Green Branches with English-Polish Dictionary by Fiona Macleod (online free books)

Zieleń gałęzi z podręcznym słownikiem angielsko-polskim (best ebooks to read)


Green Branches Text

branches - oddziały; gałąź, rozgałęzienie

In the year that followed the death of Manus MacCodrum, James Achanna saw nothing of his brother Gloom. He might have thought himself alone in the world, of all his people, but for a letter that came to him out of the west. True, he had never accepted the common opinion that his brothers had both been drowned on that night when Anne Gillespie left Eilanmore with Manus.

Death - śmierć, zgon, kostucha

James - List Jakuba, Jakub, Jakub

gloom - smutnieć, zaciemniać; mrok, przygnębienie

alone - samotnie; samodzielnie

accepted - zaakceptowany; przyjmować, przyjąć, akceptować, zaakceptować

been drowned - zostać zagłuszonym; pochłoniętym (np. przez emocje, dźwięk); utonąć

In the first place he had nothing of that inner conviction concerning the fate of Gloom which he had concerning that of Marcus; in the next, had he not heard the sound of the feadan, which no one that he knew played except Gloom; and, for further token, was not the tune that which he hated above all others-the "Dance of the Dead"-for who but Gloom would be playing that, he hating it so, and the hour being late, and no one else on Eilanmore? It was no sure thing that the dead had not come back; but the more he thought of it the more Achanna believed that his sixth brother was still alive. Of this, however, he said nothing to any one.

conviction - skazanie; przekonanie, przeświadczenie, wyrok

concerning - dotyczące; tyczyć, dotyczyć, martwić

fate - los, dola, przeznaczenie

Except - wykluczać, wykluczyć, z wyjątkiem, oprócz, poza tym

further - dalej

token - żeton

tune - melodia; stroić

dead - martwy, zmarły, nieżywy, zmartwiały, nieruchomy, rozładowany

sixth - szósty; seksta

alive - żywy, żywcem

It was as a man set free that, at last, after long waiting and patient trouble, with the disposal of all that was left of the Achanna heritage, he left the island. It was a grey memory for him.

set free - uwolnić, oswobodzić; uwolniony; wypuścić kogoś na wolnoś

Last - trwać; ostatni

patient - cierpliwy; pacjent, pacjentka, chory, chora, pacjens

trouble - kłopoty, bieda, nieprzyjemność, przykrość, kłopot

disposal - usuwanie, pozbycie się, sprzedaż, załatwienie, dysponowanie

heritage - spadek; dziedzictwo, spuścizna

memory - pamięć; wspomnienie

The bleak moorland of it, the blight that had lain so long and so often upon the crops, the rains that had swept the isle for grey days and grey weeks and grey months, the sobbing of the sea by day and its dark moan by night, its dim relinquishing sigh in the calm of dreary ebbs, its hollow, baffling roar when the storm-shadow swept up out of the sea-one and all oppressed him, even in memory.

bleak - smętny, marny, niewesoły; ponury, przygnębiający

moorland - wrzosowiska

blight - zgnilizna

lain - leżeć, kłamać, znajdować się; kłamstwo

upon - ponad

crops - uprawy; skubać; plon, zbiór, szpicruta

swept - zmieciony; zamiatać, zamieść

Isle - wyspa

sobbing - (sob) zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie; łkający

moan - jęk; narzekać; jęczeć

by night - w nocy, nocą

dim - ściemniać; ciemny, marny; słabe

relinquishing - zrzec, zrezygnować

sigh - westchnąć, zaszeleścić, zaszumieć; westchnienie

Calm - spokojny, opanowany, cichy, spokój, uspokajać, uspokoić

dreary - ponury

ebbs - odpływy; odpływ, odpływ

hollow - wgłębienie, wklęsłość, kotlina; pusty

baffling - zaskakujące; (baffle) pokrzyżować, zbić

roar - ryczeć, zaryczeć, ryk

storm - atakować, pieklić się; burza

shadow - cień

oppressed - gnębić, ciemiężyć, przygnieść, przytłoczyć

He had never loved the island, even when it lay green and fragrant in the green and white seas under white and blue skies, fresh and sweet as an Eden of the sea.

lay - leżeć; kłaść

fragrant - pachnący, wonny

skies - nieba; niebo

fresh - świeży

sweet - słodki; słodko; cukierek, słodycze

Eden - raj, Eden

He had ever been lonely and weary, tired of the mysterious shadow that lay upon his folk, caring little for any of his brothers except the eldest-long since mysteriously gone out of the ken of man-and almost hating Gloom, who had ever borne him a grudge because of his beauty, and because of his likeness to and reverent heed for Alison.

lonely - samotny

weary - zmęczony; znużony; męczący; nużyć, znużyć

folk - ludowy, zwyczajowy, popularny, lud

Since - odtąd; od czasu kiedy, odkąd, od kiedy, ponieważ, skoro

mysteriously - tajemniczo, zagadkowo

gone out - wyjść z domu, wychodzić; przestać się palić, zgasnąć; umawiać się (być z kimś w związku); wyjść na miasto, wyjść z domu (żeby pójść się zabawić); zostać wysłanym; wyjść na światło dzienne (np. informacja)

almost - prawie, niemalże, omal

borne - poniesione; nosić, ścierpieć, wytrzymać, rodzić

grudge - uraza

beauty - piękno, uroda, piękność, krasawica

likeness - podobieństwo, podobizna

reverent - czci

heed - posłuchać; baczenie; baczyć

Moreover, ever since he had come to love Katreen Macarthur, the daughter of Donald Macarthur who lived in Sleat of Skye, he had been eager to live near her; the more eager as he knew that Gloom loved the girl also, and wished for success not only for his own sake, but so as to put a slight upon his younger brother.

Moreover - co więcej; ponadto, skądinąd

more eager - bardziej chętny

wished - życzył; życzenie

sake - powód, cel

Slight - nieznacznie; drobny, mały

So, when at last he left the island, he sailed southward gladly. He was leaving Eilanmore; he was bound to a new home in Skye, and perhaps he was going to his long-delayed, long dreamed-of happiness. True, Katreen was not pledged to him; he did not even know for sure if she loved him.

Sailed - żeglować, wyruszać w podróż; żagiel

southward - na południe

gladly - chętnie

bound - związany; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

Perhaps - być może; może, bodaj

delayed - opóźniony; opóźniać, odkładać; opóźnienie

dreamed - marzył; sen, t+sny, marzenie

Happiness - szczęście, radość

pledged - zobowiązał się; obiecać, złożyć zastaw, obietnica, zastaw

He thought, hoped, dreamed, almost believed that she did; but then there was her cousin Ian, who had long wooed her, and to whom old Donald Macarthur had given his blessing. Nevertheless, his heart would have been lighter than it had been for long, but for two things. First, there was the letter.

wooed - zabiegać o względy, uwodzić, pozyskiwać

whom - kogo; komu

blessing - błogosławieństwo

nevertheless - mimo to; niemniej jednak, jednakże, jednakowoż

heart - serce

Some weeks earlier he had received it, not recognizing the writing, because of the few letters he had ever seen, and, moreover, as it was in a feigned hand. With difficulty he had deciphered the manuscript, plain printed though it was. It ran thus:

received - otrzymane; dostać, otrzymać

recognizing - rozpoznanie; rozpoznać, postrzegać

feigned - udawany; udawać, grać, pozorować, pozować

difficulty - trudności; trudność

deciphered - rozszyfrowany; rozszyfrowywać, rozszyfrować, rozszyfrowywać

manuscript - odręczny, rękopis, rękopis, manuskrypt, maszynopis

plain - zwykły; równina; zwyczajny, jasny, nieładna, gładki

printed - wydrukowane; drukować, pisać drukowanymi literami, odbitka

though - ale; jednak, mimo to, bez względu na to, choć, chociaż

thus - w ten sposób; a zatem, tym samym

"Well, Sheumais, my brother, it is wondering if I am dead, you will be. Maybe ay, and maybe no. But I send you this writing to let you know that I know all you do and think of. So you are going to leave Eilanmore without an Achanna upon it? And you will be going to Sleat in Skye? Well, let me be telling you this thing. Do not go. I see blood there.

wondering - zastanawiasz się; (wonder) zastanawiać się, zdumieć się; cud

Ay - tak

blood - krew; krwawić

And there is this, too: neither you nor any man shall take Katreen away from me. You know that; and Ian Macarthur knows it; and Katreen knows it; and that holds whether I am alive or dead. I say to you: do not go. It will be better for you, and for all. Ian Macarthur is away in the north-sea with the whaler-captain who came to us at Eilanmore, and will not be back for three months yet.

neither - żaden; ani X; ani Y; też nie

shall - powinien; powinno się

holds - utrzymać, trzymać, odbywać; dzierżawa, posiadanie

whether - czy

North-Sea - (North-Sea) Morze Północne

whaler - statek wielorybniczy, wielorybnik

captain - kapitan; dowodzić

It will be better for him not to come back. But if he comes back he will have to reckon with the man who says that Katreen Macarthur is his. I would rather not have two men to speak to, and one my brother. It does not matter to you where I am. I want no money just now. But put aside my portion for me. Have it ready for me against the day I call for it.

reckon - myśleć, sądzić, przypuszczać, liczyć

Rather - raczej

matter - ma znaczenie; materia; sprawa; mieć znaczenie

put aside - odkładać coś na bok (np. nieporozumienia, książkę) 

portion - porcja

against - przeciw, pod, przeciwko

I will not be patient that day; so have it ready for me. In the place that I am I am content. You will be saying: why is my brother away in a remote place (I will say this to you: that it is not further north than St. Kilda nor further south than the Mull of Cantyre!), and For what reason? That is between me and silence. But perhaps you think of Anne sometimes.

be patient - być cierpliwym

content - treści; zadowalać; zawartość; zadowolony

remote - zdalny, daleki, oddalony, odległy, pilot

nor - ani

Mull - gaza, muślin, przemyśliwać, rozmyślać

For what reason? - Z jakiego powodu?

silence - cisza, milczenie, uciszyć, uciszać, uciszyć

Do you know that she lies under the green grass? And of Manus MacCodrum? They say that he swam out into the sea and was drowned; and they whisper of the seal-blood, though the minister is wrath with them for that. He calls it a madness. Well, I was there at that madness, and I played to it on my feadan. And now, Sheumais, can you be thinking of what the tune was that I played?

lies - kłamstwa; leżeć, kłamać, znajdować się; kłamstwo

grass - trawa; trawnik; trawka; kapuś

swam out - wypłynąć, odpłynąć

drowned - utonął; tonąć, utonąć, utopić

whisper - szept; szeptać, szepnąć

seal - zamykać, lakować, przypieczętować; pieczęć, foka

wrath - gniew, złość

madness - szaleństwo, obłęd, świr

played to - grać aby; grać

"Your brother, who waits his own day,

"GLOOM."

"Do not be forgetting this thing: I would rather not be playing the 'Damhsa-na-Mairbh.'It was an ill hour for Manus when he heard the 'Dan-nan-Ron'; it was the song of his soul, that; and yours is the 'Davsa-na-Mairv.'"

Rather - rather - raczej

na - North America

ill - chory; źle; problem; krzywda

soul - dusza

This letter was ever in his mind; this, and what happened in the gloaming when he sailed away for Skye in the herring-smack of two men who lived at Armandale in Sleat. For, as the boat moved slowly out of the haven, one of the men asked him if he was sure that no one was left upon the island; for he thought he had seen a figure on the rocks, waving a black scarf.

mind - rozum, umysł, mieć coś przeciwko

gloaming - mroku; zmrok, zmierzch

sailed away - odpłynąć

herring - śledź

Smack - uderzyć, dać klapsa; klaps, trzaśnięcie, plaśnięcie

slowly - powoli, wolno, pomału, nieśpiesznie

figure - rysunek; sylwetka, figura, osoba, postać, cyfra, kształt

rocks - skały; kołysać, wstrząsnąć; skała; rockowy

waving - (wave) falować, machać; machanie

scarf - szalik

Achanna shook his head; but just then his companion cried that at that moment he had seen the same thing. So the smack was put about, and when she was moving slowly through the haven again, Achanna sculled ashore in the little coggly punt. in vain he searched here and there, calling loudly again and again. Both men could hardly have been mistaken, he thought.

shook - wstrząśnięty; (shake) zatrząść, potrząsać, wstrząsać; wstrząs

companion - towarzysz, towarzyszka, kompan, kompanka

cried - płakał; płakać, krzyczeć, płacz, okrzyk, krzyk, krzyk, okrzyk

sculled - łopatki

ashore - na brzeg, do brzegu, na lądzie

punt - grać; funt irlandzki, łódź płaskodenna

in vain - na próżno

searched - przeszukiwane; poszukiwanie

loudly - głośno

hardly - mało; ledwo

If there were no human creature on the island, and if their eyes had not played them false, who could it be? The wraith of Marcus, mayhap; or might it be the old man himself (his father), risen to bid farewell to his youngest son, or to warn him?

human - człowiek; ludzki, człowieczy, ludzki

creature - istota, stworzenie, stwór

wraith - upiór; widmo, zjawa

mayhap - może

risen - zmartwychwstał; wstawać, rosnąć, wstać z martwych

bid - licytować, rozkazać, kazać, wezwać, życzyć; oferta, licytacja

Farewell - pożegnanie; pożegnalny; żegnać się, pożegnać się

warn - ostrzegać, upominać, uprzedzać

It was no use to wait longer, so, looking often behind him, he made his way to the boat again, and rowed slowly out toward the smack.

rowed - wiosłował; wiosłować; rząd

toward - ku, do, w stronę, w kierunku

Jerk-jerk-jerk across the water came, low but only too loud for him, the opening motif of the "Damhsa-na-Mairbh." A horror came upon him, and he drove the boat through the water so that the sea splashed over the bows. When he came on deck he cried in a hoarse voice to the man next him to put up the helm, and let the smack swing to the wind.

jerk - palant; szarpać, pchać, cisnąć; szarpnięcie, nagły ruch

low - obniżać; niski

loud - głośny; głośno

motif - motyw

horror - groza, strach

splashed - zachlapany; plusk, pluskać

bows - łuki; (bow) zginać się, ukłonić się, kłaniać się; kokarda

deck - pokład (statku); piętro (w autobusie, samolocie); płyta podstawowa (adaptera, magnetofonu); zbiór {informatyka}; działka, porcja (np. narkotyku); powalić na ziemię (np. silnym ciosem); taras (z tyłu domu); talia (kart)

hoarse - chrypka; zachrypnięty, ochrypły

voice - głos

helm - kierować; drążek sterowy

swing - huśtać się; bachnąć; huśtawka, bujawka

wind - wiać, przewijać, pozbawić tchu; wiatr

"There is no one there, Callum Campbell," he whispered.

whispered - szeptał; szept, szeptać, szepnąć

"And who is it that will be making that strange music?"

strange - dziwne; dziwny, nienormalny, cudaczny, niezwyczajny

"What music?"

"Sure it has stopped now, but I heard it clear, and so did Anndra MacEwan. It was like the sound of a reed pipe, and the tune was an eery one at that."

clear - jasne; bezbarwny; bezchmurny; jasny; wymazać, czyścić

reed - trzcina, stroik; stroikowy

pipe - piszczałka, fujarka, rura, rurki, potok, kreska pionowa

eery - szkarłatny

"It was the Dance of the Dead."

"And who will be playing that?" asked the man, with fear in his eyes.

fear - bać się, obawiać się; strach

"No living man."

"No living man?"

"No. I'm thinking it will be one of my brothers who was drowned here, and by the same token that it is Gloom, for he played upon the feadan. But if not, then-then--"

The two men waited in breathless silence, each trembling with superstitious fear; but at last the elder made a sign to Achanna to finish.

breathless - zdyszany, zapierający dech

trembling - (tremble) zadrżeć, drżeć, trząść się; drżenie

superstitious - przesądny

sign - podpisać; znak

"Then-it will be the Kelpie."

Kelpie - kelpie australiano

"Is there-is there one of the-cave-women here?"

cave - zawalić, ugiąć; jaskinia

"It is said; and you know of old that the Kelpie sings or plays a strange tune to wile seamen to their death."

wile - nęcić, oszukać; fortel

seamen - marynarz

At that moment the fantastic, jerking music came loud and clear across the bay. There was a horrible suggestion in it, as if dead bodies were moving along the ground with long jerks, and crying and laughing wild. It was enough; the men, Campbell and MacEwan, would not now have waited longer if Achanna had offered them all he had in the world.

jerking - szarpanie; (jerk) szarpać, pchać

bay - ujadać; wycie, zatoka, wnęka

horrible - straszne; straszny, okropny

suggestion - propozycja, sugestia

dead bodies - martwe ciała

along - wzdłuż, po, razem

ground - teren, ziemia

jerks - szarpać, pchać, cisnąć; szarpnięcie, nagły ruch

crying - płakać; płacz; (cry); płakać; krzyczeć; płacz; okrzyk

wild - dziki

offered - oferowane; proponować, oferować; oferta

Nor were they, or he, out of their panic haste till the smack stood well out at sea, and not a sound could be heard from Eilanmore.

panic - panika

haste - pośpiech

They stood watching, silent. Out of the dusky mass that lay in the seaward way to the north came a red gleam. It was like an eye staring after them with blood-red glances.

silent - cicho; cichy, bezszelestny, bezdźwięczny

dusky - mroczny, śniady, smagły

mass - gromadzić się, zbierać się; gromadzenie się, zbieranie się

lay in - gromadzić coś, zbierać coś na zapas; leżeć w

seaward - od strony morza, w kierunku morza, od lądu

gleam - lśnić, błyszczeć; poświata, poblask, błysk

glances - spojrzenia; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

"What is that, Achanna?"

"It looks as though a fire had been lighted in the house up in the island. The door and the window must be open. The fire must be fed with wood, for no peats would give that flame; and there were none lighted when I left. To my knowing, there was no wood for burning except the wood of the shelves and the bed."

fed - karmione; (feed) karmić, żywić się

wood - drewno, las

peats - torf

flame - płomień; kochanka, kochanek, krytycyzm, ognista czerwień

none - żaden

burning - (burn) spalić, płonąć, poparzyć; oparzenie, spalanie

shelves - półki; półka, regał

"And who would be doing that?"

"I know of that no more than you do, Callum Campbell."

No more was said, and it was a relief to all when the last glimmer of the light was absorbed in the darkness.

relief - ulga

glimmer - migotać; migotanie, iskra, płomyk, przebłysk

absorbed in - być pochłoniętym przez

darkness - ciemność, mrok

At the end of the voyage Campbell and MacEwan were well pleased to be quit of their companion; not so much because he was moody and distraught as because they feared that a spell was upon him-a fate in the working of which they might become involved.

Voyage - podróż; rejs

quit - odejść; opuszczać, porzucić, rzucać, odchodzić

moody - ponury, posępny

distraught - zrozpaczony

feared - bać

Involved - zaangażowany; wymagać, dotyczyć

It needed no vow of the one to the other for them to come to the conclusion that they would never land on Eilanmore, or, if need be, only in broad daylight, and never alone.

vow - ślub, przysięga

conclusion - wniosek, wynik, rezultat, wniosek, konkluzja

broad - szeroki, wyraźny, ogólny

daylight - światło dzienne

The days went well for James Achanna, where he made his home at Ranza-beag, on Ranza Water in the Sleat of Skye. The farm was small but good, and he hoped that with help and care he would soon have the place as good a farm as there was in all Skye.

care - opiekować, troszczyć, przejmować się, dbać

Donald Macarthur did not let him see much of Katreen, but the old man was no longer opposed to him. Sheumais must wait till Ian Macarthur came back again, which might be any day now.

opposed - przeciwny; oponować, zaoponować, przeciwstawiać, przeciwstawić

For sure, James Achanna of Ranza-beag was a very different person from the youngest of the Achanna-folk, who held by on lonely Eilanmore; moreover, the old man could not but think with pleasure that it would be well to see Katreen able to walk over the whole land of Ranza, from the cairn at the north of his own Ranza-Mňr to the burn at the south of Ranza-beag, and know it for her own.

held - trzymane; utrzymać, trzymać, odbywać; dzierżawa, posiadanie

pleasure - przyjemność

cairn - kopiec

burn - spalić, płonąć, poparzyć; oparzenie

But Achanna was ready to wait. Even before he had the secret word of Katreen he knew from her beautiful dark eyes that she loved him. As the weeks went by they managed to meet often, and at last Katreen told him that she loved him too, and would have none but him; but that they must wait till Ian came back, because of the pledge given to him by her father. They were days of joy for him.

secret - sekret, tajemnica, sekretny, tajny, tajemny

managed - zarządzane; udać się, dać radę

pledge - obiecać; złożyć zastaw; obietnica; zastaw

joy - radość

Through many a hot noon-tide hour, through many a gloaming he went as one in a dream.

many a - dużo; wiele (czegoś)

noon - południe

tide - przypływ; fala, bieg, masa ludzi

dream - sen, sny, marzenie, śnić, marzyć

Whenever he saw a birch swaying in the wind, or a wave leaping upon Loch Laith, that was near his home, or passed a bush covered with wild roses, or saw the moonbeams lying white on the boles of the pines, he thought of Katreen-his fawn for grace, and so lithe and tall, with sunbrown face and wavy, dark mass of hair, and shadowy eyes and rowan-red lips.

whenever - kiedykolwiek

birch - brzoza; rózga

swaying - kołysanie; (sway) chwiać się, kołysać, skłaniać się; wpływ

wave - falować, machać; fala

leaping - skoczyć, przeskoczyć, skakać; skok

Loch - jezioro, fiord

passed - przeszedł; przechodzić, mijać, spędzić, przemijać; przepustka

bush - krzak, gęsta czupryna

covered - objęte; przykrycie

roses - róże; Róża

moonbeams - promienie księżyca; promień księżyca

lying - (lie) leżeć, kłamać; kłamstwo; kłamliwy, łgarski, leżący

boles - pień, bolus, pulment

pines - sosny; sosna; sosnowy, piniowy

Fawn - płaszczyć się, przymilać się; jelonek; płowy

grace - dziękczynienie; wdzięk, gracja, łaska

lithe - lekki; giętki, gibki, zwinny

wavy - falisty; falujący

shadowy - cienisty

Rowan - jarzębina

lips - usta; warga

It is said that there is a god clothed in shadow who goes to and fro among the human kind, putting silence between lovers with his waving hands, and breathing a Chill out of his cold breath, and leaving a gulf of deep water flowing between them because of the passing of his feet. That shadow never came their way. Their love grew as a flower fed by rains and warmed by sunlight.

God - bóg

clothed - ubrany; materiał, tkanina, sukno, płótno, szmata

among - wśród, pośród, między, pomiędzy

lovers - kochanków; kochanek, miłośnik; zakochany

breathing - oddychanie, oddech; (breath); oddech, oddychanie

Chill out - wyluzować, zrelaksować się

Gulf - zatoka; rozbrat, rozłam

deep - głęboki, niski, pochłonięty, zaabsorbowany, głęboko, głębia

flowing - płynący; płynąć, przepływać, opływać

passing - przemijanie; przelotny

sunlight - światło słoneczne; światło

When midsummer came, and there was no sign of Ian Macarthur, it was already too late. Katreen had been won.

midsummer - środek lata; śródlecie

During the summer months it was the custom for Katreen and two of the farm-girls to go up Maol-Ranza, to reside at the shealing of Cnoc-an-Fhraoch: and this because of the hill-pasture for the sheep. Cnoc-an-Fhraoch is a round, boulder-studded hill covered with heather, which has a precipitous corrie on each side, and in front slopes down to Lochan Fraoch, a lochlet surrounded by dark woods.

summer months - miesiące letnie

custom - zwyczaj, obyczaj, nawyk

reside - mieszkać, zamieszkać

shealing - łuszczenie się

Hill - wzgórze, pagórek, kopiec, górka

pasture - pastwisko; paść

boulder - głaz

studded - nabijane; ćwiek

heather - wrzos

precipitous - gwałtowny

corrie - cyrk lodowcowy, kar, kocioł

slopes - stoki; zbocze

surrounded - otoczony; otaczać, otaczać

woods - lasy; drewno, las

Behind the hill, or great hillock rather, lay the shealing. At each weekend Katreen went down to Ramza-Mňr, and on every Monday morning at sunrise returned to her heather-girt eerie. It was on one of these visits that she endured a cruel shock. Her father told her that she must marry some one else than Sheumais Achanna.

hillock - pagórek

sunrise - wschód słońca

girt - (gird) opasać, przepasać

eerie - upiorny, niesamowity

endured - znieść, wycierpieć, przetrwać, tolerować

cruel - okrutny

shock - zaszokować; szok, wstrząs

marry - poślubić; poślubiać, ożenić się, wyjść za mąż

He had heard words about him which made a union impossible, and indeed, he hoped that the man would leave Ranza-beag. In the end he admitted that what he had heard was to the effect that Achanna was under a doom of some kind, that he was involved in a blood-feud; and, moreover, that he was fey.

Union - unia, związek, sojusz, suma (zbiór

impossible - niemożliwe; niemożliwy

indeed - rzeczywiście; naprawdę, w rzeczy samej, zaiste, w istocie

admitted - dopuszczony; wpuszczać, wpuścić, dopuszczać, dopuścić

effect - efekt, rezultat, wynik, skutek

doom - sąd, osąd, wyrok, zguba, fatum, zagłada, groza

feud - lenno, spór, waśń

fey - afektowany, zwariowany, narwany

The old man would not be explicit as to the person from whom his information came, but hinted that he was a stranger of rank, probably a laird of the isles. Besides this, there was word of Ian Macarthur. He was at Thurso, in the far north, and would be in Skye before long, and he-her father-had written to him that he might wed Katreen as soon as was practicable.

explicit - wyraźny, jednoznaczny, jawny

hinted - zasugerował; podpowiedź, odrobina, bąkać, bąknąć

Stranger - (strange) dziwny, obcy; dziwniejszy; nieznajomy

rank - rangi; zajmować jakąś pozycję, zaliczać; szereg

laird - właściciel ziemski

Isles - wyspa

besides - poza tym; obok, przy, poza

before long - w najbliższym czasie, wkrótce

wed - poślubiać

practicable - wykonalne; wykonalny

"Do you see that lintie yonder, father?" was her response to this.

yonder - tam, po tamtej stronie; tamten, ten, ów

response - odpowiedź

"Ay, lass, and what about the birdeen?"

Lass - (dial) dziewczyna

"Well, when she mates with a hawk, so will I be mating with Ian Macarthur, but not till then."

mates - kolegów; kolega, oficer, samiec, samica

hawk - jastrząb

mating - krycie; kopulacja

not till - nie do czasu

till then - do tego czasu

With that she turned and left the house, and went back to Cnoc-an-Fhraoch. On the way she met Achanna.

It was that night that for the first time he swam across Lochan Fraoch to meet Katreen.

The quickest way to reach the shealing was to row across the lochlet, and then ascend by a sheep-path that wound through the hazel copses at the base of the hill. Fully half an hour was thus saved, because of the steepness of the precipitous corries to right and left.

reach - zasięg; osiągać, uzyskiwać, dosięgnąć, dojechać, dotrzeć

Row - wiosłować; rząd

ascend - wspiąć, wjechać, wznosić się

path - kierunek, ścieżka

wound - ranę; (wind) wiać, przewijać, owijać, pozbawić tchu

hazel - leszczyna; orzechowy, piwny (of eyes)

Copses - zagajnik

base - bazować, opierać się, ugruntować; baza, podstawa

fully - całkowicie

saved - uratowany; ratować, uratować, zbawić, zapisywać, zapisać

steepness - stromość

corries - korale; cyrk lodowcowy, kar, kocioł

A boat was kept for this purpose, but it was fastened to a shore boulder by a padlocked iron chain, the key of which was kept by Donald Macarthur. Latterly he had refused to let this key out of his possession. For one thing, no doubt, he believed he could thus restrain Achanna from visiting his daughter. The young man could not approach the shealing from either side without being seen.

purpose - cel

fastened - zapięty; zapinać, zapiąć

shore - brzegu; wybrzeże, brzeg

padlocked - zamknięty na kłódkę; kłódka

iron - żelazo; żelazny; prasować, wyprasować, uprasować

chain - łańcuch; sieć; skuwać, skuć

latterly - ostatnimi czasy, później

refused - odmówił; odmawiać; odpadki

possession - władanie; dobytek, własność, majątek, posiadanie, posiadłość

doubt - wątpliwości; wątpić, zwątpić, powątpiewać, wątpliwość

restrain - powstrzymywać; pohamować, powstrzymać, ograniczyć, obezwładniać

approach - zbliżać się; podejście

either - oba; też nie; albo, albo...

side - strona, część, bok, krawędź

But that night, soon after the moon was whitening slow in the dark, Katreen stole down to the hazel copse and awaited the coming of her lover. The lochan was visible from almost any point on Cnoc-an-Fhraoch, as well as from the south side.

moon - Księżyc

whitening - (whiten) wybielić, bielić, poblednąć

Stole - ukradł; (steal) kraść, zakradać się, czołgać się; kradzież

copse - zagajnik

awaited - oczekiwany; czekać, oczekiwać, oczekiwać, czekać, oczekiwać

lover - kochanka; kochanek, miłośnik; zakochany

visible - widoczny, widzialny

as from - począwszy od

To cross it in a boat unseen, if any watcher were near, would be impossible, nor could even a swimmer hope to escape notice unless in the gloom of night or, mayhap, in the dusk. When, however, she saw, half-way across the water, a spray of green branches slowly moving athwart the surface, she new that Sheumais was keeping his tryst.

Cross - krzyż, krzyżyk, znak krzyża, krzyżówka, cios prosty

unseen - niewidoczny, bez przygotowania

watcher - obserwator, obserwatorka, widz

swimmer - pływak, pływaczka

escape - wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

notice - awizo; wymówienie; zauważać, zauważyć

Unless - chyba że

dusk - zmierzch

spray - rozpylać; stroik, mgiełka

athwart - w poprzek, przeciwnie do

surface - powierzchnia

tryst - schadzka, randka

If, perchance, any one else saw, he or she would never guess that those derelict rowan branches shrouded Sheumais Achanna.

perchance - być może, przypadkowo

those - (that) że, te, tamten

derelict - opuszczony; porzucony

shrouded - zasłonięty; owijać, ukryć, przykryć; całun, zasłona

It was not till the estray had drifted close to the hedge, where, hid among the bracken and the hazel undergrowth, she awaited him, that Katreen descried the face of her lover, as with one hand he parted the green sprays, and stared longingly and lovingly at the figure he could just discern in the dim, fragrant obscurity.

estray - zwierzę bezpańskie

drifted - dryfował; dryft, zaspa, dryfować

hedge - wykręcić, wykręcać się; zabezpieczenie, żywopłot

hid - ukryty; (hide) chować, ukrywać

bracken - orlica

undergrowth - zarośla, podszycie, podszyt

descried - opisany; zauważyć, wywnioskować

sprays - spraye; rozpylać; stroik, mgiełka

longingly - tęsknie, pożądliwie

lovingly - miłośliwie, czule, troskliwie, z miłością

discern - rozeznanie; dostrzec, dostrzegać, zauważyć, zauważać, rozróżniać

obscurity - niejasność; mrok, ciemność

And as it was this night so was it many of the nights that followed. Katreen spent the days as in a dream. Not even the news of her cousin Ian's return disturbed her much.

disturbed - zaniepokojony; przeszkadzać, niepokoić, martwić, zmartwić

One day the inevitable meeting came. She was at Ranza-Mňr, and when a shadow came into the dairy where she was standing she looked up, and saw Ian before her. She thought he appeared taller and stronger than ever, though still not so tall as Sheumais, who would appear slim beside the Herculean Skyeman.

inevitable - nieunikniony

dairy - mleczarnia; nabiał; mleczny

appeared - pojawił się; zjawiać się, zjawić się, pojawiać się, pojawić się

slim - szczupły, smukły

beside - obok, przy, poza

But as she looked at his close curling black hair and thick bull-neck and the sullen eyes in his dark wind-red face, she wondered that she had ever tolerated him at all.

curling - curling

thick - gruby; gęsty

Bull - byk

neck - szyja

sullen - ponury, nadąsany

wondered - zastanawiał się; cud, dziw, dziw, dziwo

tolerated - znosić, tolerować

He broke the ice at once.

"Tell me, Katreen, are you glad to see me back again?"

Glad - zadowolony

"I am glad that you are home once more safe and sound."

safe - bezpieczny; sejf

"And will you make it my home for me by coming to live with me, as I've asked you again and again?"

"No: as I've told you again and again."

He gloomed at her angrily for a few moments before he resumed.

gloomed - smutnieć, zaciemniać; mrok, przygnębienie

angrily - gniewnie

resumed - wznowione; wznawiać, zająć ponownie, życiorys, cv

"I will be asking you this one thing, Katreen, daughter of my father's brother: do you love that man Achanna who lives at Ranza-beag?"

"You may ask the wind why it is from the east or the west, but it won't tell you. You're not the wind's master."

Master - opanować; mistrz, pan, kapitan, gospodarz

"If you think I will let this man take you away from me, you are thinking a foolish thing."

foolish - niemądry, głupi

"And you saying a foolisher."

foolisher - głupiec; niemądry, głupi

"Ay?"

"Ah, sure. What could you do, Ian Mhic Ian? At the worst, you could do no more than kill James Achanna. What then? I too would die. You cannot separate us. I would not marry you, now, though you were the last man in the world and I the last woman."

kill - zabić

separate - oddzielnie; oddzielny, osobny, oddzielać, oddzielić, separować

"You are a fool, Katreen Macarthur. Your father has promised you to me, and I tell you this: if you love Achanna you'll save his life only by letting him go away from here. I promise you he will not be here long."

fool - głupek, dureń, głupiec, tłumok

promised - obiecał; obietnica, obiecywać, obiecać

save - ratować, uratować, zbawić, zapisywać, zapisać, oszczędzać

"Ah, you promise me; but you will not say that thing to James Achanna's face. You are a coward."

promise - obietnica; obiecywać, obiecać

coward - tchórz, strachajło, bojaźliwiec

With a muttered oath the man turned on his heel.

muttered - mruknął; wymamrotać, mruknąć, mamrotać; mamrotanie

oath - przysięga; klątwa

heel - przechylać się; obcas, pięta

"Let him beware o'me, and you, too, Katreen-mo-nighean-donn. I swear it by my mother's grave and by St. Martin's Cross that you will be mine by hook or by crook."

Beware - uważać; strzeż się

mo - = Medical Officer, = Missouri; = money order

swear - przysięgać, przeklinać

grave - grób, mogiła; poważny

Martin - Marcin

mine - kopać; kopalnia, mina; mój, moje

Hook - hak, kotwiczka, sierpowy

crook - skrzywić, zakrzywiać, krzywić, zgiąć; zgięcie, hak, oszust

The girl smiled scornfully. Slowly she lifted a milk-pail.

smiled - uśmiechnięty; uśmiech, uśmiechać

scornfully - pogardliwie, lekceważąco

lifted - podniesiony; dźwigać, podnosić; winda

pail - wiadro, kubeł

"It would be a pity to waste the good milk, Ian-gňrach, but if you don't go it is I that will be emptying the pail on you, and then you will be as white without as your heart is within."

pity - współczucie, litość, szkoda

waste - marnować, trwonić; marnotrawstwo, odpady; jałowy

gňrach - gorach

emptying - (empty) pustoszeć; opróżnianie

within - wewnątrz, w przeciągu, w ciągu

"So you call me witless, do you? Ian-gňrach! Well, we shall be seeing as to that. And as for the milk, there will be more than milk spilt because of you, Katreen-donn."

witless - głupi, niebaczny, nierozsądny

spilt - rozlany; wylać, rozlać się

From that day, though neither Sheumais nor Katreen knew of it, a watch was set upon Achanna.

set - umieścić, postawić, usytuować; zestaw

It could not be long before their secret was discovered, and it was with a savage joy overmastering his sullen rage that Ian Macarthur knew himself the discoverer, and conceived his double vengeance. He dreamed, gloatingly, on both the black thoughts that roamed like ravenous beasts through the solitudes of his heart.

discovered - odkryto; odkrywać, odkryć, odkrywać, odkryć

savage - dzikus; dziki, zdziczały, barbarzyński, niecywilizowany

overmastering - opanowanie; opanować

rage - wściekłość, szał, amok

Discoverer - odkrywca, odkrywczyni

conceived - wyobrażać sobie, stworzyć

double - podwójny, podwojony, dwuosobowy, dwumiejscowy, dwojaki

vengeance - odwet, pomsta, zemsta

gloatingly - z przygnębieniem; tryumfalnie, tryumfująco

thoughts - myśli; myśl, myśl, pomysł

roamed - błąkać się, włóczyć się; wędrówka

ravenous - wygłodniały

beasts - bestie; zwierzę

solitudes - samotność

But he did not dream that another man was filled with hate because of Katreen's lover, another man who had sworn to make her his own, the man who, disguised, was known in Armandale as Donald McLean, and in the north isles would have been hailed as Gloom Achanna.

sworn - zaprzysiężony; przysięgać, przeklinać

disguised - przebrany; kamuflaż, przebranie

hailed - zawiedziony; pochwalić, witać się, zawołać do, krzyknąć

There had been steady rain for three days, with a cold, raw wind. On the fourth the sun shone, and set in peace. An evening of quiet beauty followed, warm, fragrant, dusky from the absence of moon or star, though the thin veils of mist promised to disperse as the night grew.

steady rain - ciągły deszcz

raw - surowy

shone - świecił; świecić, błyszczeć, polerować

peace - spokój

absence - nieobecność, absencja, brak

veils - zasłony; zasłona, przesłona, welon, woalka

mist - zamglić; zamglenie, mgła

disperse - rozproszyć

There were two men that eve in the undergrowth on the south side of the lochlet. Sheumais had come earlier than his wont. Impatient for the dusk, he could scarce await the waning of the afterglow; surely, he thought, he might venture. Suddenly his ears caught the sound of cautious footsteps.

eve - wigilia, przeddzień

wont - przyzwyczajenie, zwyczaj; nawykły

impatient - niecierpliwy

scarce - ograniczony, deficytowy, rzadki; ledwie

await - czekać, oczekiwać

waning - słabnie; (wane) słabnąć, zanikać, zmniejszać; ubywający

afterglow - zorza wieczorna, poświata

surely - pewnie; z pewnością, na pewno, niewątpliwie

Venture - zapuszczać

suddenly - nagle, raptem, z nagła, znienacka

caught - złapany; haczyk, łapać, złapać, schwytać, łapać, złapać

cautious - ostrożny

Footsteps - odgłos kroku, krok, ślad

Could it be old Donald, perhaps with some inkling of the way in which his daughter saw her lover in despite of all; or, mayhap, might it be Ian Macarthur, tracking him as a hunter stalking a stag by the water-pools? He crouched, and waited. In a few minutes he saw Ian carefully picking his way.

inkling - pewne podejrzenia, domysły

despite - mimo, pomimo, wbrew, naprzekór

tracking - (track) tropić, śledzić; tropienie, śledzenie

Hunter - myśliwy, łowca

stalking - (stalk) iść sztywnym krokiem, podchodzić

stag - jeleń, rogacz, źrebak, młoda klacz, kastrat, strzyżyk

crouched - przykucnięty; przykucnąć, kucać, przyczaić, spiąć, gotować się

carefully - ostrożnie

picking - wybieranie; (pick) wybierać, dobierać, zrywać; zrywanie

The man stopped as he descried the green branches; smiled as, with a low rustling, he raised them from the ground.

rustling - (rustle) zaszeleścić, zebrać; szelest

raised - podniesiony; wznosić, podnosić, podwyższać, zbierać

Meanwhile yet another man watched and waited, though on the farther side of the lochan, where the hazel copses were. Gloom Achanna half hoped, half feared the approach of Katreen. It would be sweet to see her again, sweet to slay her lover before her eyes, brother to him though he was. But, there was chance that she might descry him, and, whether recognizingly or not, warn the swimmer.

Meanwhile - tymczasem, na razie, w międzyczasie

feared - bać się, obawiać się; strach

slay - uśmiercać, zgładzać, rozbawić, zachwycić

chance - szansa

descry - odszyfrować; zauważyć; wywnioskować

recognizingly - rozpoznawalnie

So it was that he had come there before sundown, and now lay crouched among the bracken underneath a projecting mossy ledge close upon the water, where it could scarce be that she or any should see him.

sundown - zachód słońca

underneath - pod spodem; spód, dół

mossy - omszały, porośnięty mchem

ledge - występ, półka, nawis, gzyms

As the gloaming deepened a great stillness reigned. There was no breath of wind. A scarce audible sigh prevailed among the spires of the heather. The churring of a night-jar throbbed through the darkness. Somewhere a corncrake called its monotonous crek-craik; the dull, harsh sound emphasizing the utter stillness.

deepened - pogłębiony; pogłębiać, pogłębić

stillness - bezruch, spokój, cisza

reigned - panował; rządy, panowanie

breath - oddech, oddychanie

audible - słyszalny

prevailed - przetrwać, wygrywać, panować

spires - iglice; iglica, szczyt, czubek, szpic

churring - kurczenie

jar - drażnić, szarpać; słoik, wstrząs

throbbed - pulsował; tętnić

somewhere - gdzieś, dokądś

corncrake - derkacz

monotonous - monotonny

dull - tępy; nudny; matowy; stępić; stępić się

harsh - szorstki, bezwzględny

emphasizing - podkreślając; podkreślać, podkreślić

utter - wypowiedzieć; wymawiać, wypowiadać, wydawać; kompletny, zupełny

The pinging of the gnats hovering over and among the sedges made an incessant murmur through the warm, sultry air.

pinging - gwizdać

gnats - komar

hovering - zawisać, zawisnąć

sedges - turzyce; Sedge

incessant - nieustannie; bezustanny

murmur - pomruk, mruczenie, szmer

sultry - duszny, gorący, parny

There was a splash once as of a fish. Then, silence. Then a lower but more continuous splash, or rather wash of water. A slow susurrus rustled through the dark.

splash - plusk; pluskać

lower - niżej; (low) obniżać; niski; niższy

continuous - ciągły

rustled - szelest, szeleścić

Where he lay among the fern Gloom Achanna slowly raised his head, stared through the shadows and listened intently. If Katreen were waiting there she was not near.

fern - paproć

shadows - cienie; cień

intently - celowo, intensywnie, uważnie, w skupieniu

Noiselessly he slid into the water. When he rose it was under a clump of green branches. These he had cut and secured three hours before. With his left hand he swam slowly, or kept his equipoise in the water; with his right he guided the heavy rowan bough. In his mouth were two objects, one long and thin and dark, the other with an occasional glitter as of a dead fish.

noiselessly - bezszelestnie; bezgłośnie, bezszmerowo, bezszumnie

slid - wślizg; (slide) zsunąć się, poślizgnąć się, ślizgać się

rose - Róża

clump - kępa, grupa, bryła

secured - zabezpieczone; bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny

guided - prowadzony; prowadzić, zaprowadzać, oprowadzać; przewodnik

heavy - ciężki

bough - gałąź, konar

occasional - okazjonalne; okazjonalny, przypadkowy, rzadki, sporadyczny

glitter - blask; brokat; błyszczeć, błyszczeć

His motion was scarcely perceptible. None the less he was near the middle of the loch almost as soon as another clump of green branches. Doubtless the swimmer beneath it was confident that he was now safe from observation.

motion - ruch

scarcely - ledwo; ledwie

perceptible - dostrzegalny, wyczuwalny

Middle - środek, serce, środkowy

doubtless - bez wątpienia; bez wątpliwości

beneath - pod, poniżej

confident - pewny siebie; pewny, pewien, przeświadczony

safe from - bezpieczny od; przed

observation - obserwacja, spostrzeżenie, ogląd, komentarz

The two clumps of green branches drew nearer. The smaller seemed a mere estray, a spray blown down by the recent gale. But all at once the larger clump jerked awkwardly and stopped. Simultaneously a strange, low strain of music came from the other.

clumps - kępa, grupa, bryła

seemed - wydawało się; wydawać

mere - tylko; sam, samodzielny, zwyczajny

blown down - przewrócić, powalić (np. drzewo); zdmuchnąć coś

recent - ostatnio; ostatni, świeży, niedawny

gale - wichura

jerked - szarpany; szarpać, pchać, cisnąć; szarpnięcie, nagły ruch

awkwardly - niezgrabnie, z trudnością

simultaneously - jednocześnie

strain - nadwyrężać, odsączać; odmiana, szczep, obciążenie, wysiłek

The strain ceased. The two clumps of green branches remained motionless. Slowly, at last, the larger moved forward. It was too dark for the swimmer to see if any one lay hid behind the smaller. When he reached it he thrust aside the leaves.

ceased - przestał; zaprzestać

remained - pozostałości, pozostawać, pozostać

motionless - nieruchomy

moved forward - ruszać do przodu

reached - osiągnięty; osiągać, uzyskiwać, dosięgnąć, dojechać, dotrzeć

thrust - pchnięcie; forsować, sforsować

aside - na bok

It was as though a great salmon leaped. There was a splash, and a narrow, dark body shot through the gloom. At the end of it something gleamed. Then suddenly there was a savage struggle. The inanimate green branches tore this way and that, and surged and swirled. Gasping cries came from the leaves. Again and again the gleaming thing leaped.

salmon - łosoś -an; łososiowy

leaped - skoczył; skoczyć, przeskoczyć, skakać; skok

narrow - zwężać się, zacieśniać się; nieznaczny, zawężony, wąski

shot through - przestrzelony

gleamed - błyszczały; lśnić, błyszczeć; poświata, poblask, błysk

Struggle - walka, bój, bitwa, walczyć, bić

inanimate - nieożywiony, niemrawy

tore - (tear) łzawić, pędzić, oderwać, drzeć, wyszarpać, rozdzierać

surged - napływ, przypływ, skok napięcia

swirled - kłębić się; zawijas, wirowanie, kłębowisko

gasping - sapanie; (gasp) zachłysnąć się, dyszeć, sapnąć; dyszenie

cries - płacze; płakać, krzyczeć, płacz, okrzyk, krzyk, krzyk, okrzyk

gleaming - błyszczący; (gleam) lśnić, błyszczeć; poświata, poblask

At the third leap an awful scream shrilled through the silence. The echo of it wailed thrice, with horrible distinctness, in the corrie beyond Cnoc-an-Fhraoch. Then, after a faint splashing, there was silence once more. One clump of green branches drifted slowly up the lochlet. The other moved steadily toward the place whence, a brief while before, it had stirred.

third - trzeci; trzeci, trzecia, trzeci

leap - skoczyć, przeskoczyć, skakać; skok

awful - okropne; okropny, straszliwy, ohydny

scream - krzyk; krzyczeć, wrzeszczeć

shrilled - piskliwy, przeszywający, przenikliwy

Echo - echo

wailed - zawodził; płakać, skarżyć się, biadać, lamentować; zawodzenie

thrice - trzy raz

distinctness - odrębność; odmienność

beyond - poza

faint - zasłabnąć, zemdleć; omdlenie; słaby

splashing - chlapanie; (splash) pluskać, ochlapać, rozchlapać

steadily - uspokajać; równomiernie, miarowo, stale, pewnie, uważnie

whence - skąd

brief - krótki; zwięzły

stirred - wymieszać, poruszać, ruszać, ruszać się z miejsca; powstawanie

Only one thing lived in the heart of Gloom Achanna-the joy of his exultation. He had killed his brother Sheumais. He had always hated him because of his beauty; of late he had hated him because he had stood between him, Gloom, and Katreen Macarthur-because he had become her lover. They were all dead now except himself, all the Achannas. He was "Achanna.

exultation - radość, euforia

killed - zabity; zabić

" When the day came that he would go back to Galloway, there would be a magpie on the first birk, and a screaming jay on the first rowan, and a croaking raven on the first fir; ay, he would be their suffering, though they knew nothing of him meanwhile! He would be Achanna of Achanna again. Let those who would stand in his way beware. As for Katreen: perhaps he would take her there, perhaps not.

Magpie - sroka; dzierzbowron

screaming - krzyk, krzyczeć, wrzeszczeć

jay - sójka, gaduła

fir - jodła

croaking - (croak) wychrypieć, zarechotać, wykitować; rechot

raven - kruka; kruk; kruczoczarny

suffering - cierpienie, męka; (suffer); cierpieć, pokutować

He smiled.

These thoughts were the wandering fires in his brain while he slowly swam shoreward under the floating green branches, and as he disengaged himself from them and crawled upward through the bracken. It was at this moment that a third man entered the water from the further shore.

wandering - wędrówki; wędrowny; (wander); włóczyć

brain - mózg

shoreward - na brzegu; w stronę lądu, w kierunku lądu

floating - pływające; (float) unosić się, pływać, rozchodzić się

disengaged - odłączać, uwalniać, uwolnić, wyprzęgać, zwalniać

crawled - czołgał się; pełzać, czołgać się, raczkować; kraul

upward - w górę, do góry; zwrócony ku górze

entered - wszedł; wchodzić, wejść

Prepared as he was to come suddenly upon Katreen, Gloom was startled when, in a place of dense shadow, a hand touched his shoulder, and her voice whispered:

startled - zaskoczyć, wystraszyć, spłoszyć

dense - gęsty, szczelny, zwarty, zbity, tępy

touched - dotknięty; dotykać, dotknąć, wzruszać, wzruszyć, poruszać

"Sheumais, Sheumais!"

The next moment she was in his arms. He could feel her heart beating against his.

beating - bicie, uderzanie, wpierdol

"What is it, Sheumais? What was that awful cry?" she whispered.

cry - płakać; krzyczeć; płacz; okrzyk

For answer he put his lips to hers, and kissed her again and again.

kissed - pocałowany; całować; pocałunek

The girl drew back. Some vague instinct warned her.

vague - niejasny

instinct - instynkt

warned - ostrzegać, upominać, uprzedzać

"What is it, Sheumais? Why don't you speak?"

He drew her close again.

"Pulse of my heart, it is I who love you, I who love you best of all; it is I, Gloom Achanna!"

pulse - roślina strączkowa, tętno, puls, rytm, nastrój

With a cry she struck him full in the face. He staggered and in that moment she freed herself.

struck - uderzony; trafiać, strajkować, strajk, uderzenie

staggered - rozłożone w czasie; słaniać się, zataczać się, chwiać się

"You coward!"

"Katreen, I--"

"Come no nearer. If you do, it will be the death of you!"

"The death o'me! Ah, bonnie fool that you are, and is it you that will be the death o'me?"

"Ay, Gloom Achanna, for I have but to scream and Sheumais will be here, an'he would kill you like a dog if he knew you did me harm."

harm - zaszkodzić; szkoda, krzywda, krzywdzić, uszkadzać

"Ah, but if there were no Sheumais, or any man to come between me an'my will!"

"Then there would be a woman! Ay, if you over-bore me I would strangle you with my hair, or fix my teeth in your false throat!"

bore - nuda; (bear) nosić, ścierpieć, wytrzymać, rodzić, znosić

strangle - dławić, dusić; zduszony

Fix - naprawiać, naprawić, mocować, przymocować, zamocować

throat - gardło

"I was not for knowing you were such a wild-cat; but I'll tame you yet, my lass! Aha, wild-cat!" And as he spoke he laughed low.

such - takie; taki

tame - poskramiać, ugłaskać, oswajać; oswojony, nudnawy, mdły

Aha - aha

"It is a true word, Gloom of the black heart. I am a wild-cat, and, like a wild-cat, I am not to be seized by a fox; and that you will be finding to your cost, by the holy St. Bridget! But now, off with you, brother of my man!"

seized - zajęte; chwycić, złapać, chwytać, łapać

fox - lis, lisica, liszka

holy - święty

Bridget - Brygida

off with you - Precz!

"Your man-ha! ha!"

ha - ha!; ha! ha! bardzo śmieszne!; ha' - had

"Why do you laugh?"

"Sure, I am laughing at a warm, white lass like yourself having a dead man as your lover!"

"A-dead-man?"

No answer came. The girl shook with a new fear. Slowly she drew closer, till her breath fell warm against the face of the other.

He spoke at last:

"Ay, a dead man."

"It is a lie."

lie - leżeć, kłamać, znajdować się; kłamstwo

"Where would you be that you were not hearing his good-bye? I'm thinking it was loud enough!"

Good-bye - (Good-bye) do widzenia

"It is a lie-it is a lie!"

"No, it is no lie. Sheumais is cold enough now. He's low among the weeds by now. Ay, by now: down there in the lochan."

weeds - (weed) pielić, usuwać chwasty; chwast, wodorost, cherlak

"What-you, you devil! Is it for killing your own brother you would be?"

devil - diabeł, szatan, bies, czart

killing - (kill) zabić; zabicie; zabójstwo; zabójczy

"I killed no one. He died his own way. Maybe the cramp took him. Maybe-maybe a Kelpie gripped him. I watched. I saw him beneath the green branches. He was dead before he died. I saw it in the white face o'him. Then he sank. He's dead. Sheumais is dead. look here, girl, I've always loved you. I swore the oath upon you. You're mine. Sure, you're mine now, Katreen! It is loving you I am!

cramp - skurcz

gripped - grypa

sank - zatonął; tonąć, topić, zanurzać, zatapiać, zatopić, zlew

look here - spojrzeć tutaj; popatrz, zobacz {polecenie}

swore - przysięgał; przysięgać, przeklinać

It will be a south wind for you from this day, muirnean mochree! See here, I'll show you how I--"

"Back-back-murderer!"

murderer - morderca, morderczyni, zabójca, zabójczyni

"Be stopping that foolishness now, Katreen Macarthur! By the Book, I am tired of it. I am loving you, and it's having you for mine I am! And if you won't come to me like the dove to its mate, I'll come to you like the hawk to the dove!"

foolishness - głupota

dove - (dive) zanurkować, spaść; skok do wody, nurkowanie, spadanie

mate - kolega, oficer, samiec, samica

With a spring he was upon her. In vain she strove to beat him back. His arms held her as a stoat grips a rabbit.

vain - próżny

strove - usiłować, dążyć do czegoś, zmagać się

beat - bić, pobić; pokonywać, wygrywać z kimś; czymś; uderzać; uderzenie serca; uderzać (w bęben)

stoat - szczur; gronostaj

grips - uchwyty; uchwycić, ścisnąć; uścisk

rabbit - królik, żółtodziób

He pulled her head back, and kissed her throat till the strangulating breath sobbed against his ear. With a last despairing effort she screamed the name of the dead man: "Sheumais! Sheumais! Sheumais!" The man who struggled with her laughed.

pulled - ciągnięty; ciągnąć, pociągnąć

strangulating - duszenie; zadusić, udusić

sobbed - zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie

despairing - zrozpaczony; rozpaczać, rozpacz, beznadzieja

effort - wysiłek, staranie

screamed - krzyczał; krzyk, krzyczeć, wrzeszczeć

struggled with - zmagać się z, walczyć z

"Ay, call away! The herrin'will be coming through the bracken as soon as Sheumais comes to your call! Ah, it is mine you are now, Katreen! He's dead and cold-an'you'd best have a living man-an'--"

She fell back, her balance lost in the sudden releasing. What did it mean? Gloom still stood there, but as one frozen. Through the darkness she saw, at last, that a hand gripped his shoulder; behind him a black mass vaguely obtruded.

balance - równowaga; balans; bilans; saldo, balansjer, balansować

sudden - nagły

releasing - uwalniając; uwolnienie, wydanie

frozen - zamrożony; zamarzać, zamrażać

gripped - uchwycić, ścisnąć; uścisk

vaguely - niejasno, niewyraźnie, lekko

obtruded - przeszkadzał; narzucać

For some moments there was absolute silence. Then a hoarse voice came out of the dark:

absolute - bezwzględny, bezwarunkowy, absolutny, absolut

"You will be knowing now who it is, Gloom Achanna!"

The voice was that of Sheumais, who lay dead in the lochan. The murderer shook as in a palsy. With a great effort, slowly he turned his head. He saw a white splatch, the face of the corpse; in this white splatch flamed two burning eyes, the eyes of the soul of the brother whom he had slain.

palsy - porażenie, paraliż

splatch - plamy

corpse - zwłoki, trup, ciało, truchło

flamed - podpalony; blaga

slain - zabity; uśmiercać, zgładzać, rozbawić, zachwycić

He reeled, staggered as a blind man, and, free now of that awful clasp, swayed to and fro as one drunken.

reeled - motać, namotać, nawijać, nawinąć, wirować, kręcić się, krążyć

blind man - niewidomy

clasp - zapięcie; klamra

swayed - kołysany; władza, trząść, rządzić

drunken - pijany, zapijaczony

Slowly Sheumais raised an arm and pointed downward through the wood toward the lochan. Still pointing, he moved swiftly forward.

downward - w dół, do dołu, skierowany w dół; zniżkowy

Swiftly - prędko

forward - do przodu; naprzód

With a cry like a beast, Gloom Achanna swung to one side, stumbled, rose, and leaped into the darkness.

beast - zwierzę, bestia, bydlak, bydlę

swung - zamachnął się; huśtać się, bachnąć, huśtawka, bujawka

stumbled - potknął się; potknięcie się

For some minutes Sheumais and Katreen stood, silent, apart, listening to the crashing sound of his flight-the race of the murderer against the pursuing shadow of the Grave.

apart - od siebie; osobno

crashing - awaria; rozbijać się, zderzyć się; wypadek, huk, łomot, krach

race - ścigać się, pędzić; wyścig, rasa

pursuing - dążenie; (pursue) dążyć do czegoś, kontynuować, ściskać


You are reading thanks to developer of Go to Glivia! Chatbot. Your best friend in English learning!

Back to the Main Page Back to the beggining Download Flashcards