The Four-Fifteen Express with English-Polish Dictionary by Amelia Edwards (online free books)

Ekspres o czwartej piętnaście z podręcznym słownikiem angielsko-polskim (best ebooks to read)


The Four-Fifteen Express Text

Amelia - Amelia

Edwards - Edward

The events which I am about to relate took place between nine and ten years ago.

relate - odnosić się, zrelacjonować, dotyczyć

Sebastopol had fallen in the early spring, the peace of Paris had been concluded since March, our commercial relations with the Russian Empire were but recently renewed; and I, returning home after my first northward journey since the war, was well pleased with the prospect of spending the month of December under the hospitable and thoroughly English roof of my excellent friend Jonathan Jelf, Esq., of Dumbleton Manor, Clayborough, East Anglia. My way lay by the Great East Anglian line as far as Clayborough station, where I was to be met by one of the Dumbleton carriages and conveyed across the remaining nine miles of country. Having arrived some seven minutes before the starting of the train, and, by the connivance of the guard, taken sole possession of an empty compartment, I lighted my travelling-lamp, made myself particularly snug, and settled down to the undisturbed enjoyment of a book and a cigar. Great, therefore, was my disappointment when, at the last moment, a gentleman came hurrying along the platform, glanced into my carriage, opened the locked door with a private key, and stepped in.

concluded - wywnioskować, zakończyć

commercial - reklama; komercyjny

relations - relacje; relacja, relacja

Russian - rosyjski, ruski, staroruski, Rosjanin, Rosjanka

Empire - imperium, cesarstwo

renewed - odnowić

returning home - wracać do domu

northward - północny, na północ

prospect - perspektywa; poszukiwać

hospitable - gościnny

thoroughly - dokładnie; doszczętnie, gruntownie

Jonathan - Jonatan, Jonatan

Manor - rezydencja ziemska, dwór, majątek, posiadłość ziemska

lay by - położyć się; coś obok czegoś; kogoś; odkładać coś (np. pieniądze); lay-by miejsce na poboczu drogi przeznaczone na odpoczynek

carriages - wagony; powóz, kareta, karetka

conveyed - przekazane; przenosić, przewozić, przewieźć, przekazać

remaining - pozostały; pozostałości, pozostawać, pozostać

connivance - współudział; ciche przyzwolenie

guard - strażnik; jelec; osłona; chronić

sole - podeszwa, sola; jedyny

compartment - przedział; postument

particularly - szczególnie

snug - przytulny, zaciszny, miły

settled - ustalone; rozstrzygać, osiedlać się, zasiedlać, ustalać

undisturbed - niezakłócony

enjoyment - przyjemność, uciecha, zadowolenie

cigar - cygaro

therefore - dlaczego; więc, zatem, dlatego, przeto

disappointment - rozczarowanie, zawód

gentleman - dżentelmenem; dżentelmen, pan, panowie

hurrying - (hurry) śpieszyć się; pośpiech

glanced - zdziwiony; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

private - osobisty, prywatny, niejawny, poufny, prywatny, szeregowy

It struck me at the first glance that I had seen him before-a tall, spare man, thin-lipped, light-eyed, with an ungraceful stoop in the shoulders, and scant grey hair worn somewhat long upon the collar. He carried a light waterproof coat, an umbrella, and a large brown japanned deed-box, which last he placed under the seat.

struck - uderzony; trafiać, strajkować, strajk, uderzenie

glance - spojrzenie; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

spare - zapasowe; oszczędzać, dawać, poświęcać; zapasowy, wolny

lipped - wargi; warga

ungraceful - niewdzięczny

stoop - pochylnia; schylać się, pochylać; podest

scant - niewielki, stromy, wątły

somewhat - trochę, nieco, dość, poniekąd

upon - ponad

collar - kołnierz, kołnierzyk, obroża, korona

waterproof - wodoodporny; nieprzemakalny

japanned - japanowany; Japonia

deed - wyczyn

I now recognized my companion. I had met him, as I distinctly remembered, some three years before, at the very house for which, in all probability, he was now bound, like myself. His name was Dwerrihouse; he was a lawyer by profession, and, if I was not greatly mistaken, was first cousin to the wife of my host. I thought, observing him by the vague mixture of lamplight and twilight, that Mrs.

companion - towarzysz, towarzyszka, kompan, kompanka

distinctly - wyraźnie

probability - prawdopodobieństwo

bound - związany; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

by profession - z zawodu

greatly - bardzo

Host - hostia, gospodarz, pan domu, chmara

observing - obserwacja; obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić

vague - niejasny

mixture - mieszanie, zmieszanie, mieszanina, mieszanka, zlepek, specyfik

lamplight - światło lampy

twilight - zmierzch, zmrok, półmrok, półzmrok

Jelf's cousin looked all the worse for the three years'wear and tear which had gone over his head since our last meeting. He was very pale, and had a restless light in his eye that I did not remember to have observed before. The anxious lines, too, about his mouth were deepened, and there was a cavernous, hollow look about his cheeks and temples which seemed to speak of sickness or sorrow.

tear - łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się, rozdzierać; rozdarcie

pale - blednąć; blady

restless - bez odpoczynku; niespokojny; niezaspokojony

observed - obserwowany; obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić

anxious - niespokojny, żądny

deepened - pogłębiony; pogłębiać, pogłębić

cavernous - jamiste

hollow - wgłębienie, wklęsłość, kotlina; pusty

cheeks - policzki; policzek

temples - świątynie; świątynia, skroń

sickness - choroba

sorrow - smutek

When he had glanced at me for the third or fourth time I ventured to address him.

ventured - zaryzykował; zapuszczać

"Mr. John Dwerrihouse, I think?"

"That is my name," he replied.

"I had the pleasure of meeting you at Dumbleton about three years ago."

pleasure - przyjemność

Mr. Dwerrihouse bowed.

bowed - zginać się, ukłonić się, kłaniać się; łuk, kokarda

"I thought I knew your face," he said; "but your name, I regret to say--"

regret - żałować; żal

"Langford-William Langford. I have known Jonathan Jelf since we were boys together at Merchant Taylor's, and I generally spend a few weeks at Dumbleton in the shooting season. I suppose we are bound for the same destination?"

William - Wilhelm

merchant - kupiec

Taylor - Krawiec, Krawczyk, Sznajder

generally - ogólnie

shooting - strzelanie, palba

destination - cel podróży; cel

"Not if you are on your way to the manor," he replied. "I am travelling upon business. You have heard perhaps that we are about to construct a branch line from Blackwater to Stockbridge."

construct - budować, zbudować, konstruować, skonstruować

branch line - linia oddziału

"You are an East Anglian director, I presume?"

presume - przypuszczać

"My interest in the company," replied Mr. Dwerrihouse, "is threefold. I am a director, I am a considerable shareholder, and, as the head of the firm of Dwerrihouse, Dwerrihouse & Craik, I am the company's principal solicitor."

threefold - potrójnie; trzykrotny; potrójny, troisty, trojaki, trzykrotnie

considerable - znaczące; znaczny, znaczący, spory

shareholder - akcjonariusz, akcjonariuszka, udziałowiec

firm - firma; mocny, pewny

principal - zleceniodawca; główny, podstawowy, kapitał, dyrektor

solicitor - radca prawny; adwokat, adwokatka, akwizytor, akwizytorka

Loquacious, self-important, full of his pet project, and apparently unable to talk on any other subject, Mr. Dwerrihouse then went on to tell of the opposition he had encountered and the obstacles he had overcome in the cause of the Stockbridge branch. I was entertained with a multitude of local details and local grievances.

loquacious - gadatliwy

self - samego siebie

apparently - najwyraźniej; widocznie, widać, pozornie, pewnie

unable - niezdolny

opposition - opozycja

encountered - napotkany; spotkanie

obstacles - przeszkody; przeszkoda, trudność, ambaras

overcome - pokonać; przezwyciężać, przemagać

branch - gałąź; rozgałęzienie; oddział, filia, agenda, rozgałęziać się

entertained - zabawiony; bawić, zabawiać, bawić, gościć, wziąć pod uwagę

multitude - mnogość; mnóstwo, multum, bezlik

grievances - żal, skarga

The rapacity of one squire, the impracticability of another, the indignation of the rector whose glebe was threatened; and so on and on and on, till my head ached and my attention flagged and my eyes kept closing in spite of every effort that I made to keep them open. At length I was roused by these words:

rapacity - chciwość, pazerność, zaborczość

squire - dziedzic, giermek; drogi Panie

impracticability - niewykonalność, nierealność

indignation - oburzenie

rector - proboszcz; rektor

glebe - gleba, ziemia

threatened - zagrożony; grozić, pogrozić, grozić, zagrozić, zagrażać, grozić

ached - bolało; boleć; ból

flagged - oflagowany; oznakować, zaznaczać; flaga

spite - złośliwość; niechęć, uraza, złość

effort - wysiłek, staranie

Length - długość

roused - pobudzony; budzić, zbudzić, obudzić, ożywić

"Seventy-five thousand pounds, cash down."

"Seventy-five thousand pounds, cash down," I repeated, in the liveliest tone I could assume. "That is a heavy sum."

liveliest - najżywszy; żywy, ożywiony; żwawo

tone - dźwięk, ton

assume - zakładać; przypuszczać, przypuścić, dopuszczać, dopuścić

"A heavy sum to carry here," replied Mr. Dwerrihouse, pointing significantly to his breast-pocket, "but a mere fraction of what we shall ultimately have to pay."

sum - suma

significantly - znacząco

breast - pierś, biust, cycek

mere - tylko; sam, samodzielny, zwyczajny

fraction - frakcja; ułamek, cząstka

ultimately - ostatecznie

"You do not mean to say that you have seventy-five thousand pounds at this moment upon your person?" I exclaimed.

exclaimed - wykrzyknął; wołać, zawołać, wykrzykiwać, wykrzyknąć

"My good sir, have I not been telling you so for the last half-hour?" said Mr. Dwerrihouse, testily. "That money has to be paid over at half-past eight o'clock this evening, at the office of Sir Thomas's solicitors, on completion of the deed of sale."

testily - testowo; drażliwie, gniewnie

solicitors - prawników; radca prawny, adwokat, adwokatka, akwizytor

completion - zakończenie, ukończenie, zrealizowanie, uzupełnienie

"But how will you get across by night from Blackwater to Stockbridge with seventy-five thousand pounds in your pocket?"

by night - w nocy, nocą

"To Stockbridge!" echoed the lawyer. "I find I have made myself very imperfectly understood. I thought I had explained how this sum only carries us as far as Mallingford-the first stage, as it were, of our journey-and how our route from Blackwater to Mallingford lies entirely through Sir Thomas Liddell's property."

echoed - echo

imperfectly - niedoskonale

entirely - całkowicie, zupełnie

property - własność; posesja, posiadłość, posiadanie, prawo własności

"I beg your pardon," I stammered. "I fear my thoughts were wandering. So you only go as far as Mallingford tonight?"

beg - błagać, prosić, żebrać

Pardon - słucham; przebaczenie, wybaczenie, darowanie, łaska

stammered - zająknął się; jąkać

thoughts - myśli; myśl, myśl, pomysł

wandering - wędrówki; wędrowny; (wander); włóczyć

"Precisely. I shall get a conveyance from the 'Blackwater Arms.'And you?"

precisely - precyzyjnie, dokładnie

Conveyance - przewóz, transport

"Oh, Jelf sends a trap to meet me at Clayborough! Can I be the bearer of any message from you?"

trap - uwięzić; pułapka, dwukołówka

bearer - tragarz, okaziciel

"You may say, if you please, Mr. Langford, that I wished I could have been your companion all the way, and that I will come over, if possible, before Christmas."

Christmas - Boże Narodzenie

"Nothing more?"

Mr. Dwerrihouse smiled grimly. "Well," he said, "you may tell my cousin that she need not burn the hall down in my honour this time, and that I shall be obliged if she will order the blue-room chimney to be swept before I arrive."

grimly - ponuro, z determinacją

honour - uhonorować; honor, zaszczyt

be obliged - być zobowiązanym

chimney - komin, dymnik

swept - zmieciony; zamiatać, zamieść

"That sounds tragic. Had you a conflagration on the occasion of your last visit to Dumbleton?"

tragic - tragiczne; tragiczny

conflagration - pożar, pożoga

Occasion - wypadek, okazja, powód

"Something like it. There had been no fire lighted in my bedroom since the spring, the flue was foul, and the rooks had built in it; so when I went up to dress for dinner I found the room full of smoke and the chimney on fire. Are we already at Blackwater?"

flue - rura spalinowa, przewód kominowy

foul - faul; oszukiwać; przewinienie; obrzydliwy, brudny, okropny

rooks - gawrony; oszukiwać; wieża szachowa, gawron

The train had gradually come to a pause while Mr. Dwerrihouse was speaking, and, putting my head out of the window, I could see the station some few hundred yards ahead. There was another train before us blocking the way, and the guard was making use of the delay to collect the Blackwater tickets. I had scarcely ascertained our position when the ruddy-faced official appeared at our carriage door.

gradually - stopniowo, krok po kroku

pause - pauzować, przerywać, pauza, przerwa

yards - jard, dziedziniec

ahead - przed nami; z przodu

blocking - (block) blokować; blok, blokowanie

delay - opóźniać, odkładać; opóźnienie

scarcely - ledwo; ledwie

ascertained - ustalone; ustalać, ustalić

ruddy - rumiany, czerwonawy, cholerny

official - służbowy; oficjalny; oficjel, urzędnik, urzędniczka

carriage - przewóz; powóz, kareta, karetka

"Tickets, sir!" said he.

"I am for Clayborough," I replied, holding out the tiny pink card.

tiny - malutki, tyci, drobny

He took it, glanced at it by the light of his little lantern, gave it back, looked, as I fancied, somewhat sharply at my fellow-traveller, and disappeared.

lantern - latarnia

fancied - zainteresowany; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić

sharply - ostro, gwałtownie, surowo, bardzo

fellow - człowiek, facet, kolega

"He did not ask for yours," I said, with some surprise.

"They never do," replied Mr. Dwerrihouse; "they all know me, and of course I travel free."

"Blackwater! Blackwater!" cried the porter, running along the platform beside us as we glided into the station.

porter - tragarz, portier, ciemne i gorzkie piwo

beside - obok, przy, poza

glided - ślizgać, sunąć, szybować; ślizg, szybowanie

Mr. Dwerrihouse pulled out his deed-box, put his travelling-cap in his pocket, resumed his hat, took down his umbrella, and prepared to be gone.

cap - przebijać; czapka, czepek, kapiszon

resumed - wznowione; wznawiać, zająć ponownie, życiorys, cv

"Many thanks, Mr. Langford, for your society," he said, with old-fashioned courtesy. "I wish you a good-evening."

Many thanks - wielkie dzięki

old-fashioned - (old-fashioned) staromodny

courtesy - uprzejmość; kurtuazja

"Good-evening," I replied, putting out my hand.

But he either did not see it or did not choose to see it, and, slightly lifting his hat, stepped out upon the platform. Having done this, he moved slowly away and mingled with the departing crowd.

slightly - lekko; trochę, nieco

mingled - przyłączać, mieszać

departing - (depart) odchodzić, odjeżdżać, odlatywać, odstąpić; odchodząc

Leaning forward to watch him out of sight, I trod upon something which proved to be a cigar-case. It had fallen, no doubt, from the pocket of his waterproof coat, and was made of dark morocco leather, with a silver monogram upon the side. I sprang out of the carriage just as the guard came to lock me in.

leaning - pochylając się; (lean) opierać się, przechylić się

sight - wzrok; widok; atrakcja turystyczna; celownik; dojrzeć, zobaczyć

trod - (tread) nastąpić na coś, iść, wdeptać, zdeptać; deptanie

proved - udowodnione; okazać się, dowodzić, udowadniać

doubt - wątpliwości; wątpić, zwątpić, powątpiewać, wątpliwość

morocco - maroko; skóra marokańska, marokin; marokański

leather - skóra; skórzany

"Is there one minute to spare?" I asked, eagerly. "The gentleman who travelled down with me from town has dropped his cigar-case; he is not yet out of the station."

eagerly - chętnie, z przejęciem

"Just a minute and a half, sir," replied the guard. "You must be quick."

I dashed along the platform as fast as my feet could carry me. It was a large station, and Mr. Dwerrihouse had by this time got more than half-way to the farther end.

dashed - przerywane; myślnik (''punctuation mark, any form'')

I, however, saw him distinctly, moving slowly with the stream. Then, as I drew nearer, I saw that he had met some friend, that they were talking as they walked, that they presently fell back somewhat from the crowd and stood aside in earnest conversation. I made straight for the spot where they were waiting.

stream - strumień, potok, rzeczka, ciek

Presently - obecnie; niebawem

aside - na bok

spot - cętka; plama

There was a vivid gas-jet just above their heads, and the light fell full upon their faces. I saw both distinctly-the face of Mr. Dwerrihouse and the face of his companion.

vivid - jaskrawy, żywy, barwny

jet - odrzutowiec; strumień, dżet

Running, breathless, eager as I was, getting in the way of porters and passengers, and fearful every instant lest I should see the train going on without me, I yet observed that the new-comer was considerably younger and shorter than the director, that he was sandy-haired, moustachioed, small-featured, and dressed in a close-cut suit of Scotch tweed. I was now within a few yards of them.

breathless - zdyszany, zapierający dech

eager - chętny, przejęty, podekscytowany

porters - tragarzy; tragarz, portier, ciemne i gorzkie piwo

fearful - przestraszony; strachliwy

instant - chwila, moment; nie wymagający gotowania

comer - przybysz

Considerably - znacznie

Sandy - piaszczysty

haired - (hair) włosy, owłosienie; mający włosy określonego rodzaju

moustachioed - z wąsami

Scotch - Szkoci; szkocka

within - wewnątrz, w przeciągu, w ciągu

I ran against a stout gentleman, I was nearly knocked down by a luggage-truck, I stumbled over a carpet-bag; I gained the spot just as the driver's whistle warned me to return.

stout - tęgi, korpulentny, mocny

knocked down - powalić, przewrócić; obniżyć, opuścić (np. cenę); wychylić, obalić (np. butelkę alkoholu); sprzedawać na aukcji; licytacji; burzyć (np. ścianę)

luggage - bagaż

stumbled - potknął się; potknięcie się

Gained - uzyskane; osiągać, zdobywać, zyskiwać, przybyć, dotrzeć; zysk

whistle - gwizdek, piszczałka, gwizd, świst, gwizdać, świstać

warned - ostrzegać, upominać, uprzedzać

To my utter stupefaction, they were no longer there. I had seen them but two seconds before-and they were gone! I stood still. I looked to right and left; I saw no sign of them in any direction. It was as if the platform had gaped and swallowed them.

utter - wypowiedzieć; wymawiać, wypowiadać, wydawać; kompletny, zupełny

stupefaction - zdumienie

swallowed - połknięty; połknąć, przełknąć; jaskółka, łyk

"There were two gentlemen standing here a moment ago," I said to a porter at my elbow; "which way can they have gone?"

gentlemen - dżentelmen, dżentelmen, pan, panowie-p

elbow - łokieć; uderzyć z łokcia

"I saw no gentlemen, sir," replied the guard.

The whistle shrilled out again. The guard, far up on the platform, held up his arm, and shouted to me to "come on"!

shrilled - piskliwy, przeszywający, przenikliwy

"If you're going on by this train, sir," said the porter, "you must run for it."

I did run for it, just gained the carriage as the train began to move, was shoved in by the guard, and left breathless and bewildered, with Mr. Dwerrihouse's cigar-case still in my hand.

shoved - popchnąć, wrzucić, potrącić, wsadzić; pchnięcie

bewildered - zadziwić, zdumieć, oszałamiać

It was the strangest disappearance in the world; it was like a transformation trick in a pantomime. They were there one moment-palpably there, talking, with the gaslight full upon their faces-and the next moment they were gone. There was no door near, no window, no staircase; it was a mere slip of barren platform, tapestried with big advertisements. Could anything be more mysterious?

disappearance - zniknięcie

transformation - przekształcenie, przemiana, transformacja, przeobrażenie

trick - trik, sposób, sztuczka, chwyt

pantomime - pantomima

palpably - namacalnie; dotykanie, macanie; ewidentnie

gaslight - oświetlenie gazowe, światło gazowe

staircase - schody, klatka schodowa

slip - wślizgnąć się, poślizgnąć

barren - bezpłodny, niepłodny, jałowy, pustkowie

tapestried - gobelin, arras, tkanina dekoracyjna

more mysterious - bardziej tajemniczy

It was not worth thinking about, and yet, for my life, I could not help pondering upon it-pondering, wondering, conjecturing, turning it over and over in my mind, and beating my brains for a solution of the enigma. I thought of it all the way from Blackwater to Clayborough.

worth - warte; wartość; warty

pondering - zastanawianie się; dumać, rozważać, rozmyślać, namyślać się

wondering - zastanawiasz się; (wonder) zastanawiać się, zdumieć się; cud

conjecturing - przypuszczenie, domysł

enigma - enigma, tajemnica, zagadka

I thought of it all the way from Clayborough to Dumbleton, as I rattled along the smooth highway in a trim dog-cart, drawn by a splendid black mare and driven by the silentest and dapperest of East Anglian grooms.

rattled - zagrzechotał; zabrzęczeć, zastukać; grzechotka, grzechotanie

smooth - gładki

highway - autostrada, szosa

trim - wykończenie; trymować

cart - przewieźć, zataszczyć, zwieźć; wóz, furmanka, wózek ręczny

splendid - wspaniały; arcydobry

mare - klacz, kobyła, oślica

silentest - najcichszy; cichy, bezszelestny, bezdźwięczny, bezdźwięczny

dapperest - elegancki, wytworny; żywy, energiczny

grooms - stajennych; oporządzić, wyszczotkować; stajenny, pan młody

We did the nine miles in something less than an hour, and pulled up before the lodge gates just as the church clock was striking half-past seven. A couple of minutes more, and the warm glow of the lighted hall was flooding out upon the gravel, a hearty grasp was on my hand, and a clear jovial voice was bidding me "welcome to Dumbleton."

Lodge - portiernia; żeremie

church clock - zegar kościelny

striking - uderzające; uderzający; (strike); trafiać; strajkować; strajk; uderzenie

glow - blask; jarzyć się, żarzyć się, pałać, promienieć, świecić

flooding - powódź; (flood); powódź, potop, ogrom, nawał, natłok

gravel - żwir

hearty - druh; obfity, serdeczny, krzepski

grasp - uchwycić; trzymać, chwytać, rozumieć, pojmować, uchwyt

jovial - jowialny, wesoły

bidding - (bid) licytować, rozkazać, kazać, wezwać; oferta, licytacja

I am not going to describe either the guests or the dinner that night. All provincial parties bear the strictest family resemblance, and I am not aware that an East Anglian banquet offers any exception to the rule. There was the usual country baronet and his wife; there were the usual country parsons and their wives; there was the sempiternal turkey and haunch of venison. Vanitas vanitatum.

provincial - prowincjonalny, lokalny

strictest - najsurowszy; surowy, srogi

resemblance - podobieństwo

aware - świadom, świadomy

banquet - bankiet, biesiada, bankietować

offers - oferty; proponować, oferować; oferta

exception - wyjątek

baronet - baronet

parsons - duchowny, pleban, pastor, proboszcz

sempiternal - półwieczny

turkey - indyk -an

haunch of venison - udziec sarni; z dziczyzny

There is nothing new under the sun.

At length there came a pause. The entrées had just been removed, and the turkey had come upon the scene. The conversation had all along been of the languidest, but at this moment it happened to have stagnated altogether. Moved by an unlucky impulse, I thought I would relate my adventure.

languidest - najbardziej ospały; omdlewający, powolny, rozwlekły, leniwy

stagnated - być w zastoju, nie wzrastać, pogrążyć, stać w bezruchu

altogether - w ogóle; całkowicie, całkiem, zupełnie, summa summarum

unlucky - nieszczęśliwy, pechowy, niefortunny

impulse - impuls

"By the way, Jelf," I began, "I came down part of the way today with a friend of yours."

"Indeed!" said the master of the feast, slicing scientifically into the breast of the turkey. "With whom, pray?"

indeed - rzeczywiście; naprawdę, w rzeczy samej, zaiste, w istocie

Master - opanować; mistrz, pan, kapitan, gospodarz

feast - podjąć, ucztować; uczta, bankiet, święto

slicing - krojenie; (slice) ciąć na plasterki; kawałek

scientifically - naukowo

whom - kogo; komu

Pray - modlić się, błagać, prosić, upraszać

"It was no less a person than your wife's cousin, Mr. John Dwerrihouse."

Jonathan Jelf laid down his knife and fork. Mrs. Jelf looked at me in a strange, startled way, and said never a word.

laid - położył; kłaść

startled - zaskoczyć, wystraszyć, spłoszyć

"And he desired me to tell you, my dear madam, that you need not take the trouble to burn the hall down in his honour, this time, but only to have the chimney of the blue room swept before his arrival."

desired - pożądane; pragnąć, pożądać, pożądać, pragnienie

madam - pani; królewna; burdelmama, bajzelmama

arrival - przybycie, przyjazd

Before I had reached the end of my sentence I became aware of something ominous in the faces of the guests. I felt I had said something which I had better have left unsaid, and that for some unexplained reason my words had evoked a general consternation. I sat confounded, not daring to utter another syllable, and for at least two whole minutes there was dead silence round the table.

ominous - złowieszczy

unsaid - niewypowiedziane; odwołać, cofnać słowo

unexplained - niewyjaśnione

evoked - wywołany; wywoływać, przywoływać

consternation - konsternacja

confounded - wprawić w zakłopotanie, pomylić, pomieszać szyki

daring - odważny; śmiały

syllable - sylaba, zgłoska

silence - cisza, milczenie, uciszyć, uciszać, uciszyć

The guests hitherto had been simply dull, but now they were evidently uncomfortable and embarrassed.

hitherto - do tej pory; dotychczas, dotąd

Simply - po prostu

dull - tępy; nudny; matowy; stępić; stępić się

evidently - najwyraźniej; ewidentnie, zauważalnie

uncomfortable - niewygodne; niewygodny, niekomfortowy

embarrassed - zakłopotany; ambarasować, zaambarasować, wprawić w zakłopotanie

The dessert had scarcely been placed upon the table when the ladies left the room. I seized the opportunity to select a vacant chair next a certain Captain Prendergast.

dessert - deser

seized - zajęte; chwycić, złapać, chwytać, łapać

select - wybierać, wybrać, selekcjonować

vacant - wolne; wolny

captain - kapitan; dowodzić

"In Heaven's name," I whispered, "what was the matter just now? What had I said?"

Heaven - niebo, raj

whispered - szeptał; szept, szeptać, szepnąć

"You mentioned the name of John Dwerrihouse."

"What of that? I had seen him not two hours before."

"It is a most astounding circumstance that you should have seen him," said Captain Prendergast. "Are you sure it was he?"

astounding - wprawić, zdumieć

circumstance - okoliczność

"As sure as of my own identity. We were talking all the way between London and Blackwater. But why does that surprise you?"

identity - tożsamość

"Because," replied Captain Prendergast, dropping his voice to the lowest whisper-"because John Dwerrihouse absconded three months ago with seventy-five thousand pounds of the company's money, and has never been heard of since."

whisper - szept; szeptać, szepnąć

absconded - zbiec, uciec, uniknąć, uciec od, ukryć się przed, zbiec, uciec

John Dwerrihouse had absconded three months ago-and I had seen him only a few hours back! John Dwerrihouse had embezzled seventy-five thousand pounds of the company's money, yet told me that he carried that sum upon his person! Were ever facts so strangely incongruous, so difficult to reconcile? How should he have ventured again into the light of day? How dared he show himself along the line?

embezzled - zdefraudowane; sprzeniewierzyć

strangely - dziwnie, dziwacznie

incongruous - niestosowne

reconcile - godzić, pogodzić; godzić

dared - odważył; odważyć się, ośmielić, mieć czelność

Above all, what had he been doing throughout those mysterious three months of disappearance?

throughout - poprzez, podczas

mysterious - tajemniczy; zagadkowy

Perplexing questions these-questions which at once suggested themselves to the minds of all concerned, but which admitted of no easy solution. I could find no reply to them. Captain Prendergast had not even a suggestion to offer. Jonathan Jelf, who seized the first opportunity of drawing me aside and learning all that I had to tell, was more amazed and bewildered than either of us.

perplexing - zakłopotać, wprawić w zakłopotanie

concerned - zaniepokojony; tyczyć, dotyczyć, martwić

admitted - dopuszczony; wpuszczać, wpuścić, dopuszczać, dopuścić

more amazed - bardziej zdumiony

He came to my room that night, when all the guests were gone, and we talked the thing over from every point of view; without, it must be confessed, arriving at any kind of conclusion.

confessed - przyznał się; przyznawać się, przyznać się, spowiadać się

conclusion - wniosek, wynik, rezultat, wniosek, konkluzja

"I do not ask you," he said, "whether you can have mistaken your man. That is impossible."

whether - czy

"As impossible as that I should mistake some stranger for yourself."

"It is not a question of looks or voice, but of facts. That he should have alluded to the fire in the blue room is proof enough of John Dwerrihouse's identity. How did he look?"

alluded - nawiązał; pić

Proof - dowód; garować

"Older, I thought; considerably older, paler, and more anxious."

paler - jaśniejszy; bliski kolega, towarzysz

"He has had enough to make him look anxious, anyhow," said my friend, gloomily, "be he innocent or guilty."

anyhow - w każdym razie; jakkolwiek, w jakikolwiek sposób

gloomily - ponuro; mrocznie

innocent - niewinny, naiwny

guilty - winny, winien, winna, oskarżony

"I am inclined to believe that he is innocent," I replied. "He showed no embarrassment when I addressed him, and no uneasiness when the guard came round. His conversation was open to a fault. I might almost say that he talked too freely of the business which he had in hand."

inclined - przechylić, skłonić, nachylać, mieć na coś ochotę; zbocze, stok

embarrassment - zażenowanie

uneasiness - niepokój, niezadowolenie

fault - wada, defekt, błąd, pomyłka, wina, uskok

freely - swobodnie

"That again is strange, for I know no one more reticent on such subjects. He actually told you that he had the seventy-five thousand pounds in his pocket?"

reticent - powściągliwy

"He did."

"Humph! My wife has an idea about it, and she may be right--"

"What idea?"

"Well, she fancies-women are so clever, you know, at putting themselves inside people's motives-she fancies that he was tempted, that he did actually take the money, and that he has been concealing himself these three months in some wild part of the country, struggling possibly with his conscience all the time, and daring neither to abscond with his booty nor to come back and restore it."

fancies - fantazje; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić, wyobrażać

motives - motywy; motyw, motyw, temat, motyw

tempted - skuszony; kusić, nęcić, judzić, podjudzić

concealing - ukrywanie; chować, schować, ukrywać, ukryć, skrywać, skryć

struggling - walczący; (struggle) walczyć, borykać się; walka; zmagający się

Possibly - możliwie

conscience - sumienie

abscond - zbiec, uciec, uniknąć, uciec od, ukryć się przed

booty - łup

nor - ani

restore - przywrócić; odnowić

"But now that he has come back?"

"That is the point. She conceives that he has probably thrown himself upon the company's mercy, made restitution of the money, and, being forgiven, is permitted to carry the business through as if nothing whatever had happened."

conceives - wyobrażać sobie, stworzyć

mercy - miłosierdzie; litość

restitution - odszkodowanie, restytucja

forgiven - wybaczone; przebaczać, przebaczyć, odpuszczać, odpuścić

permitted - dozwolone; pozwalać, zezwalać

whatever - cokolwiek; oj tam, jeden pies

"The last," I replied, "is an impossible case. Mrs. Jelf thinks like a generous and delicate-minded woman, but not in the least like a board of railway directors. They would never carry forgiveness so far."

generous - wielkoduszny, szlachetny, hojny, szczodry

delicate - delikatny

forgiveness - wybaczenie, przebaczenie, odpuszczenie

"I fear not; and yet it is the only conjecture that bears a semblance of likelihood. However, we can run over to Clayborough tomorrow and see if anything is to be learned. By the way, Prendergast tells me you picked up his cigar-case."

conjecture - przypuszczenie, domysł

semblance - wrażenie

likelihood - prawdopodobieństwo; wiarygodność

"I did so, and here it is."

Jelf took the cigar-case, examined it by the light of the lamp, and said at once that it was beyond doubt Mr. Dwerrihouse's property, and that he remembered to have seen him use it.

examined - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

beyond doubt - ponad wszelką wątpliwość

"Here, too, is his monogram on the side," he added-"a big J. transfixing a capital D. He used to carry the same on his note-paper."

transfixing - sparaliżować, porazić

note-paper - (note-paper) papier listowy; firmowy; nutowy; notatkowy

"It offers, at all events, a proof that I was not dreaming."

"Ay, but it is time you were asleep and dreaming now. I am ashamed to have kept you up so long. Good-night."

Ay - tak

ashamed - zawstydzony

"Good-night, and remember that I am more than ready to go with you to Clayborough, or Blackwater, or London, or anywhere, if I can be of the least service."

"Thanks! I know you mean it, old friend, and it may be that I shall put you to the test. Once more, good-night."

So we parted for that night, and met again in the breakfast-room at half-past eight the next morning. It was a hurried, silent, uncomfortable meal; none of us had slept well, and all were thinking of the same subject. Within twenty minutes after we had left the breakfast-table the dog-cart was brought round, and my friend and I were on the road to Clayborough.

met again - spotkać się ponownie

hurried - pośpiechu; pośpiech, śpieszyć się, przyśpieszać, przyśpieszyć

silent - cicho; cichy, bezszelestny, bezdźwięczny

"Tell you what it is, Langford," he said, as we sped along between the wintry hedges, "I do not much fancy to bring up Dwerrihouse's name at Clayborough. All the officials know that he is my wife's relation, and the subject just now is hardly a pleasant one. If you don't much mind, we will take the 11:10 to Blackwater.

wintry - zimowy

hedges - żywopłoty; wykręcić, wykręcać się; zabezpieczenie, żywopłot

fancy - fantazyjny; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić, wyobrażać

officials - urzędnicy; służbowy, oficjalny, oficjel, urzędnik, urzędniczka

relation - relacja

hardly - mało; ledwo

pleasant - przyjemny

It's an important station, and we shall stand a far better chance of picking up information there than at Clayborough."

So we took the 11:10, which happened to be an express, and, arriving at Blackwater about a quarter before twelve, proceeded at once to prosecute our inquiry.

proceeded - kontynuować, iść dalej, podążać

prosecute - oskarżać, prowadzić

inquiry - zapytanie, prośba, dochodzenie

We began by asking for the station-master, a big, blunt, businesslike person, who at once averred that he knew Mr. John Dwerrihouse perfectly well, and that there was no director on the line whom he had seen and spoken to so frequently.

blunt - szczery, tępy

businesslike - biznesowy

averred - zapewniać

perfectly - idealnie; doskonale

frequently - często

"He is not known to have been down the line any time yesterday, for instance?"

instance - zdarzenie, okazja, instancja

The station-master shook his head.

"The East Anglian, sir," said he, "is about the last place where he would dare to show himself. Why, there isn't a station-master, there isn't a guard, there isn't a porter who doesn't know Mr. Dwerrihouse by sight as well as he knows his own face in the looking-glass, or who wouldn't telegraph for the police as soon as he had set eyes on him at any point along the line. Bless you, sir!

dare - odważyć się, ośmielić, mieć czelność

by sight - z widzenia (np. znać) 

Telegraph - telegraf; telegrafować, zatelegrafować

set - umieścić, postawić, usytuować; zestaw

bless - pobłogosławić, poświęcić

there's been a standing order out against him ever since the 25th of September last."

standing order - stałe zlecenie

"Can you tell me who took the Blackwater tickets of that train?"

"I can, sir. It was the guard, Benjamin Somers."

Benjamin - Beniamin, Beniamin

"And where can I find him?"

"You can find him, sir, by staying here, if you please, till one o'clock. He will be coming through with the up express from Crampton, which stays at Blackwater for ten minutes."

We waited for the up express, beguiling the time as best we could by strolling along the Blackwater road till we came almost to the outskirts of the town, from which the station was distant nearly a couple of miles. By one o'clock we were back again upon the platform and waiting for the train.

beguiling - oczarowywać, omamiać, omamić, oszukiwać, skracać, wyłudzać

strolling - (stroll) przechadzać się, wygrać

outskirts - kraniec

distant - odległe; daleki, odległy

It came punctually, and I at once recognized the ruddy-faced guard who had gone down with my train the evening before.

punctually - punktualnie

"The gentlemen want to ask you something about Mr. Dwerrihouse, Somers," said the station-master, by way of introduction.

The guard flashed a keen glance from my face to Jelf's and back again to mine.

flashed - błysnął; migać, błyskać, przemykać; błysk

keen - chętny; zapalony, wyostrzony

"Mr. John Dwerrihouse, the late director?" said he, interrogatively.

interrogatively - pytająco

"The same," replied my friend. "Should you know him if you saw him?"

"Anywhere, sir."

"Do you know if he was in the 4:15 express yesterday afternoon?"

"He was not, sir."

"How can you answer so positively?"

positively - pozytywnie

"Because I looked into every carriage and saw every face in that train, and I could take my oath that Mr. Dwerrihouse was not in it. This gentleman was," he added, turning sharply upon me. "I don't know that I ever saw him before in my life, but I remember his face perfectly. You nearly missed taking your seat in time at this station, sir, and you got out at Clayborough."

oath - przysięga; klątwa

"Quite true, guard," I replied; "but do you not also remember the face of the gentleman who travelled down in the same carriage with me as far as here?"

"It was my impression, sir, that you travelled down alone," said Somers, with a look of some surprise.

impression - odcisk; wrażenie; impresja; imitacja

"By no means. I had a fellow-traveller as far as Blackwater, and it was in trying to restore him the cigar-case which he had dropped in the carriage that I so nearly let you go on without me."

dropped in - wpaść do kogoś (z wizytą); drop in something spadek czegoś; drop somebody in it wpakować kogoś w kłopoty

"I remember your saying something about a cigar-case, certainly," replied the guard; "but--"

"You asked for my ticket just before we entered the station."

"I did, sir."

"Then you must have seen him. He sat in the corner next the very door to which you came."

"No, indeed; I saw no one."

I looked at Jelf. I began to think the guard was in the ex-director's confidence, and paid for his silence.

ex - dawny, były

confidence - zaufanie; pewność siebie

"If I had seen another traveller I should have asked for his ticket," added Somers. "Did you see me ask for his ticket, sir?"

"I observed that you did not ask for it, but he explained that by saying--" I hesitated. I feared I might be telling too much, and so broke off abruptly.

hesitated - zawahał się; wahać się, jąkać się

abruptly - nagle, raptem, bezceremonialnie, improwizując

The guard and the station-master exchanged glances. The former looked impatiently at his watch.

exchanged - wymieniony; wymieniać się, zamieniać; giełda

glances - spojrzenia; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

former - były

impatiently - niecierpliwie

"I am obliged to go on in four minutes more, sir," he said.

obliged - zobowiązany; zobowiązywać, zobowiązać

"One last question, then," interposed Jelf, with a sort of desperation. "If this gentleman's fellow-traveller had been Mr. John Dwerrihouse and he had been sitting in the corner next the door by which you took the tickets, could you have failed to see and recognize him?"

interposed - wtrącony; mieszać, przerywać, wprowadzać, wprowadzić, wstawiać

desperation - rozpacz, desperacja

"No, sir; it would have been quite impossible."

"And you are certain you did not see him?"

"As I said before, sir, I could take my oath I did not see him. And if it wasn't that I don't like to contradict a gentleman, I would say that I could also take my oath that this gentleman was quite alone in the carriage the whole way from London to Clayborough.

wasn - było

contradict - zaprzeczyć; zaprzeczać, dementować

Why, sir," he added, dropping his voice so as to be inaudible to the station-master, who had been called away to speak to some person close by, "you expressly asked me to give you a compartment to yourself, and I did so. I locked you in, and you were so good as to give me something for myself."

inaudible - niesłyszalne

expressly - wyraźnie

"Yes, but Mr. Dwerrihouse had a key of his own."

"I never saw him, sir; I saw no one in that compartment but yourself. beg pardon, sir; my time's up."

beg pardon - proszę wybaczyć, przepraszam bardzo; słucham? {prośba o powtórzenie}; wypraszam sobie

And with this the ruddy guard touched his cap and was gone. In another minute the heavy panting of the engine began afresh, and the train glided slowly out of the station.

panting - dyszenie; (pant) dyszeć, sapać, ziajać, wydyszeć

afresh - od nowa, jeszcze raz

We looked at each other for some moments in silence. I was the first to speak.

"Mr. Benjamin Somers knows more than he chooses to tell," I said.

"Humph! do you think so?"

"It must be. He could not have come to the door without seeing him; it's impossible."

"There is one thing not impossible, my dear fellow."

"What is that?"

"That you may have fallen asleep and dreamed the whole thing."

fallen asleep - zasnąć

"Could I dream of a branch line that I had never heard of? Could I dream of a hundred and one business details that had no kind of interest for me? Could I dream of the seventy-five thousand pounds?"

"Perhaps you might have seen or heard some vague account of the affair while you were abroad. It might have made no impression upon you at the time, and might have come back to you in your dreams, recalled perhaps by the mere names of the stations on the line."

account - sprawozdanie, konto, rachunek, księgowość, relacja

affair - sprawa; romans

recalled - odwołane; przywołanie

"What about the fire in the chimney of the blue room-should I have heard of that during my journey?"

"Well, no; I admit there is a difficulty about that point."

admit - przyznać; wpuszczać, wpuścić, dopuszczać, dopuścić, przyznawać

difficulty - trudności; trudność

"And what about the cigar-case?"

"Ay, by Jove! there is the cigar-case. That is a stubborn fact. Well, it's a mysterious affair, and it will need a better detective than myself, I fancy, to clear it up. I suppose we may as well go home."

Jove - Jowisz

stubborn - uparty

A week had not gone by when I received a letter from the secretary of the East Anglian Railway Company, requesting the favour of my attendance at a special board meeting not then many days distant.

favour - przysługę; woleć, sprzyjać; przysługa

attendance - obecność

No reasons were alleged and no apologies offered for this demand upon my time, but they had heard, it was clear, of my inquiries anent the missing director, and had a mind to put me through some sort of official examination upon the subject. Being still a guest at Dumbleton Hall, I had to go up to London for the purpose, and Jonathan Jelf accompanied me.

alleged - powoływać, przytaczać, twierdzić, utrzymywać, zakładać

apologies - przeprosiny, przeproszenie

offered - oferowane; proponować, oferować; oferta

demand - popyt; wymaganie; żądanie; żądać, wymagać

inquiries - zapytanie, prośba, dochodzenie

examination - badanie, oględziny, egzamin, sprawdzian

accompanied - w towarzystwie; towarzyszyć, asystować, akompaniować

I found the direction of the Great East Anglian line represented by a party of some twelve or fourteen gentlemen seated in solemn conclave round a huge green baize table, in a gloomy board-room adjoining the London terminus.

represented - reprezentowane; reprezentować, symbolizować, przedstawiać

solemn - uroczysty

conclave - konklawe, tajne zebranie

baize - baja

gloomy - ponury; mroczny

adjoining - przylegające; dołączyć, przyłączyć, przylegać, sąsiadować

terminus - stacja końcowa

Being courteously received by the chairman (who at once began by saying that certain statements of mine respecting Mr. John Dwerrihouse had come to the knowledge of the direction, and that they in consequence desired to confer with me on those points), we were placed at the table, and the inquiry proceeded in due form.

courteously - uprzejmie, grzecznie

chairman - przewodniczący; prezes

respecting - szanując; respekt, szacunek, estyma, poważanie, uważanie

consequence - konsekwencje; konsekwencja, następstwo, skutek

confer - wiecować

in due form - we właściwej formie

I was first asked if I knew Mr. John Dwerrihouse, how long I had been acquainted with him, and whether I could identify him at sight. I was then asked when I had seen him last. To which I replied "On the 4th of this present month, December, 1856.

acquainted - zapoznać, zaznajomić

at sight - na widoku; natychmiast, bez uprzedzenia; w sposób zobowiązany do zapłacenia

" Then came the inquiry of where I had seen him on the fourth day of December; to which I replied that I met him in a first-class compartment of the 4:15 down express, that he got in just as the train was leaving the London terminus, and that he alighted at Blackwater station.

alighted - wysiadł; wysiąść, zsiąść, wylądować, siadać

The chairman then inquired whether I had held any communication with my fellow-traveller, whereupon I related, as nearly as I could remember it, the whole bulk and substance of Mr. John Dwerrihouse's diffuse information respecting the new branch line.

inquired - zapytać, pytać, dowiadywać się

communication - komunikacja; wiadomość

related - powiązane; odnosić się, zrelacjonować, dotyczyć

bulk - wielkość, masa, objętość

substance - substancja; istota; majątek; narkotyk

diffuse - rozproszony, rozmyty, rozwlekły

To all this the board listened with profound attention, while the chairman presided and the secretary took notes. I then produced the cigar-case. It was passed from hand to hand, and recognized by all. There was not a man present who did not remember that plain cigar-case with its silver monogram, or to whom it seemed anything less than entirely corroborative of my evidence.

profound - głęboki

presided - prezydować, przewodniczyć

plain - zwykły; równina; zwyczajny, jasny, nieładna, gładki

corroborative - potwierdzające

When at length I had told all that I had to tell, the chairman whispered something to the secretary; the secretary touched a silver hand-bell, and the guard, Benjamin Somers, was ushered into the room. He was then examined as carefully as myself. He declared that he knew Mr.

bell - dzwonek; dzwon

ushered - wprowadzić, zaprowadzić; przewodnik; osoba anonsująca gości

declared - zadeklarowane; deklarować, zadeklarować, deklarować

John Dwerrihouse perfectly well, that he could not be mistaken in him, that he remembered going down with the 4:15 on the afternoon in question, that he remembered me, and that, there being one or two empty first-class compartments on that special afternoon, he had, in compliance with my request, placed me in a carriage by myself.

be mistaken - mylić się

compartments - przedziały; przedział, postument

compliance - ugoda; zgodność; ugodowość; podatność

He was positive that I remained alone in that compartment all the way from London to Clayborough. He was ready to take his oath that Mr. Dwerrihouse was neither in that carriage with me, nor in any compartment of that train.

remained - pozostałości, pozostawać, pozostać

He remembered distinctly to have examined my ticket at Blackwater; was certain that there was no one else at that time in the carriage; could not have failed to observe a second person, if there had been one; had that second person been Mr. John Dwerrihouse should have quietly double-locked the door of the carriage and have at once given information to the Blackwater station-master.

observe - obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić, spostrzec

So clear, so decisive, so ready was Somers with this testimony, that the board looked fairly puzzled.

decisive - decydujący

testimony - zeznanie, świadectwo

fairly - sprawiedliwie; fair

puzzled - zdziwiony; zagadka, łamigłówka, zagadka, rebus

"You hear this person's statement, Mr. Langford," said the chairman. "It contradicts yours in every particular. What have you to say in reply?"

contradicts - zaprzeczać, zaprzeczać, dementować

"I can only repeat what I said before. I am quite as positive of the truth of my own assertions as Mr. Somers can be of the truth of his."

truth - prawda; wierność, racja

assertions - twierdzenie, domaganie się, zapewnienie

"You say that Mr. Dwerrihouse alighted at Blackwater, and that he was in possession of a private key. Are you sure that he had not alighted by means of that key before the guard came round for the tickets?"

"I am quite positive that he did not leave the carriage till the train had fairly entered the station, and the other Blackwater passengers alighted. I even saw that he was met there by a friend."

"Indeed! Did you see that person distinctly?"

"Quite distinctly."

"Can you describe his appearance?"

"I think so. He was short and very slight, sandy-haired, with a bushy moustache and beard, and he wore a loosely fitting suit of grey tweed. His age I should take to be about thirty-eight or forty."

Slight - nieznacznie; drobny, mały

bushy - (bush) krzak, gęsta czupryna; porośnięty krzakami, gęsty

moustache - wąsy

beard - brodę; broda

loosely - luźno

"Did Mr. Dwerrihouse leave the station in this person's company?"

"I cannot tell. I saw them walking together down the platform, and then I saw them standing aside under a gas-jet, talking earnestly. After that I lost sight of them quite suddenly, and just then my train went on, and I with it."

earnestly - poważnie, rzetelnie

The chairman and secretary conferred together in an undertone. the directors whispered to one another. One or two looked suspiciously at the guard. I could see that my evidence remained unshaken, and that, like myself, they suspected some complicity between the guard and the defaulter.

conferred - przyznane; wiecować

undertone - ściszony głos

the directors - dyrektorzy; kierownicy; reżyserzy

unshaken - niewzruszony

suspected - podejrzewać, podejrzany, podejrzana, podejrzany

complicity - współudział

defaulter - defraudant

"How far did you conduct that 4:15 express on the day in question, Somers?" asked the chairman.

conduct - postępowanie; zarządzanie; kierownictwo; zachowanie; fabuła; prowadzić

"All through, sir," replied the guard, "from London to Crampton."

"How was it that you were not relieved at Clayborough? I thought there was always a change of guards at Clayborough."

relieved - ulżyło; ulżyć, odciążać, odciążyć, ulżyć, ulżyć, ulżyć

guards - strażnicy; strażnik, jelec, osłona, chronić

"There used to be, sir, till the new regulations came in force last midsummer, since when the guards in charge of express trains go the whole way through."

regulations - przepisy; regulacja, przepis, rozporządzenie

force - zmuszać, wymuszać, narzucać; siła, oddział

midsummer - środek lata; śródlecie

charge - opłata; szarża; oskarżenie; ładunek elektryczny; podopieczny

The chairman turned to the secretary.

"I think it would be as well," he said, "if we had the day-book to refer to upon this point."

Again the secretary touched the silver hand-bell, and desired the porter in attendance to summon Mr. Raikes. From a word or two dropped by another of the directors I gathered that Mr. Raikes was one of the under-secretaries.

summon - wezwać, zawołać, przywołać, zbierać

gathered - zebrane; zbierać, zebrać, gromadzić, zgromadzić

He came, a small, slight, sandy-haired, keen-eyed man, with an eager, nervous manner, and a forest of light beard and moustache. He just showed himself at the door of the board-room, and, being requested to bring a certain day-book from a certain shelf in a certain room, bowed and vanished.

shelf - półka, regał

vanished - zniknął; znikać, zniknąć

He was there such a moment, and the surprise of seeing him was so great and sudden, that it was not till the door had closed upon him that I found voice to speak. He was no sooner gone, however, than I sprang to my feet.

sudden - nagły

not till - nie do czasu

"That person," I said, "is the same who met Mr. Dwerrihouse upon the platform at Blackwater!"

There was a general movement of surprise. The chairman looked grave and somewhat agitated.

grave - grób, mogiła; poważny

agitated - poruszony; agitować

"Take care, Mr. Langford," he said; "take care what you say."

"I am as positive of his identity as of my own."

"Do you consider the consequences of your words? Do you consider that you are bringing a charge of the gravest character against one of the company's servants?"

consequences - konsekwencje; konsekwencja, następstwo

gravest - najcięższy; grób, mogiła; poważny

servants - słudzy; służący-pr, służąca, sługa

"I am willing to be put upon my oath, if necessary. The man who came to that door a minute since is the same whom I saw talking with Mr. Dwerrihouse on the Blackwater platform. Were he twenty times the company's servant, I could say neither more nor less."

servant - służący, służąca, sługa

The chairman turned again to the guard.

"Did you see Mr. Raikes in the train or on the platform?" he asked.

Somers shook his head.

"I am confident Mr. Raikes was not in the train," he said, "and I certainly did not see him on the platform."

confident - pewny siebie; pewny, pewien, przeświadczony

The chairman turned next to the secretary.

"Mr. Raikes is in your office, Mr. Hunter," he said. "Can you remember if he was absent on the 4th instant?"

Hunter - myśliwy, łowca

absent - nieobecny

"I do not think he was," replied the secretary, "but I am not prepared to speak positively. I have been away most afternoons myself lately, and Mr. Raikes might easily have absented himself if he had been disposed."

lately - ostatnio

absented - nieobecny

disposed - usposobiony; pozbyć się czegoś

At this moment the under-secretary returned with the day-book under his arm.

"Be pleased to refer, Mr. Raikes," said the chairman, "to the entries of the 4th instant, and see what Benjamin Somers's duties were on that day."

entries - wpisy; wejście

duties - obowiązki; obowiązek, służba

Mr. Raikes threw open the cumbrous volume, and ran a practised eye and finger down some three or four successive columns of entries. Stopping suddenly at the foot of a page, he then read aloud that Benjamin Somers had on that day conducted the 4:15 express from London to Crampton.

cumbrous - nieporęczny; ciężki, nieporadny

volume - objętość; głośność; rocznik; tom, wolumin

successive - sukcesywny

read aloud - czytać na głos

conducted - prowadzone; zarządzanie

The chairman leaned forward in his seat, looked the under-secretary full in the face, and said, quite sharply and suddenly:

leaned - pochylony; opierać się, przechylić się, odchylić się; szczupły

"And where were you, Mr. Raikes, on the same afternoon?"

"I, sir?"

"You, Mr. Raikes. Where were you on the afternoon and evening of the 4th of the present month?"

"Here, sir, in Mr. Hunter's office. Where else should I be?"

There was a dash of trepidation in the under-secretary's voice as he said this, but his look of surprise was natural enough.

Dash - myślnik (''punctuation mark; any form''); półpauza (''en dash''); pauza (''em dash''); kreska; sprint; kropla

trepidation - niepokój; obawa, trwoga

"We have some reason for believing, Mr. Raikes, that you were absent that afternoon without leave. Was this the case?"

"Certainly not, sir. I have not had a day's holiday since September. Mr. Hunter will bear me out in this."

Mr. Hunter repeated what he had previously said on the subject, but added that the clerks in the adjoining office would be certain to know. Whereupon the senior clerk, a grave, middle-aged person in green glasses, was summoned and interrogated.

previously - wcześniej; poprzednio

clerks - urzędnik, sprzedawca, recepcjonista

senior clerk - starszy urzędnik, starszy referent

summoned - wezwany; wezwać, zawołać, przywołać, zbierać

interrogated - przesłuchiwany; przesłuchiwać, przesłuchać

His testimony cleared the under-secretary at once. He declared that Mr. Raikes had in no instance, to his knowledge, been absent during office hours since his return from his annual holiday in September.

been absent - być nieobecnym

office hours - godziny urzędowania

annual - roczne; roczny, coroczny, rocznik

I was confounded. The chairman turned to me with a smile, in which a shade of covert annoyance was scarcely apparent.

shade - cień; odcień; cieniować

covert - ukryty; ukradkowy, potajemny

annoyance - irytacja; denerwowanie, wnerwianie, zdenerwowanie, wnerwienie

apparent - widoczne; widoczny; oczywisty; pozorny

"You hear, Mr. Langford?" he said.

"I hear, sir; but my conviction remains unshaken."

conviction - skazanie; przekonanie, przeświadczenie, wyrok

remains - pozostaje; pozostałości, pozostawać, pozostać

"I fear, Mr. Langford, that your convictions are very insufficiently based," replied the chairman, with a doubtful cough. "I fear that you 'dream dreams,'and mistake them for actual occurrences. It is a dangerous habit of mind, and might lead to dangerous results. Mr. Raikes here would have found himself in an unpleasant position had he not proved so satisfactory an alibi."

convictions - przekonanie

insufficiently - niewystarczająco

doubtful - wątpliwy, niepewny; niepewnie

cough - kaszleć, kaszlnąć, kaszleć, kaszel

actual - rzeczywisty; właściwy, prawdziwy, aktualny

occurrences - zdarzenia; wydarzenie

lead - prowadzić (pokazywać komuś drogę); prowadzić z, wygrywać; przewodzić (być najlepszym); kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu); doprowadzać, powodować; prowadzić, wieść (np. styl życia); trop, wskazówka; główna rola (film, sztuka); k

unpleasant - nieprzyjemne; nieprzyjemny

satisfactory - satysfakcjonujące; zadowalający

alibi - alibi

I was about to reply, but he gave me no time.

"I think, gentlemen," he went on to say, addressing the board, "that we should be wasting time to push this inquiry further. Mr. Langford's evidence would seem to be of an equal value throughout. The testimony of Benjamin Somers disproves his first statement, and the testimony of the last witness disproves the second. I think we may conclude that Mr.

wasting - marnotrawstwo; (waste) marnować, trwonić; marnotrastwo

Equal - równi; równy, jednakowy

value - wartość, znaczenie, cena, koszt, odcień, wycenić

disproves - obalić, zadać

witness - świadek

conclude - wywnioskować, zakończyć

Langford fell asleep in the train on the occasion of his journey to Clayborough, and dreamed an unusually vivid and circumstantial dream, of which, however, we have now heard quite enough."

unusually - niezwykle

circumstantial - szczegółowy, drobiazgowy

There are few things more annoying than to find one's positive convictions met with incredulity. I could not help feeling impatient at the turn that affairs had taken. I was not proof against the civil sarcasm of the chairman's manner.

annoying - irytujące; irytować

incredulity - niedowierzanie

impatient - niecierpliwy

affairs - sprawy; sprawa, romans

civil - cywilny

sarcasm - sarkazm, kpina, szyderstwo, drwina

most intolerable of all, however, was the quiet smile lurking about the corners of Benjamin Somers's mouth, and the half-triumphant, half-malicious gleam in the eyes of the under-secretary. The man was evidently puzzled and somewhat alarmed. His looks seemed furtively to interrogate me. Who was I? What did I want? Why had I come there to do him an ill turn with his employers?

most intolerable - najbardziej nie do zniesienia

lurking - czaisz się; (lurk) czaić się, tlić się, podpatrywać; przyczajony

triumphant - tryumfalny, zwycięski

malicious - złośliwy

gleam - lśnić, błyszczeć; poświata, poblask, błysk

alarmed - zaniepokojony; alarm, alarm, alarm, budzik, alarm, alarmować

furtively - ukradkiem

interrogate - przesłuchiwać, przesłuchać

What was it to me whether or no he was absent without leave?

Seeing all this, and perhaps irritated by it more than the thing deserved, I begged leave to detain the attention of the board for a moment longer. Jelf plucked me impatiently by the sleeve.

irritated by - zirytowany czymś, poirytowany czymś, poirytowany przez coś, zirytowany przez coś

deserved - zasłużony; zasługiwać, zasłużyć

begged - błagał; błagać, prosić, żebrać

detain - zatrzymywać, zatrzymać

plucked - oskubany; wyszarpnąć, zbierać, zebrać, brzdęknąć, skubać

sleeve - rękaw; koperta

"Better let the thing drop," he whispered. "The chairman's right enough; you dreamed it, and the less said now the better."

I was not to be silenced, however, in this fashion. I had yet something to say, and I would say it.

silenced - uciszony; cisza, milczenie

It was to this effect: that dreams were not usually productive of tangible results, and that I requested to know in what way the chairman conceived I had evolved from my dream so substantial and well-made a delusion as the cigar-case which I had had the honour to place before him at the commencement of our interview.

productive - produktywny

tangible - namacalny, dotykalny, konkretny, zrozumiały

conceived - wyobrażać sobie, stworzyć

evolved - ewoluował; ewoluować

substantial - znaczny, obfity, istotny, solidny, poważny, zamożny

delusion - złudzenie, omam, ułuda, złuda

commencement - rozpoczęcie

"The cigar-case, I admit, Mr. Langford," the chairman replied, "is a very strong point in your evidence. It is your only strong point, however, and there is just a possibility that we may all be misled by a mere accidental resemblance. Will you permit me to see the case again?"

misled - wprowadzać w błąd, wprowadzić w błąd, mylić, zmylić

accidental - przypadkowy

permit - pozwolenie; pozwalać, zezwalać

"It is unlikely," I said, as I handed it to him, "that any other should bear precisely this monogram, and yet be in all other particulars exactly similar."

unlikely - nieprawdopodobne

The chairman examined it for a moment in silence, and then passed it to Mr. Hunter. Mr. Hunter turned it over and over, and shook his head.

"This is no mere resemblance," he said. "It is John Dwerrihouse's cigar-case to a certainty. I remember it perfectly; I have seen it a hundred times."

certainty - pewność

"I believe I may say the same," added the chairman; "yet how account for the way in which Mr. Langford asserts that it came into his possession?"

asserts - twierdzić, zapewniać, utrzymywać, bronić

"I can only repeat," I replied, "that I found it on the floor of the carriage after Mr. Dwerrihouse had alighted. It was in leaning out to look after him, that I trod upon it, and it was in running after him for the purpose of restoring it that I saw, or believed I saw, Mr. Raikes standing aside with him in earnest conversation."

leaning out - wychylać się

restoring - przywracanie; odnowić

Again I felt Jonathan Jelf plucking at my sleeve.

plucking - skubanie; wyszarpnąć, zbierać, zebrać, brzdęknąć, skubać

"Look at Raikes," he whispered; "look at Raikes!"

I turned to where the under-secretary had been standing a moment before, and saw him, white as death, with lips trembling and livid, stealing toward the door.

lips - usta; warga

trembling - (tremble) zadrżeć, drżeć, trząść się; drżenie

livid - wściekły

toward - ku, do, w stronę, w kierunku

To conceive a sudden, strange, and indefinite suspicion, to fling myself in his way, to take him by the shoulders as if he were a child, and turn his craven face, perforce, toward the board, were with me the work of an instant.

conceive - wyobrażać sobie, stworzyć

indefinite - nieokreślony, nieograniczony, bezterminowy, niewyraźny

suspicion - podejrzenie; podejrzliwość; ślad, trop, poszlaka, cień

fling - cisnąć, podrzucać, rzucać; szaleństwo, przygoda

Craven - tchórzliwy; tchórz; czynić tchórzliwym

perforce - siłą rzeczy, z konieczności

"Look at him!" I exclaimed. "Look at his face! I ask no better witness to the truth of my words."

witness - świadkiem; świadectwo; świadek

The chairman's brow darkened.

brow - brwi; czoło, brew, grzbiet, grań

darkened - zaciemnione; zaciemniać

"Mr. Raikes," he said, sternly, "if you know anything you had better speak."

sternly - surowo

Vainly trying to wrench himself from my grasp, the under-secretary stammered out an incoherent denial.

vainly - na próżno, nadaremnie

wrench - szarpnąć, wyrwać; klucz francuski, szarpnięcie

incoherent - niespójny

denial - zaprzeczenie; odmowa

"Let me go," he said. "I know nothing-you have no right to detain me-let me go!"

"Did you, or did you not, meet Mr. John Dwerrihouse at Blackwater station? The charge brought against you is either true or false. If true, you will do well to throw yourself upon the mercy of the board and make full confession of all that you know."

confession - wyznanie, przyznanie

The under-secretary wrung his hands in an agony of helpless terror.

wrung - wykręcony; wymuszać, wyciskać, wyżąć, wykręcić; wykręcanie

agony - agonia

helpless - bezradny, bezsilny, bezbronny

terror - groza; terror

"I was away!" he cried. "I was two hundred miles away at the time! I know nothing about it-I have nothing to confess-I am innocent-I call God to witness I am innocent!"

confess - przyznawać się, przyznać się, spowiadać się

"Two hundred miles away!" echoed the chairman. "What do you mean?"

"I was in Devonshire. I had three weeks'leave of absence-I appeal to Mr. Hunter-Mr. Hunter knows I had three weeks'leave of absence! I was in Devonshire all the time; I can prove I was in Devonshire!"

absence - nieobecność, absencja, brak

appeal - apel, odwołanie, wdzięk, czar

Prove - udowodnić; okazać się, dowodzić, udowadniać

Seeing him so abject, so incoherent, so wild with apprehension, the directors began to whisper gravely among themselves, while one got quietly up and called the porter to guard the door.

abject - opłakany, nędzny, żałosny

apprehension - niepokój; zatrzymanie

gravely - poważnie, ogromnie

"What has your being in Devonshire to do with the matter?" said the chairman. "When were you in Devonshire?"

"Mr. Raikes took his leave in September," said the secretary, "about the time when Mr. Dwerrihouse disappeared."

"I never even heard that he had disappeared till I came back!"

"That must remain to be proved," said the chairman. "I shall at once put this matter in the hands of the police. In the meanwhile, Mr. Raikes, being myself a magistrate and used to deal with these cases, I advise you to offer no resistance, but to confess while confession may yet do you service. As for your accomplice--"

remain - pozostałości; pozostawać, pozostać

Meanwhile - tymczasem, na razie, w międzyczasie

magistrate - sędzia, sędzia pokoju

advise - doradzić; radzić, poradzić

resistance - opór, sprzeciw, rezystancja, oporność, ruch oporu

accomplice - wspólnik, wspólniczka, współsprawca

The frightened wretch fell upon his knees.

frightened - przestraszony; straszyć, przestraszyć, nastraszyć

wretch - nieszczęśnik, nikczemnik

"I had no accomplice!" he cried. "Only have mercy upon me-only spare my life, and I will confess all! I didn't mean to harm him! I didn't mean to hurt a hair of his head! Only have mercy on me, and let me go!"

harm - zaszkodzić; szkoda, krzywda, krzywdzić, uszkadzać

The chairman rose in his place, pale and agitated. "Good heavens!" he exclaimed, "what horrible mystery is this? What does it mean?"

Good heavens - Wielkie nieba!

horrible - straszne; straszny, okropny

mystery - tajemnica, misterium

"As sure as there is a God in heaven," said Jonathan Jelf, "it means that murder has been done."

murder - morderstwo, zabójstwo, zabić, zamordować

"No! no! no!" shrieked Raikes, still upon his knees, and cowering like a beaten hound. "Not murder! No jury that ever sat could bring it in murder. I thought I had only stunned him-I never meant to do more than stun him. Manslaughter-manslaughter-not murder!"

shrieked - wrzasnął; krzyk, krzyczeć, krzyknąć

cowering - kuląc się; skulić się ze strachu

hound - pies gończy, ogar, kundel

jury - sąd przysięgłych, ława przysięgłych, jury

stunned - ogłuszać, ogłuszenie, ogłuszyć

Manslaughter - zabójstwo; nieumyślne spowodowanie śmierci

Overcome by the horror of this unexpected revelation, the chairman covered his face with his hand and for a moment or two remained silent.

horror - groza, strach

unexpected - Niespodziewany

revelation - objawienie

"Miserable man," he said at length, "you have betrayed yourself."

miserable - nędzny, nieszczęśliwy

betrayed - zdradzony; wydać, zdradzić, zdradzić

"You bade me confess! You urged me to throw myself upon the mercy of the board!"

bade - (bid) licytować, rozkazać, kazać, życzyć; oferta

urged - zalecać, nakłaniać; pragnienie, popęd

"You have confessed to a crime which no one suspected you of having committed," replied the chairman, "and which this board has no power either to punish or forgive. All that I can do for you is to advise you to submit to the law, to plead guilty, and to conceal nothing. When did you do this deed?"

committed - zaangażowany; popełniać

punish - karać, ukarać

forgive - wybaczyć; przebaczać, przebaczyć, odpuszczać, odpuścić

submit - przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), dostarczać (dokumenty); poddawać; podporządkowywać się; poddawać (analizie); poddawać pod rozwagę (propozycję, projekt); argumentować, wysuwać argument (w sądzie); przycisk "wyślij" na stronach internet

plead - błagać

conceal - chować, schować, ukrywać, ukryć

The guilty man rose to his feet, and leaned heavily against the table. His answer came reluctantly, like the speech of one dreaming.

heavily - ciężko, mocno

reluctantly - niechętnie

"On the 22nd of September."

"On the 22nd of September!" I looked in Jonathan Jelf's face, and he in mine. I felt my own paling with a strange sense of wonder and dread. I saw him blanch suddenly, even to the lips.

paling - (pale) blednąć; parkan; blady

wonder - zastanawiać; cud, dziw, dziwo, zdumienie, zdumiewać się

dread - strach, lęk; budzący postrach

blanch - blanszować, zblednąć, spłowieć, usiłować ukryć

"Merciful heaven!" he whispered. "What was it, then, that you saw in the train?"

merciful - miłosierny

What was it that I saw in the train? That question remains unanswered to this day. I have never been able to reply to it. I only know that it bore the living likeness of the murdered man, whose body had then been lying some ten weeks under a rough pile of branches and brambles and rotting leaves, at the bottom of a deserted chalk-pit about half-way between Blackwater and Mallingford.

unanswered - bez odpowiedzi

likeness - podobieństwo, podobizna

murdered - zamordowany; morderstwo

rough - szorstki, zgrubny, chropowaty

pile - zwalić na kupę, palować; sterta, stos, kupa, gmach

branches - oddziały; gałąź, rozgałęzienie

brambles - jeżyna; jeżynowy

rotting - gnić, gnić

chalk - kreda; magnezja

pit - podziurawić, drylować; dół, jama

I know that it spoke and moved and looked as that man spoke and moved and looked in life; that I heard, or seemed to hear, things related which I could never otherwise have learned; that I was guided, as it were, by that vision on the platform to the identification of the murderer; and that, a passive instrument myself, I was destined, by means of these mysterious teachings, to bring about the ends of justice. For these things I have never been able to account.

otherwise - inaczej

vision - widzenie, wzrok, wizja

identification - identyfikacja; dowód osobisty

murderer - morderca, morderczyni, zabójca, zabójczyni

passive - bierny; strona bierna

destined - przeznaczyć

teachings - nauki; (teach) nauczać; nauczanie, nauka

justice - sprawiedliwość; sędzia

As for that matter of the cigar-case, it proved, on inquiry, that the carriage in which I travelled down that afternoon to Clayborough had not been in use for several weeks, and was, in point of fact, the same in which poor John Dwerrihouse had performed his last journey. The case had doubtless been dropped by him, and had lain unnoticed till I found it.

doubtless - bez wątpienia; bez wątpliwości

unnoticed - niezauważony

Upon the details of the murder I have no need to dwell. Those who desire more ample particulars may find them, and the written confession of Augustus Raikes, in the files of the "Times" for 1856. Enough that the under-secretary, knowing the history of the new line, and following the negotiation step by step through all its stages, determined to waylay Mr.

dwell - mieszkać, zamieszkiwać

desire - pragnąć, pożądać, pragnienie, pożądanie

ample - duży, obszerny

Augustus - August

files - pliki

negotiation - negocjacja, negocjacje

determined - zdeterminowany; określać, ustalać, ustalić

waylay - czaić się, napaść z zasadzki

Dwerrihouse, rob him of the seventy-five thousand pounds, and escape to America with his booty.

rob - okraść, obrabować

escape - wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

In order to effect these ends he obtained leave of absence a few days before the time appointed for the payment of the money, secured his passage across the Atlantic in a steamer advertised to start on the 23rd, provided himself with a heavily loaded "life-preserver," and went down to Blackwater to await the arrival of his victim.

obtained - uzyskane; dostawać, dostać, otrzymywać, otrzymać, uzyskiwać

appointed - mianować, wyznaczać

payment - zapłata, wypłata, opłata, płatność

secured - zabezpieczone; bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny

passage - przejście, fragment

steamer - parowiec

loaded - załadowany; zawalczyć, ładować, brać ładunek, pobierać; brzemię

preserver - konserwator; ochrona, osoba ochraniająca, wybawiciel, strażnik

await - czekać, oczekiwać

victim - ofiarą; ofiara, poszkodowana, poszkodowany

How he met him on the platform with a pretended message from the board, how he offered to conduct him by a short cut across the fields to Mallingford, how, having brought him to a lonely place, he struck him down with the life-preserver, and so killed him, and how, finding what he had done, he dragged the body to the verge of an out-of-the-way chalk-pit, and there flung it in and piled it over with branches and brambles, are facts still fresh in the memories of those who, like the connoisseurs in De Quincey's famous essay, regard murder as a fine art. Strangely enough, the murderer, having done his work, was afraid to leave the country. He declared that he had not intended to take the director's life, but only to stun and rob him; and that, finding the blow had killed, he dared not fly for fear of drawing down suspicion upon his own head. As a mere robber he would have been safe in the States, but as a murderer he would inevitably have been pursued and given up to justice. So he forfeited his passage, returned to the office as usual at the end of his leave, and locked up his ill-gotten thousands till a more convenient opportunity. In the meanwhile he had the satisfaction of finding that Mr. Dwerrihouse was universally believed to have absconded with the money, no one knew how or whither.

pretended - udawał; udawać, na niby

lonely - samotny

dragged - przeciągnięty; ciągnąć, przeszukać, przeciągnąć, wlec

verge - krawędź; skraj

flung - rzucony; cisnąć, podrzucać, rzucać; szaleństwo, przygoda

piled - spiętrzone; zwalić na kupę, palować; sterta, stos, kupa, gmach

connoisseurs - koneserzy; koneser, koneserka, znawca, znawczyni

regard - co; mieć wzgląd, brać pod uwagę, dotyczyć

intended - zamierzone; (intend); zamierzać; zamierzać

stun - ogłuszać, ogłuszenie, ogłuszyć

robber - złodziej, złodziejka, rozbójnik, rozbójniczka

inevitably - nieuchronnie

pursued - ścigany; ścigać

forfeited - stracić, zrzec się, zrezygnować

gotten - dostał

more convenient - bardziej wygodny

satisfaction - zadowolenie, satysfakcja

universally - powszechnie

whither - dokąd

Whether he meant murder or not, however, Mr. Augustus Raikes paid the full penalty of his crime, and was hanged at the Old Bailey in the second week of January, 1857. Those who desire to make his further acquaintance may see him any day (admirably done in wax) in the Chamber of Horrors at Madame Tussaud's exhibition, in Baker Street.

penalty - kara

hanged - powieszony

acquaintance - znajomość; znajomy, znajoma

admirably - z podziwem

wax - wosk

chamber - komnata; izba; komora

horrors - horrory; groza, strach

exhibition - wystawa

Baker - piekarz, piekarka

He is there to be found in the midst of a select society of ladies and gentlemen of atrocious memory, dressed in the close-cut tweed suit which he wore on the evening of the murder, and holding in his hand the identical life-preserver with which he committed it.

midst - środek

atrocious - okropny

wore on - nosić na sobie; ciągnąć się (np. czas); wnerwiać, działać na nerwy

identical - identyczne; identyczny, jednaki, jednakowy, przystający


You are reading thanks to developer of Go to Glivia! Chatbot. Your best friend in English learning!

Back to the Main Page Back to the beggining Download Flashcards