The Mysterious Sketch with English-Polish Dictionary by Emile Erckmann (online free books)

Arkana szkicu z podręcznym słownikiem angielsko-polskim (best ebooks to read)


Table of Content

Chapter I
Chapter II
Chapter III

The Mysterious Sketch Text

THE MYSTERIOUS SKETCH, by Erckmann-Chatrian

mysterious - tajemniczy; zagadkowy

sketch - szkicować, naszkicować, szkic, schemat, skecz

Chapter I

Opposite the chapel of saint Sebalt in Nuremberg, at the corner of Trabaus Street, there stands a little tavern, tall and narrow, with a toothed gable and dusty windows, whose roof is surmounted by a plaster Virgin. It was there that I spent the unhappiest days of my life.

chapel - kaplica

saint - święty

tavern - tawerna, karczma, austeria

gable - wzgórze, szczyt

dusty - zakurzony; pylisty; zgaszony, złamany

surmounted - zwieńczyć, przezwyciężyć

plaster - gips, tynk

Virgin - prawiczek; dziewiczy, dziewicza

I had gone to Nuremberg to study the old German masters; but in default of ready money, I had to paint portraits-and such portraits! Fat old women with their cats on their laps, big-wigged aldermen, burgomasters in three-cornered hats-all horribly bright with ochre and vermilion. From portraits I descended to sketches, and from sketches to silhouettes.

German - Niemiec, Niemka, Germanin, Germanka, niemiecki

default - domyślny; wartość domyślna; zalegać, zalec

laps - okrążenia; (lap) kolano, chlupotanie, pluskanie, okrążenie

wigged - peruka

aldermen - radnych; ławnik

burgomasters - burmistrz

horribly - strasznie, przeraźliwie

ochre - ochra, czerwonawo-żółty kolor

vermilion - cynober

descended - zstąpił; schodzić, zejść, zniżać

sketches - szkice; szkicować, naszkicować, szkicować, naszkicować, szkic

silhouettes - sylwetki; zarys, kontur, sylwetka

Nothing is more annoying than to have your landlord come to you every day with pinched lips, shrill voice, and impudent manner to say: "Well, sir, how soon are you going to pay me? Do you know how much your bill is? No; that doesn't worry you! You eat, drink, and sleep calmly enough. God feeds the sparrows.

landlord - właściciel (mieszkania); wynajmujący

pinched - uszczypnięty; szczypać, uszczypnąć, szczypanie

shrill - piskliwy, przeszywający, przenikliwy

impudent - bezczelny

calmly - spokojnie

sparrows - wróble; wróbel, trznadel

Your bill now amounts to two hundred florins and ten kreutzers-it is not worth talking about."

florins - floren

Those who have not heard any one talk in this way can form no idea of it; love of art, imagination, and the sacred enthusiasm for the beautiful are blasted by the breath of such an attack. You become awkward and timid; all your energy evaporates, as well as your feeling of personal dignity, and you bow respectfully at a distance to the burgomaster Schneegans.

imagination - fantazja, imaginacja, wyobraźnia, urojenie, wyobrażenie

sacred - poświęcony, święty, religijny

enthusiasm - entuzjazm

blasted - wysadzony; spustoszyć, powalić, rozbrzmieć; podmuch, ryk, gwizd

awkward - niezręczny; nieprzyjemny; nieśmiały

timid - bojaźliwy, płochliwy, nieśmiały

evaporates - wyparowuje; wyparowywać, wyparować

dignity - godność; dostojność, dostojeństwo

bow - zginać się, ukłonić się, kłaniać się; łuk, kokarda

respectfully - z szacunkiem

Burgomaster - burmistrz

One night, not having a sou, as usual, and threatened with imprisonment by this worthy Mister Rap, I determined to make him a bankrupt by cutting my throat. Seated on my narrow bed, opposite the window, in this agreeable mood, I gave myself up to a thousand philosophical reflections, more or less comforting.

sou - grosz, mała ilość pieniędzy

threatened - zagrożony; grozić, pogrozić, grozić, zagrozić, zagrażać, grozić

imprisonment - uwięzienie, osądzenie, pozbawienie wolności

worthy - godny, zacny

rap - ostro krytykować; stukanie, stuknięcie, pukanie, oskarżenie

bankrupt - bankructwo; zbankrutowany; bankrut, bankrutka

agreeable - zgoda; miły, przyjemny, zgodny

philosophical - filozoficzny

reflections - refleksje; odbicie

comforting - pocieszające; wygoda, komfort, pociecha

"What is man?" I asked myself. "An omnivorous animal; his jaws, provided with canines, incisors, and molars, prove it. The canines are made to tear meat; the incisors to bite fruits; and the molars to masticate, grind, and triturate animal and vegetable substances that are pleasant to smell and to taste.

omnivorous - wszystkożerny

jaws - szczęki; szczęka

canines - kły; psi

incisors - siekacze; siekacz

molars - trzonowce; trzonowy

masticate - żuć, przeżuwać

grind - siekać, ostrzyć, szlifować; harówka, zgrzytanie, bzykanko

triturate - tryturan

But when he has nothing to masticate, this being is an absurdity in Nature, a superfluity, a fifth wheel to the coach."

absurdity - absurd, bezsens, absurdalność, niedorzeczność, bezsensowność

superfluity - zbędność; nadmiar

fifth wheel - piąte koło

Such were my reflections. I dared not open my razor for fear that the invincible force of my logic would inspire me with the courage to make an end of it all. After having argued so finely, I blew out my candle, postponing the sequel till the morrow.

dared - odważył; odważyć się, ośmielić, mieć czelność

razor - brzytwa; szabla

invincible - niezwyciężony

logic - logika

inspire - inspirować, zainspirować

courage - odwaga, męstwo, śmiałość

finely - dokładnie; drobno, cienko, precyzyjnie, świetnie

candle - świeca, świeczka, gromnica

postponing - odkładanie; odroczyć, odraczać, odłożyć, odkładać

sequel - sequel

morrow - nazajutrz, jutro

That abominable Rap had completely stupefied me. I could do nothing but silhouettes, and my sole desire was to have some money to rid myself of his odious presence. But on this night a singular change came over my mind.

abominable - obrzydliwe; ohydny, odrażający, plugawy, niegodziwy

stupefied - oszołomiony; ogłuszać, ogłuszyć

sole - podeszwa, sola; jedyny

desire - pragnąć, pożądać, pragnienie, pożądanie

rid - uwalniać, pozbawić

odious - wstrętny, ohydny

presence - obecność

singular - w liczbie pojedynczej; osobliwy; pojedynczy; nieodwracalna

I awoke about one o'clock-I lit my lamp, and, enveloping myself in my grey gabardine, I drew upon the paper a rapid sketch after the Dutch school-something strange and bizarre, which had not the slightest resemblance to my ordinary conceptions.

awoke - obudził się; budzić się, uświadomić sobie, obudzić; przebudzony

enveloping - okryć, spowić

gabardine - gabardyna

rapid - szybki; bystrzyna, bystrze, szypot, progi

Dutch - niderlandzki, holenderski, (język) holenderski, Holendrzy

bizarre - dziwaczne; dziwny, cudaczny, arcydziwny, przedziwny

slightest - najmniejszy; drobny, mały

resemblance - podobieństwo

conceptions - koncepcje; poczęcie

Imagine a dreary courtyard enclosed by high dilapidated walls. These walls are furnished with hooks, seven or eight feet from the ground. You see, at a glance, that it is a butchery.

dreary - ponury

courtyard - dziedziniec, podwórze, dwór

enclosed - otoczyć, mieścić w sobie, załączyć

dilapidated - zniszczony; zniszczyć

furnished - umeblowane; meblować, umeblować, dostarczyć, dostarczać

hooks - hak, kotwiczka, sierpowy

glance - spojrzenie; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

butchery - rzeźnictwo, masakra

On the left, there extends a lattice structure; you perceive through it a quartered beef suspended from the roof by enormous pulleys. Great pools of blood run over the flagstones and unite in a ditch full of refuse.

extends - przedłużyć, wydłużyć, rozciągnąć

lattice - kratownica; krata

perceive - postrzegać; dostrzegać, dostrzec

suspended - zawieszony; zawieszać, zawiesić, zawieszać, zawiesić, zawieszać

pulleys - blok, koło pasowe

flagstones - olish: kamień brukowy g

unite - jednoczyć

ditch - zerwać, puścić, porzucić, pozbyć, wymknąć, rozwalić; rów

refuse - odmówić; odmawiać; odpadki

The light falls from above, between the chimneys where the weathercocks stand out from a bit of the sky the size of your hand, and the roofs of the neighbouring houses throw bold shadows from story to story.

chimneys - kominy; komin, dymnik

weathercocks - wiatrowskazy; kurek

bold - pogrubienie; odważny, śmiały

shadows - cienie; cień

At the back of this place is a shed, beneath the shed a pile of wood, and upon the pile of wood some ladders, a few bundles of straw, some coils of rope, a chicken-coop, and an old dilapidated rabbit-hutch.

shed - pozbyć się, pozbywać się, rozrzucać, rozlewać się

beneath - pod, poniżej

pile - zwalić na kupę, palować; sterta, stos, kupa, gmach

ladders - drabiny; drabina

bundles - pakiety; wiązka, pęk, zawiniątko

straw - słomy; słomka; słoma; słomiany

Coils - cewki; zwinąć, owinąć, wić się; zwój, krąg, lok, spirala

coop - zamknąć; klatka

rabbit-hutch - (rabbit-hutch) budka dla królika, klatka z królikami

How did these heterogeneous details suggest themselves to my imagination? I don't know; I had no reminiscences, and yet every stroke of the pencil seemed the result of observation, and strange because it was all so true. Nothing was lacking.

heterogeneous - heterogeniczny

reminiscences - wspomnienia; reminiscencja

stroke - uderzać, pogłaskać; uderzenie, udar mózgu, cios

observation - obserwacja, spostrzeżenie, ogląd, komentarz

But on the right, one corner of the sketch remained a blank. I did not know what to put there.... Something suddenly seemed to writhe there, to move! Then I saw a foot, the sole of a foot. Notwithstanding this improbable position, I followed my inspiration without reference to my own criticism.

writhe - wije się; wić się

notwithstanding - mimo wszystko

improbable - nieprawdopodobne; nieprawdopododny

inspiration - wdech; natchnienie, inspiracja

criticism - krytyka

This foot was joined to a leg-over this leg, stretched out with effort, there soon floated the skirt of a dress. In short, there appeared by degrees an old woman, pale, dishevelled, and wasted, thrown down at the side of a well, and struggling to free herself from a hand that clutched her throat.

stretched - rozciągnięty; rozciąganie

floated - unosił się na wodzie; paca, packa

by degrees - stopniowo, powoli

dishevelled - rozczochrać

thrown down - zrzucony

struggling - walczący; (struggle) walczyć, borykać się; walka; zmagający się

clutched - zaciśnięty; ściskać, trzymać, uchwycić; sprzęgło, lęg, grupa

It was a murder scene that I was drawing. The pencil fell from my hand.

This woman, in the boldest attitude, with her thighs bent on the curb of the well, her face contracted by terror, and her two hands grasping the murderer's arm, frightened me. I could not look at her. But the man-he, the person to whom that arm belonged-I could not see him. It was impossible for me to finish the sketch.

boldest - najodważniejszy; pogrubienie; odważny, śmiały

thighs - udo

curb - powściągnąć; ograniczenie, krawężnik

contracted - zakontraktowany; zarazić, zawrzeć, skruszyć się; kontrakt

terror - groza; terror

grasping - chwytanie; trzymać, chwytać, rozumieć, pojmować, uchwyt

murderer - morderca, morderczyni, zabójca, zabójczyni

"I am tired," I said, my forehead dripping with perspiration; "there is only this figure to do; I will finish it tomorrow. It will be easy then."

forehead - czoło

dripping - (drip) przepuszczać, ociekać, kapać; kropla; cieknący, kapiący

perspiration - perspiracja, pocenie się

And again I went to bed, thoroughly frightened by my vision.

thoroughly - dokładnie; doszczętnie, gruntownie

vision - widzenie, wzrok, wizja

The next morning, I got up very early. I was dressing in order to resume my interrupted work, when two little knocks were heard on my door.

resume - wznowić; wznawiać, zająć ponownie, życiorys, cv

interrupted - przerwane; przerywać, przerwać, wtrącać się, wtrącić się

"Come in!"

The door opened. An old man, tall, thin, and dressed in black, appeared on the threshold. This man's face, his eyes set close together and his large nose like the beak of an eagle, surmounted by a high bony forehead, had something severe about it. He bowed to me gravely.

threshold - próg, przedsionek

beak - dziób

eagle - orzeł -an, bielik -an, dziesięciodolarówka

bony - kościsty, ościsty, kostny

severe - poważny; srogi, surowy

bowed - zginać się, ukłonić się, kłaniać się; łuk, kokarda

gravely - poważnie, ogromnie

"Mister Christian Vénius, the painter?" said he.

Christian - chrześcijanin, chrześcijanka, Krystian, chrześcijański

"That is my name, sir."

He bowed again, adding:

"The Baron Frederick Van Spreckdal."

Baron - baron

The appearance of the rich amateur, Van Spreckdal, judge of the criminal court, in my poor lodging, greatly disturbed me. I could not help throwing a stealthy glance at my old worm-eaten furniture, my damp hangings and my dusty floor. I felt humiliated by such dilapidation; but Van Spreckdal did not seem to take any account of these details; and sitting down at my little table:

amateur - amator, amatorka, amatorski

lodging - zakwaterowanie; kwatera, nocleg; (lodge); portiernia; żeremie

greatly - bardzo

disturbed - zaniepokojony; przeszkadzać, niepokoić, martwić, zmartwić

stealthy - ukradkowy, skradający się

worm - robak, smok

damp - wilgotny

hangings - powieszenia; (hang) wisieć, wieszać, powiesić; kotara; wiszące

humiliated - upokorzony; upokarzać, upokorzyć, poniżać, poniżyć

dilapidation - ruina

"Mister Vénius," he resumed, "I come--" But at this instant his glance fell upon the unfinished sketch-he did not finish his phrase.

resumed - wznowione; wznawiać, zająć ponownie, życiorys, cv

instant - chwila, moment; nie wymagający gotowania

unfinished - niedokończone

I was sitting on the edge of my little bed; and the sudden attention that this personage bestowed upon one of my productions made my heart beat with an indefinable apprehension.

personage - osobistość; persona

bestowed - obdarzyć, nadać, obdarowywać

indefinable - niedający się określić, nieokreślony

apprehension - niepokój; zatrzymanie

At the end of a minute, Van Spreckdal lifted his head:

"Are you the author of that sketch?" he asked me with an intent look.

intent - zamiary, intencje, cel; skupiony

"Yes, sir."

"What is the price of it?"

"I never sell my sketches. It is the plan for a picture."

"Ah!" said he, picking up the paper with the tips of his long yellow fingers.

He took a lens from his waistcoat pocket and began to study the design in silence.

lens - obiektyw; soczewka; soczewica

waistcoat - kamizelka, bezrękawnik

silence - cisza, milczenie, uciszyć, uciszać, uciszyć

The sun was now shining obliquely into the garret. Van Spreckdal never said a word; the hook of his immense nose increased, his heavy eyebrows contracted, and his long pointed chin took a turn upward, making a thousand little wrinkles in his long, thin cheeks. The silence was so profound that I could distinctly hear the plaintive buzzing of a fly that had been caught in a spider's web.

obliquely - ukośnie

garret - poddasze

Hook - hak, kotwiczka, sierpowy

immense - ogromne; ogromny, przeogromny, niezmierny

eyebrows - brwi; brew

chin - podbródek; broda

upward - w górę, do góry; zwrócony ku górze

wrinkles - zmarszczki; pokonać trudności, zmarszczyć, pognieść, pokryć

cheeks - policzki; policzek

profound - głęboki

distinctly - wyraźnie

plaintive - żałosny, zawodzący, płaczliwy

buzzing - (buzz) przelecieć, brzęczeć, buczeć; gwar, brzęczenie

"And the dimensions of this picture, Mister Vénius?" he said without looking at me.

dimensions - wymiar, wymiar, wymiar, wymiar, wymiar, wymiar

"Three feet by four."

"The price?"

"Fifty ducats."

ducats - dukaty; dukat

Van Spreckdal laid the sketch on the table, and drew from his pocket a large purse of green silk shaped like a pear; he drew the rings of it--

purse - portmonetka, portfel, torebka

silk - jedwab

pear - gruszka; grusza

rings - pierścienie; dźwięczeć, dzwonić; pierścień, kółko

"Fifty ducats," said he, "here they are."

I was simply dazzled.

dazzled - oślepić, oszałamiać, olśnić; blask, jaskrawe światło

The Baron rose and bowed to me, and I heard his big ivory-headed cane resounding on each step until he reached the bottom of the stairs. Then recovering from my stupour, I suddenly remembered that I had not thanked him, and I flew down the five flights like lightning; but when I reached the bottom, I looked to the right and left; the street was deserted.

ivory - kość słoniowa

cane - laska; chłostać

resounding - dudnić, dźwięczeć, rozbrzmiewać

recovering - odzyskiwanie; wyzdrowieć, wrócić do zdrowia, odzyskać

stupour - otępienie

lightning - błyskawica, piorun, grom, błyskawiczny, błyskawicowy

"Well," I said, "this is strange."

And I went upstairs again all out of breath.

Chapter II

The surprising way in which Van Spreckdal had appeared to me threw me into deep wonderment. "Yesterday," I said to myself, as I contemplated the pile of ducats glittering in the sun, "yesterday I formed the wicked intention of cutting my throat, all for the want of a few miserable florins, and now today Fortune has showered them from the clouds.

wonderment - zdumienie, zdziwienie

contemplated - rozważyć, zastanawiać się nad, podziwiać

glittering - błyszczący; (glitter); blask; brokat; błyszczeć, błyszczeć

wicked - zły; nikczemny, niegodziwy, szelmowski, okropny

miserable - nędzny, nieszczęśliwy

Fortune - fortuna; szczęście, bogactwo, zamożność

Indeed it was fortunate that I did not open my razor; and, if the same temptation ever comes to me again, I will take care to wait until the morrow."

fortunate - szczęśliwy; fortunny

temptation - kuszenie, pokuszenie, pokusa

After making these judicious reflections, I sat down to finish the sketch; four strokes of the pencil and it would be finished. But here an incomprehensible difficulty awaited me. It was impossible for me to take those four sweeps of the pencil; I had lost the thread of my inspiration, and the mysterious personage no longer stood out in my brain.

judicious - rozsądny

strokes - uderzenia; uderzać, pogłaskać; uderzenie, udar mózgu, cios

incomprehensible - niezrozumiałe

awaited - oczekiwany; czekać, oczekiwać, oczekiwać, czekać, oczekiwać

sweeps - zamiatanie; zamiatać, zamieść

thread - nić, nitka, wątek, temat

I tried in vain to evoke him, to sketch him, and to recover him; he no more accorded with the surroundings than with a figure by Raphael in a Teniers inn-kitchen. I broke out into a profuse perspiration.

vain - próżny

evoke - wywołać; wywoływać, przywoływać

recover - wyzdrowieć, wrócić do zdrowia, odzyskać, dochodzić do siebie

accorded - porozumienie

surroundings - otoczenie; otaczający

Inn - zajazd, karczma

profuse - obfity, wylewny

At this moment, Rap opened the door without knocking, according to his praiseworthy custom. His eyes fell upon my pile of ducats and in a shrill voice he cried:

praiseworthy - godny pochwały lub uznania, chwalebny

"Eh! eh! so I catch you. Will you still persist in telling me, Mr. Painter, that you have no money?"

persist - nie ustawać, upierać się, utrzymywać

And his hooked fingers advanced with that nervous trembling that the sight of gold always produces in a miser.

hooked - zaczepiony; hak, kotwiczka, sierpowy

trembling - (tremble) zadrżeć, drżeć, trząść się; drżenie

miser - skąpiec; kutwa, sknera, sknera, sknerus

For a few seconds I was stupefied.

The memory of all the indignities that this individual had inflicted upon me, his covetous look, and his impudent smile exasperated me. With a single bound, I caught hold of him, and pushed him out of the room, slamming the door in his face.

indignities - upokorzenia; poniżenie

inflicted - wymierzyć, zadać

covetous - pożądliwy

exasperated - zdenerwowany; wkurzać

bound - związany; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

slamming - trzaskanie; (slam) trzasnąć, rzucać, oczerniać; trzask

This was done with the crack and rapidity of a spring snuff-box.

crack - pękać, trzasnąć; pęknięcie, trzask

rapidity - szybkość

snuff - węszyć, wąchać, zgasić, wykończyć; tabaka

But from outside the old usurer screamed like an eagle:

usurer - lichwiarz

screamed - krzyczał; krzyk, krzyczeć, wrzeszczeć

"My money, you thief, my money!"

The lodgers came out of their rooms, asking:

lodgers - lokatorzy; lokator

"What is the matter? What has happened?"

I opened the door suddenly and quickly gave Mister Rap a kick in the spine that sent him rolling down more than twenty steps.

spine - kręgosłup; grzbiet; kolec

"That's what's the matter!" I cried, quite beside myself. Then I shut the door and bolted it, while bursts of laughter from the neighbours greeted Mister Rap in the passage.

beside - obok, przy, poza

bolted - przykręcony; rzucić się do ucieczki, zaryglować; błyskawica

bursts - wybuchy; pękać, pęknąć; rozsadzać

passage - przejście, fragment

I was satisfied with myself; I rubbed my hands together. This adventure had put new life into me; I resumed my work, and was about to finish the sketch when I heard an unusual noise.

satisfied - zadowolony; zadowalać, zadowolić, zaspokajać, zaspokoić

rubbed - trzeć, ocierać, wcierać

Butts of muskets were grounded on the pavement. I looked out of my window and saw three soldiers in full uniform with grounded arms in front of my door.

Butts - tyłki; tryknąć, uderzyć głową; tyłek, niedopałek, obiekt, cel

muskets - muszkiety; muszkiet

pavement - chodnik; nawierzchnia drogi, bruk

I said to myself in my terror: "Can it be that that scoundrel of a Rap has had any bones broken?"

scoundrel - łotr, drań, obwieś, łajdak

And here is the strange peculiarity of the human mind: I, who the night before had wanted to cut my own throat, shook from head to foot, thinking that I might well be hanged if Rap were dead.

peculiarity - osobliwość; specyfika, swoistość

hanged - powieszony

The stairway was filled with confused noises. It was an ascending flood of heavy footsteps, clanking arms, and short syllables.

stairway - klatka schodowa

ascending - wspiąć, wjechać, wznosić się

Footsteps - odgłos kroku, krok, ślad

clanking - (clank) brzęknąć; brzęk, szczęk; brzęczący

syllables - sylaba, zgłoska

Suddenly somebody tried to open my door. It was shut.

Then there was a general clamour.

clamour - hałas, zgiełk

"In the name of the law-open!"

I arose, trembling and weak in the knees.

arose - powstawać, pojawiać się, powstać

"Open!" the same voice repeated.

I thought to escape over the roofs; but I had hardly put my head out of the little snuff-box window, when I drew back, seized with vertigo. I saw in a flash all the windows below with their shining panes, their flower-pots, their bird-cages, and their gratings.

seized with - opanowany przez (np. dezorientację), zawładnięty przez (np. strach); złapany; przejęty; skonfiskowany za pomocą (np. broni)

vertigo - zawroty głowy

flash - migać, błyskać, przemykać; błysk

panes - szyby; szyba

cages - klatki; klatka

gratings - kraty; krata

Lower, the balcony; still lower, the street-lamp; still lower again, the sign of the "Red Cask" framed in iron-work; and, finally, three glittering bayonets, only awaiting my fall to run me through the body from the sole of my foot to the crown of my head.

balcony - balkon

cask - beczka; baryłka, beczułka, antałek, antał

bayonets - bagnety; bagnet

awaiting - czekać, oczekiwać, oczekiwać, czekać, oczekiwać

crown - ukoronować, uwieńczyć; korona

On the roof of the opposite house a tortoise-shell cat was crouching behind a chimney, watching a band of sparrows fighting and scolding in the gutter.

tortoise-shell - (tortoise-shell) skorupa żółwia

crouching - przykucnąć, kucać, przyczaić, spiąć, gotować się

chimney - komin, dymnik

scolding - (scold) łajać; bura, nagana, besztanie

gutter - zamigotać; rynna, rynsztok

One cannot imagine to what clearness, intensity, and rapidity the human eye acquires when stimulated by fear.

clearness - przejrzystość, bezbarwność

intensity - intensywność, nasilenie

acquires - nabywać, nabyć

stimulated - stymulowane; stymulować

At the third summons I heard:

summons - (summon) wezwać, zawołać, przywołać, zbierać; wezwanie do sądu

"Open, or we shall force it!"

Seeing that flight was impossible, I staggered to the door and drew the bolt.

staggered - rozłożone w czasie; słaniać się, zataczać się, chwiać się

bolt - rzucić się do ucieczki, zaryglować; błyskawica, śruba, bełt

Two hands immediately fell upon my collar. A dumpy, little man, smelling of wine, said:

collar - kołnierz, kołnierzyk, obroża, korona

dumpy - przysadzisty

"I arrest you!"

He wore a bottle-green redingote, buttoned to the chin, and a stovepipe hat. He had large brown whiskers, rings on every finger, and was named Passauf.

whiskers - wąsy; bokobrody-p, wibrys, wibrysy

He was the chief of police.

chief - szefa; wódz; szef, kierownik, naczelnik, głowica

Five bull-dogs with flat caps, noses like pistols, and lower jaws turning upward, observed me from outside.

Bull - byk

flat caps - kaszkiety

pistols - pistolety; pistolet

observed - obserwowany; obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić

"What do you want?" I asked Passauf.

"Come downstairs," he cried roughly, as he gave a sign to one of his men to seize me.

roughly - ordynarnie, z grubsza, mniej więcej

seize - przejąć; chwycić, złapać, chwytać, łapać

This man took hold of me, more dead than alive, while several other men turned my room upside down.

upside - górny, górna strona

I went downstairs supported by the arms like a person in the last stages of consumption-with hair dishevelled and stumbling at every step.

went downstairs - zejść na dół

consumption - spożycie, konsumpcja, suchoty

stumbling - potknięcie się

They thrust me into a cab between two strong fellows, who charitably let me see the ends of their clubs, held to their wrists by a leather string-and then the carriage started off.

thrust - pchnięcie; forsować, sforsować

cab - kabina; taksówka, dorożka

fellows - kolegów; człowiek, facet, kolega

charitably - charytatywnie

wrists - nadgarstki; nadgarstek

carriage - przewóz; powóz, kareta, karetka

I heard behind us the feet of all the urchins of the town.

urchins - łobuziak, urwis

"What have I done?" I asked one of my keepers.

keepers - posiadaczy; strażnik, strażniczkaf

He looked at the other with a strange smile and said:

"Hans-he asks what he has done!"

That smile froze my blood.

Soon a deep shadow enveloped the carriage; the horses'hoofs resounded under an archway. We were entering the Raspelhaus. Of this place one might say:

shadow - cień

enveloped - okryć, spowić

hoofs - kopyta; kopyto

resounded - rozbrzmiewał; dudnić, dźwięczeć, rozbrzmiewać

archway - brama, sklepione przejście

"Dans cet antre,

dans - Dan

Je vois fort bien comme l'on entre,

fort - fort

Et ne vois point comme on en sort."

et - i

en - pl; en

All is not rose-coloured in this world; from the claws of Rap I fell into a dungeon, from which very few poor devils have a chance to escape.

claws - pazury; drapać; pazur, szpon, łapa

dungeon - loch, ciemnica, donżon

devils - diabły; diabeł, szatan, diabeł, bies, czart, czort, diabeł

Large dark courtyards and rows of windows like a hospital, and furnished with gratings; not a sprig of verdure, not a festoon of ivy, not even a weathercock in perspective-such was my new lodging. It was enough to make one tear his hair out by the roots.

courtyards - dziedzińce; dziedziniec, podwórze

rows - rzędy; wiosłować; rząd

sprig - gałązka; latorośl

verdure - zieleń

festoon - feston

ivy - bluszcz

weathercock - pogodynka; kurek

perspective - punkt widzenia, perspektywa

roots - korzenie; zakorzeniać się, grzebać; korzeń, podstawa, źródło

The police officers, accompanied by the jailer, took me temporarily to a lock-up.

accompanied - w towarzystwie; towarzyszyć, asystować, akompaniować

jailer - więzień; strażnik więzienny, strażniczka więzienna

temporarily - tymczasowo

The jailer, if I remember rightly, was named Kasper Schlüssel; with his grey woollen cap, his pipe between his teeth, and his bunch of keys at his belt, he reminded me of the Owl-God of the Caribs. He had the same golden yellow eyes, that see in the dark, a nose like a comma, and a neck that was sunk between the shoulders.

rightly - słusznie, dobrze

woollen - wełna; wełniany

bunch - grupa; bukiet, kiść, pęk, grono, paczka

Owl - sowa

Caribs - karibowie

Golden - złoty

comma - przecinek; rusałka ceik

Schlüssel shut me up as calmly as one locks up his socks in a cupboard, while thinking of something else. As for me, I stood for more than ten minutes with my hands behind my back and my head bowed. At the end of that time I made the following reflection: "When falling, Rap cried out, 'I am assassinated,'but he did not say by whom.

locks up - zamknąć; pozamykać (na noc); zamrażać (np. kapitał)

reflection - refleksja; odbicie, refleks

assassinated - zabić, dokonać zamachu na

I will say it was my neighbour, the old merchant with the spectacles: he will be hanged in my place."

merchant - kupiec

spectacles - okulary; widowisko

This idea comforted my heart, and I drew a long breath. Then I looked about my prison. It seemed to have been newly whitewashed, and the walls were bare of designs, except in one corner, where a gallows had been crudely sketched by my predecessor. The light was admitted through a bull's-eye about nine or ten feet from the floor; the furniture consisted of a bundle of straw and a tub.

comforted - pocieszony; wygoda, komfort, pociecha

newly - nowo, świeżo, od niedawna; na nowo, inaczej

whitewashed - wybielony; bielić, zatuszowywać, zatuszować

bare - nagi, goły, obnażony

gallows - szubienice; szubienica

crudely - surowo; prosto, prymitywnie; z grubsza

sketched - naszkicowany; szkicować, naszkicować, szkicować, naszkicować

predecessor - poprzednik, poprzedniczka, antecesor

bundle - pakiet; wiązka, pęk, zawiniątko, kupa, pęczek, ryza austriacka

tub - pojemnik, kubek, pudełko, wanna, łajba

I sat down upon the straw with my hands around my knees in deep despondency. It was with great difficulty that I could think clearly; but suddenly imagining that Rap, before dying, had denounced me, my legs began to tingle, and I jumped up coughing, as if the hempen cord were already tightening around my neck.

despondency - przygnębienie, zniechęcenie

dying - (die) umierać; umierający, przedśmiertny

denounced - potępiony; zadenuncjować, potępić, wypowiedzieć

tingle - mrowić; dzwonienie, mrowienie, swędzenie

coughing - (cough) kaszleć, kaszlnąć; kaszel

hempen - konopny

cord - przewód; sąg

tightening - zaostrzenie; zacieśniać, zacieśniać się

At the same moment, I heard Schlüssel walking down the corridor; he opened the lock-up, and told me to follow him. He was still accompanied by the two officers, so I fell into step resolutely.

corridor - korytarz; korytarz powietrzny

resolutely - zdecydowanie

We walked down long galleries, lighted at intervals by small windows from within. Behind a grating I saw the famous Jic-Jack, who was going to be executed on the morrow. He had on a strait-jacket and sang out in a raucous voice:

intervals - interwały; interwał, odstęp, interwał, interwał, przedział

grating - ruszt; krata

Jack - Jasiek, Jaś, Jakub

executed - wykonane; stracać, stracić, wykonywać, wykonać, uruchomić

Strait - cieśnina

raucous - rechotliwy, wrzaskliwy, hałaśliwy

"Je suis le roi de ces montagnes."

ces - n.e. (''naszej ery'')

Seeing me, he called out:

"Eh! comrade! I'll keep a place for you at my right."

comrade - towarzyszu; kamrat, kompan, towarzysz, kolega

The two police officers and the Owl-God looked at each other and smiled, while I felt the goose-flesh creep down the whole length of my back.

goose - gęś

flesh - ciało, mięso, miąższ, cielisty

creep - pełznąć, skradać się, wkradać się, przypełznąć; czubek, głupek

Chapter III

Schlüssel shoved me into a large and very dreary hall, with benches arranged in a semicircle. The appearance of this deserted hall, with its two high grated windows, and its Christ carved in old brown oak with His arms extended and His head sorrowfully inclined upon His shoulder, inspired me with I do not know what kind of religious fear that accorded with my actual situation.

shoved - popchnąć, wrzucić, potrącić, wsadzić; pchnięcie

benches - ławki; ławka, sąd, ława sędziego

semicircle - półkole, półokrąg

grated - zazgrzytać, zgrzytnąć, drażnić, trzeć, skrobać; ruszt

Christ - Chrystus, Chrystus, Chrystus

carved - rzeźbione; ryć

oak - dąb, dębina, dębowy

extended - przedłużyć, wydłużyć, rozciągnąć

sorrowfully - smutno

inclined - przechylić, skłonić, nachylać, mieć na coś ochotę; zbocze, stok

inspired - zainspirowany; inspirować, zainspirować

actual - rzeczywisty; właściwy, prawdziwy, aktualny

All my ideas of false accusation disappeared, and my lips tremblingly murmured a prayer.

accusation - oskarżenie

tremblingly - drżąco

murmured - mruknął; pomruk, mruczenie, szmer

I had not prayed for a long time; but misfortune always brings us to thoughts of submission. Man is so little in himself!

misfortune - pech, nieszczęście

thoughts - myśli; myśl, myśl, pomysł

submission - uległość, poddanie się

Opposite me, on an elevated seat, two men were sitting with their backs to the light, and consequently their faces were in shadow. However, I recognized Van Spreckdal by his aquiline profile, illuminated by an oblique reflection from the window. The other person was fat, he had round, chubby cheeks and short hands, and he wore a robe, like Van Spreckdal.

elevated - podwyższony

consequently - w konsekwencji

illuminated - oświetlony; iluminować, oświetlać

oblique - ukośnik; ukośny, skośny

Chubby - pulchny, pyzaty

robe - uroczyście ubrać; suknia, szata, toga, szlafrok

Below was the clerk of the court, Conrad; he was writing at a low table and was tickling the tip of his ear with the feather-end of his pen. When I entered, he stopped to look at me curiously.

clerk - urzędnik, sprzedawca, recepcjonista

tickling - (tickle) łaskotać, połaskotać, gryźć, połechtać; łaskotanie

feather - pióro

curiously - ciekawie, interesująco

They made me sit down, and Van Spreckdal, raising his voice, said to me:

"Christian Vénius, where did you get this sketch?"

He showed me the nocturnal sketch which was then in his possession. It was handed to me. After having examined it, I replied:

nocturnal - nocny

"I am the author of it."

A long silence followed; the clerk of the court, Conrad, wrote down my reply. I heard his pen scratch over the paper, and I thought: "Why did they ask me that question? That has nothing to do with the kick I gave Rap in the back."

scratch - drapać, skrobać, rysa, zadrapanie

"You are the author of it?" asked Van Spreckdal. "What is the subject?"

"It is a subject of pure fancy."

pure - czysty, niewinny, całkowity

"You have not copied the details from some spot?"

"No, sir; I imagined it all."

"Accused Christian," said the judge in a severe tone, "I ask you to reflect. Do not lie."

accused - oskarżony; oskarżać, oskarżyć

tone - dźwięk, ton

"I have spoken the truth."

"Write that down, clerk," said Van Spreckdal.

The pen scratched again.

scratched - porysowany; drapać, skrobać, rysa, zadrapanie

"And this woman," continued the judge-"this woman who is being murdered at the side of the well-did you imagine her also?"

"Certainly."

"You have never seen her?"

"Never."

Van Spreckdal rose indignantly; then, sitting down again, he seemed to consult his companion in a low voice.

indignantly - z oburzeniem

consult - poradzić się, zasięgać porady, konsultować się

companion - towarzysz, towarzyszka, kompan, kompanka

These two dark profiles silhouetted against the brightness of the window, and the three men standing behind me, the silence in the hall-everything made me shiver.

silhouetted - zarys, kontur, sylwetka

brightness - blask, jasność

shiver - zadrżeć, zatrząść się, roztrzaskać; drżenie, dreszcze, ciarki

"What do you want with me? What have I done?" I murmured.

Suddenly Van Spreckdal said to my guardians:

guardians - stróż, obrońca, strażnik, opiekun, opiekunka, gwardian

"You can take the prisoner back to the carriage; we will go to Metzerstrasse."

Then, addressing me:

"Christian Vénius," he cried, "you are in a deplorable situation. Collect your thoughts and remember that if the law of man is inflexible, there still remains for you the mercy of God. This you can merit by confessing your crime."

deplorable - godne pożałowania

inflexible - nieelastyczny

mercy - miłosierdzie; litość

merit - zasługi; zaleta; zasługa

confessing - przyznawać się, przyznać się, spowiadać się

These words stunned me like a blow from a hammer. I fell back with extended arms, crying:

stunned - ogłuszać, ogłuszenie, ogłuszyć

hammer - młot, młotek, kurek, młoteczek

"Ah! what a terrible dream!"

And I fainted.

fainted - zemdlał; zasłabnąć, zemdleć; omdlenie; słaby

When I regained consciousness, the carriage was rolling slowly down the street; another one preceded us. The two officers were always with me. One of them on the way offered a pinch of snuff to his companion; mechanically I reached out my hand toward the snuff-box, but he withdrew it quickly.

regained - odzyskane; odzyskać

consciousness - przytomność, świadomość

preceded - poprzedzone; poprzedzać, poprzedzić

offered - oferowane; proponować, oferować; oferta

pinch - szczypać, uszczypnąć, szczypanie, szczypnięcie, szczypta

mechanically - mechanicznie

toward - ku, do, w stronę, w kierunku

withdrew - wycofał się; cofnąć, wycofać, odwołać, podjąć, zamknąć

My cheeks reddened with shame, and I turned away my head to conceal my emotion.

reddened - zaczerwieniony; czerwienieć, poczerwienieć, sczerwienieć

shame - wstyd, szkoda

conceal - chować, schować, ukrywać, ukryć

"If you look outside," said the man with the snuff-box, "we shall be obliged to put handcuffs on you."

be obliged - być zobowiązanym

handcuffs - kajdanki, zakuwać, zakuć, skuwać, skuć

"May the devil strangle you, you infernal scoundrel!" I said to myself. And as the carriage now stopped, one of them got out, while the other held me by the collar; then, seeing that his comrade was ready to receive me, he pushed me rudely to him.

devil - diabeł, szatan, bies, czart

strangle - dławić, dusić; zduszony

infernal - piekielny; diabelski

rudely - niegrzecznie, brutalnie; nagle

These infinite precautions to hold possession of my person boded no good; but I was far from predicting the seriousness of the accusation that hung over my head until an alarming circumstance opened my eyes and threw me into despair.

infinite - nieskończony

precautions - ostrożność, środek ostrożności

boded - wróżyć, zapowiadać

seriousness - powaga

circumstance - okoliczność

despair - rozpaczać; rozpacz, beznadzieja

They pushed me along a low alley, the pavement of which was unequal and broken; along the wall there ran a yellowish ooze, exhaling a fetid odour. I walked down this dark place with the two men behind me. A little further there appeared the chiaroscuro of an interior courtyard.

alley - przejście, aleja, korytarz

unequal - nierówny

yellowish - żółtawy

ooze - roztaczać, wydzielić, ociekać, wyciekać; muł, szlam

exhaling - wydech; wydychać

fetid - cuchnący

odour - odór, woń, zapach

chiaroscuro - światłocień, chiaroscuro

interior - wewnętrzny; wnętrze

I grew more and more terror-sticken as I advanced. It was no natural feeling: it was a poignant anxiety, outside of nature-like a nightmare. I recoiled instinctively at each step.

sticken - przyklejony

poignant - przejmujący; ostry; cięty; wzruszający

anxiety - niepokój, trwoga, lęk

nightmare - koszmar

recoiled - wycofał się; odrzut

instinctively - instynktownie

"Go on!" cried one of the policemen, laying his hand on my shoulder; "go on!"

But what was my astonishment when, at the end of the passage, I saw the courtyard that I had drawn the night before, with its walls furnished with hooks, its rubbish-heap of old iron, its chicken-coops, and its rabbit-hutch. Not a dormer window, high or low, not a broken pane, not the slightest detail had been omitted.

astonishment - zdziwienie, zdziwko

rubbish-heap - (rubbish-heap) sterta śmieci, kupa śmieci

coops - spółdzielnie; zamknąć; klatka

rabbit - królik, żółtodziób

hutch - chatka, skrzynka

dormer window - okno mansardowe, okno poddasza

pane - panel; szyba

omitted - pominąć, pomijać, opuszczać, opuścić

I was thunderstruck by this strange revelation.

thunderstruck - porażony piorunem

revelation - objawienie

Near the well were the two judges, Van Spreckdal and Richter. At their feet lay the old woman extended on her back, her long, thin, grey hair, her blue face, her eyes wide open, and her tongue between her teeth.

It was a horrible spectacle!

spectacle - widowisko, spektakl

"Well," said Van Spreckdal, with solemn accents, "what have you to say?"

solemn - uroczysty

accents - akcenty; zaakcentować, podkreślać; akcent, nacisk

I did not reply.

"Do you remember having thrown this woman, Theresa Becker, into this well, after having strangled her to rob her of her money?"

strangled - dławić, dusić; zduszony

rob - okraść, obrabować

"No," I cried, "no! I do not know this woman; I never saw her before. May God help me!"

"That will do," he replied in a dry voice. And without saying another word he went out with his companion.

The officers now believed that they had best put handcuffs on me. They took me back to the Raspelhaus, in a state of profound stupidity. I did not know what to think; my conscience itself troubled me; I even asked myself if I really had murdered the old woman!

stupidity - głupota

conscience - sumienie

In the eyes of the officers I was condemned.

condemned - potępiony; potępiać, potępić

I will not tell you of my emotions that night in the Raspelhaus, when, seated on my straw bed with the window opposite me and the gallows in perspective, I heard the watchmen cry in the silence of the night: "Sleep, people of Nuremberg; the Lord watches over you. One o'clock! Two o'clock! Three o'clock!"

watchmen - strażnicy; stróż

Lord - panie; gospodarz; właściciel; pan; lord

Every one may form his own idea of such a night. There is a fine saying that it is better to be hanged innocent than guilty. For the soul, yes; but for the body, it makes no difference; on the contrary, it kicks, it curses its lot, it tries to escape, knowing well enough that its role ends with the rope.

soul - dusza

contrary - przeciwieństwo, w przeciwnym kierunku

curses - przekleństwa; (cur) kundel, nikczemnik

Add to this, that it repents not having sufficiently enjoyed life and at having listened to the soul when it preached abstinence.

repents - żałuje; okazywać skruchę, żałować

sufficiently - wystarczająco

preached - głoszone; głosić, kazać

abstinence - abstynencja, wstrzemięźliwość

"Ah! if I had only known!" it cried, "you would not have led me around by a string with your big words, your beautiful phrases, and your magnificent sentences! You would not have allured me with your fine promises. I should have had many happy moments that are now lost forever. Everything is over! You said to me: 'Control your passions.'Very well! I did control them. Here I am now.

magnificent - wspaniały

allured - kusić, uwodzić, wabić; wdzięk, pokusa

They are going to hang me, and you-later they will speak of you as a sublime soul, a stoical soul, a martyr to the errors of justice. They will never think about me!"

sublime - niezrównany, najwyższego lotu, najwyższy, wysublimowany

stoical - stoicki

martyr - męczennik, męczennica, cierpiętnik, cierpiętnica

errors of justice - błędy wymiaru sprawiedliwości

Such were the sad reflections of my poor body.

Day broke; at first, dull and undecided, it threw an uncertain light on my bull's-eye window with its cross-bars; then it blazed against the wall at the back. Outside the street became lively. This was a market-day; it was Friday. I heard the vegetable wagons pass and also the country people with their baskets.

dull - tępy; nudny; matowy; stępić; stępić się

undecided - niepewny; niezdecydowany

uncertain - niepewny

blazed - płonął; płonąć, palić się; ogień, płomień, pożar, wybuch

lively - żywy, ożywiony; żwawo

wagons - wagony; wóz

baskets - kosze; kosz, koszyk, koszyk, kosz, kosz

Some chickens cackled in their coops in passing and some butter sellers chattered together. The market opposite opened, and they began to arrange the stalls.

cackled - kakał; gdakanie

sellers - sprzedawców; sprzedawca

chattered - gadał; paplać, szczękać zębami; gwar, skrzek, pisk, trajkot

stalls - stragany; stragan, stoisko, przegroda w stajni lub oborze

Finally it was broad daylight and the vast murmur of the increasing crowd, housekeepers who assembled with baskets on their arms, coming and going, discussing and marketing, told me that it was eight o'clock.

broad - szeroki, wyraźny, ogólny

daylight - światło dzienne

vast - ogromny; obszerny, rozległy, zdecydowany

murmur - pomruk, mruczenie, szmer

housekeepers - gosposie; pomoc domowa, gosposia

assembled - zmontowane; montować, zbierać się, gromadzić się

With the light, my heart gained a little courage. Some of my black thoughts disappeared. I desired to see what was going on outside.

Gained - uzyskane; osiągać, zdobywać, zyskiwać, przybyć, dotrzeć; zysk

desired - pożądane; pragnąć, pożądać, pożądać, pragnienie

Other prisoners before me had managed to climb up to the bull's-eye; they had dug some holes in the wall to mount more easily. I climbed in my turn, and, when seated in the oval edge of the window, with my legs bent and my head bowed, I could see the crowd, and all the life and movement. Tears ran freely down my cheeks.

dug - wykopany; (dig) wykopać, kopać, przekopać

mount - zamontować; zorganizować, urządzić, dosiąść, wchodzić, wystawić

oval - owal; owalny

freely - swobodnie

I thought no longer of suicide-I experienced a need to live and breathe, which was really extraordinary.

suicide - samobójstwo; denat, denatka, samobójca, samobójczyni

extraordinary - niezwykłe; niezwykły, nadzwyczajny

"Ah!" I said, "to live what happiness! Let them harness me to a wheelbarrow-let them put a ball and chain around my leg-nothing matters if I may only live!"

harness - uprząż; zaprząc, zaprzęgać, ujarzmiać, ujarzmić

wheelbarrow - taczka

The old market, with its roof shaped like an extinguisher, supported on heavy pillars, made a superb picture: old women seated before their panniers of vegetables, their cages of poultry and their baskets of eggs; behind them the Jews, dealers in old clothes, their faces the colour of old box-wood; butchers with bare arms, cutting up meat on their stalls; countrymen, with large hats on the backs of their heads, calm and grave with their hands behind their backs and resting on their sticks of hollywood, and tranquilly smoking their pipes. Then the tumult and noise of the crowd-those screaming, shrill, grave, high, and short words-those expressive gestures-those sudden attitudes that show from a distance the progress of a discussion and depict so well the character of the individual-in short, all this captivated my mind, and notwithstanding my sad condition, I felt happy to be still of the world.

extinguisher - gaśnica, gasidło

pillars - filar, filar, podstawa

superb - super; znakomity

panniers - sakwy; sakwa, rogówka

poultry - drób

dealers - dealerów; diler, dilerka, dealer, dealerka, rozdający, rozdająca

butchers - rzeźników; zarżnąć, masakrować; rzeźnik

cutting up - pociąć, pocięty; pokroić, posiekać, pokrojony, posiekany; wygłupiać się

countrymen - krajan, krajanka

grave - grób, mogiła; poważny

hollywood - Hollywood

tranquilly - spokojnie

tumult - tumult; zamieszki

screaming - krzyk, krzyczeć, wrzeszczeć

expressive - wyrazisty, ekspresywny

gestures - gesty; gest

depict - namalować, przedstawić, odmalować

captivated - zniewolić, urzec

Now, while I looked about in this manner, a man-a butcher-passed, inclining forward and carrying an enormous quarter of beef on his shoulders; his arms were bare, his elbows were raised upward and his head was bent under them. His long hair, like that of Salvator's Sicambrian, hid his face from me; and yet, at the first glance, I trembled.

butcher - zarżnąć, masakrować; rzeźnik; (butch); twardziel; baba-chłop

inclining - pochylenie; (incline) przechylić, skłonić się; pochyłość

elbows - łokcie; łokieć, uderzyć z łokcia

trembled - drżał; drżeć

"It is he!" I said.

All the blood in my body rushed to my heart. I got down from the window trembling to the ends of my fingers, feeling my cheeks quiver, and the pallor spread over my face, stammering in a choked voice:

rushed - pośpiechu; pędzić, gonić, biec, pośpieszać, ponaglać; pośpiech

quiver - drżeć; kołczan, drżenie, szelest, szmer, drganie

pallor - bladość

stammering - (stammer) wyjąkać, jąkać się; jąkanie się

choked - zakrztusił się; zadławić się, dusić, zaksztusić się

"It is he! he is there-there-and I, I have to die to expiate his crime. Oh, God! what shall I do? What shall I do?"

expiate - odkupić, naprawić

A sudden idea, an inspiration from Heaven, flashed across my mind. I put my hand in the pocket of my coat-my box of crayons was there!

Heaven - niebo, raj

flashed - błysnął; migać, błyskać, przemykać; błysk

crayons - kredki; kredka, kredka woskowa, kredka świecowa, świecówka

Then rushing to the wall, I began to trace the scene of the murder with superhuman energy. No uncertainty, no hesitation! I knew the man! I had seen him! He was there before me!

rushing - pośpiechu; (rush) pędzić, gonić, biec, pośpieszać

trace - namierzać, wyśledzić, śledzić; ślad, uprzęż, poszlaka

superhuman - nadludzki

uncertainty - niepewność

hesitation - wahanie, niezdecydowanie

At ten o'clock the jailer came to my cell. His owl-like impassibility gave place to admiration.

cell - komórka, cela

impassibility - niewzruszoność; nieprzebyty, nieprzejezdny

admiration - podziw, admiracja

"Is it possible?" he cried, standing at the threshold.

"Go, bring me my judges," I said to him, pursuing my work with an increasing exultation.

pursuing - dążenie; (pursue) dążyć do czegoś, kontynuować, ściskać

exultation - radość, euforia

Schlüssel answered:

"They are waiting for you in the trial-room."

trial - rozprawa, proces, próba, udręka

"I wish to make a revelation," I cried, as I put the finishing touches to the mysterious personage.

He lived; he was frightful to see. His full-faced figure, foreshortened upon the wall, stood out from the white background with an astonishing vitality.

frightful - przerażające; okropny, straszny

foreshortened - skrócony

astonishing - zadziwiające; zdumiewać, zdumieć

vitality - witalność

The jailer went away.

A few minutes afterward the two judges appeared. They were stupefied. I, trembling, with extended hand, said to them:

afterward - potem, później, następnie

"There is the murderer!"

After a few minutes of silence, Van Spreckdal asked me:

"What is his name?"

"I don't know; but he is at this moment in the market; he is cutting up meat in the third stall to the left as you enter from Trabaus Street."

stall - stragan, stoisko, przegroda w stajni lub oborze

"What do you think?" said he, leaning toward his colleague.

leaning - pochylając się; (lean) opierać się, przechylić się

"send for the man," he replied in a grave tone.

send for - wezwać, wzywać (np. po lekarza); wysłać po coś

Several officers retained in the corridor obeyed this order. The judges stood, examining the sketch. As for me, I had dropped on my bed of straw, my head between my knees, perfectly exhausted.

retained - zachowywać, zatrzymywać, gromadzić

obeyed - posłuszny; przestrzegać

exhausted - wyczerpany; wyczerpywać, wyczerpać, wyczerpywać, wyczerpać

Soon steps were heard echoing under the archway. Those who have never awaited the hour of deliverance and counted the minutes, which seem like centuries-those who have never experienced the sharp emotions of outrage, terror, hope, and doubt-can have no conception of the inward chills that I experienced at that moment.

echoing - echo

deliverance - ogłoszenie, wyswobodzenie

outrage - oburzenie, akt przemocy, obraza

conception - poczęcie; koncepcja

inward - do środka; skryty, wewnętrzny

chills - dreszcze; ostudzić, oziębić, zmrozić; ziąb, dreszcz

I should have distinguished the step of the murderer, walking between the guards, among a thousand others. They approached. The judges themselves seemed moved. I raised up my head, my heart feeling as if an iron hand had clutched it, and I fixed my eyes upon the closed door. It opened. The man entered.

distinguished - wyróżniony; rozróżniać, rozróżnić

approached - podszedł; zbliżać się; podejście

His cheeks were red and swollen, the muscles in his large contracted jaws twitched as far as his ears, and his little restless eyes, yellow like a wolf's, gleamed beneath his heavy yellowish red eyebrows.

swollen - spuchnięte; pęcznieć, spuchnąć, nabrzmiewać

twitched - szarpnąć, zadrżeć, drgnąć

restless - bez odpoczynku; niespokojny; niezaspokojony

wolf - wilk -an, basior -an, wadera, pożreć, pochłonąć

gleamed - błyszczały; lśnić, błyszczeć; poświata, poblask, błysk

Van Spreckdal showed him the sketch in silence.

sketch in - dodać coś, dorzucić coś (np. komentarz, uwagę); dodać szczegóły, dorysować, dopowiedzieć

Then that murderous man, with the large shoulders, having looked, grew pale-then, giving a roar which thrilled us all with terror, he waved his enormous arms, and jumped backward to overthrow the guards.

murderous - morderczy

roar - ryczeć, zaryczeć, ryk

thrilled - podekscytowany; podekscytować; dreszcz emocji

backward - tył

overthrow - obalenie

There was a terrible struggle in the corridor; you could hear nothing but the panting breath of the butcher, his muttered imprecations, and the short words and the shuffling feet of the guard, upon the flagstones.

Struggle - walka, bój, bitwa, walczyć, bić

the panting - dyszenie, zadyszka; zadyszany; szybki, urywany (oddech)

muttered - mruknął; wymamrotać, mruknąć, mamrotać; mamrotanie

imprecations - złorzeczenie

shuffling - (shuffle) poprzestawiać, potasować, powłóczyć nogami, szurać

This lasted only about a minute.

Finally the assassin re-entered, with his head hanging down, his eyes bloodshot, and his hands fastened behind his back. He looked again at the picture of the murderer; he seemed to reflect, and then, in a low voice, as if talking to himself:

assassin - asasyn; zamachowiec, zamachowczyni, skrytobójca, skrytobójczyni

bloodshot - nabiegły krwią

"Who could have seen me," he said, "at midnight?"

I was saved!

Many years have passed since that terrible adventure. Thank Heaven! I make silhouettes no longer, nor portraits of burgomasters. Through hard work and perseverance, I have conquered my place in the world, and I earn my living honourably by painting works of art-the sole end, in my opinion, to which a true artist should aspire. But the memory of that nocturnal sketch has always remained in my mind.

perseverance - wytrwałość

conquered - podbity; podbijać, podbić

honourably - z honorem

aspire - aspirować, pretendować

Sometimes, in the midst of work, the thought of it recurs. Then I lay down my palette and dream for hours.

midst - środek

recurs - powraca; powtórzyć, nawrócić, powrócić

palette - paleta

How could a crime committed by a man that I did not know-at a place that I had never seen-have been reproduced by my pencil, in all its smallest details?

reproduced - wykonać, reprodukować, rozmnażać się, powielać

Was it chance? No! And moreover, what is chance but the effect of a cause of which we are ignorant?

Moreover - co więcej; ponadto, skądinąd

ignorant - ignorantem; ignorancki

Was Schiller right when he said: "The immortal soul does not participate in the weaknesses of matter; during the sleep of the body, it spreads its radiant wings and travels, God knows where! What it then does, no one can say, but inspiration sometimes betrays the secret of its nocturnal wanderings."

immortal - nieśmiertelny

weaknesses - słabości; słabość, słabość

radiant - promienny

Betrays - zdradza; wydać, zdradzić, zdradzić

wanderings - wędrówki; (wander) wędrować, błąkać się, błądzić myślami

Who knows? Nature is more audacious in her realities than man in his most fantastic imagining.

audacious - zuchwały

most fantastic - najbardziej fantastyczny


You are reading thanks to developer of Go to Glivia! Chatbot. Your best friend in English learning!

Back to the Main Page Back to the beggining Download Flashcards