Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde with English-Polish Dictionary by Robert Louis Stevenson (online free books)

Doktor Jekyll i pan Hyde z podręcznym słownikiem angielsko-polskim (best ebooks to read)


Table of Content

CHAPTER 1. STORY OF THE DOOR
CHAPTER 2. SEARCH FOR MR. HYDE
CHAPTER 3. DR. JEKYLL WAS QUITE AT EASE
CHAPTER 4. THE CAREW MURDER CASE
CHAPTER 5. INCIDENT OF THE LETTER
CHAPTER 6. REMARKABLE INCIDENT OF DR. LANYON
CHAPTER 7. INCIDENT AT THE WINDOW
CHAPTER 8. THE LAST NIGHT
CHAPTER 8. DR. LANYON'S NARRATIVE
CHAPTER 9. HENRY JEKYLL'S FULL STATEMENT OF THE CASE

Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde Text

Robert - Robert

CHAPTER 1. STORY OF THE DOOR

Chapter - rozdział

MR. UTTERSON the lawyer was a man of a rugged countenance, that was never lighted by a smile; cold, scanty and embarrassed in discourse; backward in sentiment; lean, long, dusty, dreary, and yet somehow lovable.

rugged - wytrzymały; twardy, mocny, nierówny; (rug); dywanik

countenance - oblicze, wyraz twarzy, mina

scanty - niedostateczny, niewystarczający, ubogi, rzadki

embarrassed - zakłopotany; ambarasować, zaambarasować, wprawić w zakłopotanie

discourse - dyskurs; konwersacja

backward - tył

sentiment - sentyment

lean - opierać się, przechylić się, odchylić się; szczupły, chudy

dusty - zakurzony; pylisty; zgaszony, złamany

dreary - ponury

somehow - w jakiś sposób

lovable - rozkoszny

At friendly meetings, and when the wine was to his taste, something eminently human beaconed from his eye; something indeed which never found its way into his talk, but which spoke not only in these silent symbols of the after-dinner face, but more often and loudly in the acts of his life.

meetings - spotkania; (meet) spotykać, natrafiać; spotkanie, poznanie

eminently - wybitnie

beaconed - bakan, baken

indeed - rzeczywiście; naprawdę, w rzeczy samej, zaiste, w istocie

silent - cicho; cichy, bezszelestny, bezdźwięczny

He was austere with himself; drank gin when he was alone, to mortify a taste for vintages; and though he enjoyed the theatre, had not crossed the doors of one for twenty years. But he had an approved tolerance for others; sometimes wondering, almost with envy, at the high pressure of spirits involved in their misdeeds; and in any extremity inclined to help rather than to reprove.

austere - prosty, surowy

mortify - umartwiać się; upokarzać, zawstydzać

vintages - zbiór, rocznik, vintage, winobranie

though - ale; jednak, mimo to, bez względu na to, choć, chociaż

approved - zatwierdzony; aprobować, zatwierdzić

tolerance - tolerancja

wondering - zastanawiasz się; (wonder) zastanawiać się, zdumieć się; cud

envy - zazdrość, zawiść, zazdrościć

high pressure - wysokie ciśnienie

spirits - duchy; dusza, duch, duch, duch, duch, alkohol, spirytus

misdeeds - występek

extremity - kraniec, koniec, kończyna, ostateczność

inclined - przechylić, skłonić, nachylać, mieć na coś ochotę; zbocze, stok

reprove - zganić

"I incline to Cain's heresy," he used to say quaintly: "I let my brother go to the devil in his own way." In this character, it was frequently his fortune to be the last reputable acquaintance and the last good influence in the lives of down-going men. And to such as these, so long as they came about his chambers, he never marked a shade of change in his demeanour.

incline - przechylić, skłonić, nachylać, mieć na coś ochotę; zbocze, stok

Cain - Kain

heresy - herezja, kacerstwo, bogoburstwo

quaintly - osobliwie, niezwykle, uroczo

devil - diabeł, szatan, bies, czart

frequently - często

Fortune - fortuna; szczęście, bogactwo, zamożność

reputable - renomowane

acquaintance - znajomość; znajomy, znajoma

influence - wpływ; indukcja; wpływać, wpłynąć, oddziaływać

chambers - komory; komnata, izba, komora, komora

shade - cień; odcień; cieniować

demeanour - zachowanie, postawa

No doubt the feat was easy to Mr. Utterson; for he was undemonstrative at the best, and even his friendship seemed to be founded in a similar catholicity of good-nature. It is the mark of a modest man to accept his friendly circle ready-made from the hands of opportunity; and that was the lawyer's way.

doubt - wątpliwości; wątpić, zwątpić, powątpiewać, wątpliwość

feat - wyczyn, osiągnięcie

undemonstrative - niedemonstracyjny

friendship - przyjaźń, drużba

founded - założona; (find) odnaleźć; odnaleziony, ufundowany

catholicity - powszechność, uniwersalność; katolicyzm

good-nature - (good-nature) dobra natura, dobroduszność, łagodność

modest - skromny; skromny, niewielki

His friends were those of his own blood or those whom he had known the longest; his affections, like ivy, were the growth of time, they implied no aptness in the object. Hence, no doubt, the bond that united him to Mr. Richard Enfield, his distant kinsman, the well-known man about town.

whom - kogo; komu

affections - uczucia; afekt, afekt, afekcja

ivy - bluszcz

growth - wzrost, rozwój, rośnięcie, wzrastanie, narośl

implied - pociągać (za sobą), sugerować

aptness - trafność, stosowność, skłonność

hence - skąd; stąd; więc, skutkiem tego, w związku z tym, przeto

bond - więź

Richard - Ryszard

distant - odległe; daleki, odległy

kinsman - krewny

It was a nut to crack for many, what these two could see in each other, or what subject they could find in common. It was reported by those who encountered them in their Sunday walks, that they said nothing, looked singularly dull, and would hail with obvious relief the appearance of a friend.

crack - pękać, trzasnąć; pęknięcie, trzask

encountered - napotkany; spotkanie

singularly - niezwykle, szczególnie, pojedynczo

dull - tępy; nudny; matowy; stępić; stępić się

hail - grad; pochwalić, okrzyknąć bardzo dobrym; krzyknąć, przywołać; witać się, salutować; padać (grad)

obvious - oczywiste; oczywisty

relief - ulga

For all that, the two men put the greatest store by these excursions, counted them the chief jewel of each week, and not only set aside occasions of pleasure, but even resisted the calls of business, that they might enjoy them uninterrupted.

excursions - wycieczki; wycieczka

chief - szefa; wódz; szef, kierownik, naczelnik, głowica

jewel - kamień szlachetny, klejnot, perła, skarb

set - umieścić, postawić, usytuować; zestaw

aside - na bok

occasions - okazje; wypadek, okazja, powód, okazja

pleasure - przyjemność

resisted - oparł się; opierać

uninterrupted - nieprzerwany

It chanced on one of these rambles that their way led them down a by-street in a busy quarter of London. The street was small and what is called quiet, but it drove a thriving trade on the week-days.

rambles - piąć się, wić się, przechadzać się, wędrować; przechadzka

led - (lead) prowadzić, przewodniczyć

thriving - prosperujący

trade - handel; branża (np. hotelowa); sprzedaż; wymiana, zamiana; zawód, fach; handlować; prowadzić biznes; interes

The inhabitants were all doing well, it seemed, and all emulously hoping to do better still, and laying out the surplus of their gains in coquetry; so that the shop fronts stood along that thoroughfare with an air of invitation, like rows of smiling saleswomen.

inhabitants - mieszkańców; mieszkaniec, mieszkanka

emulously - emulsyjnie

laying out - projektować; przedstawiać coś; wydawać coś (pieniądze); rozstawić; rozłożyć coś; powalać kogoś (np. ciosem); przygotowywać ciało do pochówku

surplus - nadmiar, nadwyżka

gains - osiągać, zdobywać, zyskiwać, przybyć, dotrzeć; zysk

coquetry - kokieteria, zalotność

thoroughfare - przejście; droga przelotowa; droga wodna

rows - rzędy; wiosłować; rząd

saleswomen - sprzedawczyni

Even on Sunday, when it veiled its more florid charms and lay comparatively empty of passage, the street shone out in contrast to its dingy neighbourhood, like a fire in a forest; and with its freshly painted shutters, well-polished brasses, and general cleanliness and gaiety of note, instantly caught and pleased the eye of the passenger.

veiled - zawoalowany; zasłona, przesłona, welon, woalka

florid - kwiecisty, rumiany

charms - uroki; zauroczyć, oczarować, zaczarować; urok; czarujące

lay - leżeć; kłaść

comparatively - porównywalnie

passage - przejście, fragment

shone - świecił; świecić, błyszczeć, polerować

contrast - kontrast; kontrastować

dingy - obskurny; wyblakły, spłowiały, brudny, poplamiony

neighbourhood - dzielnica, sąsiedztwo

freshly - świeżo

shutters - żaluzje; okiennica, migawka

polished - wypolerowany; polski, język polski, polszczyzna

brasses - mosiądze

cleanliness - czystość, czystota

gaiety - wesołość

instantly - natychmiast, od razu, momentalnie, błyskawicznie

Two doors from one corner, on the left hand going east, the line was broken by the entry of a court; and just at that point, a certain sinister block of building thrust forward its gable on the street.

entry - wejście; wstęp, wjazd, hasło, wpis

Court - dziedziniec, podwórze, dwór, trybunał, sąd

sinister - złowieszczy

block - blokować; blok, kawał

thrust - pchnięcie; forsować, sforsować

gable - wzgórze, szczyt

It was two stories high; showed no window, nothing but a door on the lower story and a blind forehead of discoloured wall on the upper; and bore in every feature, the marks of prolonged and sordid negligence. The door, which was equipped with neither bell nor knocker, was blistered and distained.

blind - ślepy, niewidomy, w ciemno, na ślepo, zasłona, oślepiać, oślepić

forehead - czoło

discoloured - odbarwiony; odbarwiać

prolonged - przedłużony

sordid - wstrętny, brudny, obskurny

negligence - niedbalstwo, niedopatrzenie

equipped - wyposażony; wyposażyć, wyposażać

bell - dzwonek; dzwon

nor - ani

knocker - stukacz; kołatka, osoba skupująca stare lub martwe zwierzęta

blistered - pęcherz, bąbel, pęcherzyk

distained - zaniepokojony

Tramps slouched into the recess and struck matches on the panels; children kept shop upon the steps; the schoolboy had tried his knife on the mouldings; and for close on a generation, no one had appeared to drive away these random visitors or to repair their ravages.

Tramps - tramp

slouched - zwieszać, garbić się, snuć się; przygarbienie, łajza

recess - przerwa; zakamarek

struck - uderzony; trafiać, strajkować, strajk, uderzenie

panels - panele; panel

upon - ponad

schoolboy - uczeń

mouldings - (mould) formować; forma, foremka, pleśń

generation - generacji; generowanie, wytwarzanie, pokolenie

drive away - odjechać; drive somebody away odstraszać kogoś, odpędzać kogoś

random - przypadkowy, losowy, pseudolosowy, przeciętny, statystyczny

ravages - dewastacja, niszczyć, plądrować, pustoszenie, pustoszyć

Mr. Enfield and the lawyer were on the other side of the by-street; but when they came abreast of the entry, the former lifted up his cane and pointed.

abreast - w rzędzie; obok siebie; na bieżąco

former - były

cane - laska; chłostać

"Did you ever remark that door?" he asked; and when his companion had replied in the affirmative, "It is connected in my mind," added he, "with a very odd story."

remark - zauważyć, komentować, napomknąć; uwaga

companion - towarzysz, towarzyszka, kompan, kompanka

affirmative - afirmacyjny, afirmatywny

odd - dziwne; dziwny; nieparzysty

"Indeed?" said Mr. Utterson, with a slight change of voice, "and what was that?"

Slight - nieznacznie; drobny, mały

change of voice - zmiana głosu; brzmienia

"Well, it was this way," returned Mr. Enfield: "I was coming home from some place at the end of the world, about three o'clock of a black winter morning, and my way lay through a part of town where there was literally nothing to be seen but lamps.

literally - dosłownie

Street after street, and all the folks asleep-street after street, all lighted up as if for a procession and all as empty as a church-till at last I got into that state of mind when a man listens and listens and begins to long for the sight of a policeman.

folks - ludzi; ludowy, ludowy, zwyczajowy, popularny, lud

lighted up - zapalony; rozbłyśnięty

procession - procesja; sekwencja

sight - wzrok; widok; atrakcja turystyczna; celownik; dojrzeć, zobaczyć

All at once, I saw two figures: one a little man who was stumping along eastward at a good walk, and the other a girl of maybe eight or ten who was running as hard as she was able down a cross street.

stumping - kikut; qualifier

eastward - na wschód

Well, sir, the two ran into one another naturally enough at the corner; and then came the horrible part of the thing; for the man trampled calmly over the child's body and left her screaming on the ground. It sounds nothing to hear, but it was hellish to see. It wasn't like a man; it was like some damned Juggernaut.

naturally - naturalnie

horrible - straszne; straszny, okropny

trampled - zdeptany; rozdeptywać

calmly - spokojnie

screaming - krzyk, krzyczeć, wrzeszczeć

hellish - piekielny

wasn - było

damned - przeklęty; (damn); przeklinać, przekląć, cholerny, przeklęty

Juggernaut - wielka ciężarówka z naczepą, ślepa siła niszczycielska

I gave a view-halloa, took to my heels, collared my gentleman, and brought him back to where there was already quite a group about the screaming child. He was perfectly cool and made no resistance, but gave me one look, so ugly that it brought out the sweat on me like running.

halloa - hallo!

took to my heels - take to one's heels brać nogi za pas

collared - kołnierz, kołnierzyk, obroża, korona

gentleman - dżentelmenem; dżentelmen, pan, panowie

perfectly - idealnie; doskonale

resistance - opór, sprzeciw, rezystancja, oporność, ruch oporu

ugly - brzydki

sweat - tyrać, pocić się, ciężko pracować; pot

The people who had turned out were the girl's own family; and pretty soon, the doctor, for whom she had been sent, put in his appearance. Well, the child was not much the worse, more frightened, according to the Sawbones; and there you might have supposed would be an end to it. But there was one curious circumstance. I had taken a loathing to my gentleman at first sight.

more frightened - bardziej przestraszony

Sawbones - chirurg

Curious - ciekawi; ciekawy

circumstance - okoliczność

loathing - (loathe) brzydzić się, nie cierpieć; wstręt

So had the child's family, which was only natural. But the doctor's case was what struck me. He was the usual cut-and-dry apothecary, of no particular age and colour, with a strong Edinburgh accent, and about as emotional as a bagpipe. Well, sir, he was like the rest of us; every time he looked at my prisoner, I saw that Sawbones turn sick and white with the desire to kill him.

apothecary - aptekarz

Edinburgh - Edynburg

accent - zaakcentować, podkreślać; akcent, nacisk

emotional - emocjonalny

bagpipe - dudy; kobziarski

prisoner - więzień, więźniarka, jeniec

desire - pragnąć, pożądać, pragnienie, pożądanie

I knew what was in his mind, just as he knew what was in mine; and killing being out of the question, we did the next best. We told the man we could and would make such a scandal out of this, as should make his name stink from one end of London to the other. If he had any friends or any credit, we undertook that he should lose them.

Scandal - skandal, hańba, obciach

stink - śmierdzieć, cuchnąć, trącić, capić, smród

undertook - przedsięwziąć

And all the time, as we were pitching it in red hot, we were keeping the women off him as best we could, for they were as wild as harpies. I never saw a circle of such hateful faces; and there was the man in the middle, with a kind of black, sneering coolness-frightened too, I could see that-but carrying it off, sir, really like Satan.

pitching - (pitch) rzucać, padać; poziom, stopień, szczyt

harpies - harpia

hateful - nienawistny

sneering - (sneer) uśmiechnąć, szydzić; uśmieszek

coolness - fajność; chłód, opanowanie, spokój, zimna krew

frightened - przestraszony; straszyć, przestraszyć, nastraszyć

Satan - Szatan

'If you choose to make capital out of this accident,'said he, 'I am naturally helpless. No gentleman but wishes to avoid a scene,'says he. 'Name your figure.'Well, we screwed him up to a hundred pounds for the child's family; he would have clearly liked to stick out; but there was something about the lot of us that meant mischief, and at last he struck.

helpless - bezradny, bezsilny, bezbronny

screwed - śruba, wkręt, śruba, śruba, skręcać, skręcić

stick out - wystawać; wysuwać do przodu (np. pierś); stick it out wytrzymać do końca (czegoś nieprzyjemnego)

mischief - złośliwość; niegodziwość, szkoda

The next thing was to get the money; and where do you think he carried us but to that place with the door?

- whipped out a key, went in, and presently came back with the matter of ten pounds in gold and a cheque for the balance on Coutts's, drawn payable to bearer and signed with a name that I can't mention, though it's one of the points of my story, but it was a name at least very well known and often printed. The figure was stiff; but the signature was good for more than that, if it was only genuine.

whipped - bitą; bat, bicz, chłostać, biczować, ubiczować

Presently - obecnie; niebawem

cheque - czek

balance - równowaga; balans; bilans; saldo, balansjer, balansować

payable - płatny, opłacalny

bearer - tragarz, okaziciel

stiff - sztywny

signature - podpis; podpisywanie; sygnatura

genuine - prawdziwy, autentyczny

I took the liberty of pointing out to my gentleman that the whole business looked apocryphal, and that a man does not, in real life, walk into a cellar door at four in the morning and come out of it with another man's cheque for close upon a hundred pounds. But he was quite easy and sneering. 'Set your mind at rest,'says he, 'I will stay with you till the banks open and cash the cheque myself.

liberty - wolność, swoboda

apocryphal - apokryf

cellar - piwnica

'So we all set off, the doctor, and the child's father, and our friend and myself, and passed the rest of the night in my chambers; and next day, when we had breakfasted, went in a body to the bank. I gave in the check myself, and said I had every reason to believe it was a forgery. Not a bit of it. The cheque was genuine."

Forgery - fałszerstwo; kucie; fałszowanie, podrabianie, falsyfikat

"Tut-tut," said Mr. Utterson.

"I see you feel as I do," said Mr. Enfield. "Yes, it's a bad story. For my man was a fellow that nobody could have to do with, a really damnable man; and the person that drew the cheque is the very pink of the proprieties, celebrated too, and (what makes it worse) one of your fellows who do what they call good.

damnable - zasługujący na potępienie

proprieties - dobre wychowanie, kultura osobista, przyzwoitość

fellows - kolegów; człowiek, facet, kolega

Black-mail, I suppose; an honest man paying through the nose for some of the capers of his youth. Black-Mail House is what I call that place with the door, in consequence. Though even that, you know, is far from explaining all," he added, and with the words fell into a vein of musing.

honest - uczciwy, szczery, autentyk

capers - podskakiwać, brykać; kapar, komiks, psota, przekręt, podskok

youth - młodość; młody człowiek, młodzieniec, chłopak, młodzież

consequence - konsekwencje; konsekwencja, następstwo, skutek

vein - żyła; żyłka

musing - (muse) dumać, zadumać się, rozmyślać; muza, zaduma

From this he was recalled by Mr. Utterson asking rather suddenly:

recalled - odwołane; przywołanie

"And you don't know if the drawer of the cheque lives there?"

drawer - szuflada, wystawca weksla

"A likely place, isn't it?" returned Mr. Enfield. "But I happen to have noticed his address; he lives in some square or other."

isn't it? - Czyż nie? (pytanie, prośba o potwierdzenie - użyte często na końcu zdania)

"And you never asked about the-place with the door?" said Mr.

Utterson.

"No, sir: I had a delicacy," was the reply. "I feel very strongly about putting questions; it partakes too much of the style of the day of judgment. You start a question, and it's like starting a stone.

delicacy - przysmak; delikatność, finezja, subtelność, delikates, delicje

strongly - silnie, mocno

partakes - uczestniczyć

judgment - wyrok; osądzanie; rozsądek, rozeznanie, wyczucie, osąd

You sit quietly on the top of a hill; and away the stone goes, starting others; and presently some bland old bird (the last you would have thought of) is knocked on the head in his own back-garden and the family have to change their name. No, sir, I make it a rule of mine: the more it looks like Queer Street, the less I ask."

bland - mdły, nijaki, bezbarwny

queer - dziwaczny, dziwny, queerowy

"A very good rule, too," said the lawyer.

"But I have studied the place for myself," continued Mr. Enfield. "It seems scarcely a house. There is no other door, and nobody goes in or out of that one but, once in a great while, the gentleman of my adventure. There are three windows looking on the court on the first floor; none below; the windows are always shut but they're clean.

scarcely - ledwo; ledwie

And then there is a chimney which is generally smoking; so somebody must live there. And yet it's not so sure; for the buildings are so packed together about that court, that it's hard to say where one ends and another begins."

chimney - komin, dymnik

generally - ogólnie

buildings - budynki; (build) budować; budynek, budowanie

The pair walked on again for a while in silence; and then,

silence - cisza, milczenie, uciszyć, uciszać, uciszyć

"Enfield," said Mr. Utterson, "that's a good rule of yours."

"Yes, I think it is," returned Enfield.

"But for all that," continued the lawyer, "there's one point I want to ask: I want to ask the name of that man who walked over the child."

"Well," said Mr. Enfield, "I can't see what harm it would do. It was a man of the name of Hyde."

harm - zaszkodzić; szkoda, krzywda, krzywdzić, uszkadzać

"H'm," said Mr. Utterson. "What sort of a man is he to see?"

"He is not easy to describe. There is something wrong with his appearance; something displeasing, something downright detestable. I never saw a man I so disliked, and yet I scarce know why. He must be deformed somewhere; he gives a strong feeling of deformity, although I couldn't specify the point. He's an extraordinary-looking man, and yet I really can name nothing out of the way.

displeasing - denerwować, drażnić, irytować, podrażniać, podrażnić, urażać

downright - w porządku; wręcz

detestable - obrzydliwe

disliked - nie podoba; nie lubić

scarce - ograniczony, deficytowy, rzadki; ledwie

deformed - zdeformowany; zdeformować, odkształcić, zniekształcać

deformity - zniekształcenie, brzydota

specify - precyzować, uściślać, wyszczególniać, wymieniać

extraordinary - niezwykłe; niezwykły, nadzwyczajny

No, sir; I can make no hand of it; I can't describe him. And it's not want of memory; for I declare I can see him this moment."

declare - deklarować, zadeklarować

Mr. Utterson again walked some way in silence and obviously under a weight of consideration.

Obviously - oczywiście

consideration - namysł, rozwaga, wynagrodzenie

"You are sure he used a key?" he inquired at last.

inquired - zapytać, pytać, dowiadywać się

"My dear sir…" began Enfield, surprised out of himself.

"Yes, I know," said Utterson; "I know it must seem strange. The fact is, if I do not ask you the name of the other party, it is because I know it already. You see, Richard, your tale has gone home. If you have been inexact in any point, you had better correct it."

Tale - opowieść, historia, baśń, bajka

inexact - niedokładny

"I think you might have warned me," returned the other, with a touch of sullenness. "But I have been pedantically exact, as you call it. The fellow had a key; and what's more, he has it still. I saw him use it, not a week ago."

warned - ostrzegać, upominać, uprzedzać

sullenness - posępność

pedantically - pedantycznie

fellow - człowiek, facet, kolega

Mr. Utterson sighed deeply but said never a word; and the young man presently resumed. "Here is another lesson to say nothing," said he. "I am ashamed of my long tongue. Let us make a bargain never to refer to this again."

sighed - westchnął; westchnąć, zaszeleścić, zaszumieć; westchnienie

deeply - głęboko

resumed - wznowione; wznawiać, zająć ponownie, życiorys, cv

ashamed - zawstydzony

tongue - język, ozór

bargain - okazja

"With all my heart," said the lawyer. "I shake hands on that,

shake hands - podać sobie dłonie, uścisnąć sobie dłonie (na powitanie, zgodę)

Richard."

CHAPTER 2. SEARCH FOR MR. HYDE

THAT evening Mr. Utterson came home to his bachelor house in sombre spirits and sat down to dinner without relish. It was his custom of a Sunday, when this meal was over, to sit close by the fire, a volume of some dry divinity on his reading-desk, until the clock of the neighbouring church rang out the hour of twelve, when he would go soberly and gratefully to bed.

bachelor - kawalera; kawaler; licencjat, bakałarz, kawalerka

sombre - ponury, posępny

relish - smakować, delektować się

custom - zwyczaj, obyczaj, nawyk

volume - objętość; głośność; rocznik; tom, wolumin

divinity - boskość, bóstwo

rang - zadzwonić

soberly - poważnie, trzeźwo, skromnie

gratefully - z wdzięcznością

On this night, however, as soon as the cloth was taken away, he took up a candle and went into his business-room. There he opened his safe, took from the most private part of it a document endorsed on the envelope as Dr. Jekyll's Will, and sat down with a clouded brow to study its contents. The will was holograph, for Mr.

cloth - materiał, tkanina, sukno, płótno, szmata

candle - świeca, świeczka, gromnica

private - osobisty, prywatny, niejawny, poufny, prywatny, szeregowy

endorsed - udzielić, podpisać, zanotować

envelope - pokrywać; koperta, powłoka

brow - brwi; czoło, brew, grzbiet, grań

Contents - treść; zadowalać; zawartość; zadowolony

holograph - holograf

Utterson, though he took charge of it now that it was made, had refused to lend the least assistance in the making of it; it provided not only that, in case of the decease of Henry Jekyll, M.D., D.C.L., L.L.D., F.R.S., etc., all his possessions were to pass into the hands of his "friend and benefactor Edward Hyde," but that in case of Dr.

charge - opłata; szarża; oskarżenie; ładunek elektryczny; podopieczny

refused - odmówił; odmawiać; odpadki

assistance - pomoc

decease - umierać; śmierć, zgon

etc - itd

pass into - przejść w; do; przemieniać się w

benefactor - dobroczyńca, ofiarodawca, ofiarodawczyni, benefaktor

Edward - Edward

Jekyll's "disappearance or unexplained absence for any period exceeding three calendar months," the said Edward Hyde should step into the said Henry Jekyll's shoes without further delay and free from any burthen or obligation, beyond the payment of a few small sums to the members of the doctor's household. This document had long been the lawyer's eyesore.

disappearance - zniknięcie

unexplained - niewyjaśnione

absence - nieobecność, absencja, brak

exceeding - przekraczające; przewyższać, wykraczać, przekraczać

calendar - kalendarz

delay - opóźniać, odkładać; opóźnienie

burthen - obarczać; ciężar, brzemię

obligation - obowiązek, zobowiązanie

beyond - poza

payment - zapłata, wypłata, opłata, płatność

sums - sumy; suma

household - rodzina, domownicy, gospodarstwo domowe

eyesore - brzydactwo, paskudztwo, szkarada, szkaradzieństwo

It offended him both as a lawyer and as a lover of the sane and customary sides of life, to whom the fanciful was the immodest. And hitherto it was his ignorance of Mr. Hyde that had swelled his indignation; now, by a sudden turn, it was his knowledge. It was already bad enough when the name was but a name of which he could learn no more.

offended - obrażony; obrażać, obrazić, urażać, urazić, obrazić się

lover - kochanka; kochanek, miłośnik; zakochany

sane - zdrowy; rozsądny

customary - przyjęty, zwyczajowy, powszechny

fanciful - fantazyjny

immodest - nieskromny

hitherto - do tej pory; dotychczas, dotąd

ignorance - ignorancja, niewiedza, nieuctwo, nieznajomość

swelled - spuchnięte; pęcznieć, spuchnąć, nabrzmiewać

indignation - oburzenie

sudden - nagły

It was worse when it began to be clothed upon with detestable attributes; and out of the shifting, insubstantial mists that had so long baffled his eye, there leaped up the sudden, definite presentment of a fiend.

attributes - atrybut, własność, właściwość, atrybut, atrybut, przypisać

shifting - przesunięcie; (shift) przesunąć, wiercić się, przenosić; zmiana

insubstantial - nieistotny

mists - mgły; zamglić; zamglenie, mgła

baffled - zaskoczony; wprawiać w zakłopotanie

leaped - skoczył; skoczyć, przeskoczyć, skakać; skok

definite - definitywny

presentment - przedłożenie, przedstawienie

fiend - przyjacielu; demon, diabeł, czart

"I thought it was madness," he said, as he replaced the obnoxious paper in the safe, "and now I begin to fear it is disgrace."

madness - szaleństwo, obłęd, świr

obnoxious - obleśny

disgrace - hańba, sromota, kompromitować, skompromitować

With that he blew out his candle, put on a great-coat, and set forth in the direction of Cavendish Square, that citadel of medicine, where his friend, the great Dr. Lanyon, had his house and received his crowding patients. "If any one knows, it will be Lanyon," he had thought.

blew out - zgasnąć; zgasić, zdmuchnąć; rozerwać, pęknąć (np. opona); wysadzić (coś); pokonać kogoś (np. w meczu); wyrzucić (np. gaz); rzucić kogoś, zerwać z kimś, zakończyć związek

forth - naprzód, dalej

citadel - cytadela

The solemn butler knew and welcomed him; he was subjected to no stage of delay, but ushered direct from the door to the dining-room where Dr. Lanyon sat alone over his wine. This was a hearty, healthy, dapper, red-faced gentleman, with a shock of hair prematurely white, and a boisterous and decided manner. at sight of Mr. Utterson, he sprang up from his chair and welcomed him with both hands.

solemn - uroczysty

butler - kamerdyner

ushered - wprowadzić, zaprowadzić; przewodnik; osoba anonsująca gości

dining - jadalnia; hałas

hearty - druh; obfity, serdeczny, krzepski

dapper - elegancki, szykowny

shock - zaszokować; szok, wstrząs

prematurely - przedwcześnie

boisterous - hałaśliwy

at sight - na widoku; natychmiast, bez uprzedzenia; w sposób zobowiązany do zapłacenia

sprang up - wyrosnąć; odbić się w górę; pojawiać się jak grzyby po deszczu

The geniality, as was the way of the man, was somewhat theatrical to the eye; but it reposed on genuine feeling. For these two were old friends, old mates both at school and college, both thorough respecters of themselves and of each other, and, what does not always follow, men who thoroughly enjoyed each other's company.

geniality - genialność; sympatyczność, łagodność

somewhat - trochę, nieco, dość, poniekąd

theatrical - teatralny, aktorski

reposed - uspokoił się

mates - kolegów; kolega, oficer, samiec, samica

respecters - szanujących

thoroughly - dokładnie; doszczętnie, gruntownie

After a little rambling talk, the lawyer led up to the subject which so disagreeably pre-occupied his mind.

rambling - paplanina; rozwlekły

disagreeably - nieładnie

pre - przed

occupied - zajęty; okupować

"I suppose, Lanyon," said he "you and I must be the two oldest friends that Henry Jekyll has?"

"I wish the friends were younger," chuckled Dr. Lanyon. "But I suppose we are. And what of that? I see little of him now."

chuckled - chichotał; zachichotać; zdławiony chichot, stłumiony śmiech

"Indeed?" said Utterson. "I thought you had a bond of common interest."

"We had," was the reply. "But it is more than ten years since Henry Jekyll became too fanciful for me. He began to go wrong, wrong in mind; and though of course I continue to take an interest in him for old sake's sake, as they say,

sake - powód, cel

I see and I have seen devilish little of the man. Such unscientific balderdash," added the doctor, flushing suddenly purple, "would have estranged Damon and Pythias."

devilish - diabelski

unscientific - nienaukowy

balderdash - ambaje

flushing - spłukiwanie; (flush) poczerwienieć, zarumienić się; dziany

estranged - separować, zrażać

This little spirit of temper was somewhat of a relief to Mr. Utterson. "They have only differed on some point of science," he thought; and being a man of no scientific passions (except in the matter of conveyancing), he even added: "It is nothing worse than that!" He gave his friend a few seconds to recover his composure, and then approached the question he had come to put.

spirit - ducha; dusza, duch, alkohol, spirytus

temper - złagodzić, ostudzić, powściągnąć; nastrój, humor, charakter

differed - różnić się

scientific - naukowe; naukowy

passions - pasje; pasja, pasja, pasja, pasja, męka, pasja

conveyancing - przeniesienie tytułu własności

recover - wyzdrowieć, wrócić do zdrowia, odzyskać, dochodzić do siebie

composure - opanowanie

approached - podszedł; zbliżać się; podejście

"Did you ever come across a protege of his-one Hyde?" he asked.

protege - protegowany

"Hyde?" repeated Lanyon. "No. Never heard of him. Since my time."

That was the amount of information that the lawyer carried back with him to the great, dark bed on which he tossed to and fro, until the small hours of the morning began to grow large. It was a night of little ease to his toiling mind, toiling in mere darkness and besieged by questions.

tossed - podrzucony; rzut, rzucenie

ease - złagodzić, ułatwić, odciążyć, uwalniać; łatwość, swoboda

toiling - (toil) trudzić się, mozolić się, wlec; trud, znój, harówka

mere - tylko; sam, samodzielny, zwyczajny

darkness - ciemność, mrok

besieged - oblegać

Six o'clock struck on the bells of the church that was so conveniently near to Mr. Utterson's dwelling, and still he was digging at the problem. Hitherto it had touched him on the intellectual side alone; but now his imagination also was engaged, or rather enslaved; and as he lay and tossed in the gross darkness of the night and the curtained room, Mr.

bells - dzwonki; dzwon

dwelling - mieszkania; (dwell) zamieszkiwać, przebywać, rezydować

digging - (dig) wykopać, kopać, przekopać, spojrzeć, zanurzać; przytyk

intellectual - intelektualny; inteligent, inteligentka, intelektualista

imagination - fantazja, imaginacja, wyobraźnia, urojenie, wyobrażenie

engaged - zaangażowany; angażować, zaangażować, angażować, zaangażować

enslaved - zniewalać, zniewolić

Gross - ciężki, poważny, brutto, obleśny, odstręczający, gros, brutto

curtained - zasłona, kurtyna, firana, firanka, kurtyna, zasłonić

Enfield's tale went by before his mind in a scroll of lighted pictures. He would be aware of the great field of lamps of a nocturnal city; then of the figure of a man walking swiftly; then of a child running from the doctor's; and then these met, and that human Juggernaut trod the child down and passed on regardless of her screams.

scroll - zwitek, zwój, scrollować, przewijać, przewinąć

aware - świadom, świadomy

nocturnal - nocny

Swiftly - prędko

trod - (tread) nastąpić na coś, iść, wdeptać, zdeptać; deptanie

regardless - bez względu, pomimo czegoś

screams - krzyczy; krzyk, krzyczeć, wrzeszczeć

Or else he would see a room in a rich house, where his friend lay asleep, dreaming and smiling at his dreams; and then the door of that room would be opened, the curtains of the bed plucked apart, the sleeper recalled, and lo! there would stand by his side a figure to whom power was given, and even at that dead hour, he must rise and do its bidding.

curtains - zasłony; zasłona, kurtyna, firana, firanka, kurtyna, zasłonić

plucked - oskubany; wyszarpnąć, zbierać, zebrać, brzdęknąć, skubać

apart - od siebie; osobno

sleeper - śpioch; podkład, kuszetka; śpiący

bidding - (bid) licytować, rozkazać, kazać, wezwać; oferta, licytacja

The figure in these two phases haunted the lawyer all night; and if at any time he dozed over, it was but to see it glide more stealthily through sleeping houses, or move the more swiftly and still the more swiftly, even to dizziness, through wider labyrinths of lamplighted city, and at every street-corner crush a child and leave her screaming.

phases - fazy

haunted - nawiedzony; straszyć, nawiedzać, nawiedzić, nawiedzać, nawiedzić

dozed - zdrzemnąć się, zasnąć; drzemka

glide - ślizgać, sunąć, szybować; ślizg, szybowanie

stealthily - ukradkiem, po kryjomu

dizziness - zawroty głowy

labyrinths - labirynt, błędnik, błędnik

lamplighted - oświetlony

crush - crush, sympatia, zauroczenie, miażdżyć, zmiażdżyć

And still the figure had no face by which he might know it; even in his dreams, it had no face, or one that baffled him and melted before his eyes; and thus it was that there sprang up and grew apace in the lawyer's mind a singularly strong, almost an inordinate, curiosity to behold the features of the real Mr. Hyde.

melted - stopiony; topnieć, stopnieć, topić się, stopić się, topić

thus - w ten sposób; a zatem, tym samym

apace - co żywo, szybko

inordinate - nadmierne

curiosity - ciekawość; ciekawostka

behold - zobaczyć; ujrzeć

If he could but once set eyes on him, he thought the mystery would lighten and perhaps roll altogether away, as was the habit of mysterious things when well examined. He might see a reason for his friend's strange preference or bondage (call it which you please) and even for the startling clause of the will.

mystery - tajemnica, misterium

lighten - zmniejszyć, rozjaśnić, rozładować, odciążyć

roll - toczyć się, zwijać, skręcać, spływać, przewracać oczami

altogether - w ogóle; całkowicie, całkiem, zupełnie, summa summarum

mysterious - tajemniczy; zagadkowy

examined - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

preference - preferencji; preferencja, pierwszeństwo

bondage - niewolnictwo, niewola

startling - zaskakujące

clause - klauzula

At least it would be a face worth seeing: the face of a man who was without bowels of mercy: a face which had but to show itself to raise up, in the mind of the unimpressionable Enfield, a spirit of enduring hatred.

worth - warte; wartość; warty

bowels - jelito

mercy - miłosierdzie; litość

unimpressionable - bez wrażenia

enduring - znieść, wycierpieć, przetrwać, tolerować

hatred - nienawiść

From that time forward, Mr. Utterson began to haunt the door in the by-street of shops. In the morning before office hours, at noon when business was plenty, and time scarce, at night under the face of the fogged city moon, by all lights and at all hours of solitude or concourse, the lawyer was to be found on his chosen post.

haunt - straszyć, nawiedzać, nawiedzić, nawiedzać

office hours - godziny urzędowania

noon - południe

plenty - obfitość; dużo

fogged - mgła

solitude - samotność

concourse - hala

"If he be Mr. Hyde," he had thought, "I shall be Mr. Seek."

seek - poszukiwać, szukać

And at last his patience was rewarded. It was a fine dry night; frost in the air; the streets as clean as a ballroom floor; the lamps, unshaken, by any wind, drawing a regular pattern of light and shadow. By ten o'clock, when the shops were closed, the by-street was very solitary and, in spite of the low growl of London from all round, very silent.

patience - cierpliwość; pasjans

rewarded - nagrodzony; nagrodzić; nagroda

frost - mróz; oszronić; lukrować, polukrować

ballroom - sala balowa

unshaken - niewzruszony

wind - wiać, przewijać, pozbawić tchu; wiatr

shadow - cień

solitary - izolatka; jeden, samotniczy, samotny, ustronny

spite - złośliwość; niechęć, uraza, złość

growl - warczenie, warknięcie, burczenie, warczeć

Small sounds carried far; domestic sounds out of the houses were clearly audible on either side of the roadway; and the rumour of the approach of any passenger preceded him by a long time. Mr. Utterson had been some minutes at his post, when he was aware of an odd, light footstep drawing near.

domestic - domowy; krajowy

audible - słyszalny

roadway - jezdnia

rumour - pogłoska, plotka

approach - zbliżać się; podejście

preceded - poprzedzone; poprzedzać, poprzedzić

footstep - odgłos kroku, krok, ślad

In the course of his nightly patrols, he had long grown accustomed to the quaint effect with which the footfalls of a single person, while he is still a great way off, suddenly spring out distinct from the vast hum and clatter of the city.

nightly - co noc; wieczorny, nocny

patrols - patrol

accustomed - przyzwyczajony; przyzwyczajać, przyzwyczaić

quaint - niezwykły, osobliwy

footfalls - kroki; krok

distinct - odmienny, wyraźny, wyraźnie widoczny

vast - ogromny; obszerny, rozległy, zdecydowany

Hum - nucić

clatter - stukać, brzęczeć; brzęk, stukot

Yet his attention had never before been so sharply and decisively arrested; and it was with a strong, superstitious prevision of success that he withdrew into the entry of the court.

sharply - ostro, gwałtownie, surowo, bardzo

decisively - zdecydowanie

arrested - aresztowany; areszt, zatrzymanie

superstitious - przesądny

prevision - przeczucie

withdrew - wycofał się; cofnąć, wycofać, odwołać, podjąć, zamknąć

The steps drew swiftly nearer, and swelled out suddenly louder as they turned the end of the street. The lawyer, looking forth from the entry, could soon see what manner of man he had to deal with. He was small and very plainly dressed, and the look of him, even at that distance, went somehow strongly against the watcher's inclination.

plainly - wprost; wyraźnie, otwarcie, szczerze, skromnie

watcher - obserwator, obserwatorka, widz

inclination - pochyłość; skłonność; nachylenie, inklinacja

But he made straight for the door, crossing the roadway to save time; and as he came, he drew a key from his pocket like one approaching home.

approaching - zbliża się; zbliżać się; podejście

Mr. Utterson stepped out and touched him on the shoulder as he passed. "Mr. Hyde, I think?"

Mr. Hyde shrank back with a hissing intake of the breath. But his fear was only momentary; and though he did not look the lawyer in the face, he answered coolly enough: "That is my name. What do you want?"

shrank - skurczył się; kurczyć się

intake - pobór, wlot, nabór, spożycie, wdech

breath - oddech, oddychanie

momentary - chwilowy

coolly - chłodno, jak gdyby nigdy nic

"I see you are going in," returned the lawyer. "I am an old friend of Dr. Jekyll's-Mr. Utter- son of Gaunt Street-you must have heard my name; and meeting you so conveniently, I thought you might admit me."

utter - wypowiedzieć; wymawiać, wypowiadać, wydawać; kompletny, zupełny

gaunt - chudy; szczupły; wymizerowany

admit - przyznać; wpuszczać, wpuścić, dopuszczać, dopuścić, przyznawać

"You will not find Dr. Jekyll; he is from home," replied Mr. Hyde, blowing in the key. And then suddenly, but still without looking up, "How did you know me?" he asked.

"On your side," said Mr. Utterson, "will you do me a favour?"

favour - przysługę; woleć, sprzyjać; przysługa

"With pleasure," replied the other. "What shall it be?"

"Will you let me see your face?" asked the lawyer.

Mr. Hyde appeared to hesitate, and then, as if upon some sudden reflection, fronted about with an air of defiance; and the pair stared at each other pretty fixedly for a few seconds. "Now I shall know you again," said Mr. Utterson. "It may be useful."

hesitate - wahać się; jąkać się

reflection - refleksja; odbicie, refleks

defiance - opór

fixedly - na stałe; niewzruszenie, nieruchomo

"Yes," returned Mr. Hyde, "it is as well we have, met; and a propos, you should have my address." And he gave a number of a street in Soho.

"Good God!" thought Mr. Utterson, "can he, too, have been thinking of the will?" But he kept his feelings to himself and only grunted in acknowledgment of the address.

feelings - uczucia; (feel) czuć, doświadczać, dotykać; uczucie, wrażenie

grunted - chrząknąć, stęknąć, burknąć; chrząknięcie, stęknięcie

acknowledgment - podziękowanie, potwierdzenie, przyznanie

"And now," said the other, "how did you know me?"

"By description," was the reply.

"Whose description?"

"We have common friends," said Mr. Utterson.

"Common friends?" echoed Mr. Hyde, a little hoarsely. "Who are they?"

echoed - echo

hoarsely - chrypliwie; ochryple

"Jekyll, for instance," said the lawyer.

instance - zdarzenie, okazja, instancja

"He never told you," cried Mr. Hyde, with a flush of anger. "I did not think you would have lied."

flush of anger - rumieniec (powstały z gniewu)

lied - (lie) leżeć, kłamać, znajdować się

"Come," said Mr. Utterson, "that is not fitting language."

The other snarled aloud into a savage laugh; and the next moment, with extraordinary quickness, he had unlocked the door and disappeared into the house.

snarled - warknął; odezwać się opryskliwie, być sparaliżowanym

aloud - głośno

savage - dzikus; dziki, zdziczały, barbarzyński, niecywilizowany

quickness - szybkość, popędliwość, bystrość

unlocked - odblokowany; otworzyć (kluczem)

The lawyer stood awhile when Mr. Hyde had left him, the picture of disquietude. Then he began slowly to mount the street, pausing every step or two and putting his hand to his brow like a man in mental perplexity. The problem he was thus debating as he walked, was one of a class that is rarely solved. Mr.

awhile - chwila, przez chwilę, króciutko

disquietude - niepokój, zaniepokojenie

mount - zamontować; zorganizować, urządzić, dosiąść, wchodzić, wystawić

pausing - pauza; (pause) przerwać, zawahać się, zatrzymywać; przerwa

mental - psychiczny

perplexity - ambaras, zmieszanie, konsternacja

debating - debata

rarely - rzadko

Hyde was pale and dwarfish, he gave an impression of deformity without any nameable malformation, he had a displeasing smile, he had borne himself to the lawyer with a sort of murderous mixture of timidity and boldness, and he spoke with a husky, whispering and somewhat broken voice; all these were points against him, but not all of these together could explain the hitherto unknown disgust, loathing, and fear with which Mr. Utterson regarded him. "There must be some-

pale - blednąć; blady

dwarfish - karli, karłowaty

impression - odcisk; wrażenie; impresja; imitacja

nameable - dający się nazwać, opisać

malformation - deformacja, wada rozwojowa

murderous - morderczy

mixture - mieszanie, zmieszanie, mieszanina, mieszanka, zlepek, specyfik

timidity - nieśmiałość; płochliwość

boldness - śmiałość, bezczelność, zuchwałość

husky - husky; chropowaty, suchy, silny, krzepki

whispering - (whisper) szeptać; szept

unknown - nieznany, nieznajomy, niewiadomy, niewiadoma

disgust - obrzydzenie; brzydzić; odraza, wstręt

regarded - uważany; mieć wzgląd, brać pod uwagę, dotyczyć

thing else," said the perplexed gentleman. "There is something more, if I could find a name for it. God bless me, the man seems hardly human! Something troglodytic, shall we say? or can it be the old story of Dr. Fell? or is it the mere radiance of a foul soul that thus transpires through, and transfigures, its clay continent?

perplexed - zakłopotać, wprawić w zakłopotanie

bless - pobłogosławić, poświęcić

hardly - mało; ledwo

troglodytic - troglodytą

radiance - blask; radiancja

foul - faul; oszukiwać; przewinienie; obrzydliwy, brudny, okropny

soul - dusza

transpires - parować, wydychać, wydzielać, zdarzać

transfigures - odmienić

clay - gliny; glina

The last, I think; for, O my poor old Harry Jekyll, if ever I read Satan's signature upon a face, it is on that of your new friend."

Harry - nękać, dręczyć

Round the corner from the by-street, there was a square of ancient, handsome houses, now for the most part decayed from their high estate and let in flats and chambers to all sorts and conditions of men: map-engravers, architects, shady lawyers, and the agents of obscure enterprises.

handsome - piękny, przystojny

decayed - rozkład, rozkład, degradacja

estate - posiadłość, majątek ziemski

let in - wpuścić; napuszczać; let somebody in wpuścić kogoś (do środka), dopuścić kogoś; porozmawiac z kimś (np. o swoich tajemnicach)

engravers - grawer, rytownik

shady - ocieniony, podejrzany, zacieniony, ciemny

agents - agentów; pełnomocnik, plenipotent, czynnik, środek, agent

obscure - niejasne; ciemny, niewyraźny, ukryty, mało znany, zaciemnić

enterprises - przedsiębiorstwo

One house, however, second from the corner, was still occupied entire; and at the door of this, which wore a great air of wealth and comfort, though it was now plunged in darkness except for the fan-light, Mr. Utterson stopped and knocked. A well-dressed, elderly servant opened the door.

entire - w całości; cały

wealth - zamożność, bogactwo, bogatość, mnóstwo

comfort - wygoda, komfort, pociecha

plunged - pogrążony; rzucać się, wpaść, zanurzać; kąpiel, gwałtowny spadek

elderly - starszych; stary, niemłody

servant - służący, służąca, sługa

"Is Dr. Jekyll at home, Poole?" asked the lawyer.

"I will see, Mr. Utterson," said Poole, admitting the visitor, as he spoke, into a large, low-roofed, comfortable hall, paved with flags, warmed (after the fashion of a country house) by a bright, open fire, and furnished with costly cabinets of oak. "Will you wait here by the fire, sir? or shall I give you a light in the dining room?"

Admitting - przyznanie się; wpuszczać, wpuścić, dopuszczać, dopuścić

paved - wybrukować

flags - flagi; oznakować, zaznaczać; flaga

open fire - otworzyć ogień; otwarty ogień; kominek

furnished - umeblowane; meblować, umeblować, dostarczyć, dostarczać

costly - kosztowny

cabinets - kabinet, rząd, rada ministrów, gabinet

oak - dąb, dębina, dębowy

dining - jadalnia; jeść obiad, obiadować, jeść kolację

"Here, thank you," said the lawyer, and he drew near and leaned on the tall fender. This hall, in which he was now left alone, was a pet fancy of his friend the doctor's; and Utterson himself was wont to speak of it as the pleasantest room in London.

leaned - pochylony; opierać się, przechylić się, odchylić się; szczupły

Fender - błotnik; odbijacz

fancy - fantazyjny; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić, wyobrażać

wont - przyzwyczajenie, zwyczaj; nawykły

pleasantest - przyjemny

But to-night there was a shudder in his blood; the face of Hyde sat heavy on his memory; he felt (what was rare with him) a nausea and distaste of life; and in the gloom of his spirits, he seemed to read a menace in the flickering of the firelight on the polished cabinets and the uneasy starting of the shadow on the roof.

shudder - dreszcz; wzdrygać

rare - rzadki; rzadko spotykany, niezwykły, rewelacyjny

nausea - mdłości, nudności, obrzydzenie, wstręt

distaste - niesmak, wstręt

gloom - smutnieć, zaciemniać; mrok, przygnębienie

menace - groźba, zagrożenie, zmora

flickering - migotanie; migotać, mienić się; błysk

firelight - światło ognia; blask ognia

uneasy - niespokojny

He was ashamed of his relief, when Poole presently returned to announce that Dr. Jekyll was gone out.

announce - ogłaszać, ogłosić, oznajmiać, oznajmić

"I saw Mr. Hyde go in by the old dissecting-room door, Poole," he said. "Is that right, when Dr. Jekyll is from home?"

dissecting - (dissect) przeprowadzić, spreparować

"Quite right, Mr. Utterson, sir," replied the servant. "Mr. Hyde has a key."

"Your master seems to repose a great deal of trust in that young man, Poole," resumed the other musingly.

Master - opanować; mistrz, pan, kapitan, gospodarz

repose - odpocząć; odpoczywać, opierać, kłaść; odpoczynek, spokój

trust - zaufanie; trust; ufać

musingly - marząco, marzycielsko, w zadumie

"Yes, sir, he do indeed," said Poole. "We have all orders to obey him."

obey - być posłusznym; przestrzegać

"I do not think I ever met Mr. Hyde?" asked Utterson.

"O, dear no, sir. He never dines here," replied the butler. "Indeed we see very little of him on this side of the house; he mostly comes and goes by the laboratory."

dines - jeść obiad, obiadować, jeść kolację

laboratory - laboratorium

"Well, good-night, Poole."

"Good-night, Mr. Utterson." And the lawyer set out homeward with a very heavy heart. "Poor Harry Jekyll," he thought, "my mind misgives me he is in deep waters! He was wild when he was young; a long while ago to be sure; but in the law of God, there is no statute of limitations.

homeward - do domu, ku domowi

misgives - wprowadza w błąd

statute - statut, ustawa

limitations - ograniczenie, niedoskonałość, słabość

Ay, it must be that; the ghost of some old sin, the cancer of some concealed disgrace: punishment coming, PEDE CLAUDO, years after memory has forgotten and self-love condoned the fault." And the lawyer, scared by the thought, brooded a while on his own past, groping in all the corners of memory, lest by chance some Jack-in-the-Box of an old iniquity should leap to light there.

Ay - tak

ghost - duch, upiór, fantom, tzwid

sin - zgrzeszyć; grzech

Cancer - nowotwór złośliwy, rak

concealed - ukryte; chować, schować, ukrywać, ukryć, skrywać, skryć

punishment - karę; karanie, kara, kaźń, wycisk

self-love - (self-love) miłość własna, samolubstwo, dbałość o siebie

condoned - darować, przebaczać, wybaczać

fault - wada, defekt, błąd, pomyłka, wina, uskok

brooded - dumać, rozmyślać, wysiadywać; potomstwo, młode, lęg, zgraja

groping - obmacywać, szukać po omacku

Jack - Jasiek, Jaś, Jakub

iniquity - niegodziwość, nieprawość

leap - skoczyć, przeskoczyć, skakać; skok

His past was fairly blameless; few men could read the rolls of their life with less apprehension; yet he was humbled to the dust by the many ill things he had done, and raised up again into a sober and fearful gratitude by the many that he had come so near to doing, yet avoided. And then by a return on his former subject, he conceived a spark of hope.

fairly - sprawiedliwie; fair

blameless - niewinny, bez zarzutu

rolls - rolki; toczyć się, zwijać, skręcać, spływać, przewracać oczami

apprehension - niepokój; zatrzymanie

humbled - upokorzyć, poniżyć; skromny, pokorny, pełny pokory

dust - kurz, pył, proch

sober - trzeźwy

fearful - przestraszony; strachliwy

gratitude - wdzięczność

conceived - wyobrażać sobie, stworzyć

spark - iskra

"This Master Hyde, if he were studied," thought he, "must have secrets of his own; black secrets, by the look of him; secrets compared to which poor Jekyll's worst would be like sunshine. Things cannot continue as they are. It turns me cold to think of this creature stealing like a thief to Harry's bedside; poor Harry, what a wakening!

sunshine - słońce; światło słoneczny

creature - istota, stworzenie, stwór

bedside - krawędź łóżka, miejsce przy łóżku, pora spania

wakening - (waken) budzić, obudzić się

And the danger of it; for if this Hyde suspects the existence of the will, he may grow impatient to inherit. Ay, I must put my shoulder to the wheel if Jekyll will but let me," he added, "if Jekyll will only let me." For once more he saw before his mind's eye, as clear as a transparency, the strange clauses of the will.

suspects - podejrzewać, podejrzany, podejrzana, podejrzany

existence - egzystencja, istnienie

impatient - niecierpliwy

inherit - dziedziczyć, odziedziczyć

transparency - przezroczystość, przejrzystość

clauses - klauzula

CHAPTER 3. DR. JEKYLL WAS QUITE AT EASE

A FORTNIGHT later, by excellent good fortune, the doctor gave one of his pleasant dinners to some five or six old cronies, all intelligent, reputable men and all judges of good wine; and Mr. Utterson so contrived that he remained behind after the others had departed. This was no new arrangement, but a thing that had befallen many scores of times. Where Utterson was liked, he was liked well.

fortnight - dwa tygodnie -in

pleasant - przyjemny

cronies - kolesie; serdeczny przyjaciel, kumpel

judges - osądzać; sędzia

contrived - zaaranżować, zdołać coś zrobić

remained - pozostałości, pozostawać, pozostać

departed - odchodzić, odjeżdżać, odlatywać, odstąpić

befallen - spotkać, spaść, zdarzyć się

Hosts loved to detain the dry lawyer, when the light-hearted and the loose-tongued had already their foot on the threshold; they liked to sit a while in his unobtrusive company, practising for solitude, sobering their minds in the man's rich silence after the expense and strain of gaiety. To this rule, Dr.

Hosts - hostia, gospodarz, pan domu, chmara

detain - zatrzymywać, zatrzymać

light-hearted - (light-hearted) lekkoduch, beztroski, niefrasobliwy (o człowieku); radosny, żartobliwy

loose - luźne; wypuścić, zgubić, uwolnić; luźny

tongued - język, t+ozór, język

threshold - próg, przedsionek

unobtrusive - dyskretny

sobering - trzeźwy

expense - ekspens, nakład, wydatek

strain - nadwyrężać, odsączać; odmiana, szczep, obciążenie, wysiłek

Jekyll was no exception; and as he now sat on the opposite side of the fire-a large, well-made, smooth-faced man of fifty, with something of a slyish cast perhaps, but every mark of capacity and kindness-you could see by his looks that he cherished for Mr. Utterson a sincere and warm affection.

exception - wyjątek

smooth - gładki

slyish - chytry

cast - obsada; ciskać, cisnąć, miotać, zarzucać, zarzucić

capacity - pojemność; zdolność

kindness - życzliwość, dobroć, łaskawość, benewolencja

cherished - żywić, umiłować

sincere - szczery

affection - uczucie; afekt; afekcja

"I have been wanting to speak to you, Jekyll," began the latter.

latter - ten drugi; szerokość geograficzna

"You know that will of yours?"

A close observer might have gathered that the topic was distasteful; but the doctor carried it off gaily. "My poor Utterson," said he, "you are unfortunate in such a client. I never saw a man so distressed as you were by my will; unless it were that hide-bound pedant, Lanyon, at what he called my scientific heresies.

observer - obserwator, obserwatorka

gathered - zebrane; zbierać, zebrać, gromadzić, zgromadzić

distasteful - niesmaczne

gaily - łatwo; wesoło, wystawnie

unfortunate - niefortunne; fatalny, pechowy

client - klient, klientka, kupujący, petent, petentka

distressed - strapiony; zagrożenie

Unless - chyba że

bound - związany; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

pedant - pedant, pedantka

heresies - herezja, kacerstwo

Oh, I know he's a good fellow-you needn't frown-an excellent fellow, and I always mean to see more of him; but a hide-bound pedant for all that; an ignorant, blatant pedant. I was never more disappointed in any man than Lanyon."

frown - marszczyć, zmarszczyć brwi, krzywić się; zmarszczenie brwi

ignorant - ignorantem; ignorancki

blatant - bezczelny, jawny, rażący, dobitny

disappointed - rozczarowany; rozczarować, zawieść

"You know I never approved of it," pursued Utterson, ruthlessly disregarding the fresh topic.

pursued - ścigany; ścigać

ruthlessly - bezwzględnie, niemiłosiernie, bezpardonowo

disregarding - lekceważenie; lekceważyć

"My will? Yes, certainly, I know that," said the doctor, a trifle sharply. "You have told me so."

trifle - fraszka, drobiazg, błahostka, bzdet

"Well, I tell you so again," continued the lawyer. "I have been learning something of young Hyde."

The large handsome face of Dr. Jekyll grew pale to the very lips, and there came a blackness about his eyes. "I do not care to hear more," said he. "This is a matter I thought we had agreed to drop."

lips - usta; warga

blackness - czerń

"What I heard was abominable," said Utterson.

abominable - obrzydliwe; ohydny, odrażający, plugawy, niegodziwy

"It can make no change. You do not understand my position," returned the doctor, with a certain incoherency of manner. "I am painfully situated, Utterson; my position is a very strange-a very strange one. It is one of those affairs that cannot be mended by talking."

incoherency - niespójność

painfully - boleśnie

situated - usytuowany; umiejscawiać, umiejscowić, umieścić, umieszczać

affairs - sprawy; sprawa, romans

mended - naprawione; naprawiać, naprawić, cerować, zacerować

"Jekyll," said Utterson, "you know me: I am a man to be trusted. Make a clean breast of this in confidence; and I make no doubt I can get you out of it."

trusted - zaufany; zaufanie

breast - pierś, biust, cycek

confidence - zaufanie; pewność siebie

"My good Utterson," said the doctor, "this is very good of you, this is downright good of you, and I cannot find words to thank you in.

I believe you fully; I would trust you before any Man alive, ay, before myself, if I could make the choice; but indeed it isn't what you fancy; it is not so bad as that; and just to put your good heart at rest, I will tell you one thing: the moment I choose, I can be rid of Mr. Hyde.

fully - całkowicie

Man alive - żyjący człowiek

rid - uwalniać, pozbawić

I give you my hand upon that; and I thank you again and again; and I will just add one little word, Utterson, that I'm sure you'll take in good part: this is a private matter, and I beg of you to let it sleep."

beg - błagać, prosić, żebrać

Utterson reflected a little, looking in the fire.

reflected - odzwierciedlone; odbijać, odbić, odbijać się, odbić się

"I have no doubt you are perfectly right," he said at last, getting to his feet.

"Well, but since we have touched upon this business, and for the last time I hope," continued the doctor, "there is one point I should like you to understand. I have really a very great interest in poor Hyde. I know you have seen him; he told me so; and I fear he was rude.

But, I do sincerely take a great, a very great interest in that young man; and if I am taken away, Utterson, I wish you to promise me that you will bear with him and get his rights for him. I think you would, if you knew all; and it would be a weight off my mind if you would promise."

sincerely - szczerze

"I can't pretend that I shall ever like him," said the lawyer.

pretend - udawać; na niby

"I Don't ask that," pleaded Jekyll, laying his hand upon the other's arm; "I only ask for justice; I only ask you to help him for my sake, when I am no longer here."

Don't ask - nie pytaj

pleaded - zarzut; błagać

laying - układanie; (lay) kłaść; kładzenie, położenie

justice - sprawiedliwość; sędzia

Utterson heaved an irrepressible sigh. "Well," said he, "I promise."

heaved - podźwignąć, przeciągnąć, cisnąć, falować, wydać westchnienie

irrepressible - nieposkromiony

sigh - westchnąć, zaszeleścić, zaszumieć; westchnienie

CHAPTER 4. THE CAREW MURDER CASE

murder - morderstwo, zabójstwo, zabić, zamordować

NEARLY a year later, in the month of October, 18--, London was startled by a crime of singular ferocity and rendered all the more notable by the high position of the victim. The details were few and startling. A maid servant living alone in a house not far from the river, had gone up-stairs to bed about eleven.

startled - zaskoczyć, wystraszyć, spłoszyć

singular - w liczbie pojedynczej; osobliwy; pojedynczy; nieodwracalna

ferocity - dzikość; okrucieństwo

rendered - renderowane; sprawiać, czynić, przekładać

more notable - bardziej godne uwagi

victim - ofiarą; ofiara, poszkodowana, poszkodowany

maid - panna, dziewa, dziewczyna, pokojówka, służąca

Although a fog rolled over the city in the small hours, the early part of the night was cloudless, and the lane, which the maid's window overlooked, was brilliantly lit by the full moon. It seems she was romantically given, for she sat down upon her box, which stood immediately under the window, and fell into a dream of musing.

Fog - mgła

rolled - walcowane; toczyć się, zwijać, skręcać, spływać

cloudless - bezchmurny

lane - pas ruchu; aleja, alejka, uliczka, pas (ruchu), dróżka

overlooked - przeoczony; punkt widokowy, przeoczać, przeoczyć, przegapiać

brilliantly - genialnie; błyskotliwie, błyskotnie

romantically - romantycznie

Never (she used to say, with streaming tears, when she narrated that experience), never had she felt more at peace with all men or thought more kindly of the world. And as she so sat she became aware of an aged and beautiful gentleman with white hair, drawing near along the lane; and advancing to meet him, another and very small gentleman, to whom at first she paid less attention.

streaming - (stream) ociekać, wylewać z siebie; strumień, płynięcie

Tears - łzy; łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się

Narrated - narracja; opowiadać, opowiedzieć

advancing - postęp; postąpić, awansować, zaawansować, postąpić, zaawansować

When they had come within speech (which was just under the maid's eyes) the older man bowed and accosted the other with a very pretty manner of politeness.

within - wewnątrz, w przeciągu, w ciągu

bowed - zginać się, ukłonić się, kłaniać się; łuk, kokarda

accosted - zaczepiony; zaczepić, zagabnąć, nagabnąć

politeness - uprzejmość, grzeczność, kurtuazja

It did not seem as if the subject of his address were of great importance; indeed, from his pointing, it sometimes appeared as if he were only inquiring his way; but the moon shone on his face as he spoke, and the girl was pleased to watch it, it seemed to breathe such an innocent and old-world kindness of disposition, yet with something high too, as of a well-founded self-content.

importance - znaczenie; ważność, doniosłość

inquiring - zapytać, pytać, dowiadywać się

breathe - oddychać, odetchnąć, oddychać swobodnie, wdychać, szeptać

innocent - niewinny, naiwny

disposition - usposobienie, ochota, chęć

self - samego siebie

content - treści; zadowalać; zawartość; zadowolony

Presently her eye wandered to the other, and she was surprised to recognise in him a certain Mr. Hyde, who had once visited her master and for whom she had conceived a dislike. He had in his hand a heavy cane, with which he was trifling; but he answered never a word, and seemed to listen with an ill-contained impatience.

wandered - wędrował; włóczyć

recognise - rozpoznać, docenić, uznać

dislike - niechęć; nie lubić

trifling - błahostka; (trifle); fraszka, drobiazg, błahostka, bzdet

Impatience - niecierpliwość, brak cierpliwości

And then all of a sudden he broke out in a great flame of anger, stamping with his foot, brandishing the cane, and carrying on (as the maid described it) like a madman. The old gentleman took a step back, with the air of one very much surprised and a trifle hurt; and at that Mr. Hyde broke out of all bounds and clubbed him to the earth.

flame - płomień; kochanka, kochanek, krytycyzm, ognista czerwień

anger - złość, gniew, wkurw, złościć, złościć się, gniewać się

brandishing - brandzlowanie; wymachiwać

carrying on - kontynuować, robić (coś) dalej; iść; jechać dalej; gadać; znosić coś, dawać sobie radę, radzić sobie (w trudnej sytuacji); przeprowadzać, być częścią, brać udział w (np. konwersacji); kontynuować (po kimś), przejmować (robienie czegoś po kimś); mieć

madman - szaleniec, psychol

bounds - granice; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

And next moment, with ape-like fury, he was trampling his victim under foot and hailing down a storm of blows, under which the bones were audibly shattered and the body jumped upon the roadway. At the horror of these sights and sounds, the maid fainted.

ape - małpować; małpa człekokształtna, idiota

fury - wściekłość; Furia

trampling - (trample) stratować, rozdeptać, deptać; odgłos kroków

hailing - pochwalić, witać się, zawołać do, krzyknąć, pozdrawiać

audibly - słyszalnie

shattered - niszczyć, rozwiewać, roztrzaskać

horror - groza, strach

sights - widoki; widok, atrakcja turystyczna, celownik, dojrzeć

fainted - zemdlał; zasłabnąć, zemdleć; omdlenie; słaby

It was two o'clock when she came to herself and called for the police. The murderer was gone long ago; but there lay his victim in the middle of the lane, incredibly mangled.

murderer - morderca, morderczyni, zabójca, zabójczyni

incredibly - niewiarygodnie

mangled - zmanipulowany; zmiażdżyć; wyżymaczka, magiel

The stick with which the deed had been done, although it was of some rare and very tough and heavy wood, had broken in the middle under the stress of this insensate cruelty; and one splintered half had rolled in the neighbouring gutter-the other, without doubt, had been carried away by the murderer.

stick - wetknąć, przyklejać, utknąć, przywierać, wbijać, wystawić; kij

deed - wyczyn

tough - twardy; wytrzymały, odporny

broken in - włamany (np. budynek); przerwany, wtrącony (np. do wypowiedź)

insensate - niewrażliwy

cruelty - okrucieństwo

splintered - rozszczepiony; roztrzaskać, rozłupać; odłamek, drzazga

gutter - zamigotać; rynna, rynsztok

A purse and a gold watch were found upon the victim: but no cards or papers, except a sealed and stamped envelope, which he had been probably carrying to the post, and which bore the name and address of Mr. Utterson.

purse - portmonetka, portfel, torebka

sealed - zapieczętowane; zamykać, lakować, przypieczętować; pieczęć, foka

This was brought to the lawyer the next morning, before he was out of bed; and he had no sooner seen it, and been told the circumstances, than he shot out a solemn lip. "I shall say nothing till I have seen the body," said he; "this may be very serious. Have the kindness to wait while I dress.

circumstances - okoliczności; okoliczność

shot - pędzić, przerywać, strzelać; strzał, wystrzał, rzut

lip - usta; warga

" And with the same grave countenance he hurried through his breakfast and drove to the police station, whither the body had been carried. As soon as he came into the cell, he nodded.

grave - grób, mogiła; poważny

hurried - pośpiechu; pośpiech, śpieszyć się, przyśpieszać, przyśpieszyć

whither - dokąd

cell - komórka, cela

nodded - przytaknął; kiwać, kiwnąć

"Yes," said he, "I recognise him. I am sorry to say that this is

Sir Danvers Carew."

"Good God, sir," exclaimed the officer, "is it possible?" And the next moment his eye lighted up with professional ambition. "This will make a deal of noise," he said. "And perhaps you can help us to the man." And he briefly narrated what the maid had seen, and showed the broken stick.

exclaimed - wykrzyknął; wołać, zawołać, wykrzykiwać, wykrzyknąć

Ambition - ambicja

briefly - krótko; pokrótce

Mr. Utterson had already quailed at the name of Hyde; but when the stick was laid before him, he could doubt no longer; broken and battered as it was, he recognised it for one that he had himself presented many years before to Henry Jekyll.

quailed - cofać, drżeć, lękać się; przepiórka

laid - położył; kłaść

battered - poobijany; zbić, poturbować, tłuc o, uderzać o, zbombardować

recognised - uznane; rozpoznać, docenić, uznać

"Is this Mr. Hyde a person of small stature?" he inquired.

stature - wzrost; wysoka pozycja

"Particularly small and particularly wicked-looking, is what the maid calls him," said the officer.

particularly - szczególnie

wicked - zły; nikczemny, niegodziwy, szelmowski, okropny

Mr. Utterson reflected; and then, raising his head, "If you will come with me in my cab," he said, "I think I can take you to his house."

cab - kabina; taksówka, dorożka

It was by this time about nine in the morning, and the first fog of the season. A great chocolate-coloured pall lowered over heaven, but the wind was continually charging and routing these embattled vapours; so that as the cab crawled from street to street, Mr.

Pall - sprzykrzyć się, znudzić się; całun, pokrywa, obłok

lowered - obniżone; (low) obniżać; niski; niższy

Heaven - niebo, raj

continually - nieustannie; bezustannie

charging - opłata, szarża, oskarżenie

embattled - osaczony

vapours - mgła, para, opary

crawled - czołgał się; pełzać, czołgać się, raczkować; kraul

Utterson beheld a marvellous number of degrees and hues of twilight; for here it would be dark like the back-end of evening; and there would be a glow of a rich, lurid brown, like the light of some strange conflagration; and here, for a moment, the fog would be quite broken up, and a haggard shaft of daylight would glance in between the swirling wreaths.

beheld - widziany; ujrzeć

marvellous - cudowny

hues - odcień

twilight - zmierzch, zmrok, półmrok, półzmrok

glow - blask; jarzyć się, żarzyć się, pałać, promienieć, świecić

lurid - ponury, straszny, upiorny, jaskrawy, przejaskrawiony

conflagration - pożar, pożoga

haggard - mizerny, wynędzniały

shaft - wał; szyb

daylight - światło dzienne

glance - spojrzenie; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

swirling - kłębić się; zawijas, wirowanie, kłębowisko

wreaths - wieńce; kłąb, wianek, wieniec, zawój, wieńczyć

The dismal quarter of Soho seen under these changing glimpses, with its muddy ways, and slatternly passengers, and its lamps, which had never been extinguished or had been kindled afresh to combat this mournful re-invasion of darkness, seemed, in the lawyer's eyes, like a district of some city in a nightmare.

dismal - ponury, okropny, posępny

glimpses - mignąć, pojąć, zrozumieć; mignięcie, przebłysk

Muddy - błotnisty; zabłocony, mętny

slatternly - flejtuchowaty, ordynarny

extinguished - zgasły; stłumić, ugasić, zgasić, stłumić, ugasić, wymazać

kindled - rozpalony; zapalić, rozpalić, wzniecić; podpałka

afresh - od nowa, jeszcze raz

combat - walka; zwalczać

mournful - żałobny; zasmucony, żałosny, pełen smutku

invasion - inwazja

district - okręg; dzielnica, dystrykt

nightmare - koszmar

The thoughts of his mind, besides, were of the gloomiest dye; and when he glanced at the companion of his drive, he was conscious of some touch of that terror of the law and the law's officers, which may at times assail the most honest.

thoughts - myśli; myśl, myśl, pomysł

besides - poza tym; obok, przy, poza

gloomiest - mroczny

dye - farbować, ufarbować; farba, barwnik

glanced - zdziwiony; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

conscious - przytomny, świadomy

terror - groza; terror

assail - napadać, nękać, zmierzyć się

most honest - najbardziej uczciwy

As the cab drew up before the address indicated, The fog lifted a little and showed him a dingy street, a gin palace, a low French eating-house, a shop for the retail of penny numbers and twopenny salads, many ragged children huddled in the doorways, and many women of different nationalities passing out, key in hand, to have a morning glass; and the next moment the fog settled down again upon that part, as brown as umber, and cut him off from his blackguardly surroundings. This was the home of Henry Jekyll's favourite; of a man who was heir to a quarter of a million sterling.

indicated - wskazany; wskazywać, ukazywać, sygnalizować

The fog lifted - mgła się podniosła; opadła

French - francuski, t+francuszczyzna, Francuzi-pr-p, francuski

eating-house - (eating-house) jadłodajnia; restauracja, lokal gastronomiczny

retail - handel detaliczny, detal, detalicznie

twopenny - warty dwa pensy

ragged - (rag) nabijać się, dokuczać; szmata, gazeta; wystrzępiony

huddled - przycupnąć; kupa, gromada ludzi, skupisko

doorways - wejście

nationalities - narodowości; narodowość (''ethnicity''), obywatelstwo

settled - ustalone; rozstrzygać, osiedlać się, zasiedlać, ustalać

umber - umbra

blackguardly - łajdacki, nikczemny

surroundings - otoczenie; otaczający

heir - spadkobierca, spadkobierczyni, dziedzic, dziedzicka

sterling - funt, funt sterling, funt szterling

An ivory-faced and silvery-haired old woman opened the door. She had an evil face, smoothed by hypocrisy; but her manners were excellent. Yes, she said, this was Mr.

ivory - kość słoniowa

silvery - srebrzysty

haired - (hair) włosy, owłosienie; mający włosy określonego rodzaju

evil - zło; zły; źle

smoothed - wygładzony; gładki

hypocrisy - hipokryzja

Hyde's, but he was not at home; he had been in that night very late, but had gone away again in less than an hour; there was nothing strange in that; his habits were very irregular, and he was often absent; for instance, it was nearly two months since she had seen him till yesterday.

gone away - odchodzić; opuszczać, zostawiać; wyjeżdżać (np. do jakiegoś miejsca); znikać, odchodzić (np. złe emocje)

irregular - nieregularne; nieregularny

absent - nieobecny

"Very well, then, we wish to see his rooms," said the lawyer; and when the woman began to declare it was impossible, "I had better tell you who this person is," he added. "This is Inspector Newcomen of Scotland Yard."

inspector - inspektor, inspektorka

Scotland - Szkocja

Yard - jard, dziedziniec

A flash of odious joy appeared upon the woman's face. "Ah!" said she, "he is in trouble! What has he done?"

flash - migać, błyskać, przemykać; błysk

odious - wstrętny, ohydny

joy - radość

Mr. Utterson and the inspector exchanged glances. "He don't seem a very popular character," observed the latter. "And now, my good woman, just let me and this gentleman have a look about us."

exchanged - wymieniony; wymieniać się, zamieniać; giełda

glances - spojrzenia; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

observed - obserwowany; obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić

In the whole extent of the house, which but for the old woman remained otherwise empty, Mr. Hyde had only used a couple of rooms; but these were furnished with luxury and good taste.

extent - zakres; stopień

otherwise - inaczej

luxury - luksus; luksusowy

A closet was filled with wine; the plate was of silver, the napery elegant; a good picture hung upon the walls, a gift (as Utterson supposed) from Henry Jekyll, who was much of a connoisseur; and the carpets were of many plies and agreeable in colour.

closet - szafa; komórka

napery - bielizna stołowa

elegant - elegancki

hung - powieszony; wisieć, wieszać, powiesić, chrzanić

connoisseur - koneser, koneserka, znawca, znawczyni

plies - warstwy

agreeable - zgoda; miły, przyjemny, zgodny

At this moment, however, the rooms bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked; clothes lay about the floor, with their pockets inside out; lock-fast drawers stood open; and on the hearth there lay a pile of grey ashes, as though many papers had been burned.

hurriedly - w pośpiechu; naprędce, pospiesznie, pośpiesznie

ransacked - splądrowany; plądrować

drawers - szuflady; szuflada, wystawca weksla

stood open - stać otwartym

hearth - palenisko; ognisko domowe

pile - zwalić na kupę, palować; sterta, stos, kupa, gmach

ashes - jesion, popiół

From these embers the inspector disinterred the butt-end of a green cheque-book, which had resisted the action of the fire; the other half of the stick was found behind the door; and as this clinched his suspicions, the officer declared himself delighted. A visit to the bank, where several thousand pounds were found to be lying to the murderer's credit, completed his gratification.

embers - rozżarzony węgielek

disinterred - ekshumować, odgrzebać

butt - tryknąć, uderzyć głową; tyłek, niedopałek, obiekt, cel, kolba

clinched - w klinczu; klamra

suspicions - podejrzenia; podejrzenie

declared - zadeklarowane; deklarować, zadeklarować, deklarować

delighted - zachwycony; radość, rozkosz, przyjemność, zachwyt, cieszyć

gratification - gratyfikacja

"You may depend upon it, sir," he told Mr. Utterson: "I have him in my hand. He must have lost his head, or he never would have left the stick or, above all, burned the cheque-book. Why, money's life to the man. We have nothing to do but wait for him at the bank, and get out the handbills."

handbills - ulotka reklamowa, zawiadomienie

This last, however, was not so easy of accomplishment; for Mr. Hyde had numbered few familiars-even the master of the servant-maid had only seen him twice; his family could nowhere be traced; he had never been photographed; and the few who could describe him differed widely, as common observers will.

accomplishment - osiągnięcie

familiars - znany, znajomy, nieobcy, znajomy, bliski, poufały, familiarny

traced - namierzony; namierzać, wyśledzić, śledzić; ślad, uprzęż

widely - szeroko; daleko

observers - obserwator, obserwatorka, obserwator, obserwatorka, obserwator

Only on one point, were they agreed; and that was the haunting sense of unexpressed deformity with which the fugitive impressed his beholders.

haunting - (haunt) dręczyć, prześladować, nawiedzać

unexpressed - niewyrażone

fugitive - uciekinier, uciekinierka, zbieg, ulotny

impressed - imponować, odciskać, wywierać; piętno

beholders - obserwator, obserwatorka, widz

CHAPTER 5. INCIDENT OF THE LETTER

incident - wydarzenie, incydent, wynikający, towarzyszący, padający

IT was late in the afternoon, when Mr. Utterson found his way to Dr. Jekyll's door, where he was at once admitted by Poole, and carried down by the kitchen offices and across a yard which had once been a garden, to the building which was indifferently known as the laboratory or the dissecting-rooms.

admitted - dopuszczony; wpuszczać, wpuścić, dopuszczać, dopuścić

indifferently - obojętnie

The doctor had bought the house from the heirs of a celebrated surgeon; and his own tastes being rather chemical than anatomical, had changed the destination of the block at the bottom of the garden.

heirs - spadkobierców; spadkobierca, spadkobierczyni, dziedzic

surgeon - chirurg, chirurżka

chemical - chemiczny

anatomical - anatomiczny

destination - cel podróży; cel

It was the first time that the lawyer had been received in that part of his friend's quarters; and he eyed the dingy, windowless structure with curiosity, and gazed round with a distasteful sense of strangeness as he crossed the theatre, once crowded with eager students and now lying gaunt and silent, the tables laden with chemical apparatus, the floor strewn with crates and littered with packing straw, and the light falling dimly through the foggy cupola. At the further end, a flight of stairs mounted to a door covered with red baize; and through this, Mr. Utterson was at last received into the doctor's cabinet. It was a large room, fitted round with glass presses, furnished, among other things, with a cheval-glass and a business table, and looking out upon the court by three dusty windows barred with iron. A fire burned in the grate; a lamp was set lighted on the chimney shelf, for even in the houses the fog began to lie thickly; and there, close up to the warmth, sat Dr. Jekyll, looking deadly sick. He did not rise to meet his visitor, but held out a cold hand and bade him welcome in a changed voice.

windowless - bezokienny

gazed - wpatrywać się intensywnie, patrząc; spojrzenie

strangeness - dziwność, obcość, osobliwość

eager - chętny, przejęty, podekscytowany

laden - załadowany, obładowany, objuczony

apparatus - aparat, aparatura, instrumentarium, aparat

strewn - porozrzucane; (strew) rozrzucić, rozsypać, usiać; zasypany

crates - skrzynka, grat, gruchot

littered - zaśmiecone; lektyka, miot, ściółka, śmieci-p, ściółka, żwirek

straw - słomy; słomka; słoma; słomiany

dimly - ciemno, blado, słabo, niewyraźnie

foggy - mglisty

cupola - kopuła

mounted - zamontowany; zorganizować, urządzić, dosiąść, wchodzić

baize - baja

cabinet - szafka; kabinet; rząd, rada ministrów, gabinet

presses - prasy; (pre) przed

iron - żelazo; żelazny; prasować, wyprasować, uprasować

grate - zazgrzytać, zgrzytnąć, drażnić, trzeć, skrobać; ruszt

shelf - półka, regał

thickly - gęsto, grubo, z silnym akcentem

warmth - ciepła; ciepło

deadly - śmiercionośny, śmiertelny

bade - (bid) licytować, rozkazać, kazać, życzyć; oferta

"And now," said Mr. Utterson, as soon as Poole had left them, "you have heard the news?"

The doctor shuddered. "They were crying it in the square," he said.

shuddered - zadrżał; wzdrygać

"I heard them in my dining-room."

"One word," said the lawyer. "Carew was my client, but so are you, and I want to know what I am doing. You have not been mad enough to hide this fellow?"

mad - szalony

"Utterson, I swear to God," cried the doctor, "I swear to God I will never set eyes on him again. I bind my honour to you that I am done with him in this world. It is all at an end. And indeed he does not want my help; you do not know him as I do; he is safe, he is quite safe; mark my words, he will never more be heard of."

swear - przysięgać, przeklinać

bind - wiązać, zawiązać, oprawiać, oprawić

honour - uhonorować; honor, zaszczyt

The lawyer listened gloomily; he did not like his friend's feverish manner. "You seem pretty

gloomily - ponuro; mrocznie

feverish - gorączkowy, rozgorączkowany

sure of him," said he; "and for your sake, I hope you may be right. If it came to a trial, your name might appear."

trial - rozprawa, proces, próba, udręka

"I am quite sure of him," replied Jekyll; "I have grounds for certainty that I cannot share with any one. But there is one thing on which you may advise me. I have-I have received a letter; and I am at a loss whether I should show it to the police. I should like to leave it in your hands, Utterson; you would judge wisely, I am sure; I have so great a trust in you."

certainty - pewność

advise - doradzić; radzić, poradzić

Loss - strata

whether - czy

judge - osądzać; sędzia

wisely - mądrze, rozsądnie

"You fear, I suppose, that it might lead to his detection?" asked the lawyer.

lead - prowadzić (pokazywać komuś drogę); prowadzić z, wygrywać; przewodzić (być najlepszym); kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu); doprowadzać, powodować; prowadzić, wieść (np. styl życia); trop, wskazówka; główna rola (film, sztuka); k

detection - wykrycie, wykrywanie, detekcja

"No," said the other. "I cannot say that I care what becomes of Hyde; I am quite done with him. I was thinking of my own character, which this hateful business has rather exposed."

exposed - narażony

Utterson ruminated a while; he was surprised at his friend's selfishness, and yet relieved by it. "Well," said he, at last, "let me see the letter."

ruminated - przemyśleć, przeżuć, przeżuwać, rozmyślać

selfishness - egoizm

relieved - ulżyło; ulżyć, odciążać, odciążyć, ulżyć, ulżyć, ulżyć

The letter was written in an odd, upright hand and signed "Edward Hyde": and it signified, briefly enough, that the writer's benefactor, Dr. Jekyll, whom he had long so unworthily repaid for a thousand generosities, need labour under no alarm for his safety, as he had means of escape on which he placed a sure dependence.

upright - prawy, prostoduszny, wyprostowany; słupek; pionowo

signified - oznaczać; (signify); oznaczać, znaczyć

unworthily - niegodnie

repaid - spłacony; spłacić, odwdzięczyć

generosities - hojność, szczodrość

labour - pracy; praca; robota; poród; pracować

alarm - alarm; budzik; alarmować, zaalarmować

safety - bezpieczeństwo; zabezpieczenie

escape - wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

dependence - zależność, bluszczowatość, bluszczowość

The lawyer liked this letter well enough; it put a better colour on the intimacy than he had looked for; and he blamed himself for some of his past suspicions.

intimacy - intymność, bliskość

blamed - obwiniony; winić, obwiniać; wina

"Have you the envelope?" he asked.

"I burned it," replied Jekyll, "before I thought what I was about.

But it bore no postmark. The note was handed in."

postmark - ostemplować; stempel pocztowy

handed in - oddany (np. sprawdzian nauczycielowi)

"Shall I keep this and sleep upon it?" asked Utterson.

"I wish you to judge for me entirely," was the reply. "I have lost confidence in myself."

entirely - całkowicie, zupełnie

"Well, I shall consider," returned the lawyer. "And now one word more: it was Hyde who dictated the terms in your will about that disappearance?"

dictated - podyktowane; dyktować, podyktować, dyktować, podyktować

The doctor seemed seized with a qualm of faintness: he shut his mouth tight and nodded.

seized with - opanowany przez (np. dezorientację), zawładnięty przez (np. strach); złapany; przejęty; skonfiskowany za pomocą (np. broni)

qualm - skrupuły, niepokój, mdłości, nudności

faintness - słabość

tight - ciasno; ciasny

"I knew it," said Utterson. "He meant to murder you. You have had a fine escape."

"I have had what is far more to the purpose," returned the doctor solemnly: "I have had a lesson-O God, Utterson, what a lesson I have had!" And he covered his face for a moment with his hands.

solemnly - uroczyście

On his way out, the lawyer stopped and had a word or two with Poole. "By the by," said he, "there was a letter handed in to-day: what was the messenger like?" But Poole was positive nothing had come except by post; "and only circulars by that," he added.

messenger - posłaniec, posłannik, kurier, wysłannik

circulars - okrągły

This news sent off the visitor with his fears renewed. Plainly the letter had come by the laboratory door; possibly, indeed, it had been

renewed - odnowić

Possibly - możliwie

written in the cabinet; and if that were so, it must be differently judged, and handled with the more caution. The newsboys, as he went, were crying themselves hoarse along the footways: "special edition. Shocking murder of an M. P.

judged - osądzony; osądzać; sędzia

handled - obsługiwane; zajmować się czymś, radzić sobie, trzymać; uchwyt

caution - ostrzeżenie, przestroga, ostrożność, roztropność, przezorność

newsboys - gazeciarz

hoarse - chrypka; zachrypnięty, ochrypły

footways - chodniki

special edition - edycja specjalna

shocking - zaszokować; szok, wstrząs

" That was the funeral oration of one friend and client; and he could not help a certain apprehension lest the good name of another should be sucked down in the eddy of the scandal. It was, at least, a ticklish decision that he had to make; and self-reliant as he was by habit, he began to cherish a longing for advice. It was not to be had directly; but perhaps, he thought, it might be fished for.

funeral oration - mowa pogrzebowa

sucked - ssać, być do bani

eddy - zawirować, zafalować; wir

ticklish - łaskotliwy, delikatny, przewrażliwiony, drażliwy

reliant - zależny, polegający, bluszczowaty, bluszczowy

cherish - żywić, umiłować

directly - wprost; bezpośrednio

Presently after, he sat on one side of his own hearth, with Mr. Guest, his head clerk, upon the other, and midway between, at a nicely calculated distance from the fire, a bottle of a particular old wine that had long dwelt unsunned in the foundations of his house.

head clerk - główny urzędnik, kierownik biura

midway - w połowie drogi, w połowie

nicely - miło, ładnie

calculated - obliczone; rachować, wyliczać, kalkulować, policzyć, obliczać

dwelt - mieszkać, zamieszkiwać

unsunned - nieopalony

foundations - założenie

The fog still slept on the wing above the drowned city, where the lamps glimmered like carbuncles; and through the muffle and smother of these fallen clouds, the procession of the town's life was still rolling in through the great arteries with a sound as of a mighty wind. But the room was gay with firelight.

slept on - przespać się z czymś (odłożyć podjęcie ważnej decyzji na następny dzień)

Wing - skrzydło; błotnik

drowned - utonął; tonąć, utonąć, utopić

glimmered - migotać; migotanie, iskra, płomyk, przebłysk

carbuncles - czyrak mnogi, karbunkuł

muffle - opatulić, stłumić, tłumić, przyciszyć, ściszyć

smother - udusić, zdławić, stłumić, pokryć, tłamsić

rolling in - napływać; nadjechać, wtoczyć się

arteries - tętnice; tętnica, arteria, arteria

mighty - mocarny, potężny

gay - gejem; homoseksualista; wesoły, żywy, beztroski

In the bottle the acids were long ago resolved; the imperial dye had softened with time, As the colour grows richer in stained windows; and the glow of hot autumn afternoons on hillside vineyards was ready to be set free and to disperse the fogs of London. Insensibly the lawyer melted. There was no man from whom he kept fewer secrets than Mr.

acids - kwaśny, kwaśny, kwaśny, kwas, kwas, kwas

resolved - rozwiązany; rozwiązać, przechodzić, zdecydować

Imperial - cesarski, imperialny

softened - złagodzone; zmiękczać, zmiękczyć, mięknąć, zmięknąć

stained - poplamione; plama, plama, skaza, bejca, barwnik, kontrast

hillside - zbocze

vineyards - winnica

set free - uwolnić, oswobodzić; uwolniony; wypuścić kogoś na wolnoś

disperse - rozproszyć

fogs - przeciwmgielne; mgła

Guest; and he was not always sure that he kept as many as he meant. Guest had often been on business to the doctor's; he knew Poole; he could scarce have failed to hear of Mr. Hyde's familiarity about the house; he might draw conclusions: was it not as well, then, that he should see a letter which put that mystery to rights?

familiarity - znajomość, zażyłość

conclusions - wnioski; wniosek, wynik, rezultat, wniosek, konkluzja, konkluzja

and above all since Guest, being a great student and critic of handwriting, would consider the step natural and obliging? The clerk, besides, was a man of counsel; he would scarce read so strange a document without dropping a remark; and by that remark Mr. Utterson might shape his future course.

critic - krytyk, krytyczka

handwriting - pismo odręczne; pismo; rękopis

obliging - zobowiązujące; zobowiązywać, zobowiązać

clerk - urzędnik, sprzedawca, recepcjonista

counsel - doradca; adwokat, adwokatka

"This is a sad business about Sir Danvers," he said.

"Yes, sir, indeed. It has elicited a great deal of public feeling," returned Guest. "The man, of course, was mad."

elicited - uzyskać, zyskać, wywołać

public feeling - publiczne odczucia, nastroje społeczne

"I should like to hear your views on that," replied Utterson. "I have a document here in his handwriting; it is between ourselves, for I scarce know what to do about it; it is an ugly business at the best. But there it is; quite in your way a murderer's autograph."

autograph - autograf, manuskrypt, rękopis

Guest's eyes brightened, and he sat down at once and studied it with passion. "No, sir," he said: "not mad; but it is an odd hand."

brightened - rozpogodzić, poprawić, ożywić

passion - pasja, męka

"And by all accounts a very odd writer," added the lawyer.

accounts - konta; sprawozdanie, konto, rachunek, księgowość, relacja

Just then the servant entered with a note.

"Is that from Dr. Jekyll, sir?" inquired the clerk. "I thought I knew the writing. Anything private, Mr. Utterson?"

"Only an invitation to dinner. Why? Do you want to see it?"

"One moment. I thank you, sir"; and the clerk laid the two sheets of paper alongside and sedulously compared their contents. "Thank you, sir," he said at last, returning both; "it's a very interesting autograph."

alongside - obok; wzdłuż

sedulously - ostrożnie

There was a pause, during which Mr. Utterson struggled with himself. "Why did you compare them, Guest?" he inquired suddenly.

pause - pauzować, przerywać, pauza, przerwa

struggled - walczył; walka, bój, bitwa, walczyć, bić

"Well, sir," returned the clerk, "there's a rather singular resemblance; the two hands are in many points identical: only differently sloped."

resemblance - podobieństwo

identical - identyczne; identyczny, jednaki, jednakowy, przystający

sloped - zbocze

"Rather quaint," said Utterson.

"It is, as you say, rather quaint," returned Guest.

"I wouldn't speak of this note, you know," said the master.

"No, sir," said the clerk. "I understand."

But no sooner was Mr. Utterson alone that night than he locked the note into his safe, where it reposed from that time forward. "What!" he thought. "Henry Jekyll forge for a murderer!" And his blood ran cold in his veins.

reposed - odpoczywać, opierać, kłaść; odpoczynek, spokój

forge - tworzyć, rozpoczynać, podrabiać, kuć; kuźnia

veins - żyły; żyła, żyłka, żyłka

CHAPTER 6. REMARKABLE INCIDENT OF DR. LANYON

remarkable - niezwykłe; wybitny

TIME ran on; thousands of pounds were offered in reward, for the death of Sir Danvers was resented as a public injury; but Mr. Hyde had disappeared out of the ken of the police as though he had never existed.

offered - oferowane; proponować, oferować; oferta

Reward - nagrodzić; nagroda

resented - czuć się urażonym, oburzać się, mieć pretensje, nienawidzić

ken - (know) rozpoznać; znany

Much of his past was unearthed, indeed, and all disreputable: tales came out of the man's cruelty, at once so callous and violent; of his vile life, of his strange associates, of the hatred that seemed to have surrounded his career; but of his present whereabouts, not a whisper.

unearthed - odkopać, odkopywać, wydobyć, wykopać

disreputable - nierzetelny

tales - opowieści; opowieść, historia, baśń, bajka

callous - bezduszny, nieczuły, zgrubiały, zrogowaciały

violent - gwałtowny; brutalny; agresywny; jaskrawy

vile - podły, niecny, nikczemny

associates - wspólnik, wspólniczka, współpracownik, współpracowniczka

surrounded - otoczony; otaczać, otaczać

whereabouts - gdzie; miejsce pobytu

whisper - szept; szeptać, szepnąć

From the time he had left the house in Soho on the morning of the murder, he was simply blotted out; and gradually, as time drew on, Mr. Utterson began to recover from the hotness of his alarm, and to grow more at quiet with himself. The death of Sir Danvers was, to his way of thinking, more than paid for by the disappearance of Mr. Hyde.

Simply - po prostu

blotted out - całkowicie usunięte coś z pamięci, coś wymazane z pamięci; coś przysłanięte

gradually - stopniowo, krok po kroku

hotness - pikantność, gorąco

Now that that evil influence had been withdrawn, a new life began for Dr. Jekyll. He came out of his seclusion, renewed relations with his friends, became once more their familiar guest and entertainer; and whilst he had always been known for charities, he was now no less distinguished for religion.

withdrawn - wycofane; cofnąć, wycofać, odwołać, podjąć, zamknąć, wycofywać

seclusion - odosobnienie, zacisze

relations - relacje; relacja, relacja

familiar - znany, znajomy, nieobcy, bliski, poufały

entertainer - komik, artysta estradowy, organizator rozrywek

whilst - podczas gdy

distinguished - wyróżniony; rozróżniać, rozróżnić

religion - religia

He was busy, he was much in the open air, he did good; his face seemed to open and brighten, as if with an inward consciousness of service; and for more than two months, the doctor was at peace.

open air - na świeżym powietrzu

brighten - rozpogodzić, poprawić, ożywić

inward - do środka; skryty, wewnętrzny

consciousness - przytomność, świadomość

On the 8th of January Utterson had dined at the doctor's with a small party; Lanyon had been there; and the face of the host had looked from one to the other as in the old days when the trio were inseparable friends. On the 12th, and again on the 14th, the door was shut against the lawyer. "The doctor was confined to the house," Poole said, "and saw no one.

dined - obiad; hałas

Host - hostia, gospodarz, pan domu, chmara

trio - tercet, trio

inseparable - nierozłączny, nieodłączny

confined - zamknąć, umieścić, ograniczyć; ramy

" On the 15th, he tried again, and was again refused; and having now been used for the last two months to see his friend almost daily, he found this return of solitude to weigh upon his spirits. The fifth night he had in Guest to dine with him; and the sixth he betook himself to Dr. Lanyon's.

weigh - ważyć; odważyć; ważyć

dine - zjeść; jeść obiad, obiadować, jeść kolację

sixth - szósty; seksta

betook - udać się

There at least he was not denied admittance; but when he came in, he was shocked at the change which had taken place in the doctor's appearance. He had his death-warrant written legibly upon his face.

denied - zaprzeczył; negować, zaprzeczać, przeczyć, kwestionować

admittance - wstęp; admitancja

shocked - zszokowany; zaszokować; szok, wstrząs

warrant - nakaz; gwarantować

legibly - czytelnie

The rosy man had grown pale; his flesh had fallen away; he was visibly balder and older; and yet it was not so much, these tokens of a swift physical decay that arrested the lawyer's notice, as a look in the eye and quality of manner that seemed to testify to some deep-seated terror of the mind.

rosy - różowy; różany, kwitnący

flesh - ciało, mięso, miąższ, cielisty

visibly - wyraźnie, najwyraźniej

balder - (bald) łysy, wyłysiały, szczery, białolicy

tokens - żeton

swift - szybki; jerzyk

decay - rozpad; rozkład, degradacja

testify - zeznawać

It was unlikely that the doctor should fear death; and yet that was what Utterson was tempted to suspect. "Yes," he thought; "he is a doctor, he must know his own state and that his days are counted; and the knowledge is more than he can bear." And yet when Utterson remarked on his ill-looks, it was with an air of greatness that Lanyon declared himself a doomed man.

unlikely - nieprawdopodobne

tempted - skuszony; kusić, nęcić, judzić, podjudzić

suspect - podejrzewać; podejrzany, podejrzana

remarked - zauważył; zauważyć, komentować, napomknąć; uwaga

greatness - wielkość

doomed man - skazany na zagładę człowiek

"I have had a shock," he said, "and I shall never recover. It is a question of weeks. Well, life has been pleasant; I liked it; yes, sir, I used to like it. I sometimes think if we knew all, we should be more glad to get away."

Glad - zadowolony

"Jekyll is ill, too," observed Utterson. "Have you seen him?"

But Lanyon's face changed, and he held up a trembling hand. "I wish to see or hear no more of Dr. Jekyll," he said in a loud, unsteady voice. "I am quite done with that person; and I beg that you will Spare me any allusion to one whom I regard as dead."

trembling - (tremble) zadrżeć, drżeć, trząść się; drżenie

unsteady - chwiejny, niepewny, nierówny, nietrwały

Spare me - oszczędź mnie

allusion - aluzja

regard - co; mieć wzgląd, brać pod uwagę, dotyczyć

"Tut-tut," said Mr. Utterson; and then after a considerable pause,

considerable - znaczące; znaczny, znaczący, spory

"Can't I do anything?" he inquired. "We are three very old friends,

Lanyon; we shall not live to make others."

"Nothing can be done," returned Lanyon; "ask himself."

"He will not see me," said the lawyer.

"I am not surprised at that," was the reply. "Some day, Utterson, after I am dead, you may perhaps come to learn the right and wrong of this. I cannot tell you. And in the meantime, if you can sit and talk with me of other things, For God's sake, stay and do so; but if you cannot keep clear of this accursed topic, then, in God's name, go, for I cannot bear it."

meantime - w międzyczasie; międzyczas

For God's sake - na miłość boską, na litość boską

accursed - przeklęty

As soon as he got home, Utterson sat down and wrote to Jekyll, complaining of his exclusion from the house, and asking the cause of this unhappy break with Lanyon; and the next day brought him a long answer, often very pathetically worded, and sometimes darkly mysterious in drift. The quarrel with Lanyon was incurable.

exclusion - wykluczenie; banicja

pathetically - żałośnie

darkly - ponuro

drift - dryft; zaspa; dryfować

quarrel - sprzeczać się; kłótnia, sprzeczka, swary, spór, zarzut

incurable - nieuleczalny

"I do not blame our old friend," Jekyll wrote, "but I share his view that we must never meet. I mean from henceforth to lead a life of extreme seclusion; you must not be surprised, nor must you doubt my friendship, if my door is often shut even to you. You must suffer me to go my own dark way. I have brought on myself a punishment and a danger that I cannot name.

blame - winę; winić, obwiniać; wina

lead - prowadzić, przewodniczyć

suffer - cierpieć, pokutować

If I am the chief of sinners, I am the chief of sufferers also. I could not think that this earth contained a place for sufferings and terrors so unmanning; and you can do but one thing, Utterson, to lighten this destiny, and that is to respect my silence.

sinners - grzesznik, grzesznica

sufferers - osoba cierpiąca

sufferings - cierpienie, męka

terrors - przerażenia; groza, terror

destiny - los, przeznaczenie

respect - respekt, szacunek, estyma, poważanie

" Utterson was amazed; the dark influence of Hyde had been withdrawn, the doctor had returned to his old tasks and amities; a week ago, the prospect had smiled with every promise of a cheerful and an honoured age; and now in a moment, friendship, and peace of mind, and the whole tenor of his life were wrecked.

amazed - zdumiony; zdumiewać, zdumieć, osłupić, zadziwiać, zadziwić

amities - przyjaźń

prospect - perspektywa; poszukiwać

cheerful - pogodny, radosny, wesoły, ochoczy

honoured - uhonorować; honor, zaszczyt

tenor - tenor, partia tenorowa, ton

wrecked - rozbity; wrak

So great and unprepared a change pointed to madness; but in view of Lanyon's manner and words, there must lie for it some deeper ground.

unprepared - nieprzygotowany

A week afterwards Dr. Lanyon took to his bed, and in something less than a fortnight he was dead. The night after the funeral, at which he had been sadly affected, Utterson locked the door of his business room, and sitting there by the light of a melancholy candle, drew out and set before him an envelope addressed by the hand and sealed with the seal of his dead friend.

afterwards - potem, później, następnie

funeral - pogrzeb, pogrzebanie

melancholy - melancholia

seal - zamykać, lakować, przypieczętować; pieczęć, foka

"PRIVATE: for the hands of G. J. Utterson ALONE and in case of his predecease to be destroyed unread," so it was emphatically superscribed; and the lawyer dreaded to behold the contents. "I have buried one friend to-day," he thought: "what if this should cost me another?" And then he condemned the fear as a disloyalty, and broke the seal.

predecease - umrzeć wcześniej

unread - nieprzeczytany

emphatically - stanowczo

superscribed - nadpisane

dreaded - strach, lęk; budzący postrach

buried - pochowany; pochować, pogrzebać, zasypać

condemned - potępiony; potępiać, potępić

disloyalty - nielojalność, brak lojalności

seal - pieczęć (znak; urządzenie do wyciskania znaku); foka; uszczelka; plomba; zamykać, zaklejać, pieczętować; zamknąć (np. granice kraju); zakleić (np. kopertę); smażyć mięso w wysokiej temperaturze (by zachować soczystość); przypieczętować (zwycięstwo,

Within there was another enclosure, likewise sealed, and marked upon the cover as "not to be opened till the death or disappearance of Dr. Henry Jekyll." Utterson could not trust his eyes. Yes, it was disappearance; here again, as in the mad will which he had long ago restored to its author, here again were the idea of a disappearance and the name of Henry Jekyll bracketed.

enclosure - obudowa; klauzura

likewise - Podobnie

restored - przywrócony; odnowić

bracketed - nawias, kategoria, wspornik, kinkiet

But in the will, that idea had sprung from the sinister suggestion of the man Hyde; it was set there with a purpose all too plain and horrible. Written by the hand of Lanyon, what should it mean?

sprung from - wyrastać z; kiełkować z

plain - zwykły; równina; zwyczajny, jasny, nieładna, gładki

A great curiosity came on the trustee, to disregard the prohibition and dive at once to the bottom of these mysteries; but professional honour and faith to his dead friend were stringent obligations; and the packet slept in the inmost corner of his private safe.

trustee - powiernik, członek zarządu

disregard - lekceważyć

prohibition - zakaz

dive - zanurkować, spaść; skok do wody, nurkowanie, spadanie

mysteries - tajemnice; tajemnica, misterium

Faith - wiara; wyznanie

stringent - rygorystyczny, surowy, przekonywający

obligations - obowiązki; obowiązek, zobowiązanie

packet - paczka; pakiet

inmost - najskrytszy, najgłębszy

It is one thing to mortify curiosity, another to conquer it; and it may be doubted if, from that day forth, Utterson desired the society of his surviving friend with the same eagerness. He thought of him kindly; but his thoughts were disquieted and fearful.

mortify - zawstydzić, zażenować

conquer - podbijać, podbić

doubted - wątpił; wątpić, zwątpić, powątpiewać, wątpliwość

desired - pożądane; pragnąć, pożądać, pożądać, pragnienie

surviving - przeżywać, przeżyć, przetrwać, przeżywać, przeżyć, przeżyć

eagerness - zapał, pragnienie, ochota

disquieted - niepokój, zaniepokojenie

He went to call indeed; but he was perhaps relieved to be denied admittance; perhaps, in his heart, he preferred to speak with Poole upon the doorstep and surrounded by the air and sounds of the open city, rather than to be admitted into that house of voluntary bondage, and to sit and speak with its inscrutable recluse. Poole had, indeed, no very pleasant news to communicate.

doorstep - próg; pajda, skiba

voluntary - dobrowolnie; dobrowolny

inscrutable - nieodgadniony

recluse - pustelnik; samotnik, odludek; samotniczy, pustelniczy

The doctor, it appeared, now more than ever confined himself to the cabinet over the laboratory, where he would sometimes even sleep; he was out of spirits, he had grown very silent, he did not read; it seemed as if he had something on his mind. Utterson became so used to the unvarying character of these reports, that he fell off little by little in the frequency of his visits.

unvarying - niezmienny

frequency - częstość, częstotliwość

CHAPTER 7. INCIDENT AT THE WINDOW

IT chanced on Sunday, when Mr. Utterson was on his usual walk with Mr. Enfield, that their way lay once again through the by-street; and that when they came in front of the door, both stopped to gaze on it.

gaze - wpatrywać się intensywnie, patrząc; spojrzenie

"Well," said Enfield, "that story's at an end at least. We shall never see more of Mr. Hyde."

"I hope not," said Utterson. "Did I ever tell you that I once saw him, and shared your feeling of repulsion?"

repulsion - wstręt, odpychanie

"It was impossible to do the one without the other," returned Enfield. "And by the way, what an ass you must have thought me, not to know that this was a back way to Dr. Jekyll's! It was partly your own fault that I found it out, even when I did."

ass - osioł, tyłek, głupek

partly - częściowo

"So you found it out, did you?" said Utterson. "But if that be so, we may step into the court and take a look at the windows. To tell you the truth, I am uneasy about poor Jekyll; and even outside, I feel as if the presence of a friend might do him good."

truth - prawda; wierność, racja

presence - obecność

The court was very cool and a little damp, and full of premature twilight, although the sky, high up overhead, was still bright with sunset. The middle one of the three windows was half-way open; and sitting close beside it, taking the air with an infinite sadness of mien, like some disconsolate prisoner, Utterson saw Dr. Jekyll.

damp - wilgotny

premature - przedwczesny

overhead - nad głową; w górze

sunset - zmierzch, zachód słońca

close beside it - w pobliżu

infinite - nieskończony

sadness - smutek

mien - mina

disconsolate - niepocieszony

"What! Jekyll!" he cried. "I trust you are better."

"I am very low, Utterson," replied the doctor, drearily, "very low. It will not last long, thank God."

drearily - smutno, nudno

"You stay too much indoors," said the lawyer. "You should be out, whipping up the circulation like Mr. Enfield and me. (This is my cousin-Mr. Enfield-Dr. Jekyll.) Come, now; get your hat and take a quick turn with us."

indoors - halowy, domowy, pokojowy, we wnętrzach, kryty

whipping - baty, cięgi; (whip); bat, bicz, chłostać, biczować, ubiczować

Circulation - krążenie, nakład, obieg

"You are very good," sighed the other. "I should like to very much; but no, no, no, it is quite impossible; I dare not. But indeed, Utterson, I am very glad to see you; this is really a great pleasure; I would ask you and Mr. Enfield up, but the place is really not fit."

dare - odważyć się, ośmielić, mieć czelność

"Why then," said the lawyer, good-naturedly, "the best thing we can do is to stay down here and speak with you from where we are."

naturedly - naturalnie

stay down - zostać na dole; utrzymywać swoją pozycję (np. siedzącą)

"That is just what I was about to venture to propose," returned the doctor with a smile. But the words were hardly uttered, before the smile was struck out of his face and succeeded by an expression of such abject terror and despair, as froze the very blood of the two gentlemen below.

Venture - zapuszczać

propose - proponować, zaproponować, oświadczać się, oświadczyć się

uttered - wypowiedziane; wymawiać, wypowiadać, wydawać; kompletny, zupełny

abject - opłakany, nędzny, żałosny

despair - rozpaczać; rozpacz, beznadzieja

froze - zamarzać, zamrażać

gentlemen - dżentelmen, dżentelmen, pan, panowie-p

They saw it but for a glimpse, for the window was instantly thrust down; but that glimpse had been sufficient, and they turned and left the court without a word. In silence, too, they traversed the by-street; and it was not until they had come into a neighbouring thoroughfare, where even upon a Sunday there were still some stirrings of life, that Mr.

Glimpse - mignąć, pojąć, zrozumieć; mignięcie, przebłysk

sufficient - wystarczające; dostateczny, wystarczający

traversed - przemierzone; trawersować

stirrings - (stir) wymieszać, poruszać, ruszać; powstawanie, zaczątek

Utterson at last turned and looked at his companion. They were both pale; and there was an answering horror in their eyes.

"God forgive us, God forgive us," said Mr. Utterson.

forgive - wybaczyć; przebaczać, przebaczyć, odpuszczać, odpuścić

But Mr. Enfield only nodded his head very seriously and walked on once more in silence.

seriously - poważnie, na serio, na poważnie

CHAPTER 8. THE LAST NIGHT

MR. UTTERSON was sitting by his fireside one evening after dinner, when he was surprised to receive a visit from Poole.

fireside - miejsce przy kominku

"Bless me, Poole, what brings you here?" he cried; and then taking a second look at him, "What ails you?" he added; "is the doctor ill?"

ails - dolegliwości; trapić, niedomagać, chorować, kuleć, boleć

"Mr. Utterson," said the man, "there is something wrong."

"Take a seat, and here is a glass of wine for you," said the lawyer. "Now, take your time, and tell me plainly what you want."

"You know the doctor's ways, sir," replied Poole, "and how he shuts himself up. Well, he's shut up again in the cabinet; and I don't like it, sir-I wish I may die if I like it. Mr. Utterson, sir, I'm afraid."

I'm afraid - Boję się (czegoś); Obawiam się, że; Niestety (używane przy przekazywaniu złych wieści lub obaw)

"Now, my good man," said the lawyer, "be explicit. What are you afraid of?"

explicit - wyraźny, jednoznaczny, jawny

"I've been afraid for about a week," returned Poole, doggedly disregarding the question, "and I can bear it no more."

doggedly - uparcie, zawzięcie, wytrwale

The man's appearance amply bore out his words; his manner was altered for the worse; and except for the moment when he had first announced his terror, he had not once looked the lawyer in the face. Even now, he sat with the glass of wine untasted on his knee, and his eyes directed to a corner of the floor. "I can bear it no more," he repeated.

amply - obficie, hojnie, obszernie

altered - zmieniony; zmienić, przerobić

announced - ogłoszone; ogłaszać, ogłosić, oznajmiać, oznajmić

untasted - Niesmakowany

"Come," said the lawyer, "I see you have some good reason, Poole; I see there is something seriously amiss. Try to tell me what it is."

amiss - coś nie tak; nie tak, na opak

"I think there's been foul play," said Poole, hoarsely.

"Foul play!" cried the lawyer, a good deal frightened and rather inclined to be irritated in consequence. "What foul play? What does the man mean?"

irritated - zirytowany; drażnić, rozdrażniać, denerwować, irytować, sierdzić

"I daren't say, sir," was the answer; "but will you come along with me and see for yourself?"

Mr. Utterson's only answer was to rise and get his hat and great-coat; but he observed with wonder the greatness of the relief that appeared upon the butler's face, and perhaps with no less, that the wine was still untasted when he set it down to follow.

wonder - zastanawiać; cud, dziw, dziwo, zdumienie, zdumiewać się

It was a wild, cold, seasonable night of March, with a pale moon, lying on her back as though the wind had tilted her, and a flying wrack of the most diaphanous and lawny texture. The wind made talking difficult, and flecked the blood into the face. It seemed to have swept the streets unusually bare of passengers, besides; for Mr. Utterson thought he had never seen that part of London so deserted.

seasonable - sezonowy

tilted - przechylony; przechylać, przekrzywiać

wrack - ulec zagładzie, pustoszeć; ruina, wrak

diaphanous - przeźroczysty

texture - tekstura; teksturować

flecked - poplamić; cętka

swept - zmieciony; zamiatać, zamieść

unusually - niezwykle

bare - nagi, goły, obnażony

He could have wished it otherwise; never in his life had he been conscious of so sharp a wish to see and touch his fellow-creatures; for struggle as he might, there was borne in upon his mind a crushing anticipation of calamity. The square, when they got there, was all full of wind and dust, and the thin trees in the garden were lashing themselves along the railing.

sharp - ostry

creatures - stworzenia; istota, stworzenie

Struggle - walka, bój, bitwa, walczyć, bić

crushing - miażdżące; crush, sympatia, zauroczenie

anticipation - oczekiwanie; antycypacja

calamity - katastrofa, nieszczęście

lashing - (lash) bić, chłostać, mocować, umocować; rzęsa, bicz

railing - poręcz; reling

Poole, who had kept all the way a pace or two ahead, now pulled up in the middle of the pavement, and in spite of the biting weather, took off his hat and mopped his brow with a red pocket-handkerchief.

pace - przemierzać; tempo, szybkość, krok

ahead - przed nami; z przodu

pavement - chodnik; nawierzchnia drogi, bruk

mopped - mop

handkerchief - chusteczkę; chusteczka do nosa, chusteczka

But for all the hurry of his coming, these were not the dews of exertion that he wiped away, but the moisture of some strangling anguish; for his face was white and his voice, when he spoke, harsh and broken.

hurry - pośpiech; śpieszyć się; przyśpieszać, przyśpieszyć

dews - rosa

exertion - wysiłek, natężenie

wiped - przetarte; wytrzeć, skasować, wymazać, zmazać

moisture - wilgoć, wilgotność

strangling - (strangle) dławić, dusić

anguish - udręka; boleść

harsh - szorstki, bezwzględny

"Well, sir," he said, "here we are, and God grant there be nothing wrong."

Grant - darowizna

"Amen, Poole," said the lawyer.

Amen - amen

Thereupon the servant knocked in a very guarded manner; the door was opened on the chain; and a voice asked from within, "Is that you, Poole?"

thereupon - skutkiem tego, bezzwłocznie

guarded - strzeżony; strażnik, jelec, osłona, chronić

chain - łańcuch; sieć; skuwać, skuć

"It's all right," said Poole. "Open the door." The hall, when they entered it, was brightly lighted up; the fire was built high; and about the hearth the whole of the servants, men and women, stood huddled together like a flock of sheep. At the sight of Mr. Utterson, the housemaid broke into hysterical whimpering; and the cook, crying out, "Bless God! it's Mr.

brightly - jasno; jaskrawo, radośnie, promiennie

servants - słudzy; służący-pr, służąca, sługa

flock - gromadzić się, przybywać tłumnie; stado, gromada, rodzaj wełny

housemaid - pokojówka

hysterical - histeryczny

whimpering - (whimper) biadolić; kwilenie, skomlenie, skowyt, jęki; płaczliwy

Utterson," ran forward as if to take him in her arms.

"What, what? Are you all here?" said the lawyer peevishly. "Very irregular, very unseemly; your master would be far from pleased."

peevishly - z rozdrażnieniem, z irytacją

unseemly - niestosowny

"They're all afraid," said Poole.

Blank silence followed, no one protesting; only the maid lifted up her voice and now wept loudly.

protesting - protestować, zaprotestować, protest, protest, demonstracja

wept - płakał; płakać, szlochać; płacz

"Hold your tongue!" Poole said to her, with a ferocity of accent that testified to his own jangled nerves; and indeed, when the girl had so suddenly raised the note of her lamentation, they had all started and turned toward the inner door with faces of dreadful expectation. "And now," continued the butler, addressing the knife-boy, "reach me a candle, and we'll get this through hands at once.

testified - zeznawać

jangled - brzęczeć, dzwonić, hałasować; dzwonienie, hałas

nerves - nerw, żyłka, odwaga, czelność, tupet, zuchwalstwo

lamentation - lament, lamentacja, lamentowanie

toward - ku, do, w stronę, w kierunku

dreadful - okropny, fatalny, straszny, potworny

expectation - oczekiwanie, przewidywanie

" And then he begged Mr. Utterson to follow him, and led the way to the back-garden.

begged - błagał; błagać, prosić, żebrać

"Now, sir," said he, "you come as gently as you can. I want you to hear, and I don't want you to be heard. And see here, sir, if by any chance he was to ask you in, don't go."

gently - łagodnie, delikatnie

Mr. Utterson's nerves, at this unlooked-for termination, gave a jerk that nearly threw him from his balance; but he re-collected his courage and followed the butler into the laboratory building and through the surgical theatre, with its lumber of crates and bottles, to the foot of the stair.

unlooked - niezauważony

termination - zakończenie; końcówka

jerk - palant; szarpać, pchać, cisnąć; szarpnięcie, nagły ruch

courage - odwaga, męstwo, śmiałość

surgical - chirurgiczne

lumber - ciężko stąpać; drewno, materiał, graty; zagracony

Here Poole motioned him to stand on one side and listen; while he himself, setting down the candle and making a great and obvious call on his resolution, mounted the steps and knocked with a somewhat uncertain hand on the red baize of the cabinet door.

motioned - wnioskował; ruch

setting - ustawienie, konfiguracja

resolution - rozdzielczość; rezolucja, uchwała

uncertain - niepewny

"Mr. Utterson, sir, asking to see you," he called; and even as he did so, once more violently signed to the lawyer to give ear.

violently - gwałtownie, silnie

A voice answered from within: "Tell him I cannot see any one," it said complainingly.

complainingly - narzekać

"Thank you, sir," said Poole, with a note of something like triumph in his voice; and taking up his candle, he led Mr. Utterson back across the yard and into the great kitchen, where the fire was out and the beetles were leaping on the floor.

triumph - triumfować; triumf, zwycięstwo

beetles - chrząszcze; chrząszcz, żuk, garbus

leaping - skoczyć, przeskoczyć, skakać; skok

"Sir," he said, looking Mr. Utterson in the eyes, "was that my master's voice?"

"It seems much changed," replied the lawyer, very pale, but giving look for look.

"Changed? Well, yes, I think so," said the butler. "Have I been twenty years in this man's house, to be deceived about his voice? No, sir; master's made away with; he was made, away with eight days ago, when we heard him cry out upon the name of God; and who's in there instead of him, and why it stays there, is a thing that cries to Heaven, Mr. Utterson!

be deceived - zostać oszukanym

" "This is a very strange tale, Poole; this is rather a wild tale, my man," said Mr. Utterson, biting his finger. "Suppose it were as you suppose, supposing Dr. Jekyll to have been-well, murdered, what could induce the murderer to stay? That won't hold water; it doesn't commend itself to reason."

murdered - zamordowany; morderstwo

induce - skłaniać, nakłaniać, spowodować

commend - pochwalić, polecić, powierzyć

"Well, Mr. Utterson, you are a hard man to satisfy, but I'll do it yet," said Poole. "All this last week (you must know) him, or it, or whatever it is that lives in that cabinet, has been crying night and day for some sort of medicine and cannot get it to his mind. It was sometimes his way-the master's, that is-to write his orders on a sheet of paper and throw it on the stair.

satisfy - zadowalać, zadowolić, zaspokajać, zaspokoić

I'll do it - zrobię to

whatever - cokolwiek; oj tam, jeden pies

We've had nothing else this week back; nothing but papers, and a closed door, and the very meals left there to be smuggled in when nobody was looking. Well, sir, every day, ay, and twice and thrice in the same day, there have been orders and complaints, and I have been sent flying to all the wholesale chemists in town.

smuggled - przemycać, przemycić

thrice - trzy raz

complaints - skarga, zażalenie

flying to - lecąc do

wholesale - hurt; hurtowy; hurtowo

chemists - chemik

Every time I brought the stuff back, there would be another paper telling me to return it, because it was not pure, and another order to a different firm. This drug is wanted bitter bad, sir, whatever for."

stuff - rzeczy, bambetle, wypchać, napchać, nadziewać

pure - czysty, niewinny, całkowity

firm - firma; mocny, pewny

Bitter - gorzki, rozgoryczony; zaciekle

"Have you any of these papers?" asked Mr. Utterson.

Poole felt in his pocket and handed out a crumpled note, which the lawyer, bending nearer to the candle, carefully examined. Its contents ran thus: "Dr. Jekyll presents his compliments to Messrs. Maw. He assures them that their last sample is impure and quite useless for his present purpose. In the year 18--, Dr. J. purchased a somewhat large quantity from Messrs. M.

crumpled - zgnieciony; miąć

bending - zginanie; (bend); zgiąć, zginać, giąć, zginać

compliments - komplementy; komplement, pochwała, pochlebstwo

maw - żołądek, paszcza

assures - zabezpieczyć, asekurować, pilnować, ubezpieczać, zapewniać

sample - próba; próbka; sampel; samplować

impure - nieczysty

useless - bezużyteczne; niepotrzebny, bezużyteczny

purchased - zakupiony; kupno

He now begs them to search with the most sedulous care, and should any of the same quality be left, to forward it to him at once. Expense is no consideration. The importance of this to Dr. J. can hardly be exaggerated." So far the letter had run composedly enough, but here with a sudden splutter of the pen, the writer's emotion had broken loose.

begs - błagać, prosić, żebrać

sedulous - uspokajający

exaggerated - przesadzone; wyolbrzymiać, przesadzać

composedly - spokojnie

splutter - wyrzucić, bełkotać, zacharczeć; charkot, trzask

emotion - emocje; emocja

"For God's sake," he had added, "find me some of the old."

"This is a strange note," said Mr. Utterson; and then sharply,

"How do you come to have it open?"

"The man at Maw's was main angry, sir, and he threw it back to me like so much dirt," returned Poole.

dirt - brud; ziemia; brud; kompromat

"This is unquestionably the doctor's hand, do you know?" resumed the lawyer.

unquestionably - niewątpliwie

"I thought it looked like it," said the servant rather sulkily; and then, with another voice, "But what matters hand-of-write?" he said. "I've seen him!"

sulkily - nadąsany; chmurnie, ponuro

"Seen him?" repeated Mr. Utterson. "Well?"

"That's it!" said Poole. "It was this way. I came suddenly into the theatre from the garden. It seems he had slipped out to look for this drug or whatever it is; for the cabinet door was open, and there he was at the far end of the room digging among the crates. He looked up when I came in, gave a kind of cry, and whipped up-stairs into the cabinet.

slipped - poślizgnął się; wślizgnąć się, poślizgnąć

It was but for one minute that I saw him, but the hair stood upon my head like quills. Sir, if that was my master, why had he a mask upon his face? If it was my master, why did he cry out like a rat, and run from me? I have served him long enough. And then…" The man paused and passed his hand over his face.

quills - pióro

mask - ukrywać; maska, pozór

rat - szczur, kapuś; szczurzy

paused - wstrzymany; pauzować, przerywać, pauza, przerwa

"These are all very strange circumstances," said Mr. Utterson, "but I think I begin to see daylight.

Your master, Poole, is plainly seized with one of those maladies that both torture and deform the sufferer; hence, for aught I know, the alteration of his voice; hence the mask and the avoidance of his friends; hence his eagerness to find this drug, by means of which the poor soul retains some hope of ultimate recovery-God grant that he be not deceived!

seized - zajęte; chwycić, złapać, chwytać, łapać

maladies - bolączka, choroba

torture - tortury; tortura, q

deform - zdeformować, odkształcić, zniekształcać

sufferer - osoba cierpiąca

aught - cokolwiek; (arch.) coś

alteration - modyfikacja, zmiana

avoidance - unikanie, uchylanie się

retains - zachowywać, zatrzymywać, gromadzić

ultimate - ostateczny; ostatni; największy, najwyższy

recovery - zdrowienie, poprawa, rekonwalescencja, powrót do zdrowia

deceived - oszukany; oszukiwać, oszukać

There is my explanation; it is sad enough, Poole, ay, and appalling to consider; but it is plain and natural, hangs well together, and delivers us from all exorbitant alarms."

appalling - przerażające; przerażający, zatrważający

hangs - wisieć, wieszać, powiesić, chrzanić

delivers - dostarczać, dostarczyć

exorbitant - wygórowane

alarms - alarmy; alarm, alarm, alarm, budzik, alarm, alarmować

"Sir," said the butler, turning to a sort of mottled pallor, "that thing was not my master, and there's the truth. My master" here he looked round him and began to whisper-"is a tall, fine build of a man, and this was more of a dwarf." Utterson attempted to protest. "O, sir," cried Poole, "do you think I do not know my master after twenty years?

mottled - cętkowany; pstrokacizna

pallor - bladość

dwarf - krasnolud; karzeł; karłowaty

attempted - próbowano; próbować, spróbować, próba, podejście, zamach

protest - protestować, zaprotestować, protest, demonstracja

Do you think I do not know where his head comes to in the cabinet door, where I saw him every morning of my life? No, Sir, that thing in the mask was never Dr. Jekyll-God knows what it was, but it was never Dr. Jekyll; and it is the belief of my heart that there was murder done."

belief - przekonanie, wiara, wierzenie

"Poole," replied the lawyer, "if you say that, it will become my duty to make certain. Much as I desire to spare your master's feelings, much as I am puzzled by this note which seems to prove him to be still alive, I shall consider it my duty to break in that door."

Duty - obowiązek; służba

spare - zapasowe; oszczędzać, dawać, poświęcać; zapasowy, wolny

puzzled - zdziwiony; zagadka, łamigłówka, zagadka, rebus

Prove - udowodnić; okazać się, dowodzić, udowadniać

"Ah Mr. Utterson, that's talking!" cried the butler.

"And now comes the second question," resumed Utterson: "Who is going to do it?"

"Why, you and me," was the undaunted reply.

undaunted - niezrażony

"That's very well said," returned the lawyer; "and whatever comes of it, I shall make it my business to see you are no loser."

loser - przegrany, przegrana, bubel, badziewie, kiepścizna, nieudacznik

"There is an axe in the theatre," continued Poole; "and you might take the kitchen poker for yourself."

axe - zwalniać; redukcja, siekiera

poker - poker, pogrzebacz

The lawyer took that rude but weighty instrument into his hand, and balanced it. "Do you know, Poole," he said, looking up, "that you and I are about to place ourselves in a position of some peril?"

weighty - ważny, doniosły; opasły, ciężki

balanced - zrównoważony; balans, bilans, saldo

peril - niebezpieczeństwo; zagrożenie

"You may say so, sir, indeed," returned the butler.

"It is well, then, that we should be frank," said the other. "We both think more than we have said; let us make a clean breast. This masked figure that you saw, did you recognise it?"

frank - mieć otwarte serce, szczery

masked - zamaskowany; ukrywać; maska, pozór

"Well, sir, it went so quick, and the creature was so doubled up, that I could hardly swear to that," was the answer. "But if you mean, was it Mr. Hyde?-why, yes, I think it was! You see, it was much of the same bigness; and it had the same quick, light way with it; and then who else could have got in by the laboratory door?

bigness - wielkość

You have not forgot, sir that at the time of the murder he had still the key with him? But that's not all. I don't know, Mr. Utterson, if ever you met this Mr. Hyde?"

"Yes," said the lawyer, "I once spoke with him."

"Then you must know as well as the rest of us that there was something queer about that gentleman-something that gave a man a turn-I don't know rightly how to say it, sir, beyond this: that you felt it in your marrow kind of cold and thin."

rightly - słusznie, dobrze

marrow - szpik kostny, cukinia, sedno

"I own I felt something of what you describe," said Mr. Utterson.

"Quite so, sir," returned Poole. "Well, when that masked thing like a monkey jumped from among the chemicals and whipped into the cabinet, it went down my spine like ice. Oh, I know it's not evidence, Mr. Utterson. I'm book-learned enough for that; but a man has his feelings, and I give you my Bible-word it was Mr. Hyde!"

chemicals - chemiczny

spine - kręgosłup; grzbiet; kolec

Bible - Biblia

"Ay, ay," said the lawyer. "My fears incline to the same point. Evil, I fear, founded-evil was sure to come-of that connection. Ay, truly, I believe you; I believe poor Harry is killed; and I believe his murderer (for what purpose, God alone can tell) is still lurking in his victim's room. Well, let our name be vengeance. Call Bradshaw."

connection - połączenie; przesiadka

truly - autentycznie, naprawdę, serio, szczerze

lurking - czaisz się; (lurk) czaić się, tlić się, podpatrywać; przyczajony

vengeance - odwet, pomsta, zemsta

The footman came at the summons, very white and nervous.

footman - lokaj, piechur, członek piechoty

summons - (summon) wezwać, zawołać, przywołać, zbierać; wezwanie do sądu

"Pull yourself together, Bradshaw," said the lawyer. "This suspense, I know, is telling upon all of you; but it is now our intention to make an end of it. Poole, here, and I are going to force our way into the cabinet. If all is well, my shoulders are broad enough to bear the blame.

suspense - niepewność, napięcie

intention - intencja, zamiar

force - zmuszać, wymuszać, narzucać; siła, oddział

broad - szeroki, wyraźny, ogólny

Meanwhile, lest anything should really be amiss, or any malefactor seek to escape by the back, you and the boy must go round the corner with a pair of good sticks and take your post at the laboratory door. We give you ten minutes to get to your stations."

Meanwhile - tymczasem, na razie, w międzyczasie

malefactor - złoczyńca

go round - wystarczać (o czymś); wstąpić z wizytą; obracać się, kręcić się; obchodzić, omijać; robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się); rozprzestrzeniać się po czymś (np.choroba); krążyć po czymś (np. opowieści, plotki)

sticks - kije; wetknąć, przyklejać, utknąć, przywierać, wbijać

As Bradshaw left, the lawyer looked at his watch. "And now,

Poole, let us get to ours," he said; and taking the poker under his arm, led the way into the yard. The scud had banked over the moon, and it was now quite dark. The wind, which only broke in puffs and draughts into that deep well of building, tossed the light of the candle to and fro about their steps, until they came into the shelter of the theatre, where they sat down silently to wait.

scud - płynąć z wiatrem, mknąć, pędzić; pęd, pośpiech; lekkie obłoki

puffs - puffy; dyszeć, sapać, wypuścić dym, pierdnąć; dmuchnięcia

draughts - przeciągi; pionek, pion, bierka, warcab, warcabowy

shelter - schronienie, schronisko, przytułek

silently - po cichu; cicho, bezdźwięcznie, bezgłośnie, bezszelestnie

London hummed solemnly all around; but nearer at hand, the stillness was only broken by the sounds of a footfall moving to and fro along the cabinet floor.

hummed - nucić

stillness - bezruch, spokój, cisza

footfall - tupot

"So it will walk all day, sir," whispered Poole; "ay, and the better part of the night. Only when a new sample comes from the chemist, there's a bit of a break. Ah, it's an ill conscience that's such an enemy to rest! Ah, sir, there's blood foully shed in every step of it! But hark again, a little closer-put your heart in your ears, Mr. Utterson, and tell me, is that the doctor's foot?"

whispered - szeptał; szept, szeptać, szepnąć

chemist - chemik

conscience - sumienie

enemy - wróg, nieprzyjaciel, nieprzyjaciółka, przeciwnik

foully - okropnie, podle, szpetnie

shed - pozbyć się, pozbywać się, rozrzucać, rozlewać się

Hark - słuchać; słuchaj; posłuchajcie!, hej

The steps fell lightly and oddly, with a certain swing, for all they went so slowly; it was different indeed from the heavy creaking tread of Henry Jekyll. Utterson sighed. "Is there never anything else?" he asked.

lightly - lekko

oddly - dziwnie, osobliwie, cudacznie

swing - huśtać się; bachnąć; huśtawka, bujawka

creaking - skrzypienie; trzeszczeć

tread - iść, wdeptać, zadeptać, nadepnąć; krok, bieżnik

Poole nodded. "Once," he said. "Once I heard it weeping!"

weeping - (weep) płakać, szlochać; płacz; płaczący

"Weeping? how that?" said the lawyer, conscious of a sudden chill of horror.

chill - chłód; ostudzić, oziębić, zmrozić; ziąb, dreszcz

"Weeping like a woman or a lost soul," said the butler. "I came away with that upon my heart, that I could have wept too."

But now the ten minutes drew to an end. Poole disinterred the axe from under a stack of packing straw; the candle was set upon the nearest table to light them to the attack; and they drew near with bated breath to where that patient foot was still going up and down, up and down, in the quiet of the night.

stack - stos, sterta, stertować, układać na kupę

bated - spadać

"Jekyll," cried Utterson, with a loud voice, "I demand to see you." He paused a moment, but there came no reply. "I give you fair warning, our suspicions are aroused, and I must and shall see you," he resumed; "if not by fair means, then by foul! if not of your consent, then by brute force!"

demand - popyt; wymaganie; żądanie; żądać, wymagać

warning - ostrzeżenie; uwaga

aroused - pobudzony; wzbudzać, wzbudzić, pobudzać, pobudzić, podniecać

consent - zgadzać

brute force - brutalna siła, metoda "na siłę"

"Utterson," said the voice, "for God's sake, have mercy!"

"Ah, that's not Jekyll's voice-it's Hyde's!" cried Utterson.

"Down with the door, Poole!"

Poole swung the axe over his shoulder; the blow shook the building, and the red baize door leaped against the lock and hinges. A dismal screech, as of mere animal terror, rang from the cabinet.

swung - zamachnął się; huśtać się, bachnąć, huśtawka, bujawka

hinges - zawiasy; zawias

screech - piszczeć; pisk, skrzeczenie

Up went the axe again, and again the panels crashed and the frame bounded; four times the blow fell; but the wood was tough and the fittings were of excellent workmanship; and it was not until the fifth, that the lock burst in sunder and the wreck of the door fell inwards on the carpet.

crashed - rozbity; rozbijać się, zderzyć się; wypadek, huk, łomot, krach

frame - oprawiać; komponować; wrabiać; rama; klatka, ramka, kadr

bounded - ograniczony; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

fittings - wyposażenie; przymiarka

workmanship - fachowość; fachowa robota

burst in - wtargnąć, wparować np. do pomieszczenia (nagle); pęknąć, wybuchnąć (w danym miejscu; w danym momencie)

sunder - rozdzielać, rozrywać; na kawałki

wreck - wrak

inwards - do środka; skryty, wewnętrzny

The besiegers, appalled by their own riot and the stillness that had succeeded, stood back a little and peered in.

besiegers - oblegający

appalled - zbulwersowany; zbulwersować, przerazić, napawać lękiem lub grozą

riot - zamieszki, zbiegowisko, hulanka

stood back - stać z tyłu; cofnąć się, odsunąć się (od czegoś); zachować dystans (do czegoś)

peered - podglądany; przyjrzeć, spojrzeć, przyglądać się badawczo, par

There lay the cabinet before their eyes in the quiet lamplight, a good fire glowing and chattering on the hearth, the kettle singing its thin strain, a drawer or two open, papers neatly set forth on the business-table, and nearer the fire, the things laid out for tea: the quietest room, you would have said, and, but for the glazed presses full of chemicals, the most commonplace that night in London.

lamplight - światło lampy

glowing - świecące; jarzyć się, żarzyć się, pałać, promienieć, jarzyć się

chattering - paplanie; (chatter) paplać, szczękać zębami; gwar, skrzek, pisk

kettle - czajnik, kociołek

neatly - schludnie, starannie, porządnie

glazed - glazura, polewa, glazura, polewa, szklić, oszklić

presses - prasy; naciskać, przyciskać, przygniatać, prasować

commonplace - powszechne; pospolity, powszechny, frazes

Right in the midst there lay the body of a man sorely contorted and still twitching. They drew near on tiptoe, turned it on its back and beheld the face of Edward Hyde.

midst - środek

sorely - bardzo, wielce, boleśnie

contorted - krzywić, skrzywić, wykrzywiać, wykrzywić

twitching - (twitch) szarpnąć, zadrżeć, drgnąć, nadstawić, ciągnąć; drganie

on tiptoe - na palcach; paluszkach

He was dressed in clothes far too large for him, clothes of the doctor's bigness; the cords of his face still moved with a semblance of life, but life was quite gone; and by the crushed phial in the hand and the strong smell of kernels that hung upon the air, Utterson knew that he was looking on the body of a self-destroyer.

cords - przewody; sąg

semblance - wrażenie

crushed - zmiażdżony; crush, sympatia, zauroczenie

phial - fiolka

kernels - trzon, rdzeń, sedno

destroyer - niszczyciel, niszczycielka

"We have come too late," he said sternly, "whether to save or punish. Hyde is gone to his account; and it only remains for us to find the body of your master."

sternly - surowo

punish - karać, ukarać

account - sprawozdanie, konto, rachunek, księgowość, relacja

remains - pozostaje; pozostałości, pozostawać, pozostać

The far greater proportion of the building was occupied by the theatre, which filled almost the whole ground story and was lighted from above, and by the cabinet, which formed an upper story at one end and looked upon the court. A corridor joined the theatre to the door on the by-street; and with this the cabinet communicated separately by a second flight of stairs.

proportion - proporcji; proporcja, odsetek

corridor - korytarz; korytarz powietrzny

separately - osobno

There were besides a few dark closets and a spacious cellar. All these they now thoroughly examined. Each closet needed but a glance, for all were empty, and all, by the dust that fell from their doors, had stood long unopened.

closets - szafa, komórka

spacious - przestronny; obszerny

unopened - nieotwarty

The cellar, indeed, was filled with crazy lumber, mostly dating from the times of the surgeon who was Jekyll's predecessor; but even as they opened the door they were advertised of the uselessness of further search, by the fall of a perfect mat of cobweb which had for years sealed up the entrance. Nowhere was there any trace of Henry Jekyll, dead or alive.

predecessor - poprzednik, poprzedniczka, antecesor

Uselessness - bezużyteczność

mat - mata

cobweb - pokryć pajęczynami; pajęczyna

sealed up - zapieczętowane

entrance - wejście

trace - namierzać, wyśledzić, śledzić; ślad, uprzęż, poszlaka

Poole stamped on the flags of the corridor. "He must be buried here," he said, hearkening to the sound.

hearkening - słuchać

"Or he may have fled," said Utterson, and he turned to examine the door in the by-street. It was locked; and lying near by on the flags, they found the key, already stained with rust.

fled - uciekł; uciec, uciekać, zbiec, umknąć, umykać, uciec, uciekać

examine - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

near by - w pobliżu

rust - zardzewieć; rdza

"This does not look like use," observed the lawyer.

"Use!" echoed Poole. "Do you not see, sir, it is broken? much as if a man had stamped on it."

"Ay," continued Utterson, "and the fractures, too, are rusty." The two men looked at each other with a scare. "This is beyond me, Poole," said the lawyer. "Let us go back to the cabinet."

fractures - złamania

rusty - zardzewiały, zaniedbały

scare - przestraszyć; wystraszyć, spłoszyć; strach, popłoch, panika

They mounted the stair in silence, and still with an occasional awe-struck glance at the dead body, proceeded more thoroughly to examine the contents of the cabinet. At one table, there were traces of chemical work, various measured heaps of some white salt being laid on glass saucers, as though for an experiment in which the unhappy man had been prevented.

occasional - okazjonalne; okazjonalny, przypadkowy, rzadki, sporadyczny

awe - podziw; groza, trwoga, zachwyt

proceeded - kontynuować, iść dalej, podążać

traces - ślady; namierzać, wyśledzić, śledzić; ślad, uprzęż, poszlaka

various - różne; różny, rozmaity

measured - mierzone; pomiar, miara, miara, miara, takt, środek, mierzyć

heaps - hałdy; sterta, kupa, kopiec

laid on - położyć na (coś); dostarczać coś, zaopatrywać

saucers - spodki; spodek

"That is the same drug that I was always bringing him," said Poole; and even as he spoke, the kettle with a startling noise boiled over.

boiled over - kipieć, wykipieć; wezbrać (np. złość)

This brought them to the fireside, where the easy-chair was drawn cosily up, and the tea-things stood ready to the sitter's elbow, the very sugar in the cup.

cosily - przytulnie

sitter - model, opiekun; siedzący

elbow - łokieć; uderzyć z łokcia

There were several books on a shelf; one lay beside the tea-things open, and Utterson was amazed to find it a copy of a pious work, for which Jekyll had several times expressed a great esteem, annotated, in his own hand, with startling blasphemies.

beside - obok, przy, poza

pious - pobożny, nabożny, bogobojny, zbożny

esteem - szacunek; szanować

annotated - adnotować

blasphemies - blasfemia, bluźnierstwo

Next, in the course of their review of the chamber, the searchers came to the cheval glass, into whose depths they looked with an involuntary horror. But it was so turned as to show them nothing but the rosy glow playing on the roof, the fire sparkling in a hundred repetitions along the glazed front of the presses, and their own pale and fearful countenances stooping to look in.

chamber - komnata; izba; komora

searchers - ratownik, poszukiwacz

depths - głębi; głębokość

involuntary - mimowolne; mimowolny

sparkling - musujące; lśniący, mieniący się, gazowany

repetitions - powtarzanie, powtórzenie

countenances - oblicza; oblicze

stooping - pochylony; schylać się, pochylać; podest

"This glass have seen some strange things, sir," whispered Poole.

"And surely none stranger than itself," echoed the lawyer in the same tones. "For what did Jekyll"-he caught himself up at the word with a start, and then conquering the weakness-"what could Jekyll want with it?" he said.

surely - pewnie; z pewnością, na pewno, niewątpliwie

tones - tony; dźwięk, ton

conquering - podbój; podbijać, podbić

weakness - słabość

"You may say that!" said Poole. Next they turned to the business-table. On the desk among the neat array of papers, a large envelope was uppermost, and bore, in the doctor's hand, the name of Mr. Utterson. The lawyer unsealed it, and several enclosures fell to the floor.

neat - czysty; schludny, pomysłowy, nieduży

array - ubiór, odzienie, obleczenie, strój, tablica, odziewać

uppermost - najwyższy

unsealed - odpieczętowane; odpieczętować

enclosures - klauzura

The first was a will, drawn in the same eccentric terms as the one which he had returned six months before, to serve as a testament in case of death and as a deed of gift in case of disappearance; but, in place of the name of Edward Hyde, the lawyer, with indescribable amazement, read the name of Gabriel John Utterson.

eccentric - ekscentryczny; ekscentryk, ekscentryczka, ekscentrycy

Testament - testament

case of death - przypadek śmierci

indescribable - nieopisany

amazement - zdumienie

He looked at Poole, and then back at the paper, and last of all at the dead malefactor stretched upon the carpet.

stretched - rozciągnięty; rozciąganie

"My head goes round," he said. "He has been all these days in possession; he had no cause to like me; he must have raged to see himself displaced; and he has not destroyed this document."

goes round - wystarczać (o czymś); wstąpić z wizytą; obracać się, kręcić się; obchodzić, omijać; robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się); rozprzestrzeniać się po czymś (np.choroba); krążyć po czymś (np. opowieści, plotki)

raged - wściekły; wściekłość, szał, amok

displaced - zastępować, wypierać, wysiedlić, przesuwać

He caught up the next paper; it was a brief note in the doctor's hand and dated at the top.

brief - krótki; zwięzły

"O Poole!" the lawyer cried, "he was alive and here this day. He cannot have been disposed of in so short a space, he must be still alive, he must have fled! And then, why fled? and how? and in that case, can we venture to declare this suicide? Oh, we must be careful. I foresee that we may yet involve your master in some dire catastrophe."

disposed of - zostać; być pozbytym, rozprawionym, rozmieszczonym w uporządkowany sposób

suicide - samobójstwo; denat, denatka, samobójca, samobójczyni

foresee - przewidzieć; przewidywać

dire - poważny, straszny

catastrophe - katastrofa

"Why don't you read it, sir?" asked Poole.

"Because I fear," replied the lawyer solemnly. "God grant I have no cause for it!" And with that he brought the paper to his eyes and read as follows:

"MY DEAR UTTERSON,-When this shall fall into your hands, I shall have disappeared, under what circumstances I have not the penetration to foresee, but my instinct and all the circumstances of my nameless situation tell me that the end is sure and must be early.

penetration - penetracja

instinct - instynkt

nameless - bezimienny

Go then, and first read the narrative which Lanyon warned me he was to place in your hands; and if you care to hear more, turn to the confession of

narrative - narracja; relacja

confession - wyznanie, przyznanie

"Your unworthy and unhappy friend,

unworthy - niegodny, niegodzien, niewart

"HENRY JEKYLL."

"There was a third enclosure?" asked Utterson.

"Here, sir," said Poole, and gave into his hands a considerable packet sealed in several places.

The lawyer put it in his pocket. "I would say nothing of this paper. If your master has fled or is dead, we may at least save his credit. It is now ten; I must go home and read these documents in quiet; but I shall be back before midnight, when we shall send for the police."

send for - wezwać, wzywać (np. po lekarza); wysłać po coś

They went out, locking the door of the theatre behind them; and Utterson, once more leaving the servants gathered about the fire in the hall, trudged back to his office to read the two narratives in which this mystery was now to be explained.

trudged - mozolny chód, forsowny marsz; brnąć, iść z trudem

narratives - narracje; narracja, relacja

CHAPTER 8. DR. LANYON'S NARRATIVE

ON the ninth of January, now four days ago, I received by the evening delivery a registered envelope, addressed in the hand of my colleague and old school-companion, Henry Jekyll.

delivery - dostawa; poród

registered - dziennik, rejestr, rejestr, rejestrować, zarejestrować

I was a good deal surprised by this; for we were by no means in the habit of correspondence; I had seen the man, dined with him, indeed, the night before; and I could imagine nothing in our intercourse that should justify formality of registration. The contents increased my wonder; for this is how the letter ran:

correspondence - korespondencja; odpowiedniość, zgodność

dined - jeść obiad, obiadować, jeść kolację

intercourse - stosunek płciowy

justify - uzasadniać, uzasadnić, usprawiedliwiać, usprawiedliwić

formality - formalność

registration - rejestracja

"10th December, 18--

"DEAR LANYON, You are one of my oldest friends; and although we may have differed at times on scientific questions, I cannot remember, at least on my side, any break in our affection. There was never a day when, if you had said to me, 'Jekyll, my life, my honour, my reason, depend upon you,'I would not have sacrificed my left hand to help you.

sacrificed - poświęcony; ofiarować, złożyć w ofierze, poświęcać, poświęcić

Lanyon, my life, my honour my reason, are all at your mercy; if you fail me to-night I am lost. You might suppose, after this preface, that I am going to ask you for something dishonourable to grant. Judge for yourself.

preface - wstęp, przedmowa

dishonourable - niehonorowy

"I want you to postpone all other engagements for to-night-ay, even if you were summoned to the bedside of an emperor; to take a cab, unless your carriage should be actually at the door; and with this letter in your hand for consultation, to drive straight to my house. Poole, my butler, has his orders; you will find, him waiting your arrival with a locksmith.

postpone - odroczyć, odraczać, odłożyć, odkładać

engagements - zaręczyny-p

summoned - wezwany; wezwać, zawołać, przywołać, zbierać

Emperor - imperator, cesarz

carriage - przewóz; powóz, kareta, karetka

consultation - konsultacje; konsultacja

arrival - przybycie, przyjazd

locksmith - ślusarz

The door of my cabinet is then to be forced: and you are to go in alone; to open the glazed press (letter E) on the left hand, breaking the lock if it be shut; and to draw out, with all its contents as they stand, the fourth drawer from the top or (which is the same thing) the third from the bottom.

forced - wymuszone; zmuszać, wymuszać, narzucać; siła, oddział

press - naciskać, przyciskać, przygniatać, prasować, tłoczyć się; prasa

In my extreme distress of wind, I have a morbid fear of misdirecting you; but even if I am in error, you may know the right drawer by its contents: some powders, a phial and a paper book. This drawer I beg of you to carry back with you to Cavendish Square exactly as it stands.

distress - niepokój; zagrożenie, niebezpieczeństwo

morbid - niezdrowy, chorobliwy, przesadny

misdirecting - mylnie skierować, wysłać

powders - proszek, puder, puder

"That is the first part of the service: now for the second. You should be back, if you set out at once on the receipt of this, long before midnight; but I will leave you that amount of margin, not only in the fear of one of those obstacles that can neither be prevented nor fore- seen, but because an hour when your servants are in bed is to be preferred for what will then remain to do.

receipt - przyjęcie; paragon, kwit

fore - przedni

margin - margines; marża

obstacles - przeszkody; przeszkoda, trudność, ambaras

remain - pozostałości; pozostawać, pozostać

At midnight, then, I have to ask you to be alone in your consulting-room, to admit with your own hand into the house a man who will present himself in my name, and to place in his hands the drawer that you will have brought with you from my cabinet. Then you will have played your part and earned my gratitude completely.

consulting - poradzić się, zasięgać porady, konsultować się

Five minutes afterwards, if you insist upon an explanation, you will have understood that these arrangements are of capital importance; and that by the neglect of one of them, fantastic as they must appear, you might have charged your conscience with my death or the shipwreck of my reason.

insist - nalegać

of capital importance - o znaczeniu kapitałowym; wielkim

neglect - zaniedbywać, zaniedbać

charged - naładowany; opłata, szarża, oskarżenie

shipwreck - rozbijać się; katastrofa morska, wrak

"Confident as I am that you will not trifle with this appeal, my heart sinks and my hand trembles at the bare thought of such a possibility. Think of me at this hour, in a strange place, labouring under a blackness of distress that no fancy can exaggerate, and yet well aware that, if you will but punctually serve me, my troubles will roll away like a story that is told.

confident - pewny siebie; pewny, pewien, przeświadczony

appeal - apel, odwołanie, wdzięk, czar

sinks - tonąć, topić, zanurzać, zatapiać, zatopić, zlew, zlewozmywak

trembles - drżeć

labouring - praca, robota, poród, pracować

exaggerate - przesadzić; wyolbrzymiać, przesadzać

punctually - punktualnie

Serve me, my dear Lanyon, and save "Your friend,

"H. J.

"P. S. I had already sealed this up when a fresh terror struck upon my soul. It is possible that the postoffice may fail me, and this letter not come into your hands until to-morrow morning. In that case, dear Lanyon, do my errand when it shall be most convenient for you in the course of the day; and once more expect my messenger at midnight.

postoffice - poczta, urząd pocztowy

morrow - nazajutrz, jutro

errand - zlecenie; sprawa

most convenient - najbardziej wygodny; dogodny

It may then already be too late; and if that night passes without event, you will know that you have seen the last of Henry Jekyll."

Upon the reading of this letter, I made sure my colleague was insane; but till that was proved beyond the possibility of doubt, I felt bound to do as he requested. The less I understood of this farrago, the less I was in a position to judge of its importance; and an appeal so worded could not be set aside without a grave responsibility.

insane - szalony, obłąkany, porąbany, szaleńczy

proved - udowodnione; okazać się, dowodzić, udowadniać

farrago - mikstura, mieszanina, miszmasz

responsibility - odpowiedzialność; obowiązek

I rose accordingly from table, got into a hansom, and drove straight to Jekyll's house. The butler was awaiting my arrival; he had received by the same post as mine a registered letter of instruction, and had sent at once for a locksmith and a carpenter. The tradesmen came while we were yet speaking; and we moved in a body to old Dr.

accordingly - odpowiednio, stosownie, więc, zatem

Hansom - dwukółka, kabriolet, jednokonka

awaiting - czekać, oczekiwać, oczekiwać, czekać, oczekiwać

registered letter - list polecony

Carpenter - cieśla, stolarz, stolarka

tradesmen - dostawca, handlowiec, sklepikarz

Denman's surgical theatre, from which (as you are doubtless aware) Jekyll's private cabinet is most conveniently entered. The door was very strong, the lock excellent; the carpenter avowed he would have great trouble and have to do much damage, if force were to be used; and the locksmith was near despair. But this last was a handy fellow, and after two hours'work, the door stood open.

doubtless - bez wątpienia; bez wątpliwości

avowed - oświadczać, wyznawać, przyznawać się

damage - uszkodzenie, szkoda, uszkadzać, psuć

handy - przydatny, praktyczny, użyteczny, zręczny

The press marked E was unlocked; and I took out the drawer, had it filled up with straw and tied in a sheet, and returned with it to Cavendish Square.

filled up - napełniony (np. pojemnik), wypełniony (czymś); zatankowany (samochód); najedzony, obżarty

Here I proceeded to examine its contents. The powders were neatly enough made up, but not with the nicety of the dispensing chemist; so that it was plain they were of Jekyll's private manufacture; and when I opened one of the wrappers I found what seemed to me a simple crystalline salt of a white colour.

nicety - subtelność, niuans

dispensing - dyspensować, rozdzielać

manufacture - manufaktura; wyrób; wytwarzać, wytworzyć

wrappers - opakowanie

crystalline - krystaliczny; krystaliczny

The phial, to which I next turned my attention, might have been about half-full of a blood-red liquor, which was highly pungent to the sense of smell and seemed to me to contain phosphorus and some volatile ether. At the other ingredients I could make no guess. The book was an ordinary version-book and contained little but a series of dates.

liquor - trunek, napój alkoholowy

highly - bardzo; wysoko

pungent - ostry, gryzący, zjadliwy, kłujący

phosphorus - fosfor

volatile - lotny; niestabilny, zmienny, ulotny, nieuchwytny, napięty

ether - eter

ingredients - składnik

version - wersja

These covered a period of many years, but I observed that the entries ceased nearly a year ago and quite abruptly. Here and there a brief remark was appended to a date, usually no more than a single word: "double" occurring perhaps six times in a total of several hundred entries; and once very early in the list and followed by several marks of exclamation, "total failure!!!

entries - wpisy; wejście

ceased - przestał; zaprzestać

abruptly - nagle, raptem, bezceremonialnie, improwizując

appended - doczepić, dołączyć

occurring - występujące; zdarzać się, zdarzyć się, wydarzać się

Total - łącznie; skasować

exclamation - okrzyk, wykrzyk, wykrzyknik

failure - niepowodzenie, porażka, nieudacznictwo, nieudacznik, brak

" All this, though it whetted my curiosity, told me little that was definite. Here were a phial of some tincture, a paper of some salt, and the record of a series of experi- ments that had led (like too many of Jekyll's investigations) to no end of practical usefulness. How could the presence of these articles in my house affect either the honour, the sanity, or the life of my flighty colleague?

whetted - zaostrzyć, podsycić, wzmóc, pobudzić

tincture - tynktura; nalewka

experi - eksperci

ments - menty

investigations - dochodzenia; śledztwo

practical - praktyczny

usefulness - użyteczność

sanity - zdrowy rozsądek; poczytalność

flighty - lekkomyślny, niestały, rozbiegany

If his messenger could go to one place, why could he not go to another? And even granting some impediment, why was this gentleman to be received by me in secret? The more I reflected the more convinced I grew that I was dealing with a case of cerebral disease: and though I dismissed my servants to bed, I loaded an old revolver, that I might be found in some posture of self-defence.

granting - przyznanie; darowizna

impediment - utrudnienie, przeszkoda, wada wymowy

Convinced - przekonany; przekonywać, przekonać

cerebral - mózgowy, trudny w odbiorze

dismissed - odrzucić, zwolnić, zakończyć

loaded - załadowany; zawalczyć, ładować, brać ładunek, pobierać; brzemię

revolver - rewolwer, bębenkowiec

posture - postawa, poza

defence - obrona

Twelve o'clock had scarce rung out over London, ere the knocker sounded very gently on the door. I went myself at the summons, and found a small man crouching against the pillars of the portico.

rung - (ring) dzwonić; pierścień, kółko; szczebel

ere - tutaj

crouching - przykucnąć, kucać, przyczaić, spiąć, gotować się

pillars - filar, filar, podstawa

portico - portyk

"Are you come from Dr. Jekyll?" I asked.

He told me "yes" by a constrained gesture; and when I had bidden him enter, he did not obey me without a searching backward glance into the darkness of the square. There was a policeman not far off, advancing with his bull's eye open; and at the sight, I thought my visitor started and made greater haste.

constrained - krępować, ograniczać, przymusić, przymuszać, zmuszać

gesture - gest

bidden - zakazany; licytować, rozkazać, kazać, wezwać, życzyć; oferta

Bull - byk

haste - pośpiech

These particulars struck me, I confess, disagreeably; and as I followed him into the bright light of the consulting-room, I kept my hand ready on my weapon. Here, at last, I had a chance of clearly seeing him. I had never set eyes on him before, so much was certain.

confess - przyznawać się, przyznać się, spowiadać się

weapon - broń, oręż

He was small, as I have said; I was struck besides with the shocking expression of his face, with his remarkable combination of great muscular activity and great apparent debility of constitution, and-last but not least- with the odd, subjective disturbance caused by his neighbourhood. This bore some resemblance to incipient rigour, and was accompanied by a marked sinking of the pulse.

combination - połączenie; kombinacja

muscular - mięśniowy; umięśniony, muskularny

apparent - widoczne; widoczny; oczywisty; pozorny

debility - niemoc, słabość

constitution - konstytucja, ustawa zasadnicza, budowa ciała

subjective - podmiotowy, subiektywny

disturbance - zaburzenia, niepokojenie, niepokój

incipient - początkowy

rigour - rygor, surowość

accompanied - w towarzystwie; towarzyszyć, asystować, akompaniować

sinking - tonie; tonięcie; (sink); tonąć; topić, zanurzać, zatapiać

pulse - roślina strączkowa, tętno, puls, rytm, nastrój

At the time, I set it down to some idiosyncratic, personal distaste, and merely wondered at the acuteness of the symptoms; but I have since had reason to believe the cause to lie much deeper in the nature of man, and to turn on some nobler hinge than the principle of hatred.

idiosyncratic - idiosynkratyczny

merely - tylko, jedynie, jeno

wondered - zastanawiał się; cud, dziw, dziw, dziwo

acuteness - bystrość, przenikliwość, ostrość

symptoms - objawy; objaw, symptom, symptom

nobler - arystokrata, arystokratka, arystokratka, szlachcianka

hinge - zawias

principle - zasada, reguła, prawo

This person (who had thus, from the first moment of his entrance, struck in me what I can only describe as a disgustful curiosity) was dressed in a fashion that would have made an ordinary person laughable; his clothes, that is to say, although they were of rich and sober fabric, were enormously too large for him in every measurement-the trousers hanging on his legs and rolled up to keep them from the ground, the waist of the coat below his haunches, and the collar sprawling wide upon his shoulders. Strange to relate, this ludicrous accoutrement was far from moving me to laughter. Rather, as there was something abnormal and misbe- gotten in the very essence of the creature that now faced me- something seizing, surprising, and revolting-this fresh disparity seemed but to fit in with and to reinforce it; so that to my interest in the man's nature and character, there was added a curiosity as to his origin, his life, his fortune and status in the world.

disgustful - obrzydliwe

laughable - śmieszne; śmieszny

fabric - struktura; materiał, tkanina, tekstura, faktura

enormously - ogromnie

measurement - pomiar; wielkość

hanging - (hang) wisieć, wieszać, powiesić; kotara; wiszące, wywieszone

waist - talia, pas

haunches - pośladek, zad

collar - kołnierz, kołnierzyk, obroża, korona

sprawling - rozległy; rozwalić się, rozsiąść się, rozjebać się

relate - odnosić się, zrelacjonować, dotyczyć

ludicrous - niedorzeczne

accoutrement - ekwipunek, sprzęt, przybory, akcesoria

abnormal - nienormalne; anormalny, nienormalny

misbe - źle się zachowywać

gotten - dostał

essence - esencja

seizing - zajęcie; (seize) chwytać, pochwycić, zawładnąć, przechwycić

revolting - bunt, rewolta

disparity - nierówność, nierównowaga, rozbieżność, rozstrzał

reinforce - popierać, wzmocnić, umocnić, zwiększyć

origin - pochodzenie, początek

status - status; stan

These observations, though they have taken so great a space to be set down in, were yet the work of a few seconds. My visitor was, indeed, on fire with sombre excitement.

observations - obserwacja, spostrzeżenie

excitement - podniecenie; podekscytowanie, ekscytacja

"Have you got it?" he cried. "Have you got it?" And so lively was his impatience that he even laid his hand upon my arm and sought to shake me.

lively - żywy, ożywiony; żwawo

sought - poszukiwany; poszukiwać, szukać

I put him back, conscious at his touch of a certain icy pang along my blood. "Come, sir," said I. "You forget that I have not yet the pleasure of your acquaintance. Be seated, if you please.

icy - lodowaty, lodowy

pang - ściśnięcie serca, ukłucie

" And I showed him an example, and sat down myself in my customary seat and with as fair an imitation of my ordinary manner to a patient, as the lateness of the hour, the nature of my pre-occupations, and the horror I had of my visitor, would suffer me to muster.

imitation - imitacja, naśladowanie, kopia

lateness - spóźnienie, opóźnienie; późna pora

occupations - zawody; zajęcie

"I beg your pardon, Dr. Lanyon," he replied civilly enough. "What you say is very well founded; and my impatience has shown its heels to my politeness. I come here at the instance of your colleague, Dr.

Pardon - słucham; przebaczenie, wybaczenie, darowanie, łaska

civilly - cywilnie; grzecznie, uprzejmie

heels - obcasy; przechylać się; obcas, pięta

Henry Jekyll, on a piece of business of some moment; and I under- stood…" He paused and put his hand to his throat, and I could see, in spite of his collected manner, that he was wrestling against the approaches of the hysteria-"I understood, a drawer…"

throat - gardło

wrestling - zapasy, wrestling

approaches - podejścia; zbliżać się; podejście

hysteria - histeria

But here I took pity on my visitor's suspense, and some perhaps on my own growing curiosity.

pity - współczucie, litość, szkoda

"There it is, sir," said I, pointing to the drawer, where it lay on the floor behind a table and still covered with the sheet.

He sprang to it, and then paused, and laid his hand upon his heart: I could hear his teeth grate with the convulsive action of his jaws; and his face was so ghastly to see that I grew alarmed both for his life and reason.

convulsive - konwulsyjne

jaws - szczęki; szczęka

ghastly - koszmarny, potworny, okropny

alarmed - zaniepokojony; alarm, alarm, alarm, budzik, alarm, alarmować

"Compose yourself," said I.

compose - tworzyć, komponować, układać

He turned a dreadful smile to me, and as if with the decision of despair, plucked away the sheet. At sight of the contents, he uttered one loud sob of such immense relief that I sat petrified. And the next moment, in a voice that was already fairly well under control, "Have you a graduated glass?" he asked.

sob - zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie

immense - ogromne; ogromny, przeogromny, niezmierny

Petrified - przerażony; drętwieć, zdrętwieć, lodowacieć, zlodowacieć

graduated - absolwent, absolwentka

I rose from my place with something of an effort and gave him what he asked.

effort - wysiłek, staranie

He thanked me with a smiling nod, measured out a few minims of the red tincture and added one of the powders. The mixture, which was at first of a reddish hue, began, in proportion as the crystals melted, to brighten in colour, to effervesce audibly, and to throw off small fumes of vapour.

nod - skinąć głową; kiwać, kiwnąć

measured out - wymierzony, odmierzony

minims - półnuta

reddish - czerwonawy

hue - odcień

crystals - kryształy; kryształ, kryształ, kryształ

effervesce - musować, burzyć się

fumes - opary; opar

vapour - mgła, para, opary

Suddenly and at the same moment, the ebullition ceased and the compound changed to a dark purple, which faded again more slowly to a watery green. My visitor, who had watched these metamorphoses with a keen eye, smiled, set down the glass upon the table, and then turned and looked upon me with an air of scrutiny.

ebullition - wybuch, wzburzenie

compound - związek; pogarszać, mieszać; teren zamkniety, mieszanina

faded - wyblakły; wyblaknąć, spłowieć, zwiędnąć, przeminąć

watery - wodnisty

metamorphoses - metamorfoza, przemiana

keen - chętny; zapalony, wyostrzony

scrutiny - analiza, nadzór, badawcze spojrzenie

"And now," said he, "to settle what remains. Will you be wise? will you be guided? will you suffer me to take this glass in my hand and to go forth from your house without further parley? or has the greed of curiosity too much command of you? Think before you answer, for it shall be done as you decide.

settle - osiedlić się; rozstrzygać, osiedlać się, zasiedlać, ustalać

wise - mądry

parley - rozmawiać, paktować; narada, pertraktacje, dyskusja

greed - chciwość

Command - rozkaz, komenda, polecenie

As you decide, you shall be left as you were before, and neither richer nor wiser, unless the sense of service rendered to a man in mortal distress may be counted as a kind of riches of the soul.

wiser - mądrzejszy; mądry

mortal - śmiertelny; śmiertelnik

Or, if you shall so prefer to choose, a new province of knowledge and new avenues to fame and power shall be laid open to you, here, in this room, upon the instant; and your sight shall be blasted by a prodigy to stagger the unbelief of Satan."

province - prowincja, województwo

avenues - drogi; aleja, podjazd

fame - sława

laid open - ujawniać coś przed czymś; kimś

instant - chwila, moment; nie wymagający gotowania

blasted - wysadzony; spustoszyć, powalić, rozbrzmieć; podmuch, ryk, gwizd

prodigy - wyjątkowy talent, geniusz, cud

stagger - słaniać się, zataczać się, chwiać się, zdumieć; chwiejny krok

unbelief - niewiara, bezbożność

"Sir," said I, affecting a coolness that I was far from truly possessing, "you speak enigmas, and you will perhaps not wonder that I hear you with no very strong impression of belief. But I have gone too far in the way of inexplicable services to pause before I see the end."

possessing - posiadać, opętać

enigmas - enigma, tajemnica, zagadka, zagadka, enigma

inexplicable - niewytłumaczalne

"It is well," replied my visitor. "Lanyon, you remember your vows: what follows is under the seal of our profession. And now, you who have so long been bound to the most narrow and material views, you who have denied the virtue of transcendental medicine, you who have derided your superiors- behold!"

vows - śluby; ślub, przysięga

profession - zawód, fach

virtue - cnota; godność

transcendental - przestępny

derided - wyśmiewać

superiors - zwierzchnik, przełożony

He put the glass to his lips and drank at one gulp.

gulp - połknąć, łykać, przełknąć ślinę; łyk, haust

A cry followed; he reeled, staggered, clutched at the table and held on, staring with injected eyes, gasping with open mouth; and as I looked there came, I thought, a change-he seemed to swell- his face became suddenly black and the features seemed to melt and alter-and the next moment, I had sprung to my feet and leaped back against the wall, my arm raised to shield me from that prodigy, my mind submerged in terror.

reeled - motać, namotać, nawijać, nawinąć, wirować, kręcić się, krążyć

staggered - rozłożone w czasie; słaniać się, zataczać się, chwiać się

clutched - zaciśnięty; ściskać, trzymać, uchwycić; sprzęgło, lęg, grupa

injected - wstrzykiwać, wstrzyknąć

gasping - sapanie; (gasp) zachłysnąć się, dyszeć, sapnąć; dyszenie

looked there - spojrzeć tam

swell - pęcznieć, spuchnąć, nabrzmiewać, wzmagać się; falowanie

melt - topnieć, stopnieć, topić się, stopić się, topić

alter - zmienić, przerobić

shield - osłonić, ochronić, ukryć; tarcza, ochrona

submerged - zatopić, zanurzyć

"O God!" I screamed, and "O God!" again and again; for there before my eyes-pale and shaken, and half-fainting, and groping before him with his hands, like a man restored from death- there stood Henry Jekyll!

screamed - krzyczał; krzyk, krzyczeć, wrzeszczeć

Fainting - omdlenie

What he told me in the next hour, I cannot bring my mind to set on paper. I saw what I saw, I heard what I heard, and my soul sickened at it; and yet now when that sight has faded from my eyes, I ask myself if I believe it, and I cannot answer.

sickened - chory; wzbudzić, oburzyć, zaniemóc, zachorować

faded - wyblakły; moda

My life is shaken to its roots; sleep has left me; the deadliest terror sits by me at all hours of the day and night; I feel that my days are numbered, and that I must die; and yet I shall die incredulous. As for the moral turpitude that man unveiled to me, even with tears of penitence, I cannot, even in memory, dwell on it without a start of horror.

roots - korzenie; zakorzeniać się, grzebać; korzeń, podstawa, źródło

deadliest - śmiercionośny, śmiertelny

incredulous - niedowierzający, sceptyczny, nieufny

moral - moralny; morał; morał orały

turpitude - nikczemność, podłość

unveiled - odsłonić, odkryć

penitence - skrucha, żal

dwell - mieszkać, zamieszkiwać

I will say but one thing, Utterson, and that (if you can bring your mind to credit it) will be more than enough. The creature who crept into my house that night was, on Jekyll's own confession, known by the name of Hyde and hunted for in every corner of the land as the murderer of Carew. HASTIE LANYON

crept - pełznąć, skradać się, wkradać się, przypełznąć; czubek, głupek

hunted - polował; polować, polowanie

CHAPTER 9. HENRY JEKYLL'S FULL STATEMENT OF THE CASE

I WAS born in the year 18-- to a large fortune, endowed besides with excellent parts, inclined by nature to industry, fond of the respect of the wise and good among my fellow-men, and thus, as might have been supposed, with every guarantee of an honourable and distinguished future.

endowed - wspomóc, ufundować, obdarzyć

fond - pieszczoty; czuły, miły, szczery

fellow-men - (fellow-men) bliźni

guarantee - gwarancja; gwarant, poręczyciel, gwarantka, gwarantować

honourable - honorowy

And indeed the worst of my faults was a certain impatient gaiety of disposition, such as has made the happiness of many, but such as I found it hard to reconcile with my imperious desire to carry my head high, and wear a more than commonly grave countenance before the public.

faults - usterki; wada, defekt, błąd, pomyłka, wina, uskok

Happiness - szczęście, radość

reconcile - godzić, pogodzić; godzić

imperious - władczy

commonly - powszechnie, zwykle

Hence it came about that I concealed my pleasures; and that when I reached years of reflection, and began to look round me and take stock of my progress and position in the world, I stood already committed to a profound duplicity of life.

pleasures - przyjemność

look round - obejrzeć się za siebie; orientować się w czymś

take stock - zrobić bilans, inwentaryzować; rozważać szczegółowo

committed - zaangażowany; popełniać

profound - głęboki

duplicity - dwulicowość

Many a man would have even blazoned such irregularities as I was guilty of; but from the high views that I had set before me, I regarded and hid them with an almost morbid sense of shame.

blazoned - blazonowanie

irregularities - nieregularność, nieprawidłowość

guilty - winny, winien, winna, oskarżony

shame - wstyd, szkoda

It was thus rather the exacting nature of my aspirations than any particular degradation in my faults, that made me what I was and, with even a deeper trench than in the majority of men, severed in me those provinces of good and ill which divide and compound man's dual nature.

aspirations - aspiracja, dążenie, przydech, wdech, wdychanie

degradation - poniżenie, degradacja

trench - okop, rów, transzeja

majority - większość

severed - odcinać, oddzielać, przecinać, urywać

provinces - prowincje; prowincja, województwo

divide - dzielić, podzielić

dual - dwoisty, podwójny, podwójna, liczba podwójna

In this case, I was driven to reflect deeply and inveterately on that hard law of life, which lies at the root of religion and is one of the most plentiful springs of distress.

reflect - odzwierciedlać; odbijać, odbić, odbijać się, odbić się

inveterately - niezłomnie

root - zakorzeniać się, grzebać; korzeń, podstawa, źródło, rdzeń

plentiful - obfity

Though so profound a double-dealer, I was in no sense a hypocrite; both sides of me were in dead earnest; I was no more myself when I laid aside restraint and plunged in shame, than when I laboured, in the eye of day, at the furtherance of knowledge or the relief of sorrow and suffering.

hypocrite - hipokryta, hipokrytka

in dead earnest - śmiertelnie poważnie

restraint - powściągliwość; ograniczenie; opanowanie

laboured - pracowity; praca, robota, poród, pracować

furtherance - wspomaganie, poparcie

sorrow - smutek

suffering - cierpienie, męka; (suffer); cierpieć, pokutować

And it chanced that the direction of my scientific studies, which led wholly toward the mystic and the transcendental, re-acted and shed a strong light on this consciousness of the perennial war among my members.

wholly - całkowicie

mystic - mistyczny; mistyk, mistyczka

perennial - odwieczny; częsty, powracający, powtarzający się, wieloletni

With every day, and from both sides of my intelligence, the moral and the intellectual, I thus drew steadily nearer to that truth, by whose partial discovery I have been doomed to such a dreadful shipwreck: that man is not truly one, but truly two. I say two, because the state of my own knowledge does not pass beyond that point.

intelligence - inteligencja, intelekt, rozum, wywiad

steadily - uspokajać; równomiernie, miarowo, stale, pewnie, uważnie

partial - częściowy; stronniczy, tendencyjny, uprzedzony

doomed - skazany; sąd, osąd, wyrok, zguba, fatum

Others will follow, others will outstrip me on the same lines; and I hazard the guess that man will be ultimately known for a mere polity of multifarious, incongruous, and independent denizens. I, for my part, from the nature of my life, advanced infallibly in one direction and in one direction only.

outstrip - przewyższać

hazard - zagrożenie; niebezpieczeństwo, ryzyko

ultimately - ostatecznie

polity - ustrój polityczny, państwo, związek polityczny

multifarious - różnorodny

incongruous - niestosowne

denizens - mieszkaniec, mieszkanka, bywalec, bywalczyni

advanced - zaawansowane; postąpić, awansować, zaawansować, postąpić

infallibly - nieomylnie

It was on the moral side, and in my own person, that I learned to recognise the thorough and primitive duality of man; I saw that, of the two natures that contended in the field of my consciousness, even if I could rightly be said to be either, it was only because I was radically both; and from an early date, even before the course of my scientific discoveries had begun to suggest the most naked possibility of such a miracle, I had learned to dwell with pleasure, as a beloved day-dream, on the thought of the separation of these elements. If each, I told myself, could but be housed in separate identities, life would be relieved of all that was unbearable; the unjust delivered from the aspirations might go his way, and remorse of his more upright twin; and the just could walk steadfastly and securely on his upward path, doing the good things in which he found his pleasure, and no longer exposed to disgrace and penitence by the hands of this extraneous evil. It was the curse of mankind that these incongruous fagots were thus bound together that in the agonised womb of consciousness, these polar twins should be continuously struggling. How, then, were they dissociated?

thorough - dokładny; gruntowny

primitive - prymityw; prymitywny

duality - dwoistość, dualność

contended - twierdzić, utrzymywać, walczyć

radically - radykalnie

naked - nago; nagi

miracle - cud, dziw

beloved - ukochany, umiłowany, ukochany, ukochana

separation - separacja, oddzielenie

elements - elementy; pierwiastek, element, pierwiastek, żywioł, odrobina

identities - tożsamość, tożsamość, tożsamość

unbearable - nie do zniesienia

unjust - niesprawiedliwy

delivered - dostarczone; dostarczać, dostarczyć

remorse - wyrzuty sumienia, skrucha

steadfastly - niezłomnie, stanowczo

securely - bezpiecznie

upward - w górę, do góry; zwrócony ku górze

path - kierunek, ścieżka

exposed - narażony; odsłonić, ukazać, naświetlić, eksponować

extraneous - obce

curse - kląć, przeklinać; przekleństwo, klątwa, przeklinanie

mankind - ludzkość, rodzaj ludzki, gatunek ludzki

fagots - wiązka

bound together - związani; połączeni ze sobą

agonised - udręczony

womb - macica; łono

polar - polarny, biegunowy

continuously - w sposób ciągły

struggling - walczący; (struggle) walczyć, borykać się; walka; zmagający się

dissociated - zdysocjowany; odciąć, rozdzielić

I was so far in my reflections when, as I have said, a side-light began to shine upon the subject from the laboratory table. I began to perceive more deeply than it has ever yet been stated, the trembling immateriality, the mist-like transience of this seemingly so solid body in which we walk attired.

reflections - refleksje; odbicie

shine - świecić, błyszczeć, polerować

perceive - postrzegać; dostrzegać, dostrzec

immateriality - nieistotność, niematerialność, bezcielesność

mist - zamglić; zamglenie, mgła

transience - przelotność

seemingly - pozornie, na pierwszy rzut oka

solid - stały; masywny; sycący; solidny; rzetelny; łączny; jednolity; ciało stałe; bryła

Attired - ubrany; strój, ubiór

Certain agents I found to have the power to shake and to pluck back that fleshly vestment, even as a wind might toss the curtains of a pavilion. For two good reasons, I will not enter deeply into this scientific branch of my confession.

pluck - wyszarpnąć, zbierać, zebrać, brzdęknąć, skubać, oskubać, rabować

fleshly - cielesny

vestment - ornat

toss - podrzucać; rzut, rzucenie, rzucać, rzucić

pavilion - pawilon

branch - gałąź; rozgałęzienie; oddział, filia, agenda, rozgałęziać się

First, because I have been made to learn that the doom and burthen of our life is bound for ever on man's shoulders, and when the attempt is made to cast it off, it but returns upon us with more unfamiliar and more awful pressure. Second, because, as my narrative will make, alas! too evident, my discoveries were incomplete.

doom - sąd, osąd, wyrok, zguba, fatum, zagłada, groza

attempt - próbować, spróbować, próba, podejście, zamach

unfamiliar - nieznany

pressure - nacisk, ucisk, napór, presja, przymus, ciśnienie

Alas - niestety

evident - oczywiste; jasny, oczywisty

incomplete - niekompletny

Enough, then, that I not only recognised my natural body for the mere aura and effulgence of certain of the powers that made up my spirit, but managed to compound a drug by which these powers should be dethroned from their supremacy, and a second form and countenance substituted, none the less natural to me because they were the expression, and bore the stamp, of lower elements in my soul.

aura - aura, atmosfera, klimat, nastrój

effulgence - olśniewający blask

dethroned - zdetronizowany

supremacy - supremacja, przewaga, zwierzchnictwo

substituted - podstawiać, zamienić, zastąpić, substytut, zamiennik, zastępnik

I hesitated long before I put this theory to the test of practice. I knew well that I risked death; for any drug that so potently controlled and shook the very fortress of identity, might by the least scruple of an overdose or at the least inopportunity in the moment of exhibition, utterly blot out that immaterial tabernacle which I looked to it to change.

hesitated - zawahał się; wahać się, jąkać się

theory - teoria

risked - zaryzykował; ryzyko

potently - mocno, potężnie, skutecznie

fortress - forteca, twierdza, warownia

identity - tożsamość

scruple - skrupuł

overdose - przedawkować, zjeść za dużo, opchać się

inopportunity - nieodpowiednio, nie w porę

exhibition - wystawa

utterly - całkowicie, zupełnie

blot out - całkowicie usuwać coś z pamięci, wymazywać coś z pamięci; przysłaniać coś

immaterial - nieistotne

tabernacle - tabernakulum

But the temptation of a discovery so singular and profound, at last overcame the suggestions of alarm.

temptation - kuszenie, pokuszenie, pokusa

overcame - przezwyciężył; przezwyciężać, przemagać

I had long since prepared my tincture; I purchased at once, from a firm of wholesale chemists, a large quantity of a particular salt which I knew, from my experiments, to be the last ingredient required; and late one accursed night, I compounded the elements, watched them boil and smoke together in the glass, and when the ebullition had subsided, with a strong glow of courage, drank off the potion.

ingredient - składnik

required - zażądać, wymagać, życzyć sobie

compounded - pogarszać, mieszać; teren zamkniety, mieszanina, złożenie

subsided - ustąpił; osiadać, osiąść

potion - mikstura, napój leczniczy

The most racking pangs succeeded: a grinding in the bones, deadly nausea, and a horror of the spirit that cannot be exceeded at the hour of birth or death. Then these agonies began swiftly to subside, and I came to myself as if out of a great sickness. There was something strange in my sensations, something indescribably new and, from its very novelty, incredibly sweet.

racking - regały; (rack) torturować, łamać, kimać, chrapać; półka

pangs - ściśnięcie serca, ukłucie

grinding - szlifowanie; (grind) siekać, ostrzyć, szlifować, mielić

exceeded - przekroczone; przewyższać, wykraczać, przekraczać

hour of birth - godzina urodzenia

agonies - męki; agonia

subside - ustąpić; osiadać, osiąść

sickness - choroba

sensations - doznania; czucie

indescribably - nie do opisania

novelty - nowość, błyskotka, atrakcja; zabawny

I felt younger, lighter, happier in body; within I was conscious of a heady recklessness, a current of disordered sensual images running like a mill-race in my fancy, a solution of the bonds of obligation, an unknown but not an innocent freedom of the soul.

heady - uderzający do głowy; mocny, gwałtowny

recklessness - lekkomyślność

current - prąd, natężenie prądu, bieżący, aktualny, obecny

disordered - nieuporządkowany; nieporządek, nieład, bezład, zaburzenie

sensual - zmysłowy

Mill - młyn

Bonds - obligacje; więź

freedom - wolność, swoboda

I knew myself, at the first breath of this new life, to be more wicked, tenfold more wicked, sold a slave to my original evil; and the thought, in that moment, braced and delighted me like wine. I stretched out my hands, exulting in the freshness of these sensations; and in the act, I was suddenly aware that I had lost in stature.

tenfold - dziesięcioczęściowy; dziesięciokrotny; dziesięciokrotnie

slave - niewolnik, niewolnica, rab

braced - podeprzeć, przygotować, wzmocnić, napiąć się; szyna

exulting - radować się

freshness - świeżość

There was no mirror, at that date, in my room; that which stands beside me as I write, was brought there later on and for the very purpose of these transformations.

transformations - przekształcenie

The night, however, was far gone into the morning-the morning, black as it was, was nearly ripe for the conception of the day-the inmates of my house were locked in the most rigorous hours of slumber; and I determined, flushed as I was with hope and triumph, to venture in my new shape as far as to my bedroom.

ripe - dojrzały, soczysty, dosadny, rubaszny, porządny, doskonały

conception - poczęcie; koncepcja

inmates - współmieszkaniec, więzień, pacjent

rigorous - rygorystyczny

slumber - drzemka; drzemać, zdrzemnąć

determined - zdeterminowany; określać, ustalać, ustalić

flushed - spłukany; poczerwienieć, zarumienić się; rumieniec; dziany

I crossed the yard, wherein the constellations looked down upon me, I could have thought, with wonder, the first creature of that sort that their unsleeping vigilance had yet disclosed to them; I stole through the corridors, a stranger in my own house; and coming to my room, I saw for the first time the appearance of Edward Hyde.

wherein - w czym, w którym

constellations - gwiazdozbiór, konstelacja, gwiazdozbiór, konstelacja

unsleeping - niewyspanie

vigilance - baczenie; czujność

disclosed - ujawnić

corridors - korytarze; korytarz, korytarz, korytarz powietrzny

I must here speak by theory alone, saying not that which I know, but that which I suppose to be most probable. The evil side of my nature, to which I had now transferred the stamping efficacy, was less robust and less developed than the good which I had just deposed.

most probable - najbardziej prawdopodobne

transferred - przeniesiony; przenosić, przenieść, przenosić, przenieść

efficacy - efektywność, skuteczność

robust - solidny; krzepki, silny, rozrosły, czerstwy

deposed - zdymisjonowany; dymisjonować, zdymisjonować, odwoływać, odwołać

Again, in the course of my life, which had been, after all, nine-tenths a life of effort, virtue, and control, it had been much less exercised and much less exhausted. And hence, as I think, it came about that Edward Hyde was so much smaller, slighter, and younger than Henry Jekyll. Even as good shone upon the countenance of the one, evil was written broadly and plainly on the face of the other.

tenths - dziesiąty, dziesiąty, dziesiąta, dziesiąta

exhausted - wyczerpany; wyczerpywać, wyczerpać, wyczerpywać, wyczerpać

slighter - lżejszy; (slight) urazić; niewielki, drobny; drobniejszy

broadly - z grubsza, w ogólnych zarysach; szeroko

Evil besides (which I must still believe to be the lethal side of man) had left on that body an imprint of deformity and decay. And yet when I looked upon that ugly idol in the glass, I was conscious of no repugnance, rather of a leap of welcome. This, too, was myself. It seemed natural and human.

lethal - śmiertelny, śmiercionośny, bardzo niebezpieczny

imprint - odciskać; odcisk, nadruk

idol - bożek, bałwan, idol, idolka

repugnance - wstręt, niechęć

In my eyes it bore a livelier image of the spirit, it seemed more express and single, than the imperfect and divided countenance I had been hitherto accustomed to call mine. And in so far I was doubtless right. I have observed that when I wore the semblance of Edward Hyde, none could come near to me at first without a visible misgiving of the flesh.

livelier - żywy, ożywiony; żwawo

imperfect - niedoskonały

divided - podzielone; dzielić, podzielić, dzielić, podzielić, dzielić

come near - zbliżyć się

visible - widoczny, widzialny

misgiving - (misgive) powodować strach, wątpliwości

This, as I take it, was because all human beings, as we meet them, are commingled out of good and evil: and Edward Hyde, alone in the ranks of mankind, was pure evil.

beings - istoty; stwór, istota, istnienie, bycie

commingled - mieszać

ranks - rangi; zajmować jakąś pozycję, zaliczać; szereg

I lingered but a moment at the mirror: the second and conclusive experiment had yet to be attempted; it yet remained to be seen if I had lost my identity beyond redemption and must flee before daylight from a house that was no longer mine; and hurrying back to my cabinet, I once more prepared and drank the cup, once more suffered the pangs of dissolution, and came to myself once more with the character, the stature, and the face of Henry Jekyll. That night I had come to the fatal cross-roads. Had I approached my discovery in a more noble spirit, had I risked the experiment while under the empire of generous or pious aspirations, all must have been otherwise, and from these agonies of death and birth, I had come forth an angel instead of a fiend. The drug had no discriminating action; it was neither diabolical nor divine; it but shook the doors of the prison-house of my disposition; and like the captives of Philippi, that which stood within ran forth. At that time my virtue slumbered; my evil, kept awake by ambition, was alert and swift to seize the occasion; and the thing that was projected was Edward Hyde. Hence, although I had now two characters as well as two appearances, one was wholly evil, and the other was still the old Henry Jekyll, that incongruous compound of whose reformation and improvement I had already learned to despair. The movement was thus wholly toward the worse.

lingered - zwlekać, utrzymać, trwać, zostać, utrzymywać się

conclusive - rozstrzygający

redemption - odkupienie, zbawienie

flee - uciec, uciekać, zbiec, umknąć

hurrying - (hurry) śpieszyć się; pośpiech

suffered - ucierpiał; cierpieć, pokutować, cierpieć

dissolution - rozwiązanie

fatal - śmiertelne; fatalny

noble - arystokrata, arystokratka, arystokratka, szlachcianka

Empire - imperium, cesarstwo

generous - wielkoduszny, szlachetny, hojny, szczodry

angel - anioł, piękna kobieta, inwestor

discriminating - dyskryminować

diabolical - diaboliczny

divine - odgadnąć; boski

captives - jeniec, więzień, więźniarka, więzień, jeniec

slumbered - drzemał; drzemka, drzemać, zdrzemnąć

awake - obudzony; budzić się, uświadomić sobie, obudzić; przebudzony

alert - ostrzegać; pogotowie, czujność; uważny, czujny

seize - przejąć; chwycić, złapać, chwytać, łapać

Occasion - wypadek, okazja, powód

reformation - reformacja

improvement - polepszenie, ulepszenie, poprawa

Even at that time, I had not yet conquered my aversion to the dryness of a life of study. I would still be merrily disposed at times; and as my pleasures were (to say the least) undignified, and I was not only well known and highly considered, but growing toward the elderly man, this incoherency of my life was daily growing more unwelcome.

conquered - podbity; podbijać, podbić

aversion - awersja, niechęć, odraza

dryness - suchość, oschłość

merrily - wesoło

disposed - usposobiony; pozbyć się czegoś

undignified - niegodne

unwelcome - niepożądany

It was on this side that my new power tempted me until I fell in slavery. I had but to drink the cup, to doff at once the body of the noted professor, and to assume, like a thick cloak, that of Edward Hyde. I smiled at the notion; it seemed to me at the time to be humorous; and I made my preparations with the most studious care.

slavery - niewolnictwo; niewola

doff - zdjąć, zdejmować

assume - zakładać; przypuszczać, przypuścić, dopuszczać, dopuścić

cloak - płaszcz; peleryna

notion - pojęcie

humorous - humorystyczny

preparations - przygotowania; przygotowanie

studious - pilny, zamierzony, umyślny, staranny

I took and furnished that house in Soho, to which Hyde was tracked by the police; and engaged as housekeeper a creature whom I well knew to be silent and unscrupulous. On the other side, I announced to my servants that a Mr.

housekeeper - pomoc domowa, gosposia

be silent - milczeć

unscrupulous - bez skrupułów

Hyde (whom I described) was to have full liberty and power about my house in the square; and to parry mishaps, I even called and made myself a familiar object, in my second character. I next drew up that will to which you so much objected; so that if anything befell me in the person of Dr. Jekyll, I could enter on that of Edward Hyde without pecuniary loss.

parry - odparować, odeprzeć, uniknąć; riposta, odbicie

mishaps - nieszczęście

befell - spotkać, spaść, zdarzyć się

pecuniary - pieniężnych; pieniężny, walutowy

And thus fortified, as I supposed, on every side, I began to profit by the strange immunities of my position.

fortified - wzmocniony; umocnić

profit - zysk, korzyść, przychód, profit, korzystać, skorzystać

immunities - odporność, immunitet, odporność

Men have before hired bravos to transact their crimes, while their own person and reputation sat under shelter. I was the first that ever did so for his pleasures. I was the first that could thus plod in the public eye with a load of genial respectability, and in a moment, like a schoolboy, strip off these lendings and spring headlong into the sea of liberty.

hired - zatrudniony; wynająć, zatrudnić

bravos - brawo, płatny zabójca

transact - załatwić interes, wynegocjować, przeprowadzić transakcję

reputation - reputację; reputacja, renoma

plod - posuwać się z trudem, ciężko stąpać, wlec się; gliniarz, pies

load - zawalczyć, ładować, brać ładunek, pobierać; brzemię

genial - genialny; sympatyczny, miły, łagodny

respectability - poważanie, szacunek, przyzwoitość

strip off - rozbierać się; zdejmować (ubranie, materiał)

lendings - (lend) wypożyczać, nadawać, przydawać; pożyczanie; pożyczki

headlong - na oślep

But for me, in my impenetrable mantle, the safety was complete. Think of it-I did not even exist!

impenetrable - niedostępny, nieprzebyty, nieprzenikniony

mantle - płaszcz, okrycie

Let me but escape into my laboratory door, give me but a second or two to mix and swallow the draught that I had always standing ready; and whatever he had done, Edward Hyde would pass away like the stain of breath upon a mirror; and there in his stead, quietly at home, trimming the midnight lamp in his study, a man who could afford to laugh at suspicion, would be Henry Jekyll.

Mix - mieszać, połączyć

swallow - połknąć, przełknąć; jaskółka, łyk

draught - zanurzenie; pionek, pion, bierka, warcab, warcabowy

pass away - odejść, umrzeć 

stain - plama, skaza, bejca, barwnik, kontrast, plamić, upaćkać

stead - kierować; zamiast, w miejsce, miejsce

trimming - (trim) strymować, przybierać, obniżać; przycinanie

afford - pozwalać

suspicion - podejrzenie; podejrzliwość; ślad, trop, poszlaka, cień

The pleasures which I made haste to seek in my disguise were, as I have said, undignified; I would scarce use a harder term. But in the hands of Edward Hyde, they soon began to turn toward the monstrous. When I would come back from these excursions, I was often plunged into a kind of wonder at my vicarious depravity.

disguise - kamuflaż, przebranie, kamuflaż, kamuflowanie

monstrous - potworny; monstrualny

vicarious - zastępczy

depravity - zepsucie, zdeprawowanie, deprawacja, niegodziwość, nierząd

This familiar that I called out of my own soul, and sent forth alone to do his good pleasure, was a being inherently malign and villainous; his every act and thought centred on self; drinking pleasure with bestial avidity from any degree of torture to another; relentless like a man of stone.

inherently - z natury

malign - spotwarzać, obrażać; szkodliwy, wrogi

villainous - czarny charakter

bestial - zwierzęcy, bestialski

avidity - zapał, żądza

relentless - nieustępliwy; bezustanny

Henry Jekyll stood at times aghast before the acts of Edward Hyde; but the situation was apart from ordinary laws, and insidiously relaxed the grasp of conscience. It was Hyde, after all, and Hyde alone, that was guilty. Jekyll was no worse; he woke again to his good qualities seemingly unimpaired; he would even Make haste, where it was possible, to undo the evil done by Hyde.

aghast - przerażony, osłupiały

insidiously - podstępnie

grasp - uchwycić; trzymać, chwytać, rozumieć, pojmować, uchwyt

unimpaired - nieuszkodzony

Make haste - spieszyć się

undo - cofnąć, rozwiązać, rozpiąć, niweczyć, otworzyć

And thus his conscience slumbered.

Into the details of the infamy at which I thus connived (for even now I can scarce grant that I committed it) I have no design of entering; I mean but to point out the warnings and the successive steps with which my chastisement approached. I met with one accident which, as it brought on no consequence, I shall no more than mention.

infamy - niesława, infamia

connived - conniving prp przebiegły; a conniving glance porozumiewawcze spojrzenie

warnings - ostrzeżenia; ostrzeżenie

successive - sukcesywny

chastisement - kara, chłosta, reprymenda

An act of cruelty to a child aroused against me the anger of a passer-by, whom I recognised the other day in the person of your kinsman; the doctor and the child's family joined him; there were moments when I feared for my life; and at last, in order to pacify their too just resentment, Edward Hyde had to bring them to the door, and pay them in a cheque drawn in the name of Henry Jekyll.

pacify - uspokoić, ułagodzić

resentment - uraza; resentyment, ansa

But this danger was easily eliminated from the future, by opening an account at another bank in the name of Edward Hyde himself; and when, by sloping my own hand backward, I had supplied my double with a signature, I thought I sat beyond the reach of fate.

eliminated - wyeliminowany; likwidować, zlikwidować, eliminować, wyeliminować

sloping - nachylenie; przelewać, wylewać; pomyje, breja

supplied - dostarczone; dostarczać, zaopatrywać; dostawa, zapas

fate - los, dola, przeznaczenie

Some two months before the murder of Sir Danvers, I had been out for one of my adventures, had returned at a late hour, and woke the next day in bed with somewhat odd sensations.

It was in vain I looked about me; in vain I saw the decent furniture and tall proportions of my room in the square; in vain that I recognised the pattern of the bed-curtains and the design of the mahogany frame; something still kept insisting that I was not where I was, that I had not wakened where I seemed to be, but in the little room in Soho where I was accustomed to sleep in the body of Edward Hyde. I smiled to myself, and, in my psychological way began lazily to inquire into the elements of this illusion, occasionally, even as I did so, dropping back into a comfortable morning doze. I was still so engaged when, in one of my more wakeful moments, my eyes fell upon my hand. Now the hand of Henry Jekyll (as you have often remarked) was professional in shape and size: it was large, firm, white, and comely. But the hand which I now saw, clearly enough, in the yellow light of a mid-London morning, lying half shut on the bed-clothes, was lean, corded, knuckly, of a dusky pallor and thickly shaded with a swart growth of hair. It was the hand of Edward Hyde.

vain - próżny

decent - przyzwoity; niezły

proportions - proporcje; proporcja, odsetek, proporcja, proporcja, proporcja

mahogany - mahoń; mahoniowiec

insisting - nalegać

wakened - obudzony; budzić, obudzić się

little room - mały pokój

psychological - psychologiczny

lazily - leniwie, bezczynnie

inquire - zapytać, pytać, dowiadywać się

illusion - złudzenie, iluzja, ułuda

Occasionally - od czasu do czasu; okazjonalnie

doze - drzemać; zdrzemnąć się, zasnąć; drzemka

wakeful - przebudzony

comely - ładny; urodziwy

mid - w środku; średni, środkowy

corded - sąg

knuckly - śródręczno, przegub; kościsty

dusky - mroczny, śniady, smagły

shaded - zacieniony; aloza

swart - (archaic.) śniady

I must have stared upon it for near half a minute, sunk as I was in the mere stupidity of wonder, before terror woke up in my breast as sudden and startling as the crash of cymbals; and bounding from my bed, I rushed to the mirror. At the sight that met my eyes, my blood was changed into something exquisitely thin and icy. Yes, I had gone to bed Henry Jekyll, I had awakened Edward Hyde.

sunk - zatopiony; (sink) tonąć, zatopić, opadać; zlew

stupidity - głupota

crash - awaria; rozbijać się, zderzyć się; wypadek, huk, łomot, krach

cymbals - talerze; talerz, czynel

bounding - (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

rushed - pośpiechu; pędzić, gonić, biec, pośpieszać, ponaglać; pośpiech

exquisitely - znakomicie

awakened - zbudzić, obudzić; obudzony, przebudzony

How was this to be explained? I asked myself, and then, with another bound of terror-how was it to be remedied? It was well on in the morning; the servants were up; all my drugs were in the cabinet-a long journey down two pairs of stairs, through the back passage, across the open court and through the anatomical theatre, from where I was then standing horror-struck.

remedied - naprawione; remedium

It might indeed be possible to cover my face; but of what use was that, when I was unable to conceal the alteration in my stature? And then with an overpowering sweetness of relief, it came back upon my mind that the servants were already used to the coming and going of my second self.

unable - niezdolny

conceal - chować, schować, ukrywać, ukryć

overpowering - obezwładnić, zwyciężyć, ogarnąć, owładnąć, dławić

sweetness - słodycz

I had soon dressed, as well as I was able, in clothes of my own size: had soon passed through the house, where Bradshaw stared and drew back at seeing Mr. Hyde at such an hour and in such a strange array; and ten minutes later, Dr. Jekyll had returned to his own shape and was sitting down, with a darkened brow, to make a feint of breakfasting.

darkened - zaciemnione; zaciemniać

feint - wykonać, zmylić; udawanie

Small indeed was my appetite. This inexplicable incident, this reversal of my previous experience, seemed, like the Babylonian finger on the wall, to be spelling out the letters of my judgment; and I began to reflect more seriously than ever before on the issues and possibilities of my double existence.

appetite - apetyt; żądza

reversal - zwrot, odwrócenie

previous - poprzedni, ubiegły, przedwczesny

Babylonian - babiloński; babilończyk, babilonka

issues - kwestie; emisja, problem, emitować

That part of me which I had the power of projecting, had lately been much exercised and nourished; it had seemed to me of late as though the body of Edward Hyde had grown in stature, as though (when I wore that form) I were conscious of a more generous tide of blood; and I began to spy a danger that, if this were much prolonged, the balance of my nature might be permanently overthrown, the power of voluntary change be forfeited, and the character of Edward Hyde become irrevocably mine. The power of the drug had not been always equally displayed. Once, very early in my career, it had totally failed me; since then I had been obliged on more than one occasion to double, and once, with infinite risk of death, to treble the amount; and these rare uncertainties had cast hitherto the sole shadow on my contentment. Now, however, and in the light of that morning's accident, I was led to remark that whereas, in the beginning, the difficulty had been to throw off the body of Jekyll, it had of late gradually but decidedly transferred itself to the other side. All things therefore seemed to point to this: that I was slowly losing hold of my original and better self, and becoming slowly incorporated with my second and worse.

lately - ostatnio

nourished - odżywić, nawieźć

more generous - bardziej hojny; szczodry

tide - przypływ; fala, bieg, masa ludzi

spy - szpieg, szpion, szpiegować, dostrzec

prolonged - przedłużać, prolongować

permanently - na stałe, ciągle, permanentnie

overthrown - obalenie

forfeited - stracić, zrzec się, zrezygnować

irrevocably - nieodwołalnie

equally - na równi

displayed - wyświetlane; wyświetlacz, wyświetlać

totally - całkowicie; totalnie, zupełnie, bezwzględnie

obliged - zobowiązany; zobowiązywać, zobowiązać

Risk - ryzyko, zagrożenie, ryzykować, zaryzykować

treble - wysokie tony; potroić; przenikliwy, tony wysokie

uncertainties - niepewność

sole - podeszwa, sola; jedyny

contentment - zadowolenie

whereas - podczas gdy; natomiast, zaś

difficulty - trudności; trudność

decidedly - zdecydowanie

therefore - dlaczego; więc, zatem, dlatego, przeto

Incorporated - łączyć, obejmować, przyłączać, ucieleśnić, wcielać, włączać

Between these two, I now felt I had to choose. My two natures had memory in common, but all other faculties were most unequally shared between them.

faculties - wydziały; wydział, fakultet, zdolność

unequally - nierównomiernie

Jekyll (who was composite) now with the most sensitive apprehensions, now with a greedy gusto, projected and shared in the pleasures and adventures of Hyde; but Hyde was indifferent to Jekyll, or but remembered him as the mountain bandit remembers the cavern in which he conceals himself from pursuit. Jekyll had more than a father's interest; Hyde had more than a son's indifference.

composite - połączonie; złożony, łączny

most sensitive - najbardziej wrażliwy

apprehensions - obawy; zatrzymanie

greedy - chciwy, skąpy

gusto - werwa, entuzjazm, zapał

indifferent - obojętny

bandit - bandyta, bandytka, rozbójnik, rozbójniczka

cavern - jaskinia

conceals - chować, schować, ukrywać, ukryć, skrywać, skryć

pursuit - pościg

indifference - obojętność

To cast in my lot with Jekyll, was to die to those appetites which I had long secretly indulged and had of late begun to pamper. To cast it in with Hyde, was to die to a thousand interests and aspirations, and to become, at a blow and for ever, despised and friendless.

appetites - apetyty; apetyt, apetyt, żądza

secretly - potajemnie

indulged - pobłażliwy; folgować, rozpuszczać, folgować, ulegać, ulec

pamper - rozpieszczać

despised - wzgardzony; gardzić, pogardzać

friendless - bez przyjaciół

The bargain might appear unequal; but there was still another consideration in the scales; for while Jekyll would suffer smartingly in the fires of abstinence, Hyde would be not even conscious of all that he had lost.

unequal - nierówny

scales - wagi; wdrapać się; skala, łuska; wagowy

smartingly - sprytnie

abstinence - abstynencja, wstrzemięźliwość

Strange as my circumstances were, the terms of this debate are as old and commonplace as man; much the same inducements and alarms cast the die for any tempted and trembling sinner; and it fell out with me, as it falls with so vast a majority of my fellows, that I chose the better part and was found wanting in the strength to keep to it.

debate - debata

inducements - bodziec, pobudka, pokusa

sinner - grzesznik, grzesznica

fell out with - pokłócić się z kimś, poróżnić się z kimś; zerwać z kimś

strength - siła, moc, zaleta, mocna strona

Yes, I preferred the elderly and discontented doctor, surrounded by friends and cherishing honest hopes; and bade a resolute farewell to the liberty, the comparative youth, the light step, leaping impulses and secret pleasures, that I had enjoyed in the disguise of Hyde.

discontented - niezadowolenie; niezadowolony

cherishing - żywić, umiłować

resolute - zdecydowany, stanowczy, niezachwiany

Farewell - pożegnanie; pożegnalny; żegnać się, pożegnać się

comparative - porównawczy; stopień wyższy

impulses - impuls

I made this choice perhaps with some unconscious reservation, for I neither gave up the house in Soho, nor destroyed the clothes of Edward Hyde, which still lay ready in my cabinet. For two months, however, I was true to my determination; for two months I led a life of such severity as I had never before attained to, and enjoyed the compensations of an approving conscience.

unconscious - nieprzytomny; podświadomy; nieświadomość, podświadomość

reservation - zastrzeżenie; rezerwacja

determination - determinacja

severity - powaga, dotkliwość, surowość

attained - osiągnięty; osiągać, osiągnąć

compensations - kompensacja, rekompensata, kompensacja

approving - zatwierdzający; aprobować, zatwierdzić

But time began at last to obliterate the freshness of my alarm; the praises of conscience began to grow into a thing of course; I began to be tortured with throes and longings, as of Hyde struggling after freedom; and at last, in an hour of moral weakness, I once again compounded and swallowed the transforming draught.

obliterate - wyniszczać, wyniszczyć

praises - pochwała, chwalić, pochwalić

grow into - somebody wyrastać na kogoś; something dorastać do czegoś (np. do wykonywania jakiejś pracy), dorosnąć do czegoś (np. do ubrań), wrastać w coś

tortured - torturowany; tortura, q

throes - (through) przez, na wskroś

longings - (long) tęsknić; tęsknota

swallowed - połknięty; połknąć, przełknąć; jaskółka, łyk

transforming - (transform) odmienić, przekształcić, przetransformować

I do not suppose that, when a drunkard reasons with himself upon his vice, he is once out of five hundred times affected by the dangers that he runs through his brutish, physical insensibility; neither had I, long as I had considered my position, made enough allowance for the complete moral insensibility and insensate readiness to evil, which were the leading characters of Edward Hyde.

drunkard - pijak

vice - wada, zły nawyk, występek, imadło, wice

brutish - grubiański, brutalny

insensibility - zamroczenie, niewrażliwość, obojętność

allowance - zasiłek; kieszonkowe

readiness - gotowość

leading - (lead) prowadzić, przewodniczyć; prowadzący

Yet it was by these that I was punished. My devil had been long caged, he came out roaring. I was conscious, even when I took the draught, of a more unbridled, a more furious propensity to ill.

punished - ukarany; karać, ukarać

caged - w klatce; klatka

roaring - (roar) grzmieć, huczeć; ryk, wycie; ryczący, huczący

unbridled - nieokiełznany

more furious - bardziej wściekły

propensity - skłonność

It must have been this, I suppose, that stirred in my soul that tempest of impatience with which I listened to the civilities of my unhappy victim; I declare, at least, before God, no man morally sane could have been guilty of that crime upon so pitiful a provocation; and that I struck in no more reasonable spirit than that in which a sick child may break a plaything.

stirred - wymieszać, poruszać, ruszać, ruszać się z miejsca; powstawanie

tempest - burza

civilities - uprzejmość, uprzejmości

morally - moralnie

pitiful - żałosny

provocation - prowokacja

more reasonable - bardziej rozsądny

plaything - zabawka, igraszka

But I had voluntarily stripped myself of all those balancing instincts by which even the worst of us continues to walk with some degree of steadiness among temptations; and in my case, to be tempted, however slightly, was to fall.

voluntarily - dobrowolnie

stripped - rozebrany; zdzierać, zabierać, rozbierać się; pasek, skrawek

balancing - balansowanie; balans, bilans, saldo

instincts - instynkty; instynkt

steadiness - stabilność, stałość

temptations - kuszenie

be tempted - być kuszonym

slightly - lekko; trochę, nieco

Instantly the spirit of hell awoke in me and raged. With a transport of glee, I mauled the unresisting body, tasting delight from every blow; and it was not till weariness had begun to succeed, that I was suddenly, in the top fit of my delirium, struck through the heart by a cold thrill of terror.

hell - piekło

awoke - obudził się; budzić się, uświadomić sobie, obudzić; przebudzony

raged - wściekły; nabijać się, dokuczać; szmata, gazeta

glee - wesołość, radość

mauled - młot drewniany

unresisting - bez oporu

delight - radość, rozkosz, przyjemność, zachwyt, cieszyć

not till - nie do czasu

weariness - zmęczenie; znużenie

delirium - majaczenie, delirium, q

thrill - dreszczyk emocji; podekscytować; dreszcz emocji

A mist dispersed; I saw my life to be forfeit; and fled from the scene of these excesses, at once glorying and trembling, my lust of evil gratified and stimulated, my love of life screwed to the topmost peg.

dispersed - rozproszony; rozproszyć

forfeit - poddać się; stracić; zrzec się, zrezygnować

excesses - zbytek, nadmiar, nadwyżka, nadmiar, nieumiarkowanie

glorying - sława, chwała, chwała, sława, gloria, chwała

lust - pożądanie, żądza, chuć, pragnienie, rozkosz, pasja

gratified - zadowolony; ucieszyć, uradować, spełnić

stimulated - stymulowane; stymulować

topmost - najwyższy

peg - kołek; klamerka, spinacz

I ran to the house in Soho, and (to make assurance doubly sure) destroyed my papers; thence I set out through the lamplit streets, in the same divided ecstasy of mind, gloating on my crime, light-headedly devising others in the future, and yet still hastening and still hearkening in my wake for the steps of the avenger.

assurance - pewność, tupet, ubezpieczenie

doubly - podwójnie

thence - skąd; stamtąd

lamplit - oświetlony lampą

ecstasy - ekstaza; ecstasy

gloating - ponuractwo; napawać się czyimś nieszczęściem

headedly - z głową

devising - opracować, wymyślić, zaprojektować, obmyślić, ukartować

hastening - pośpiechu; przyspieszać, przesunąć na wcześniejszy termin

avenger - mściciel, mścicielka

Hyde had a song upon his lips as he compounded the draught, and as he drank it, pledged the dead man. The pangs of transformation had not done tearing him, before Henry Jekyll, with streaming tears of gratitude and remorse, had fallen upon his knees and lifted his clasped hands to God.

pledged - zobowiązał się; obiecać, złożyć zastaw, obietnica, zastaw

transformation - przekształcenie, przemiana, transformacja, przeobrażenie

tearing - łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się, rozdzierać; rozdarcie

clasped - zapięty; klamra

The veil of self-indulgence was rent from head to foot, I saw my life as a whole: I followed it up from the days of childhood, when I had walked with my father's hand, and through the self-denying toils of my professional life, to arrive again and again, with the same sense of unreality, at the damned horrors of the evening.

veil - zasłona, przesłona, welon, woalka

indulgence - pobłażliwość, folgowanie, zaspokajanie; odpust

rent - wynajmować, wypożyczyć; pęknięcie, czynsz, wynajęcie

childhood - dzieciństwo

denying - zaprzeczając; negować, zaprzeczać, przeczyć, kwestionować

toils - trudy; trud

professional life - życie zawodowe

unreality - nierzeczywistość; nierealność

horrors - horrory; groza, strach

I could have screamed aloud; I sought with tears and prayers to smother down the crowd of hideous images and sounds with which my memory swarmed against me; and still, between the petitions, the ugly face of my iniquity stared into my soul. As the acuteness of this remorse began to die away, it was succeeded by a sense of joy. The problem of my conduct was solved.

prayers - modlitwy; modlitwa, modły

hideous - ohydny, obrzydliwy

swarmed - roiło się; rój, mrowie

petitions - petycja

die away - ucichnąć, ustać (np. wiatr); przebrzmiewać; odejść (np. sekrety); umrzeć, zdechnąć

conduct - postępowanie; zarządzanie; kierownictwo; zachowanie; fabuła; prowadzić

Hyde was thenceforth impossible; whether I would or not, I was now confined to the better part of my existence; and oh, how I rejoiced to think it! with what willing humility, I embraced anew the restrictions of natural life! with what sincere renunciation, I locked the door by which I had so often gone and come, and ground the key under my heel!

thenceforth - odtąd

rejoiced - radował się; radować

humility - pokora

embraced - objęty; obejmować, objąć, uściskać, uścisnąć, przytulać

anew - znowu, ponownie, na nowo, od nowa

restrictions - restrykcja, obostrzenie

renunciation - wyrzeczenie się, wyparcie się

heel - przechylać się; obcas, pięta

The next day, came the news that the murder had been overlooked, that the guilt of Hyde was patent to the world, and that the victim was a man high in public estimation. It was not only a crime, it had been a tragic folly. I think I was glad to know it; I think I was glad to have my better impulses thus buttressed and guarded by the terrors of the scaffold.

guilt - wina, poczucie winy

patent - opatentować; oczywisty, jawny, opatentowany

estimation - poważanie, szacunek, opinia

tragic - tragiczne; tragiczny

folly - szaleństwo; głupota

buttressed - przypora, podpora

scaffold - rusztowanie; szafot; rusztować

Jekyll was now my city of refuge; let but Hyde peep out an instant, and the hands of all men would be raised to take and slay him. I resolved in my future conduct to redeem the past; and I can say with honesty that my resolve was fruitful of some good.

refuge - schronienie, schronisko, azyl, przytułek, schronienie

peep - zerknąć, podejrzeć, podglądać; spojrzenie

slay - uśmiercać, zgładzać, rozbawić, zachwycić

redeem - odkupywać, odkupić, spieniężać

honesty - szczerość, uczciwość

resolve - rozwiązać, przechodzić, zdecydować

fruitful - owocny

You know yourself how earnestly in the last months of last year, I laboured to relieve suffering; you know that much was done for others, and that the days passed quietly, almost happily for myself.

earnestly - poważnie, rzetelnie

relieve - ulżyć; odciążać, odciążyć

Nor can I truly say that I wearied of this beneficent and innocent life; I think instead that I daily enjoyed it more completely; but I was still cursed with my duality of purpose; and as the first edge of my penitence wore off, the lower side of me, so long indulged, so recently chained down, began to growl for licence.

wearied - zmęczony, znużony, męczący, nużyć, znużyć

beneficent - dobroczynny

cursed - (curse) kląć, przeklinać; przeklęty

edge - krawędź, skraj, rąbek, obrzeże

wore off - mijać, przechodzić, ustępować (np. o bólu, uczuciu); ustępować, przestać działać (np. o leku)

chained - przykuty

licence - pozwolenie, swoboda

Not that I dreamed of resuscitating Hyde; the bare idea of that would startle me to frenzy: no, it was in my own person, that I was once more tempted to trifle with my conscience; and it was as an ordinary secret sinner, that I at last fell before the assaults of temptation.

resuscitating - reanimować

startle - zaskoczyć, wystraszyć, spłoszyć

frenzy - szał, amok

assaults - napaść, szturm

There comes an end to all things; the most capacious measure is filled at last; and this brief condescension to evil finally destroyed the balance of my soul. And yet I was not alarmed; the fall seemed natural, like a return to the old days before I had made discovery.

capacious - pojemny

measure - pomiar; miara; takt; środek; mierzyć

condescension - protekcjonalizm, protekcjonalność

It was a fine, clear, January day, wet under foot where the frost had melted, but cloudless overhead; and the Regent's Park was full of winter chirrupings and sweet with spring odours. I sat in the sun on a bench; the animal within me licking the chops of memory; the spiritual side a little drowsed, promising subsequent penitence, but not yet moved to begin.

Regent - regent, regentka

chirrupings - ćwierkanie

odours - odór, woń, zapach

Bench - ławka, sąd, ława sędziego

licking - lizanie; lanie, manto, cięgi

chops - rąbać, posiekać; kotlet

spiritual - duchowy

drowsed - zasnął

subsequent - kolejny, dalszy, późniejszy

After all, I reflected, I was like my neighbours; and then I smiled, comparing myself with other men, comparing my active goodwill with the lazy cruelty of their neglect. And at the very moment of that vain-glorious thought, a qualm came over me, a horrid nausea and the most deadly shuddering.

goodwill - dobra wola, życzliwość, benewolencja, renoma

glorious - wspaniały

horrid - okropny, straszny, odrażający

shuddering - (shudder) zadrżeć, drżeć; ciarki, dreszcz; drżenie

These passed away, and left me faint; and then as in its turn the faintness subsided, I began to be aware of a change in the temper of my thoughts, a greater boldness, a contempt of danger, a solution of the bonds of obligation. I looked down; my clothes hung formlessly on my shrunken limbs; the hand that lay on my knee was corded and hairy. I was once more Edward Hyde.

faint - zasłabnąć, zemdleć; omdlenie; słaby

contempt - pogardę; pogarda, lekceważenie, obraza

formlessly - bezkształtnie

shrunken - skurczony; (shrink) skurczyć, maleć, wycofać się, wzdrygnąć się

limbs - kończyny; kończyna, konar, człon, psotne dziecko, młody łobuz

hairy - włochaty, owłosiony, zarośnięty, ryzykowny, trudny

A moment before I had been safe of all men's respect, wealthy, beloved-the cloth laying for me in the dining-room at home; and now I was the common quarry of mankind, hunted, houseless, a known murderer, thrall to the gallows.

wealthy - bogaty, zamożny

quarry - zdobycz, zwierzyna łowna, kamieniołom

houseless - bezdomny

thrall - niewolnik, niewola

gallows - szubienice; szubienica

My reason wavered, but it did not fail me utterly. I have more than once observed that, in my second character, my faculties seemed sharpened to a point and my spirits more tensely elastic; thus it came about that, where Jekyll perhaps might have succumbed, Hyde rose to the importance of the moment. My drugs were in one of the presses of my cabinet; how was I to reach them?

wavered - zachwiał się; zawahać się, zadrżeć, rwać się, osłabnąć, załamać

sharpened - naostrzone; ostrzyć

tensely - w napięciu

elastic - elastyczny, rozciągliwy, sprężysty

succumbed - uległ; ulec, ulec, umrzeć, przytłoczyć

That was the problem that (crushing my temples in my hands) I set myself to solve. The laboratory door I had closed. If I sought to enter by the house, my own servants would consign me to the gallows. I saw I must employ another hand, and thought of Lanyon. How was he to be reached? how persuaded? Supposing that I escaped capture in the streets, how was I to make my way into his presence?

temples - świątynie; świątynia, skroń

consign - wyrzucić, wysłać, powierzyć opiece

persuaded - przekonany; przekonywać, przekonać

escaped - uciekł; wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

capture - przechwytywanie; zająć; zbić

and how should I, an unknown and displeasing visitor, prevail on the famous physician to rifle the study of his colleague, Dr. Jekyll? Then I remembered that of my original character, one part remained to me: I could write my own hand; and once I had conceived that kindling spark, the way that I must follow became lighted up from end to end.

prevail - przetrwać, wygrywać, panować

physician - lekarz, lekarka, doktor, medyk

rifle - karabin, gwintówka

kindling - rozpałka

Thereupon, I arranged my clothes as best I could, and summoning a passing hansom, drove to an hotel in Portland Street, the name of which I chanced to remember. At my appearance (which was indeed comical enough, however tragic a fate these garments covered) the driver could not conceal his mirth.

summoning - wezwać, zawołać, przywołać, zbierać

comical - komiczny

garments - odzież; ubranie

mirth - wesołość, rozbawienie, radość

I gnashed my teeth upon him with a gust of devilish fury; and the smile withered from his face-happily for him-yet more happily for myself, for in another instant I had certainly dragged him from his perch.

gnashed - zgrzytnął; zgrzytać

gust - podmuch, poryw, fala

withered - usychać, więdnąć, zamierać, zanikać, niszczyć; (arch) gdzie

dragged - przeciągnięty; ciągnąć, przeszukać, przeciągnąć, wlec

perch - umieścić, usiąść, przysiąść; schronienie, okoń

At the inn, as I entered, I looked about me with so black a countenance as made the attendants tremble; not a look did they exchange in my presence; but obsequiously took my orders, led me to a private room, and brought me wherewithal to write. Hyde in danger of his life was a creature new to me; shaken with inordinate anger, strung to the pitch of murder, lusting to inflict pain.

Inn - zajazd, karczma

attendants - towarzysz, pracownik, opiekun, personel; związany

tremble - drżeć

Exchange - wymiana; wymieniać się, zamieniać; giełda

obsequiously - służalczo

wherewithal - potrzebne środki

strung - naciągnięty; sznurek, struna, struna, struna

pitch - boisko; rzucać, padać; poziom, stopień, szczyt, miejsce, smoła

lusting - pożądanie

inflict - wymierzyć, zadać

Yet the creature was astute; mastered his fury with a great effort of the will; composed his two important letters, one to Lanyon and one to Poole; and that he might receive actual evidence of their being posted, sent them out with directions that they should be registered.

astute - bystry; chytry, przebiegły

mastered - opanować; mistrz, pan, kapitan, gospodarz

composed - tworzyć, komponować, układać

actual - rzeczywisty; właściwy, prawdziwy, aktualny

Thenceforward, he sat all day over the fire in the private room, gnawing his nails; there he dined, sitting alone with his fears, the waiter visibly quailing before his eye; and thence, when the night was fully come, he set forth in the corner of a closed cab, and was driven to and fro about the streets of the city. He, I say-I cannot say, I.

Thenceforward - odtąd, od tamtego momentu

gnawing - gryzienie; (gnaw) obgryźć, dręczyć, nękać, gryźć; gryzący

nails - paznokcie; przybić gwoździem, przybić; paznokieć, gwóźdź, ćwiek

quailing - (quail) struchleć; przepiórka

That child of Hell had nothing human; nothing lived in him but fear and hatred. And when at last, thinking the driver had begun to grow suspicious, he discharged the cab and ventured on foot, attired in his misfitting clothes, an object marked out for observation, into the midst of the nocturnal passengers, these two base passions raged within him like a tempest.

suspicious - podejrzany; podejrzliwy, nieufny

discharged - rozładować, rozładowywać, wypisać, wypisywać, rozładować

ventured - zaryzykował; zapuszczać

attired in - być ubranym w; być okrytym

misfitting - odmieniec

observation - obserwacja, spostrzeżenie, ogląd, komentarz

base - bazować, opierać się, ugruntować; baza, podstawa

He walked fast, hunted by his fears, chattering to himself, skulking through the less-frequented thoroughfares, counting the minutes that still divided him from midnight. Once a woman spoke to him, offering, I think, a box of lights. He smote her in the face, and she fled.

skulking - (skulk) skradać się, ukrywanie się, czajenie się

frequented - odwiedzane; uczęszczać; częsty

thoroughfares - przejście

offering - (offer) proponować, oferować; oferta; oferując

smote - (smite) uderzyć z dużą siłą, pobić

When I came to myself at Lanyon's, the horror of my old friend perhaps affected me somewhat: I do not know; it was at least but a drop in the sea to the abhorrence with which I looked back upon these hours. A change had come over me. It was no longer the fear of the gallows, it was the horror of being Hyde that racked me.

abhorrence - odraza, wstręt

racked - torturować, łamać, kimać, chrapać; półka, wieszak, koło tortur

I received Lanyon's condemnation partly in a dream; it was partly in a dream that I came home to my own house and got into bed. I slept after the prostration of the day, with a stringent and profound slumber which not even the nightmares that wrung me could avail to break. I awoke in the morning shaken, weakened, but refreshed.

condemnation - potępienie

prostration - pokłon; skrajne wyczerpanie

nightmares - koszmar, koszmar

wrung - wykręcony; wymuszać, wyciskać, wyżąć, wykręcić; wykręcanie

avail - przynosić korzyść; korzyść

weakened - osłabiony; słabnąć, osłabnąć, bezsilnieć

refreshed - odświeżony; odświeżyć

I still hated and feared the thought of the brute that slept within me, and I had not of course forgotten the appalling dangers of the day before; but I was once more at home, in my own house and close to my drugs; and gratitude for my escape shone so strong in my soul that it almost rivalled the brightness of hope.

brute - brutal, bestia, zwierzę; brutalny, zwierzęcy

rivalled - rywal, rywalka, konkurent, konkurentka

brightness - blask, jasność

I was stepping leisurely across the court after breakfast, drinking the chill of the air with pleasure, when I was seized again with those indescribable sensations that heralded the change; and I had but the time to gain the shelter of my cabinet, before I was once again raging and freezing with the passions of Hyde. It took on this occasion a double dose to recall me to myself; and alas!

leisurely - powolny, spokojny, robiony w wolnym czasie; spokojnie, powolnie

gain - osiągać, zdobywać, zyskiwać, przybyć, dotrzeć; zysk

heralded - zwiastować; herold, zwiastun

raging - szaleje; wściekłość, szał, amok

freezing - zamrażanie; lodowaty

dose - nafaszerować kogoś lekami, dozować, zaaplikować; dawka

recall - wycofać; przywołanie, odwołanie, pamięć, pokrycie

Six hours after, as I sat looking sadly in the fire, the pangs returned, and the drug had to be re-administered. In short, from that day forth it seemed only by a great effort as of gymnastics, and only under the immediate stimulation of the drug, that I was able to wear the countenance of Jekyll.

administered - administrowane; podać, podawać, zadać, zadawać, zaaplikować

gymnastics - gimnastyka; gimnastyczny

immediate - natychmiastowy, bezpośredni, bezzwłoczny, niezwłoczny

stimulation - pobudzanie, stymulacja

At all hours of the day and night, I would be taken with the premonitory shudder; above all, if I slept, or even dozed for a moment in my chair, it was always as Hyde that I awakened.

premonitory - przeczucie

Under the strain of this continually-impending doom and by the sleeplessness to which I now condemned myself, ay, even beyond what I had thought possible to man, I became, in my own person, a creature eaten up and emptied by fever, languidly weak both in body and mind, and solely occupied by one thought: the horror of my other self.

impending - zagrażać

sleeplessness - bezsenność

fever - gorączka, temperatura, podniecenie

languidly - leniwie, z wolna, ociężle, rozwlekle

solely - wyłącznie

But when I slept, or when the virtue of the medicine wore off, I would leap almost without transition (for the pangs of transformation grew daily less marked) into the possession of a fancy brimming with images of terror, a soul boiling with causeless hatreds, and a body that seemed not strong enough to contain the raging energies of life.

transition - przekształcenie, przejście

brimming - być pełnym, przelać się; rondo, kapelusz, krawędź, brzeg

causeless - bezprzyczynowy

hatreds - nienawiść

raging - szaleje; nabijać się, dokuczać; szmata, gazeta

The powers of Hyde seemed to have grown with the sickliness of Jekyll. And certainly the hate that now divided them was equal on each side. With Jekyll, it was a thing of vital instinct.

sickliness - chorowitość, niezdrowa bladość

Equal - równi; równy, jednakowy

vital - istotne; życiowy, witalny, niezbędny do życie

He had now seen the full deformity of that creature that shared with him some of the phenomena of consciousness, and was co-heir with him to death: and beyond these links of community, which in themselves made the most poignant part of his distress, he thought of Hyde, for all his energy of life, as of something not only hellish but inorganic.

phenomena - zjawisko, fenomen

poignant - przejmujący; ostry; cięty; wzruszający

inorganic - nieorganiczny

This was the shocking thing; that the slime of the pit seemed to utter cries and voices; that the amorphous dust gesticulated and sinned; that what was dead, and had no shape, should usurp the offices of life.

slime - muł, szlam, śluz

pit - podziurawić, drylować; dół, jama

amorphous - amorficzny

gesticulated - gestykulować

sinned - zgrzeszył; zgrzeszyć; grzech

usurp - uzurpować

And this again, that that insurgent horror was knit to him closer than a wife, closer than an eye; lay caged in his flesh, where he heard it mutter and felt it struggle to be born; and at every hour of weakness, and in the confidence of slumber, prevailed against him and deposed him out of life. The hatred of Hyde for Jekyll, was of a different order.

insurgent - rebeliant, rebeliantka

knit - dzianina; robić na drutach, dziać

mutter - wymamrotać, mruknąć, mamrotać; mamrotanie

prevailed - przetrwać, wygrywać, panować

His terror of the gallows drove him continually to commit temporary suicide, and return to his subordinate station of a part instead of a person; but he loathed the necessity, he loathed the despondency into which Jekyll was now fallen, and he resented the dislike with which he was himself regarded.

commit - zobowiązać się; popełniać

temporary - tymczasowy

subordinate - podrzędny, podwładny

loathed - znienawidzony; nienawidzić, gardzić

necessity - potrzeba, konieczność, artykuł pierwszej potrzeby

despondency - przygnębienie, zniechęcenie

Hence the ape-like tricks that he would play me, scrawling in my own hand blasphemies on the pages of my books, burning the letters and destroying the portrait of my father; and indeed, had it not been for his fear of death, he would long ago have ruined himself in order to involve me in the ruin.

tricks - sztuczki; trik, sposób, sztuczka, chwyt, fortel

scrawling - (scrawl) nagryzmolić, gryzmolić; gryzmoły, bazgroły

portrait - portret

ruined - zrujnowany; ruina, rujnować, zrujnować

But his love of life is wonderful; I go further: I, who sicken and freeze at the mere thought of him, when I recall the abjection and passion of this attachment, and when I know how he fears my power to cut him off by suicide, I find it in my heart to pity him.

sicken - wzbudzić, oburzyć, zaniemóc, zachorować

freeze - zamarzać, zamrażać

abjection - nędza, nieszczęście, upodlenie

attachment - przywiązanie; załącznik

It is useless, and the time awfully fails me, to prolong this description; no one has ever suffered such torments, let that suffice; and yet even to these, habit brought-no, not alleviation-but a certain callousness of soul, a certain acquiescence of despair; and my punishment might have gone on for years, but for the last calamity which has now fallen, and which has finally severed me from my own face and nature. My provision of the salt, which had never been renewed since the date of the first experiment, began to run low. I sent out for a fresh supply, and mixed the draught; the ebullition followed, and the first change of colour, not the second; I drank it and it was without efficiency. You will learn from Poole how I have had London ransacked; it was in vain; and I am now persuaded that my first supply was impure, and that it was that unknown impurity which lent efficacy to the draught.

awfully - okropnie; strasznie, bardzo

prolong - przedłużać, prolongować

torments - męka, udręka, cierpienie

suffice - wystarczać, wystarczyć, zadowolić

alleviation - ulga, ukojenie

callousness - bezduszność

acquiescence - potulność, przyzwolenie

provision - przepis; zaopatrzenie, prowiant, aprowizacja, zabezpieczenie

supply - zaopatrzenie; dostarczać, zaopatrywać; dostawa, zapas

mixed - mieszane; mieszać, połączyć

efficiency - efektywność; sprawność

impurity - nieczystość

About a week has passed, and I am now finishing this statement under the influence of the last of the old powders. This, then, is the last time, short of a miracle, that Henry Jekyll can think his own thoughts or see his own face (now how sadly altered!) in the glass.

Nor must I delay too long to bring my writing to an end; for if my narrative has hitherto escaped destruction, it has been by a combination of great prudence and great good luck.

destruction - niszczenie, zniszczenie, destrukcja

prudence - ostrożność; roztropność, przezorność

Should the throes of change take me in the act of writing it, Hyde will tear it in pieces; but if some time shall have elapsed after I have laid it by, his wonderful selfishness and Circumscription to the moment will probably save it once again from the action of his ape-like spite. And indeed the doom that is closing on us both, has already changed and crushed him.

tear - łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się, rozdzierać; rozdarcie

elapsed - upłynął; upływać

Circumscription - określenie, ograniczenie, opisanie

Half an hour from now, when I shall again and for ever re-indue that hated personality, I know how I shall sit shuddering and weeping in my chair, or continue, with the most strained and fear-struck ecstasy of listening, to pace up and down this room (my last earthly refuge) and give ear to every sound of menace. Will Hyde die upon the scaffold?

indue - obdarzyć, przydać, przydawać

most strained - najbardziej napięty; znużony; naderwany

earthly - ziemski; ziemisty

or will he find courage to release himself at the last moment? God knows; I am careless; this is my true hour of death, and what is to follow concerns another than myself. Here then, as I lay down the pen and proceed to seal up my confession, I bring the life of that unhappy Henry Jekyll to an end.

release - zwolnienie; uwolnienie, wydanie

careless - nieostrożny; niedbały

hour of death - godzina śmierci

concerns - obawy; tyczyć, dotyczyć, martwić

proceed - kontynuować, iść dalej, podążać

seal up - założyć plombę, zapieczętować (np. wejście) 


You are reading thanks to developer of Go to Glivia! Chatbot. Your best friend in English learning!

Back to the Main Page Back to the beggining Download Flashcards
You can also order printed version from Buy printed version from amazon!