

He recoiled in terror, for the scene had changed, and now he almost touched a bed: a bare, uncurtained bed: on which, beneath a ragged sheet, there lay a something covered up, which, though it was dumb, announced itself in awful language.

recoiled - wycofał się; odrzut

uncurtained - bez zasłon

covered up - nakryty, okryty; something covered up coś zatuszowane; zasłonięte

dumb - niemy, tępy, durny

announced - ogłoszone; ogłaszać, ogłosić, oznajmiać, oznajmić

The room was very dark, too dark to be observed with any accuracy, though Scrooge glanced round it in obedience to a secret impulse, anxious to know what kind of room it was. A pale light, rising in the outer air, fell straight upon the bed: and on it, plundered and bereft, unwatched, unwept, uncared for, was the body of this man.

accuracy - dokładność, akuratność

impulse - impuls

anxious - niespokojny, żądny

outer air - zewnętrzne powietrze

bereft - osamotniony; (bereave); zabierać, pozbawiać, odbierać

unwatched - nieoglądane

unwept - nieopłakany

uncared - bez opieki

Scrooge glanced towards the Phantom. Its steady hand was pointed to the head. The cover was so carelessly adjusted that the slightest raising of it, the motion of a finger upon Scrooge's part, would have disclosed the face. He thought of it, felt how easy it would be to do, and longed to do it; but had no more power to withdraw the veil than to dismiss the spectre at his side.

steady - podtrzymać, podpierać; stały, zrównoważony, opanowany

carelessly - nieostrożnie

slightest - najmniejszy; drobny, mały

withdraw - cofnąć, wycofać, odwołać, podjąć, zamknąć, wycofywać

veil - zasłona, przesłona, welon, woalka

dismiss - odrzucić, zwolnić, zakończyć

Oh, cold, cold, rigid, dreadful Death, set up thine altar here, and dress it with such terrors as thou hast at thy command: for this is thy dominion! But of the loved, revered, and honoured head thou canst not turn one hair to thy dread purposes, or make one feature odious.

thine - twój

altar - ołtarz

terrors - przerażenia; groza, terror

thou - (though) mimo że, chociaż; ale, jednak; (slang) you - ty

thy - (dial.) twój, twoje

Command - rozkaz, komenda, polecenie

dominion - panowanie; dominacja; dominium

revered - szanować, czcić

honoured - uhonorować; honor, zaszczyt

canst - może

It is not that the hand is heavy, and[85] will fall down when released; it is not that the heart and pulse are still; but that the hand WAS open, generous, and true; the heart brave, warm, and tender; and the pulse a man's. Strike, Shadow, strike! And see his good deeds springing from the wound, to sow the world with life immortal!

pulse - roślina strączkowa, tętno, puls, rytm, nastrój

tender - przetarg; mały statek pomocniczy; czuły, delikatny, wrażliwy

strike - trafiać; strajkować; strajk; uderzenie

good deeds - dobre uczynki

sow - sieć, zasiać, obsiać; locha

No voice pronounced these words in Scrooge's ears, and yet he heard them when he looked upon the bed. He thought, if this man could be raised up now, what would be his foremost thoughts? Avarice, hard dealing, griping cares? They have brought him to a rich end, truly!

foremost - przede wszystkim

griping - czepianie się; chwytać

truly - autentycznie, naprawdę, serio, szczerze

He lay, in the dark, empty house, with not a man, a woman, or a child to say he was kind to me in this or that, and for the memory of one kind word I will be kind to him. A cat was tearing at the door, and there was a sound of gnawing rats beneath the hearth-stone. What they wanted in the room of death, and why they were so restless and disturbed, Scrooge did not dare to think.

gnawing - gryzienie; (gnaw) obgryźć, dręczyć, nękać, gryźć; gryzący

rats - szczury; szczur, kapuś; szczurzy

"Spirit!" he said, "this is a fearful place. In leaving it, I shall not leave its lesson, trust me. Let us go!"

fearful - przestraszony; strachliwy

trust - zaufanie; trust; ufać

Still the Ghost pointed with an unmoved finger to the head.

unmoved - niewzruszony

"I understand you," Scrooge returned, "and I would do it if I could. But I have not the power, Spirit. I have not the power."

Again it seemed to look upon him.

"If there is any person in the town who feels emotion caused by this man's death," said Scrooge, quite agonised, "show that person to me, Spirit! I beseech you."

agonised - udręczony

beseech - prosić; błagać

The Phantom spread its dark robe before him for a moment, like a wing; and, withdrawing it, revealed a room by daylight, where a mother and her children were.

withdrawing - wycofanie się; cofnąć, wycofać, odwołać, podjąć, zamknąć

revealed - ujawnione; odkrywać, odkryć, odsłaniać, odsłonić, ujawniać

daylight - światło dzienne

She was expecting some one, and with anxious eagerness; for she walked up and down the room; started at every sound; looked out from the window; glanced at the clock; tried, but in[86] vain, to work with her needle; and could hardly bear the voices of her children in their play.

At length the long-expected knock was heard. She hurried to the door, and met her husband; a man whose face was careworn and depressed, though he was young. There was a remarkable expression in it now; a kind of serious delight of which he felt ashamed, and which he struggled to repress.

careworn - zużyty

depressed - gnębić, naciskać, obniżać, przygnębiać, tłumić, zmartwić

felt ashamed - wstydzić się, czuć się zawstydzonym

struggled - walczył; walka, bój, bitwa, walczyć, bić

repress - represjonować; poskramiać, stłumić

He sat down to the dinner that had been hoarding for him by the fire, and, when she asked him faintly what news (which was not until after a long silence), he appeared embarrassed how to answer.

hoarding - gromadzenie; (hoard) zgromadzić, zbierać, gromadzić; skarb

embarrassed - zakłopotany; ambarasować, zaambarasować, wprawić w zakłopotanie

"Is it good," she said, "or bad?" to help him.

"Bad," he answered.

"We are quite ruined?"

ruined - zrujnowany; ruina, rujnować, zrujnować

"No. There is hope yet, Caroline."

"If he relents," she said, amazed, "there is! Nothing is past hope, if such a miracle has happened."

relents - ustąpić, poprawić, ucichnąć

amazed - zdumiony; zdumiewać, zdumieć, osłupić, zadziwiać, zadziwić

miracle - cud, dziw

"He is past relenting," said her husband. "He is dead."

relenting - (relent) ustąpić, poprawić, ucichnąć; łagodnienie, ustępowanie

She was a mild and patient creature, if her face spoke truth; but she was thankful in her soul to hear it, and she said so with clasped hands. She prayed forgiveness the next moment, and was sorry; but the first was the emotion of her heart.

prayed - modlić się, błagać, prosić, upraszać

forgiveness - wybaczenie, przebaczenie, odpuszczenie

"What the half-drunken woman, whom I told you of last night, said to me when I tried to see him and obtain a week's delay, and what I thought was a mere excuse to avoid me, turns out to have been quite true. He was not only very ill, but dying, then."

obtain - uzyskać; dostawać, dostać, otrzymywać, otrzymać

delay - opóźniać, odkładać; opóźnienie

"To whom will our debt be transferred?"

debt - zobowiązanie, wdzięczność, dług, zadłużenie

transferred - przeniesiony; przenosić, przenieść, przenosić, przenieść

"I don't know. But, before that time, we shall be ready with the money; and, even though we were not, it would be bad fortune indeed to find so merciless a creditor in his successor. We may sleep to-night with light hearts, Caroline!"

merciless - bezlitosny

creditor - wierzyciel

successor - następca, następczyni, sukcesor, sukcesorka

Yes. Soften it as they would, their hearts were lighter. The children's faces, hushed and clustered round to hear what[87] they so little understood, were brighter; and it was a happier house for this man's death! The only emotion that the Ghost could show him, caused by the event, was one of pleasure.

soften - zmiękczać, zmiękczyć, mięknąć, zmięknąć

hushed - wyciszony; zamilknąć, uciszyć, uciszać

"Let me see some tenderness connected with a death," said Scrooge; "or that dark chamber, Spirit, which we left just now, will be for ever present to me."

The Ghost conducted him through several streets familiar to his feet; and, as they went along, Scrooge looked here and there to find himself, but nowhere was he to be seen. They entered poor Bob Cratchit's house,-the dwelling he had visited before,-and found the mother and the children seated round the fire.

looked here - spojrzeć tutaj

Quiet. Very quiet. The noisy little Cratchits were as still as statues in one corner, and sat looking up at Peter, who had a book before him. The mother and her daughters were engaged in sewing. But surely they were very quiet!

statues - posągi; posąg, statua

sewing - szycie; (sew) uszyć, szyć

"'And he took a child, and set him in the midst of them.'"

midst - środek

Where had Scrooge heard those words? He had not dreamed them. The boy must have read them out, as he and the Spirit crossed the threshold. Why did he not go on?

The mother laid her work upon the table, and put her hand up to her face.

"The colour hurts my eyes," she said.

The colour? Ah, poor Tiny Tim!

"They're better now again," said Cratchit's wife. "It makes them weak by candle-light; and I wouldn't show weak eyes to your father, when he comes home, for the world. It must be near his time."

"Past it rather," Peter answered, shutting up his book. "But I think he has walked a little slower than he used, these few last evenings, mother."

They were very quiet again. At last she said, and in a steady, cheerful voice, that only faltered once:[88]

"I have known him walk with-I have known him walk with Tiny Tim upon his shoulder very fast indeed."

"And so have I," cried Peter. "Often."

"And so have I," exclaimed another. So had all.

"But he was very light to carry," she resumed, intent upon her work, "and his father loved him so, that it was no trouble: no trouble. And there is your father at the door!"

She hurried out to meet him; and little Bob in his comforter-he had need of it, poor fellow-came in. His tea was ready for him on the hob, and they all tried who should help him to it most. Then the two young Cratchits got upon his knees, and laid, each child, a little cheek against his face, as if they said, "Don't mind it, father. Don't be grieved!"

grieved - zasmucony; rozpaczać

Bob was very cheerful with them, and spoke pleasantly to all the family. He looked at the work upon the table, and praised the industry and speed of Mrs. Cratchit and the girls. They would be done long before Sunday, he said.

pleasantly - przyjemnie; miło

Praised - pochwalony; pochwała, chwalić, pochwalić

"Sunday! You went to-day, then, Robert?" said his wife.

"Yes, my dear," returned Bob. "I wish you could have gone. It would have done you good to see how green a place it is. But you'll see it often. I promised him that I would walk there on a Sunday. My little, little child!" cried Bob. "My little child!"

He broke down all at once. He couldn't help it. If he could have helped it, he and his child would have been farther apart, perhaps, than they were.

He left the room, and went up-stairs into the room above, which was lighted cheerfully, and hung with Christmas. There was a chair set close beside the child, and there were signs of some one having been there lately. Poor Bob sat down in it, and, when he had thought a little and composed himself, he kissed the little face. He was reconciled to what had happened, and went down again quite happy.

cheerfully - wesoło, radośnie, ochoczo

lately - ostatnio

composed - tworzyć, komponować, układać

reconciled - godzić, pogodzić; godzić

They drew about the fire, and talked; the girls and mother[89] working still. Bob told them of the extraordinary kindness of Mr. Scrooge's nephew, whom he had scarcely seen but once, and who, meeting him in the street that day, and seeing that he looked a little-"just a little down, you know," said Bob, inquired what had happened to distress him.

kindness - życzliwość, dobroć, łaskawość, benewolencja

distress - niepokój; zagrożenie, niebezpieczeństwo

"On which," said Bob, "for he is the pleasantest-spoken gentleman you ever heard, I told him. 'I am heartily sorry for it, Mr. Cratchit,'he said, 'and heartily sorry for your good wife.'By-the-bye, how he ever knew that I don't know."

pleasantest - przyjemny

"Knew what, my dear?"

"Why, that you were a good wife," replied Bob.

"Everybody knows that," said Peter.

"Very well observed, my boy!" cried Bob. "I hope they do. 'Heartily sorry,'he said, 'for your good wife. If I can be of service to you in any way,'he said, giving me his card, 'that's where I live. Pray come to me.'Now, it wasn't," cried Bob, "for the sake of anything he might be able to do for us, so much as for his kind way, that this was quite delightful.

delightful - zachwycający, rozkoszny

It really seemed as if he had known our Tiny Tim, and felt with us."

felt with - czuć się z; wyczuwalny z

"I'm sure he's a good soul!" said Mrs. Cratchit.

good soul - dobra dusza

"You would be sure of it, my dear," returned Bob, "if you saw and spoke to him. I shouldn't be at all surprised-mark what I say!-if he got Peter a better situation."

shouldn - powinien

"Only hear that, Peter," said Mrs. Cratchit.

"And then," cried one of the girls, "Peter will be keeping company with some one, and setting up for himself."

setting - ustawienie, konfiguracja

"Get along with you!" retorted Peter, grinning.

grinning - uśmiechając się; szeroko się uśmiechać

"It's just as likely as not," said Bob, "one of these days; though there's plenty of time for that, my dear. But, however and whenever we part from one another, I am sure we shall none of us forget poor Tiny Tim-shall we-or this first parting that there was among us?"

"Never, father!" cried they all.

"And I know," said Bob, "I know, my dears, that when we[90] recollect how patient and how mild he was, although he was a little, little child, we shall not quarrel easily among ourselves, and forget poor Tiny Tim in doing it."

"No, never, father!" they all cried again.

"I am very happy," said little Bob, "I am very happy!"

Mrs. Cratchit kissed him, his daughters kissed him, the two young Cratchits kissed him, and Peter and himself shook hands. Spirit of Tiny Tim, thy childish essence was from God!

essence - esencja

"Spectre," said Scrooge, "something informs me that our parting moment is at hand. I know it, but I know not how. Tell me what man that was whom we saw lying dead?"

informs - informuje; informować, powiadamiać

The Ghost of Christmas Yet To Come conveyed him, as before-though at a different time, he thought: indeed, there seemed no order in these latter visions, save that they were in the Future-into the resorts of business men, but showed him not himself. Indeed, the Spirit did not stay for anything, but went straight on, as to the end just now desired, until besought by Scrooge to tarry for a moment.

visions - widzenie

resorts - kurorty; uciekanie się; kurort

straight on - od razu; prosto (przed siebie)

desired - pożądane; pragnąć, pożądać, pożądać, pragnienie

besought - błagać

"This court," said Scrooge, "through which we hurry now, is where my place of occupation is, and has been for a length of time. I see the house. Let me behold what I shall be in days to come."

hurry - pośpiech; śpieszyć się; przyśpieszać, przyśpieszyć

occupation - zajęcie, zawód, fach, zajmowanie, okupacja

The Spirit stopped; the hand was pointed elsewhere.

elsewhere - gdzie indziej

"The house is yonder," Scrooge exclaimed. "Why do you point away?"

The inexorable finger underwent no change.

inexorable - nieubłagany

Scrooge hastened to the window of his office, and looked in. It was an office still, but not his. The furniture was not the same, and the figure in the chair was not himself. The Phantom pointed as before.

hastened to - spieszyć się (np. żeby coś zrobić)

He joined it once again, and, wondering why and whither he had gone, accompanied it until they reached an iron gate. He paused to look round before entering.

wondering - zastanawiasz się; (wonder) zastanawiać się, zdumieć się; cud

look round - obejrzeć się za siebie; orientować się w czymś

A churchyard. Here, then, the wretched man, whose name[91] he had now to learn, lay underneath the ground. It was a worthy place. Walled in by houses; overrun by grass and weeds, the growth of vegetation's death, not life; choked up with too much burying; fat with repleted appetite. A worthy place!

churchyard - cmentarz przykościelny

underneath - pod spodem; spód, dół

weeds - (weed) pielić, usuwać chwasty; chwast, wodorost, cherlak

vegetation - roślinność, wegetacja

burying - grzebanie; pochować, pogrzebać, zasypać

repleted - uzupełniony; pełny, syty

The Spirit stood among the graves, and pointed down to One. He advanced towards it trembling. The Phantom was exactly as it had been, but he dreaded that he saw new meaning in its solemn shape.

graves - groby; grób, mogiła; poważny

"Before I draw nearer to that stone to which you point," said Scrooge, "answer me one question. Are these the shadows of the things that Will be, or are they shadows of the things that May be only?"

Still the Ghost pointed downward to the grave by which it stood.

downward - w dół, do dołu, skierowany w dół; zniżkowy

"Men's courses will foreshadow certain ends, to which, if persevered in, they must lead," said Scrooge. "But if the courses be departed from, the ends will change. Say it is thus with what you show me!"

foreshadow - zapowiedź; zapowiedzieć

persevered - wytrwał; wytrwać, dotrwać

The Spirit was immovable as ever.

immovable - nieruchomy, niewzruszony

Scrooge crept towards it, trembling as he went; and, following the finger, read upon the stone of the neglected grave his own name, Ebenezer Scrooge.

crept - pełznąć, skradać się, wkradać się, przypełznąć; czubek, głupek

"Am I that man who lay upon the bed?" he cried upon his knees.

The finger pointed from the grave to him, and back again.

"No, Spirit! Oh no, no!"

The finger still was there.

"Spirit!" he cried, tight clutching at its robe, "hear me! I am not the man I was. I will not be the man I must have been but for this intercourse. Why show me this, if I am past all hope?"

intercourse - stosunek płciowy

For the first time the hand appeared to shake.

"Good Spirit," he pursued, as down upon the ground he[92] fell before it: "your nature intercedes for me, and pities me. Assure me that I yet may change these shadows you have shown me by an altered life?"

intercedes - interweniować, pośredniczyć

pities - współczucie

The kind hand trembled.

"I will honour Christmas in my heart, and try to keep it all the year. I will live in the Past, the Present, and the Future. The Spirits of all Three shall strive within me. I will not shut out the lessons that they teach. Oh, tell me I may sponge away the writing on this stone!"

strive - usiłować, dążyć do czegoś, zmagać się

sponge - gąbka

In his agony, he caught the spectral hand. It sought to free itself, but he was strong in his entreaty, and detained it. The Spirit, stronger yet, repulsed him.

agony - agonia

detained - zatrzymany; zatrzymywać, zatrzymać

repulsed - odepchnięty; odeprzeć, odtrącać, zrażać, stanowczo odmawiać

Holding up his hands in a last prayer to have his fate reversed, he saw an alteration in the Phantom's hood and dress. It shrunk, collapsed, and dwindled down into a bedpost.[93]

prayer - modlitwa, modły

reversed - odwrócony; odwracać, zmieniać, cofać; porażka; odwrotny

alteration - modyfikacja, zmiana

hood - zakrywać kapturem; kaptur, klosz, okap

collapsed - upadł; bachnąć, zapaść

dwindled - zmniejszyła się; umniejszać

bedpost - słupek łóżka z baldachimem

CHAPTER 5. STAVE FIVE. THE END OF IT

Yes! and the bedpost was his own. The bed was his own, the room was his own. Best and happiest of all, the Time before him was his own, to make amends in!

"I will live in the Past, the Present, and the Future!" Scrooge repeated as he scrambled out of bed. "The Spirits of all Three shall strive within me. Oh, Jacob Marley! Heaven and the Christmas Time be praised for this! I say it on my knees, old Jacob; on my knees!"

He was so fluttered and so glowing with his good intentions, that his broken voice would scarcely answer to his call. He had been sobbing violently in his conflict with the Spirit, and his face was wet with tears.

fluttered - trzepotał; trzepotać, trzepot, kołatanie

intentions - intencje; intencja, zamiar

sobbing - (sob) zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie; łkający

violently - gwałtownie, silnie

conflict - konflikt, walka, batalia

"They are not torn down," cried Scrooge, folding one of his bed-curtains in his arms, "they are not torn down, rings and all. They are here-I am here-the shadows of the things that would have been may be dispelled. They will be. I know they will!"

torn down - zburzony, rozmontowany; rozdzielony

folding - (fold) zaginać, złożyć, składać, owinąć, spleść

His hands were busy with his garments all this time; turning them inside out, putting them on upside down, tearing them, mislaying them, making them parties to every kind of extravagance.

mislaying - zagubienie; zapodziać

extravagance - ekstrawagancja

"I don't know what to do!" cried Scrooge, laughing and crying in the same breath; and making a perfect Laocoön of himself with his stockings. "I am as light as a feather, I am as happy as an angel, I am as merry as a school-boy. I am as giddy as a drunken man. A merry Christmas to everybody![94] A happy New Year to all the world! Hallo here! Whoop! Hallo!"

stockings - pończochy; (stock) stan, zasoby, papier wartościowy, akcja

feather - pióro

angel - anioł, piękna kobieta, inwestor

giddy - zawrotny, przyprawiający o zawrót głowy, roztrzepany

whoop - zanosić się kaszlem; okrzyk

He had frisked into the sitting-room, and was now standing there: perfectly winded.

frisked - przeszukany; rewidować, zrewidować

winded - z wiatrem; (wind) wiać, przewijać

"There's the saucepan that the gruel was in!" cried Scrooge, starting off again, and going round the fire-place. "There's the door by which the Ghost of Jacob Marley entered! There's the corner where the Ghost of Christmas Present sat! There's the window where I saw the wandering Spirits! It's all right, it's all true, it all happened. Ha, ha, ha!"

going round - wystarczać (o czymś); wstąpić z wizytą; obracać się, kręcić się; obchodzić, omijać; robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się); rozprzestrzeniać się po czymś (np.choroba); krążyć po czymś (np. opowieści, plotki)

Really, for a man who had been out of practice for so many years, it was a splendid laugh, a most illustrious laugh. The father of a long, long line of brilliant laughs!

illustrious - wybitny; znamienity, wspaniały

"I don't know what day of the month it is," said Scrooge. "I don't know how long I have been among the Spirits. I don't know anything. I'm quite a baby. Never mind. I don't care. I'd rather be a baby. Hallo! Whoop! Hallo here!"

He was checked in his transports by the churches ringing out the lustiest peals he had ever heard. Clash, clash, hammer; ding, dong, bell! Bell, dong, ding; hammer, clang, clash! Oh, glorious, glorious!

checked in - zameldowany; zaewidencjonowany; zgłoszony do odprawy (na lotnisku); odprawiony, nadany (bagaż)

lustiest - najbardziej pożądany; krzepki, gromki

peals - rozlegać się; salwy, łomot, bicie dzwonu

clash - uderzyć; starcie, szczęk, brzęk

hammer - młot, młotek, kurek, młoteczek

clang - brzęk; szczękać, szczęknąć

Running to the window, he opened it, and put out his head. No fog, no mist; clear, bright, jovial, stirring, cold; cold, piping for the blood to dance to; Golden sun-light; Heavenly sky; sweet fresh air; merry bells. Oh, glorious! Glorious!

stirring - (stir) wymieszać, poruszać, ruszać; powstawanie, zaczątek

piping - (pipe) grać na piszczałce, śpiewać, szczebiotać; rura, fajka

heavenly - niebiański; boski

"What's to-day?" cried Scrooge, calling downward to a boy in Sunday clothes, who perhaps had loitered in to look about him.

loitered - wałęsać się, kręcić się, szwendać się, włóczyć się, łazęgować

"Eh?" returned the boy with all his might of wonder.

"What's to-day, my fine fellow?" said Scrooge.

"To-day!" replied the boy. "Why, Christmas Day."

"It's Christmas Day!" said Scrooge to himself. "I haven't missed it. The Spirits have done it all in one night. They can[95] do anything they like. Of course they can. Of course they can. Hallo, my fine fellow!"

"Hallo!" returned the boy.

"Do you know the Poulterer's in the next street but one, at the corner?" Scrooge inquired.

Poulterer - drobiarz

"I should hope I did," replied the lad.

lad - chłopak, chłopiec, młodzieniec

"An intelligent boy!" said Scrooge. "A remarkable boy! Do you know whether they've sold the prize Turkey that was hanging up there?-Not the little prize Turkey: the big one?"

"What! the one as big as me?" returned the boy.

"What a delightful boy!" said Scrooge. "It's a pleasure to talk to him. Yes, my buck!"

Buck - dolec, sarna, młody byczek; najniższy w stopniu

"It's hanging there now," replied the boy.

"Is it?" said Scrooge. "Go and buy it."

"Walk-ER!" exclaimed the boy.

"No, no," said Scrooge, "I am in earnest. Go and buy it, and tell 'em to bring it here, that I may give them the directions where to take it. Come back with the man, and I'll give you a shilling. Come back with him in less than five minutes, and I'll give you half-a-crown!"

shilling - szyling; (shill); słup

The boy was off like a shot. He must have had a steady hand at a trigger who could have got a shot off half so fast.

shot - pędzić, przerywać, strzelać; strzał, wystrzał, rzut

trigger - spust, cyngiel, wyzwalacz, pociągać za spust, powodować

"I'll send it to Bob Cratchit's," whispered Scrooge, rubbing his hands, and splitting with a laugh. "He shan't know who sends it. It's twice the size of Tiny Tim. Joe Miller never made such a joke as sending it to Bob's will be!"

whispered - szeptał; szept, szeptać, szepnąć

rubbing - (rub) pocierać, trzeć, wycierać; tarcie, nacieranie, wycieranie

miller - Młynarski, Młynarska

The hand in which he wrote the address was not a steady one; but write it he did, somehow, and went down-stairs to open the street-door, ready for the coming of the poulterer's man. As he stood there, waiting his arrival, the knocker caught his eye.

arrival - przybycie, przyjazd

"I shall love it as long as I live!" cried Scrooge, patting it with his hand. "I scarcely ever looked at it before. What an honest expression it has in its face! It's a wonderful knocker[96]!-Here's the Turkey. Hallo! Whoop! How are you? Merry Christmas!"

patting - klepanie; klepać, poklepać, pogłaskać; klepnięcie, kawałek

It was a Turkey! He never could have stood upon his legs, that bird. He would have snapped 'em short off in a minute, like sticks of sealing-wax.

snapped - zatrzaśnięty; odpyskiwać, odpyskowywać, odpyskować

sealing-wax - (sealing-wax) lak (masa do pieczętowania)

"Why, it's impossible to carry that to Camden Town," said Scrooge. "You must have a cab."

cab - kabina; taksówka, dorożka

The chuckle with which he said this, and the chuckle with which he paid for the Turkey, and the chuckle with which he paid for the cab, and the chuckle with which he recompensed the boy, were only to be exceeded by the chuckle with which he sat down breathless in his chair again, and chuckled till he cried.

recompensed - zrekompensowane; rekompensata, odszkodowanie, wynagrodzenie

exceeded - przekroczone; przewyższać, wykraczać, przekraczać

chuckled - chichotał; zachichotać; zdławiony chichot, stłumiony śmiech

Shaving was not an easy task, for his hand continued to shake very much; and shaving requires attention, even when you don't dance while you are at it. But, if he had cut the end of his nose off, he would have put a piece of sticking-plaster over it, and been quite satisfied.

shaving - (shave) ogolić się, zetrzeć; golenie, wióry

requires - zażądać, wymagać, życzyć sobie

He dressed himself "all in his best," and at last got out into the streets. The people were by this time pouring forth, as he had seen them with the Ghost of Christmas Present; and, walking with his hands behind him, Scrooge regarded every one with a delighted smile. He looked so irresistibly pleasant, in a word, that three or four good-humoured fellows said, "Good morning, sir!

pouring - nalewanie; (pour) nalewać, zalewać, lać; płynny

good-humoured - (good-humoured) w dobrym humorze, wesoły, rozbawiony; dobroduszny, pogodny

A merry Christmas to you!" And Scrooge said often afterwards that, of all the blithe sounds he had ever heard, those were the blithest in his ears.

blithest - beztroski, niefrasobliwy

He had not gone far when, coming on towards him, he beheld the portly gentleman who had walked into his counting-house the day before, and said, "Scrooge and Marley's, I believe?" It sent a pang across his heart to think how this old gentleman would look upon him when they met; but he knew what path lay straight before him, and he took it.

pang - ściśnięcie serca, ukłucie

"My dear sir," said Scrooge, quickening his pace, and tak[97]ing the old gentleman by both his hands, "how do you do? I hope you succeeded yesterday. It was very kind of you. A merry Christmas to you, sir!"

quickening - przyspieszenie; (quicken) przyśpieszyć, wzmóc, poruszyć

pace - przemierzać; tempo, szybkość, krok

"Mr. Scrooge?"

"Yes," said Scrooge. "That is my name, and I fear it may not be pleasant to you. Allow me to ask your pardon. And will you have the goodness--" Here Scrooge whispered in his ear.

Pardon - słucham; przebaczenie, wybaczenie, darowanie, łaska

goodness - dobro, dobroć

"Lord bless me!" cried the gentleman, as if his breath were taken away. "My Dear Mr. Scrooge, are you serious?"

Dear Mr - szanowny; drogi panie (np. Smith)

"If you please," said Scrooge. "Not a farthing less. A great many back-payments are included in it, I assure you. Will you do me that favour?"

farthing - grosz

payments - płatności; zapłata, wypłata, opłata, płatność, zapłata

"My dear sir," said the other, shaking hands with him, "I don't know what to say to such munifi--"

I don't know what to say - Nie wiem, co powiedzieć; to not know what to say nie wiedzieć co powiedzieć

"Don't say anything, please," retorted Scrooge. "Come and see me. Will you come and see me?"

"I will!" cried the old gentleman. And it was clear he meant to do it.

"Thankee," said Scrooge. "I am much obliged to you. I thank you fifty times. Bless you!"

He went to church, and walked about the streets, and watched the people hurrying to and fro, and patted the children on the head, and questioned beggars, and looked down into the kitchens of houses, and up to the windows; and found that everything could yield him pleasure. He had never dreamed that any walk-that anything-could give him so much happiness.

hurrying - (hurry) śpieszyć się; pośpiech

patted - poklepany; klepać, poklepać, pogłaskać; klepnięcie, kawałek

In the afternoon he turned his steps towards his nephew's house.

He passed the door a dozen times before he had the courage to go up and knock. But he made a dash, and did it.

courage - odwaga, męstwo, śmiałość

Dash - myślnik (''punctuation mark; any form''); półpauza (''en dash''); pauza (''em dash''); kreska; sprint; kropla

"Is your master at home, my dear?" said Scrooge to the girl. Nice girl! Very.

"Yes sir."

"Where is he, my love?" said Scrooge.[98]

"He's in the dining-room, sir, along with mistress. I'll show you up-stairs, if you please."

dining - jadalnia; jeść obiad, obiadować, jeść kolację

"Thankee. He knows me," said Scrooge, with his hand already on the dining-room lock. "I'll go in here, my dear."

He turned it gently, and sidled his face in round the door. They were looking at the table (which was spread out in great array); for these young housekeepers are always nervous on such points, and like to see that everything is right.

array - ubiór, odzienie, obleczenie, strój, tablica, odziewać

"Fred!" said Scrooge.

Dear heart alive, how his niece by marriage started! Scrooge had forgotten, for the moment, about her sitting in the corner with the footstool, or he wouldn't have done it on any account.

"Why, bless my soul!" cried Fred, "who's that?"

"It's I. Your uncle Scrooge. I have come to dinner. Will you let me in, Fred?"

Let him in! It is a mercy he didn't shake his arm off. He was at home in five minutes. Nothing could be heartier. His niece looked just the same. So did Topper when he came. So did the plump sister when she came. So did every one when they came. Wonderful party, wonderful games, wonderful unanimity, won-der-ful happiness!

heartier - druh; obfity, serdeczny, krzepski

unanimity - jednomyślność

But he was early at the office next morning. Oh, he was early there! If he could only be there first, and catch Bob Cratchit coming late! That was the thing he had set his heart upon.

And he did it; yes, he did! The clock struck nine. No Bob. A quarter past. No Bob. He was full eighteen minutes and a half behind his time. Scrooge sat with his door wide open, that he might see him come into the tank.

His hat was off before he opened the door; his comforter too. He was on his stool in a jiffy; driving away with his pen, as if he were trying to overtake nine o'clock.

jiffy - chwilka

driving away - odjechać; drive somebody away odstraszać kogoś, odpędzać kogoś

overtake - wyprzedzać, ogarniać, przeganiać

"Hallo!" growled Scrooge in his accustomed voice as near[99] as he could feign it. "What do you mean by coming here at this time of day?"

feign - udawać, grać, pozorować, pozować

"I am very sorry, sir," said Bob. "I am behind my time."

"You are!" repeated Scrooge. "Yes. I think you are. Step this way, sir, if you please."

"It's only once a year, sir," pleaded Bob, appearing from the tank. "It shall not be repeated. I was making rather merry yesterday, sir."

"Now, I'll tell you what, my friend," said Scrooge. "I am not going to stand this sort of thing any longer. And therefore," he continued, leaping from his stool, and giving Bob such a dig in the waistcoat that he staggered back into the tank again: "and therefore I am about to raise your salary!"

leaping - skoczyć, przeskoczyć, skakać; skok

dig - wykopać, kopać, przekopać, spojrzeć, zanurzyć

staggered - rozłożone w czasie; słaniać się, zataczać się, chwiać się

Bob trembled, and got a little nearer to the ruler. He had a momentary idea of knocking Scrooge down with it, holding him, and calling to the people in the court for help and a strait-waistcoat.

momentary - chwilowy

Strait - cieśnina

"A merry Christmas, Bob!" said Scrooge with an earnestness that could not be mistaken, as he clapped him on the back. "A merrier Christmas, Bob, my good fellow, than I have given you for many a year! I'll raise your salary, and endeavour to assist your struggling family, and we will discuss your affairs this very afternoon, over a Christmas bowl of smoking bishop, Bob!

be mistaken - mylić się

endeavour - przedsięwzięcie; starać się; próba, staranie

affairs - sprawy; sprawa, romans

bishop - biskup, goniec, laufer, wino grzane

Make up the fires and buy another coal-scuttle before you dot another i, Bob Cratchit!"

scuttle - rujnować, niweczyć; kosz

dot - kropka; Dosia

Scrooge was better than his word. He did it all, and infinitely more; and to Tiny Tim, who did NOT die, he was a second father. He became as good a friend, as good a master, and as good a man as the good old City knew, or any other good old city, town, or borough in the good old world.

infinitely - w nieskończoność

borough - gmina, fort, dzielnica

Some people laughed to see the alteration in him, but he let them laugh, and little heeded them; for he was wise enough to know that nothing ever happened on this globe, for good, at which some people[100] did not have their fill of laughter in the outset; and, knowing that such as these would be blind anyway, he thought it quite as well that they should wrinkle up their eyes in grins as have the malady in less attractive forms. His own heart laughed: and that was quite enough for him.

heeded - baczenie

grins - uśmiechy; szeroko się uśmiechać

malady - bolączka, choroba

He had no further intercourse with Spirits, but lived upon the Total-Abstinence Principle ever afterwards; and it was always said of him that he knew how to keep Christmas well, if any Man alive possessed the knowledge. May that be truly said of us, and all of us! And so, as Tiny Tim observed, God bless Us, Every One!

abstinence - abstynencja, wstrzemięźliwość

principle - zasada, reguła, prawo

Man alive - żyjący człowiek

possessed - opętany; posiadać, opętać


You are reading thanks to developer of Go to Glivia! Chatbot. Your best friend in English learning!

Back to the Main Page Back to the beggining Download Flashcards