The Were-Wolf with English-Polish Dictionary by H. B. Marryatt (online free books)

Wilkołak z podręcznym słownikiem angielsko-polskim (best ebooks to read)


The Were-Wolf Text

wolf - wilk -an, basior -an, wadera, pożreć, pochłonąć

My father was not born, or originally a resident, in the Hartz Mountains; he was the serf of an Hungarian nobleman, of great possessions, in Transylvania; but, although a serf, he was not by any means a poor or illiterate man.

originally - oryginalnie

resident - mieszkaniec, mieszkanka, rezydent, rezydentka

serf - poddany; chłop pańszczyźniany, kmieć

Hungarian - węgierski; Węgier, Węgierka, węgierski

nobleman - szlachcic

possessions - posiadłości; władanie

although - choć, chociaż, mimo że, aczkolwiek

illiterate - niepiśmienny, niegramotny, analfabeta, analfabetka

In fact, he was rich, and his intelligence and respectability were such, that he had been raised by his lord to the stewardship; but, whoever may happen to be born a serf, a serf must he remain, even though he become a wealthy man; such was the condition of my father.

intelligence - inteligencja, intelekt, rozum, wywiad

respectability - poważanie, szacunek, przyzwoitość

such - takie; taki

raised - podniesiony; wznosić, podnosić, podwyższać, zbierać

Lord - panie; gospodarz; właściciel; pan; lord

stewardship - zarządzanie

Whoever - ktokolwiek

remain - pozostałości; pozostawać, pozostać

though - ale; jednak, mimo to, bez względu na to, choć, chociaż

wealthy - bogaty, zamożny

condition - warunek; stan, kondycja

My father had been married for about five years; and, by his marriage, had three children-my eldest brother Cćsar, myself (Hermann), and a sister named Marcella. Latin is still the language spoken in that country; and that will account for our high-sounding names.

marriage - małżeństwo, ślub, swadźba

myself - siebie, sobie, się, sam, sama

Latin - łacina, Latynos

account - sprawozdanie, konto, rachunek, księgowość, relacja

My mother was a very beautiful woman, unfortunately more beautiful than virtuous: she was seen and admired by the lord of the soil; my father was sent away upon some mission; and, during his absence, my mother, flattered by the attentions, and won by the assiduities, of this nobleman, yielded to his wishes. It so happened that my father returned very unexpectedly, and discovered the intrigue.

unfortunately - niestety

more beautiful - piękniejszy

virtuous - cnotliwy

admired - podziwiać, zachwycać się, admirować

soil - zabrudzić; gleba

sent away - wysłany

upon - ponad

mission - misja, zadanie

absence - nieobecność, absencja, brak

flattered - schlebiać; (flat) pochlebić; mieszkanie, pochlebianie

attentions - uwagi; uwaga, atencja, względy, baczność, baczność

assiduities - asiduities; wytrwałość, pracowitość

yielded - uległ; ustąpić, poddać się, dawać, przynosić; produkcja

wishes - życzenia; życzenie

unexpectedly - nieoczekiwanie, niespodziewanie, niespodzianie

discovered - odkryto; odkrywać, odkryć, odkrywać, odkryć

intrigue - intryga; fabuła; intrygować

The evidence of my mother's shame was positive: he surprised her in the company of her seducer! carried away by the impetuosity of his feelings, he watched the opportunity of a meeting taking place between them, and murdered both his wife and her seducer.

evidence - dowód, dowody, udowodnić, dowodzić, udowadniać

shame - wstyd, szkoda

surprised - zaskoczony; niespodzianka, zaskoczenie

seducer - uwodziciel

carried away - porwać, unieść, zabierać; get; be carried away dać się ponieść (np. emocjom), stracić panowanie nad emocjami

impetuosity - porywczość; impulsywność, gwałtowność

feelings - uczucia; (feel) czuć, doświadczać, dotykać; uczucie, wrażenie

opportunity - gratka, możliwość, okazja, pretekst

murdered - zamordowany; morderstwo

Conscious that, as a serf, not even the provocation which he had received would be allowed as a justification of his conduct, he hastily collected together what money he could lay his hands upon, and, as we were then in the depth of winter, he put his horses to the sleigh, and taking his children with him, he set off in the middle of the night, and was far away before the tragical circumstance had transpired. Aware that he would be pursued, and that he had No chance of escape if he remained in any portion of his native country (in which the authorities could lay hold of him), he continued his flight without intermission until he had buried himself in the intricacies and seclusion of the Hartz Mountains. Of course, all that I have now told you I learned afterwards. My oldest recollections are knit to a rude, yet comfortable cottage, in which I lived with my father, brother, and sister. It was on the confines of one of those vast forests which cover the northern part of Germany; around it were a few acres of ground, which, during the summer months, my father cultivated, and which, though they yielded a doubtful harvest, were sufficient for our support. In the winter we remained much in doors, for, as my father followed the chase, we were left alone, and the wolves, during that season, incessantly prowled about. My father had purchased the cottage, and land about it, of one of the rude foresters, who gain their livelihood partly by hunting, and partly by burning charcoal, for the purpose of smelting the ore from the neighbouring mines; it was distant about two miles from any other habitation. I can call to mind the whole landscape now: the tall pines which rose up on the mountain above us, and the wide expanse of forest beneath, on the topmost boughs and heads of whose trees we looked down from our cottage, as the mountain below us rapidly descended into the distant valley. In summer time the prospect was beautiful; but during the severe winter, a more desolate scene could not well be imagined.

conscious - przytomny, świadomy

provocation - prowokacja

received - otrzymane; dostać, otrzymać

allowed - dozwolone; pozwalać, pozwolić, przyznać, wziąć pod uwagę

justification - usprawiedliwienie, uzasadnienie, justyfikacja

conduct - postępowanie; zarządzanie; kierownictwo; zachowanie; fabuła; prowadzić

hastily - w pośpiechu; naprędce, pospiesznie, pośpiesznie

collected - kolekcjonować, zbierać; zebrane

lay - leżeć; kłaść

depth - głębokość

sleigh - sanie

set - umieścić, postawić, usytuować; zestaw

Middle - środek, serce, środkowy

tragical - tragiczne

circumstance - okoliczność

transpired - się wydarzyło; parować, wydychać, wydzielać, zdarzać

aware - świadom, świadomy

pursued - ścigany; ścigać

No chance - nie ma szans, bez szans

escape - wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

remained - pozostałości, pozostawać, pozostać

portion - porcja

native country - ojczysty kraj

authorities - władze; autorytet, powaga, władza, autorytet, arbiter, powaga

hold - utrzymać, trzymać, odbywać; dzierżawa, posiadanie

continued - kontynuować, w dalszym ciągu

intermission - antrakt

buried - pochowany; pochować, pogrzebać, zasypać

intricacies - zawiłość

seclusion - odosobnienie, zacisze

afterwards - potem, później, następnie

recollections - wspomnienia; wspomnienie, przypomnienie, medytacja

knit - dzianina; robić na drutach, dziać

rude - niegrzeczny; nieuprzejmy, chamski, grubiański, obsceniczny

comfortable - wygodne; wygodny, wygodna

cottage - domek, chałupa, chata

confines - zamknąć, umieścić, ograniczyć; ramy

those - (that) że, te, tamten

vast - ogromny; obszerny, rozległy, zdecydowany

Forests - lasy; las, las

cover - okładka (np. książki); narzuta (np. na łóżko); zastępstwo (pod czyjąś nieobecność); przykrywka (do czegoś nielegalnego); schronienie, ukrycie; osłona, ochrona; pokrywa, powłoka; zabezpieczenie, ubezpieczenie, polisa; przykryć, nakryć, okryć; uk

Northern - północny

Germany - Niemcy-p

acres - akrów; akr

ground - teren, ziemia

summer months - miesiące letnie

cultivated - uprawiane; kultywować, uprawiać, uprawić, pielęgnować

doubtful - wątpliwy, niepewny; niepewnie

harvest - żniwa; żniwa, żniwo, plon, urodzaj

sufficient - wystarczające; dostateczny, wystarczający

support - wspierać; wsparcie

alone - samotnie; samodzielnie

wolves - wilki

season - pora roku, sezon

incessantly - nieustannie

prowled - grasował; grasować

purchased - zakupiony; kupno

foresters - leśnicy; leśnik

gain - osiągać, zdobywać, zyskiwać, przybyć, dotrzeć; zysk

livelihood - źródło utrzymania; utrzymanie

partly - częściowo

hunting - (hunt) polować, poszukiwać, gonić, zaszczuć, tropić; polowanie

burning - (burn) spalić, płonąć, poparzyć; oparzenie, spalanie

charcoal - węgiel drzewny; antracyt

purpose - cel

smelting - wytapianie

mines - kopalnie; kopać; kopalnia, mina; mój, moje

distant - odległe; daleki, odległy

habitation - zamieszkiwanie; domostwo

mind - rozum, umysł, mieć coś przeciwko

landscape - krajobraz, pejzaż

pines - sosny; sosna; sosnowy, piniowy

rose - Róża

wide - szeroki; szeroko

expanse - przestrzeń; bezkres

beneath - pod, poniżej

topmost - najwyższy

boughs - konary; gałąź, konar

whose - czyje; czyj; który

rapidly - szybko

descended - zstąpił; schodzić, zejść, zniżać

Valley - dolina

prospect - perspektywa; poszukiwać

severe - poważny; srogi, surowy

desolate - pustoszyć, wyludniać; wymarły, opuszczony

scene - scena

I said that, in the winter, my father occupied himself with the chase; every day he left us, and often would he lock the door, that we might not leave the cottage.

occupied - zajęty; okupować

chase - ścigać, gonić, przydarzyć się, grawerować; pogoń, pościg

lock - blokada; zamknąć; zamek, lok, śluza

He had no one to assist him, or to take care of us-indeed, it was not easy to find a female servant who would live in such a solitude; but, could he have found one, my father would not have received her, for he had imbibed a horror of the sex, as a difference of his conduct toward us, his two boys, and my poor little sister, Marcella, evidently proved.

assist - pomóc, pomagać, asystować, asysta

care - opiekować, troszczyć, przejmować się, dbać

indeed - rzeczywiście; naprawdę, w rzeczy samej, zaiste, w istocie

female - kobieta; żeński; samica

servant - służący, służąca, sługa

solitude - samotność

imbibed - pić

horror - groza, strach

sex - seks, płeć

toward - ku, do, w stronę, w kierunku

evidently - najwyraźniej; ewidentnie, zauważalnie

proved - udowodnione; okazać się, dowodzić, udowadniać

You may suppose we were sadly neglected; indeed, we suffered much, for my father, fearful that we might come to some harm, would not allow us fuel, when he left the cottage; and we were obliged, therefore, to creep under the heaps of bears'-skins, and there to keep ourselves as warm as we could until he returned in the evening, when a blazing fire was our delight.

suppose - przypuszczać, przypuścić

sadly - smutno

neglected - zaniedbany; zaniedbywać, zaniedbać, zaniedbywać, zaniedbać

suffered - ucierpiał; cierpieć, pokutować, cierpieć

fearful - przestraszony; strachliwy

harm - zaszkodzić; szkoda, krzywda, krzywdzić, uszkadzać

allow - pozwalać, pozwolić, przyznać, wziąć pod uwagę, zezwolić

fuel - paliwo; tankować

obliged - zobowiązany; zobowiązywać, zobowiązać

therefore - dlaczego; więc, zatem, dlatego, przeto

creep - pełznąć, skradać się, wkradać się, przypełznąć; czubek, głupek

heaps - hałdy; sterta, kupa, kopiec

bears - niedźwiedzie; nosić, ścierpieć, wytrzymać, rodzić

skins - skórki; skóra, skórka, skóra, kożuch, skórka, t+kompozycja

ourselves - siebie

blazing - płonący; płonąć, palić się; ogień, płomień, pożar, wybuch

delight - radość, rozkosz, przyjemność, zachwyt, cieszyć

That my father chose this restless sort of life may appear strange, but the fact was that he could not remain quiet; whether from remorse for having committed murder, or from the misery consequent on his change of situation, or from both combined, he was never happy unless he was in a state of activity.

restless - bez odpoczynku; niespokojny; niezaspokojony

sort - sortować; rodzaj, typ

appear strange - wydawać się dziwny

whether - czy

remorse - wyrzuty sumienia, skrucha

committed - zaangażowany; popełniać

murder - morderstwo, zabójstwo, zabić, zamordować

misery - nieszczęście, męka

consequent - konsekwentny; następnik

combined - połączone; kombinat

Unless - chyba że

state - państwo (kraj; administracja, rząd); stan ( w jakimś coś; ktoś się znajduje); stan (np. w USA); bajzel, chlew

Children, however, when left much to themselves, acquire a thoughtfulness not common to their age. So it was with us; and during the short cold days of winter we would sit silent, longing for the happy hours when the snow would melt, and the leaves burst out, and the birds begin their songs, and when we should again be set at liberty.

themselves - siebie; sami, asculine inanimate and all other genders

acquire - nabywać, nabyć

thoughtfulness - troskliwość, troska

silent - cicho; cichy, bezszelestny, bezdźwięczny

longing for - tęsknić do czegoś, pragnąć czegoś; tęsknić za kimś, pragnąć kogoś

melt - topnieć, stopnieć, topić się, stopić się, topić

burst - wybuchnąć; pękać, pęknąć; rozsadzać

liberty - wolność, swoboda

Such was our peculiar and savage sort of life until my brother Cćsar was nine, myself seven, and my sister five, years old, when the circumstances occurred on which is based the extraordinary narrative which I am about to relate.

peculiar - osobliwy

savage - dzikus; dziki, zdziczały, barbarzyński, niecywilizowany

circumstances - okoliczności; okoliczność

occurred - miało miejsce; zdarzać się, zdarzyć się, wydarzać się

based - Bas

extraordinary - niezwykłe; niezwykły, nadzwyczajny

narrative - narracja; relacja

relate - odnosić się, zrelacjonować, dotyczyć

One evening my father returned home rather later than usual; he had been unsuccessful, and, as the weather was very severe, and many feet of snow were upon the ground, he was not only very cold, but in a very bad humour.

returned home - wrócić do domu

Rather - raczej

usual - zwykły

unsuccessful - nieudany

humour - humor, nastrój

He had brought in wood, and we were all three of us gladly assisting each other in blowing on the embers to create the blaze, when he caught poor little Marcella by the arm and threw her aside; the child fell, struck her mouth, and bled very much. My brother ran to raise her up. Accustomed to ill usage, and afraid of my father, she did not dare to cry, but looked up in his face very piteously.

wood - drewno, las

gladly - chętnie

assisting - asystowanie; pomóc, pomagać, asystować, asysta

blowing - dmuchać, wywiać, wiać; cios, dmuchanie, niemile widziany gość

embers - rozżarzony węgielek

blaze - blask; płonąć, palić się; ogień, płomień, pożar, wybuch

caught - złapany; haczyk, łapać, złapać, schwytać, łapać, złapać

threw - rzucił; wyrzucić, rzucić, niedbale położyć

aside - na bok

struck - uderzony; trafiać, strajkować, strajk, uderzenie

bled - krwawił; krwawić

raise - podnieść; wznosić, podnosić, podwyższać, zbierać

accustomed - przyzwyczajony; przyzwyczajać, przyzwyczaić

ill - chory; źle; problem; krzywda

usage - użytkowania; użycie; zwyczaj, praktyka, uzus, praktyka językowa

dare - odważyć się, ośmielić, mieć czelność

cry - płakać; krzyczeć; płacz; okrzyk

piteously - żałośnie, rozpaczliwie

My father drew his stool nearer to the hearth, muttered something in abuse of women, and busied himself with the fire, which both my brother and I had deserted when our sister was so unkindly treated. A cheerful blaze was soon the result of his exertions; but we did not, as usual, crowd round it.

stool - stołek, taboret

hearth - palenisko; ognisko domowe

muttered - mruknął; wymamrotać, mruknąć, mamrotać; mamrotanie

abuse - nadużycie, zniewaga

deserted - opuszczony; opuścić, porzucić, zostawić; pustynia

unkindly - nieprzyjemnie, nieuprzejmie, nieżyczliwie

treated - leczony; traktować, potraktować, częstować, poczęstować, gościć

cheerful - pogodny, radosny, wesoły, ochoczy

exertions - wysiłek, natężenie

crowd round - gromadzić się

Marcella, still bleeding, retired to a corner, and my brother and I took our seats beside her, while my father hung over the fire gloomily and alone. Such had been our position for about half-an-hour, when the howl of a wolf, close under the window of the cottage, fell on our ears.

bleeding - krwawienie; (bleed); krwawić

retired - na emeryturze; przejść na emeryturę, kłaść się spać

corner - narożnik; kąt, kącik, węgieł, róg, zapędzać w kozi róg

seats - siedzenie

beside - obok, przy, poza

hung over - hungover na kacu, skacowany; hang over something wisieć nad czymś; hang over somebody zawisnąć nad kimś, ciążyć nad kimś

gloomily - ponuro; mrocznie

position - pozycja, położenie, miejsce, stanowisko, posada

howl - wycie; wyć

My father started up, and seized his gun; the howl was repeated, he examined the priming, and then hastily left the cottage, shutting the door after him.

started up - uruchomiony; otworzony (np. biznes)

seized - zajęte; chwycić, złapać, chwytać, łapać

gun - pistolet

examined - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

priming - gruntowanie; (prime) nabić, naładować

shutting - zamknięcie; zamknąć; zamknięty

We all waited (anxiously listening), for we thought that if he succeeded in shooting the wolf, he would return in a better humour; and although he was harsh to all of us, and particularly so to our little sister, still we loved our father, and loved to see him cheerful and happy, for what else had we to look up to?

anxiously - z niepokojem, z niecierpliwością

succeeded - udało się; następować, dać radę, poradzić sobie, udać się

shooting - strzelanie, palba

harsh - szorstki, bezwzględny

particularly - szczególnie

And I may here observe, that perhaps there never were three children who were fonder of each other; we did not, like other children, fight and dispute together; and if, by chance, any disagreement did arise between my elder brother and me, little Marcella would run to us, and kissing us both, seal, through her entreaties, the peace between us.

observe - obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić, spostrzec

Perhaps - być może; może, bodaj

fonder - czuły, miły, szczery

fight - walczyć, bić się; walka

dispute - zakwestionować; kłótnia, sprzeczka

by chance - przypadkiem, trafem

disagreement - spór, niezgoda

arise - powstawać, pojawiać się, powstać

kissing - całowanie; całować; pocałunek

seal - pieczęć (znak; urządzenie do wyciskania znaku); foka; uszczelka; plomba; zamykać, zaklejać, pieczętować; zamknąć (np. granice kraju); zakleić (np. kopertę); smażyć mięso w wysokiej temperaturze (by zachować soczystość); przypieczętować (zwycięstwo,

entreaties - błaganie, usilna prośba

peace - spokój

Marcella was a lovely, amiable child; I can recall her beautiful features even now-Alas! poor little Marcella.

lovely - piękny, śliczny, uroczy

amiable - sympatyczny; przyjazny, życzliwy, przyjacielski

recall - wycofać; przywołanie, odwołanie, pamięć, pokrycie

features - cechy; właściwość, cecha, funkcja, możliwość

Alas - niestety

We waited for some time, but the report of the gun did not reach us, and my elder brother then said, "Our father has followed the wolf, and will not be back for some time. Marcella, let us wash the blood from your mouth, and then we will leave this corner, and go to the fire and warm ourselves."

reach - zasięg; osiągać, uzyskiwać, dosięgnąć, dojechać, dotrzeć

blood - krew; krwawić

We did so, and remained there until near midnight, every minute wondering, as it grew later, why our father did not return. We had no idea that he was in any danger, but we thought that he must have chased the wolf for a very long time. "I will look out and see if father is coming," said my brother Cćsar, going to the door.

wondering - zastanawiasz się; (wonder) zastanawiać się, zdumieć się; cud

danger - niebezpieczeństwo; zagrożenie

chased - ścigany; Chas

"Take care," said Marcella, "the wolves must be about now, and we cannot kill them, brother." My brother opened the door very cautiously, and but a few inches; he peeped out.-"I see nothing," said he, after a time, and once more he joined us at the fire.

wolves - wilki; wilk-an, basior-an, wadera, pożreć, pochłonąć

kill - zabić

cautiously - ostrożnie

inches - cali; cal

peeped - podglądany; zerknąć, podejrzeć, podglądać; spojrzenie

"We have had no supper," said I, for my father usually cooked the meat as soon as he came home; and during his absence we had nothing but the fragments of the preceding day.

supper - kolację; kolacja

fragments - fragmenty; odłamek, ułamek, fragment

preceding - poprzedzający; poprzedzać, poprzedzić

"And if our father comes home after his hunt, Cćsar," said Marcella, "he will be pleased to have some supper; let us cook it for him and for ourselves." Cćsar climbed upon the stool, and reached down some meat-I forget now whether it was venison or bear's meat; but we cut off the usual quantity, and proceeded to dress it, as we used to do under our father's superintendence.

hunt - polować; polowanie, myślistwo, łów

reached - osiągnięty; osiągać, uzyskiwać, dosięgnąć, dojechać, dotrzeć

venison - dziczyzna; sarnina

bear - nosić, ścierpieć, wytrzymać, rodzić, znosić; niedźwiedź

quantity - ilość, wielkość, ilość

proceeded - kontynuować, iść dalej, podążać

superintendence - nadzór

We were all busied putting it into the platters before the fire, to await his coming, when we heard the sound of a horn. We listened-there was a noise outside, and a minute afterwards my father entered, ushering in a young female, and a large dark man in a hunter's dress.

platters - półmiski; półmisek, taca

await - czekać, oczekiwać

horn - róg; klakson

noise - hałas, szum

entered - wszedł; wchodzić, wejść

ushering - wprowadzić, zaprowadzić; przewodnik; osoba anonsująca gości

Hunter - myśliwy, łowca

Perhaps I had better now relate, what was only known to me many years afterwards. When my father had left the cottage, he perceived a large white wolf about thirty yards from him; as soon as the animal saw my father, it retreated slowly, growling and snarling.

perceived - postrzegane; dostrzegać, dostrzec

yards - jard, dziedziniec

retreated - wycofać się, uciekać; schronienie, azyl, kryjówka, ucieczka

slowly - powoli, wolno, pomału, nieśpiesznie

growling - (growl) warczeć, pomrukiwać; warczenie, pomrukiwanie

snarling - warczenie

My father followed; the animal did not run, but always kept at some distance; and my father did not like to fire until he was pretty certain that his ball would take effect: thus they went on for some time, the wolf now leaving my father far behind, and then stopping and snarling defiance at him, and then again, on his approach, setting off at speed.

distance - odległość, droga, dystans, dystansować

Certain - na pewno; pewny; jakiś

effect - efekt, rezultat, wynik, skutek

thus - w ten sposób; a zatem, tym samym

defiance - opór

approach - zbliżać się; podejście

setting off - wyruszyć, rozpocząć (podróż); rozpoczynać, uruchamiać

Speed - prędkość

Anxious to shoot the animal (for the white wolf is very rare), my father continued the pursuit for several hours, during which he continually ascended the mountain.

anxious - niespokojny, żądny

shoot - strzelać, pędzić, wystrzelić, rzucać; pęd

rare - rzadki; rzadko spotykany, niezwykły, rewelacyjny

pursuit - pościg

several - kilka

continually - nieustannie; bezustannie

ascended - wspiąć, wjechać, wznosić się

You must know that there are peculiar spots on those mountains which are supposed, and, as my story will prove, truly supposed, to be inhabited by the evil influences; they are well known to the huntsmen, who invariably avoid them. Now, one of these spots, an open space in the pine forests above us, had been pointed out to my father as dangerous on that account.

spots - plamy; cętka, plama

supposed - niby; przypuszczać, przypuścić

Prove - udowodnić; okazać się, dowodzić, udowadniać

truly - autentycznie, naprawdę, serio, szczerze

inhabited - zamieszkały; zamieszkiwać, zajmować, wypełniać

evil - zło; zły; źle

influences - wpływy; wpływ, wpływ, indukcja, wpływać, wpłynąć, oddziaływać

huntsmen - myśliwi; myśliwy, psiarczyk

invariably - niezmiennie

avoid - unikać; uniknąć

pine - sosna; sosnowy, piniowy

on that account - z tego tytułu; na tym koncie

But, whether he disbelieved these wild stories, or whether, in his eager pursuit of the chase, he disregarded them, I know not; certain, however, it is that he was decoyed by the white wolf to this open space, when the animal appeared to slacken her speed. My father approached, came close up to her, raised his gun to his shoulder, and was about to fire, when the wolf suddenly disappeared.

disbelieved - nie dowierzać, nie dawać wiary

wild - dziki

eager - chętny, przejęty, podekscytowany

disregarded - zlekceważony; lekceważyć

decoyed - zwabiony; przynęta

slacken - zwalniać, zmniejszać prędkość, poluźnić

approached - podszedł; zbliżać się; podejście

close up - zaszyć (ranę), zagoić się, zasklepiać się (o ranie); zamykać (sklep, urząd); zbliżać się do siebie, ścieśniać się; zamykać się (np. o kielichu kwiatu); zamykać się w sobie, nie chcieć rozmawiać; z bliska

suddenly - nagle, raptem, z nagła, znienacka

disappeared - zniknął; znikać, zniknąć, porywać

He thought that the snow on the ground must have dazzled his sight, and he let down his gun to look for the beast-but she was gone; how she could have escaped over the clearance, without his seeing her, was beyond his comprehension. Mortified at the ill success of his chase, he was about to retrace his steps, when he heard the distant sound of a horn.

dazzled - oślepić, oszałamiać, olśnić; blask, jaskrawe światło

sight - wzrok; widok; atrakcja turystyczna; celownik; dojrzeć, zobaczyć

let down - spuścić (np. powietrze z opony); zawieść kogoś, przynieść komuś zawód; przedłużyć (spodnie)

beast - zwierzę, bestia, bydlak, bydlę

escaped - uciekł; wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

clearance - odstęp, prześwit, wiza, zezwolenie, pozwolenie

beyond - poza

comprehension - zrozumienie, pojmowanie

mortified - zawstydzić, zażenować

retrace - powtarzać

steps - kroki; kroczyć, stąpać; krok, stopień

Astonishment at such a sound-at such an hour-in such a wilderness, made him forget for the moment his disappointment, and he remained riveted to the spot. In a minute the horn was blown a second time, and at no great distance; my father stood still, and listened: a third time it was blown.

astonishment - zdziwienie, zdziwko

wilderness - dzicz, manowce, pustkowie, pustynia

disappointment - rozczarowanie, zawód

riveted - nitowane; nit

spot - cętka; plama

blown - dmuchać, wywiać, wiać; cios, dmuchanie, niemile widziany gość

third - trzeci; trzeci, trzecia, trzeci

I forget the term used to express it, but it was the signal which, my father well knew, implied that the party was lost in the woods. In a few minutes more my father beheld a man on horseback, with a female seated on the crupper, enter the cleared space, and ride up to him.

term - nazywać; okres, semestr, termin, określenie

express - ekspresowe; wyrażać; ekspres; ekspresowy, szybki

signal - sygnał

implied - pociągać (za sobą), sugerować

woods - lasy; drewno, las

beheld - widziany; ujrzeć

on horseback - na koniu, konno, wierzchem

seated - siedział; siedzenie

crupper - podogonie

enter - wchodzić, wejść

cleared - wyczyszczone; bezbarwny, bezchmurny, jasny, wymazać, czyścić

At first, my father called to mind the strange stories which he had heard of the supernatural beings who were said to frequent these mountains; but the nearer approach of the parties satisfied him that they were mortals like himself. As soon as they came up to him, the man who guided the horse accosted him.

strange - dziwne; dziwny, nienormalny, cudaczny, niezwyczajny

supernatural - nadnaturalny, nadprzyrodzony

beings - istoty; stwór, istota, istnienie, bycie

frequent - częste; uczęszczać; częsty

satisfied - zadowolony; zadowalać, zadowolić, zaspokajać, zaspokoić

mortals - śmiertelników; śmiertelny, śmiertelnik

guided - prowadzony; prowadzić, zaprowadzać, oprowadzać; przewodnik

accosted - zaczepiony; zaczepić, zagabnąć, nagabnąć

"Friend Hunter, you are out late, the better fortune for us: we have ridden far, and are in fear of our lives, which are eagerly sought after. These mountains have enabled us to elude our pursuers; but if we find not shelter and refreshment, that will avail us little, as we must perish from hunger and the inclemency of the night.

Fortune - fortuna; szczęście, bogactwo, zamożność

fear - bać się, obawiać się; strach

eagerly - chętnie, z przejęciem

sought - poszukiwany; poszukiwać, szukać

enabled - włączone; uzdolnić, upełnomocnić, umożliwiać, umożliwić

elude - wymknąć, ominąć, uniknąć

pursuers - ścigający, prześladowca

shelter - schronienie, schronisko, przytułek

refreshment - odświeżenie, posiłek, przekąska

avail - przynosić korzyść; korzyść

perish - ginąć, zginąć

hunger - pożądać; głód, żądza

inclemency - surowość

My daughter, who rides behind me, is now more dead than alive-say, can you assist us in our difficulty?"

dead - martwy, zmarły, nieżywy, zmartwiały, nieruchomy, rozładowany

alive - żywy, żywcem

difficulty - trudności; trudność

"My cottage is some few miles distant," replied my father, "but I have little to offer you besides a shelter from the weather; to the little I have you are welcome. May I ask whence you come?"

replied - odpowiedział; odpowiadać, odpowiedzieć, odpowiedź

besides - poza tym; obok, przy, poza

whence - skąd

"Yes, friend, it is no secret now; we have escaped from Transylvania, where my daughter's honour and my life were equally in jeopardy!"

secret - sekret, tajemnica, sekretny, tajny, tajemny

honour - uhonorować; honor, zaszczyt

equally - na równi

jeopardy - być w niebezpieczeństwie

This information was quite enough to raise an interest in my father's heart. He remembered his own escape: he remembered the loss of his wife's honour, and the tragedy by which it was wound up. He immediately, and warmly, offered all the assistance which he could afford them.

heart - serce

Loss - strata

tragedy - tragedia, nieszczęście, gorze, bieda

wound - ranę; (wind) wiać, przewijać, owijać, pozbawić tchu

immediately - zaraz, natychmiast, doraźnie, natychmiastowo

warmly - serdecznie, ciepło

offered - oferowane; proponować, oferować; oferta

assistance - pomoc

afford - pozwalać

"There is no time to be lost, then, good sir," observed the horseman; "my daughter is chilled with the frost, and cannot hold out much longer against the severity of the weather."

be lost - zginąć, zgubić się, pogubić się

observed - obserwowany; obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić

horseman - jeźdźca; jeździec

chilled - schłodzony; ostudzić, oziębić, zmrozić; ziąb, dreszcz

frost - mróz; oszronić; lukrować, polukrować

hold out - wytrzymać; przetrzymać; wystarczyć, wystarczać (np. zapasy); bronić (np. atakowanego miejsca); hold out something mieć (np. nadzieję); hold something out wyciągnąć coś (np. w czyimś kierunku)

against - przeciw, pod, przeciwko

severity - powaga, dotkliwość, surowość

"Follow me," replied my father, leading the way towards his home.

leading - (lead) prowadzić, przewodniczyć; prowadzący

towards - ku, do, w stronę, w kierunku, o, odnośnie, na, koło

"I was lured away in pursuit of a large white wolf," observed my father; "it came to the very window of my hut, or I should not have been out at this time of night."

lured - zwabiony

hut - chata

"The creature passed by us just as we came out of the wood," said the female in a silvery tone.

creature - istota, stworzenie, stwór

passed - przeszedł; przechodzić, mijać, spędzić, przemijać; przepustka

silvery - srebrzysty

tone - dźwięk, ton

"I was nearly discharging my piece at it," observed the hunter; "but since it did us such good service, I am glad that I allowed it to escape."

nearly - prawie, bez mała, blisko

discharging - rozładowanie; rozładować, rozładowywać, wypisać, wypisywać

Since - odtąd; od czasu kiedy, odkąd, od kiedy, ponieważ, skoro

service - serwisować; usługa, obsługa, praca

Glad - zadowolony

In about an hour and a half, during which my father walked at a rapid pace, the party arrived at the cottage, and, as I said before, came in.

rapid - szybki; bystrzyna, bystrze, szypot, progi

pace - przemierzać; tempo, szybkość, krok

"We are in good time, apparently," observed the dark hunter, catching the smell of the roasted meat, as he walked to the fire and surveyed my brother and sister, and myself. "You have young cooks here, Mynheer." "I am glad that we shall not have to wait," replied my father. "Come, mistress, seat yourself by the fire; you require warmth after your cold ride.

in good time - w odpowiednim czasie; przed czasem

apparently - najwyraźniej; widocznie, widać, pozornie, pewnie

catching - (catch) łapać, złapać, chwytać; łapanie; zaraźliwy

smell - zapach, woń, węch, tzmysł powonienia, wąchać

Roasted - pieczony; piec, upiec, prażyć, pieczeń, roast

surveyed - ankietowani; przegląd, ankieta, nadzór, ankieta, ankieta

shall - powinien; powinno się

Mistress - pani; kochanka

seat - siedzenie, miejsce, miejsce siedzący

require - zażądać, wymagać, życzyć sobie

warmth - ciepła; ciepło

" "And where can I put up my horse, Mynheer?" observed the huntsman. "I will take care of him," replied my father, going out of the cottage door.

huntsman - myśliwy, psiarczyk

The female must, however, be particularly described. She was young, and apparently twenty years of age. She was dressed in a travelling dress, deeply bordered with white fur, and wore a cap of white ermine on her head. Her features were very beautiful, at least I thought so, and so my father has since declared.

deeply - głęboko

bordered - granica, graniczyć

fur - futro, futerko; futrzany

cap - przebijać; czapka, czepek, kapiszon

ermine - gronostaj; gronostaje

declared - zadeklarowane; deklarować, zadeklarować, deklarować

Her hair was flaxen, glossy and shining, and bright as a mirror; and her mouth, although somewhat large when it was open, showed the most brilliant teeth I have ever beheld.

flaxen - lniany, jasnobrązowy

glossy - lśniący, błyszczący

shining - świecące; świecić, błyszczeć, polerować

bright - jasny, radosny

mirror - lustro, zwierciadło

somewhat - trochę, nieco, dość, poniekąd

most brilliant - najbardziej genialny

But there was something about her eyes, bright as they were, which made us children afraid; they were so restless, so furtive; I could not at that time tell why, but I felt as if there was cruelty in her eye; and when she beckoned us to come to her, we approached her with fear and trembling. Still she was beautiful, very beautiful.

furtive - ukradkowy, sekretny, podejrzany

cruelty - okrucieństwo

beckoned - zaprosić gestem, skinąć na, wabić

trembling - (tremble) zadrżeć, drżeć, trząść się; drżenie

She spoke kindly to my brother and myself, patted our heads, and caressed us; but Marcella would not come near her; on the contrary, she slunk away, and hid herself in the bed, and would not wait for the supper, which half an hour before she had been so anxious for.

kindly - uprzejmy; uprzejmie, życzliwie, z życzliwością

patted - poklepany; klepać, poklepać, pogłaskać; klepnięcie, kawałek

caressed - pieszczony; (care) opiekować, troszczyć, przejmować się, dbać

come near - zbliżyć się

contrary - przeciwieństwo, w przeciwnym kierunku

slunk - skradać się

hid - ukryty; (hide) chować, ukrywać

My father, having put the horse into a close shed, soon returned, and supper was placed upon the table. When it was over, my father requested that the young lady would take possession of his bed, and he would remain at the fire, and sit up with her father.

shed - pozbyć się, pozbywać się, rozrzucać, rozlewać się

requested - wymagane; prosić, poprosić, prośba, żądanie

lady - pani, dama, lady

take possession of - przejąć w posiadanie

sit up - usiąść, siadać prosto; przesiadywać do późna; otrzeźwieć, oprzytomnieć; posadzić kogoś

After some hesitation on her part, this arrangement was agreed to, and I and my brother crept into the other bed with Marcella, for we had as yet always slept together.

hesitation - wahanie, niezdecydowanie

arrangement - aranżacja, aranż, układ, umowa

crept - pełznąć, skradać się, wkradać się, przypełznąć; czubek, głupek

as yet - jak dotąd

But we could not sleep; there was something so unusual, not only in seeing strange people, but in having those people sleep at the cottage, that we were bewildered. As for poor little Marcella, she was quiet, but I perceived that she trembled during the whole night, and sometimes I thought that she was checking a sob.

unusual - niezwykłe; niezwykły

bewildered - zadziwić, zdumieć, oszałamiać

trembled - drżał; drżeć

sob - zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie

My father had brought out some spirits, which he rarely used, and he and the strange hunter remained drinking and talking before the fire. Our ears were ready to catch the slightest whisper-so much was our curiosity excited.

brought out - wydobywać, uwydatnić, podkreślić (np. smak); wydawać, wprowadzać coś na rynek (np. książkę); wyjmować, wyciągać coś (np. chusteczkę)

spirits - duchy; dusza, duch, duch, duch, duch, alkohol, spirytus

rarely - rzadko

catch - haczyk; łapać, złapać, schwytać

slightest - najmniejszy; drobny, mały

whisper - szept; szeptać, szepnąć

curiosity - ciekawość; ciekawostka

"You said you came from Transylvania?" observed my father.

"Even so, Mynheer," replied the hunter. "I was a serf to the noble house of--; my master would insist upon my surrendering up my fair girl to his wishes; it ended in my giving him a few inches of my hunting-knife."

noble - arystokrata, arystokratka, arystokratka, szlachcianka

Master - opanować; mistrz, pan, kapitan, gospodarz

insist - nalegać

surrendering - poddanie się; poddawać

fair - uczciwy; dobry, atrakcyjny; sprawiedliwe

hunting-knife - (hunting-knife) nóż myśliwski

"We are countrymen, and brothers in misfortune," replied my father, taking the huntsman's hand, and pressing it warmly.

countrymen - krajan, krajanka

misfortune - pech, nieszczęście

pressing - naciskając; (press) naciskać, przyciskać, przygniatać, prasować

"Indeed! Are you, then, from that country?"

"Yes; and I too have fled for my life. But mine is a melancholy tale."

fled - uciekł; uciec, uciekać, zbiec, umknąć, umykać, uciec, uciekać

mine - kopać; kopalnia, mina; mój, moje

melancholy - melancholia

Tale - opowieść, historia, baśń, bajka

"Your name?" inquired the hunter.

inquired - zapytać, pytać, dowiadywać się

"Krantz."

"What! Krantz of-I have heard your tale; you need not renew your grief by repeating it now. Welcome, most welcome, Mynheer, and, I may say, my worthy kinsman. I am your second cousin, Wilfred of Barnsdorf," cried the hunter, rising up and embracing my father.

renew - odnowić

grief - żal, smutek, zmartwienie

most welcome - mile widziane

worthy - godny, zacny

kinsman - krewny

cried - płakał; płakać, krzyczeć, płacz, okrzyk, krzyk, krzyk, okrzyk

rising - (rise) wstawać, rosnąć, wstać z martwych; wzrost, wschodzący

embracing - obejmujący; obejmować, objąć, uściskać, uścisnąć, przytulać

They filled their horn mugs to the brim, and drank to one another, after the German fashion. The conversation was then carried on in a low tone; all that we could collect from it was, that our new relative and his daughter were to take up their abode in our cottage, at least for the present. In about an hour they both fell back in their chairs, and appeared to sleep.

mugs - kubki; napaść, obrabować; kubek, kufel, gęba, morda, frajer

brim - być pełnym, przelać się; rondo, kapelusz, krawędź, brzeg

German - Niemiec, Niemka, Germanin, Germanka, niemiecki

fashion - moda; styl, sposób

low - obniżać; niski

collect - kolekcjonować, zbierać; zebrane

relative - relatywny, odnośny, względny, krewny, krewna

abode - siedzibę; przebywać; miejsce zamieszkania, siedziba

appeared - pojawił się; zjawiać się, zjawić się, pojawiać się, pojawić się

"Marcella, dear, did you hear?" said my brother in a low tone.

"Yes," replied Marcella, in a whisper; "I heard all. Oh! brother, I cannot bear to look upon that woman-I feel so frightened."

frightened - przestraszony; straszyć, przestraszyć, nastraszyć

My brother made no reply, and shortly afterwards we were all three fast asleep.

reply - odpowiadać, odpowiedzieć, odpowiedź

shortly - wkrótce

asleep - spać; uśpiony, śpiący

When we awoke the next morning, we found that the hunter's daughter had risen before us. I thought she looked more beautiful than ever. She came up to little Marcella and caressed her; the child burst into tears, and sobbed as if her heart would break.

awoke - obudził się; budzić się, uświadomić sobie, obudzić; przebudzony

risen - zmartwychwstał; wstawać, rosnąć, wstać z martwych

caressed - pieszczony; pieszczota, pieścić, głaskać

Tears - łzy; łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się

sobbed - zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie

But, not to detain you with too long a story, the huntsman and his daughter were accommodated in the cottage. My father and he went out hunting daily, leaving Christina with us. She performed all the household duties; was very kind to us children; and, gradually, the dislike even of little Marcella wore away.

detain - zatrzymywać, zatrzymać

accommodated - zakwaterowany; akomodować, nocować, przenocować, akomodować

daily - codziennie; codzienny

performed - wykonywane; wykonywać, wykonać, wykonać

household - rodzina, domownicy, gospodarstwo domowe

duties - obowiązki; obowiązek, służba

gradually - stopniowo, krok po kroku

dislike - niechęć; nie lubić

But a great change took place in my father; he appeared to have conquered his aversion to the sex, and was most attentive to Christina. Often, after her father and we were in bed, would he sit up with her, conversing in a low tone by the fire.

conquered - podbity; podbijać, podbić

aversion - awersja, niechęć, odraza

most attentive - najbardziej uważny

conversing - porozmawiać, rozmawiać; odwrotność

I ought to have mentioned, that my father and the huntsman Wilfred, slept in another portion of the cottage, and that the bed which he formerly occupied, and which was in the same room as ours, had been given up to the use of Christina. These visitors had been about three weeks at the cottage, when, one night, after we children had been sent to bed, a consultation was held.

mentioned - wspomniane; wzmianka, wspomnieć, wspominać

Formerly - dawniej; przedtem, na przodzie

consultation - konsultacje; konsultacja

held - trzymane; utrzymać, trzymać, odbywać; dzierżawa, posiadanie

My father had asked Christina in marriage, and had obtained both her own consent and that of Wilfred; after this a conversation took place, which was, as nearly as I can recollect, as follows:

obtained - uzyskane; dostawać, dostać, otrzymywać, otrzymać, uzyskiwać

consent - zgadzać

recollect - przypomnieć sobie; przypomnieć, przypominać sobie

"You may take my child, Mynheer Krantz, and my blessing with her, and I shall then leave you and seek some other habitation-it matters little where."

blessing - błogosławieństwo

seek - poszukiwać, szukać

matters - ma znaczenie; materia, sprawa, mieć znaczenie

"Why not remain here, Wilfred?"

"No, no, I am called elsewhere; let that suffice, and ask no more questions. You have my child."

elsewhere - gdzie indziej

suffice - wystarczać, wystarczyć, zadowolić

"I thank you for her, and will duly value her; but there is one difficulty."

duly - należycie

value - wartość, znaczenie, cena, koszt, odcień, wycenić

"I know what you would say; there is no priest here in this wild country: true, neither is there any law to bind; still must some ceremony pass between you, to satisfy a father. Will you consent to marry her after my fashion? if so, I will marry you directly."

priest - ksiądz; (prey); zdobycz; żer, pastwa

neither - żaden; ani X; ani Y; też nie

law - prawo

bind - wiązać, zawiązać, oprawiać, oprawić

ceremony - ceremonia, obrzęd

pass - przejść; przechodzić, mijać, spędzić, przemijać; przepustka

satisfy - zadowalać, zadowolić, zaspokajać, zaspokoić

marry - poślubić; poślubiać, ożenić się, wyjść za mąż

directly - wprost; bezpośrednio

"I will," replied my father.

"Then take her by the hand. Now, Mynheer, swear."

swear - przysięgać, przeklinać

"I swear," repeated my father.

"By all the spirits of the Hartz Mountains--"

"Nay, why not by Heaven?" interrupted my father.

Nay - nie; ba

Heaven - niebo, raj

interrupted - przerwane; przerywać, przerwać, wtrącać się, wtrącić się

"Because it is not my humour," rejoined Wilfred; "if I prefer that oath, less binding perhaps, than another, surely you will not thwart me."

rejoined - dołączył; powrócić, przyłączyć się powtórnie, odpowiedzieć

oath - przysięga; klątwa

binding - wiążące; bezpiecznik; (bind); wiązać, zawiązać, oprawiać

surely - pewnie; z pewnością, na pewno, niewątpliwie

thwart - udaremnić; udaremniać, pokrzyżować, przecinać, ławka

"Well, be it so then; have your humour. Will you make me swear by that in which I do not believe?"

"Yet many do so, who in outward appearance are Christians," rejoined Wilfred; "say, will you be married, or shall I take my daughter away with me?"

outward appearance - wygląd zewnętrzny

Christians - chrześcijanie; chrześcijanin, chrześcijanka, Krystian

"Proceed," replied my father, impatiently.

proceed - kontynuować, iść dalej, podążać

impatiently - niecierpliwie

"I swear by all the spirits of the Hartz Mountains, by all their power for good or for evil, that I take Christina for my wedded wife; that I will ever protect her, cherish her, and love her; that my hand shall never be raised against her to harm her."

power - władza, moc, możność, mocarstwo, potęga, siła, zasilanie

wedded - poślubiać

protect - chronić

cherish - żywić, umiłować

My father repeated the words after Wilfred.

"And if I fail in this, my vow, may all the vengeance of the spirits fall upon me and upon my children; may they perish by the vulture, by the wolf, or other beasts of the forest; may their flesh be torn from their limbs, and their bones blanch in the wilderness; all this I swear."

fail - nie udać się, zawieść, nie powieść się, ponieść porażkę; nie zdać, oblać (np. egzamin); zbankrutować, ogłosić upadłość, upaść, splajtować; ulec awarii, przestać działać, zawieść; nie urosnąć (o roślinach), nie udać się (o zbiorach); nie spaść (o desz

vow - ślub, przysięga

vengeance - odwet, pomsta, zemsta

vulture - sęp

beasts - bestie; zwierzę

forest - las; (fore); przedni

flesh - ciało, mięso, miąższ, cielisty

torn - rozdarty; łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się

limbs - kończyny; kończyna, konar, człon, psotne dziecko, młody łobuz

bones - kości; kość, puzon

blanch - blanszować, zblednąć, spłowieć, usiłować ukryć

My father hesitated, as he repeated the last words; little Marcella could not restrain herself, and as my father repeated the last sentence, she burst into tears. This sudden interruption appeared to discompose the party, particularly my father; he spoke harshly to the child, who controlled her sobs, burying her face under the bed-clothes.

hesitated - zawahał się; wahać się, jąkać się

Last - trwać; ostatni

restrain - powstrzymywać; pohamować, powstrzymać, ograniczyć, obezwładniać

sudden - nagły

interruption - przerwanie, przeszkadzanie

discompose - niepokoić

harshly - surowo; bezwzględnie

controlled - kontrolowane; kontrolować, sterować, zarządzać, nadzorować

sobs - zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie

burying - grzebanie; pochować, pogrzebać, zasypać

Such was the second marriage of my father. The next morning, the hunter Wilfred mounted his horse and rode away.

mounted - zamontowany; zorganizować, urządzić, dosiąść, wchodzić

My father resumed his bed, which was in the same room as ours; and things went on much as before the marriage, except that our new mother-in-law did not show any kindness towards us; indeed, during my father's absence, she would often beat us, particularly little Marcella, and her eyes would flash fire, as she looked eagerly upon the fair and lovely child.

resumed - wznowione; wznawiać, zająć ponownie, życiorys, cv

as before - jak wcześniej

Except - wykluczać, wykluczyć, z wyjątkiem, oprócz, poza tym

kindness - życzliwość, dobroć, łaskawość, benewolencja

beat - bić, pobić; pokonywać, wygrywać z kimś; czymś; uderzać; uderzenie serca; uderzać (w bęben)

flash - migać, błyskać, przemykać; błysk

One night, my sister awoke me and my brother.

"What is the matter?" said Cćsar.

matter - ma znaczenie; materia; sprawa; mieć znaczenie

"She has gone out," whispered Marcella.

gone out - wyjść z domu, wychodzić; przestać się palić, zgasnąć; umawiać się (być z kimś w związku); wyjść na miasto, wyjść z domu (żeby pójść się zabawić); zostać wysłanym; wyjść na światło dzienne (np. informacja)

whispered - szeptał; szept, szeptać, szepnąć

"Gone out!"

"Yes, gone out at the door, in her night-clothes," replied the child; "I saw her get out of bed, look at my father to see if he slept, and then she went out at the door."

What could induce her to leave her bed, and all undressed to go out, in such bitter wintry weather, with the snow deep on the ground, was to us incomprehensible; we lay awake, and in about an hour we heard the growl of a wolf, close under the window.

induce - skłaniać, nakłaniać, spowodować

undressed - rozebrany; rozbierać się, rozbierać, dezabil, negliż, dezabil

Bitter - gorzki, rozgoryczony; zaciekle

wintry - zimowy

deep - głęboki, niski, pochłonięty, zaabsorbowany, głęboko, głębia

incomprehensible - niezrozumiałe

awake - obudzony; budzić się, uświadomić sobie, obudzić; przebudzony

growl - warczenie, warknięcie, burczenie, warczeć

"There is a wolf," said Cćsar, "she will be torn to pieces."

"Oh, no!" cried Marcella.

In a few minutes afterwards our mother-in-law appeared; she was in her night-dress, as Marcella had stated. She let down the latch of the door, so as to make no noise, went to a pail of water, and washed her face and hands, and then slipped into the bed where my father lay.

stated - stwierdził; państwo

latch - zatrzask; uczepić się, wykorzystać, pojąć; zasuwka

pail - wiadro, kubeł

slipped - poślizgnął się; wślizgnąć się, poślizgnąć

We all three trembled, we hardly knew why, but we resolved to watch the next night: we did so-and not only on the ensuing night, but on many others, and always at about the same hour, would our mother-in-law rise from her bed, and leave the cottage-and after she was gone, we invariably heard the growl of a wolf under our window, and always saw her, on her return, wash herself before she retired to bed. We observed, also, that she seldom sat down to meals, and that when she did, she appeared to eat with dislike; but when the meat was taken down, to be prepared for dinner, she would often furtively put a raw piece into her mouth.

hardly - mało; ledwo

resolved - rozwiązany; rozwiązać, przechodzić, zdecydować

ensuing - wynikać, następować

rise - wzrosnąć; wstawać, rosnąć, wstać z martwych, wschodzić; wzrost

seldom - rzadko

taken down - zdjęty, ściągnięty; zapisany, zanotowany; zdemontowany, zburzony; ktoś zdjęty (zabity); ktoś upokorzony, zniszczony, wyszydzony

furtively - ukradkiem

raw - surowy

My brother Cćsar was a courageous boy; he did not like to speak to my father until he knew more. He resolved that he would follow her out, and ascertain what she did.

courageous - odważny

ascertain - niepewność; ustalać, ustalić

Marcella and I endeavoured to dissuade him from this project; but he would not be controlled, and, the very next night he lay down in his clothes, and as soon as our mother-in-law had left the cottage, he jumped up, took down my father's gun, and followed her.

endeavoured - starał się; starać się; próba, staranie

dissuade - odwieść, odwodzić, odradzić, odradzać

jumped up - podskoczyć

You may imagine in what a state of suspense Marcella and I remained, during his absence. After a few minutes, we heard the report of a gun. It did not awaken my father, and we lay trembling with anxiety. In a minute afterwards we saw our mother-in-law enter the cottage-her dress was bloody. I put my hand to Marcella's mouth to prevent her crying out, although I was myself in great alarm.

state - państwo, stan, kondycja, twierdzić, stwierdzać

suspense - niepewność, napięcie

awaken - zbudzić, obudzić; obudzony, przebudzony

anxiety - niepokój, trwoga, lęk

bloody - zakrwawiony; krwawiący, krwawy, cholerny

prevent - zapobiegać, zapobiec

crying out - krzyczeć, krzyknąć; wołać, głośno mówić; cry out to somebody zawołać; wykrzyknąć do kogoś

alarm - alarm; budzik; alarmować, zaalarmować

Our mother-in-law approached my father's bed, looked to see if he was asleep, and then went to the chimney, and blew up the embers into a blaze.

chimney - komin, dymnik

blew up - wybuchnąć gniewem, naskoczyć (na kogoś); wylecieć w powietrze; rozpętać się, nadciągnąć (np. wichura)

"Who is there?" said my father, waking up.

waking up - budzić się; wybudzać, budzić; uświadomić sobie coś

"Lie still, dearest," replied my mother-in-law, "it is only me; I have lighted the fire to warm some water; I am not quite well."

lie - leżeć, kłamać, znajdować się; kłamstwo

My father turned round and was soon asleep; but we watched our mother-in-law. She changed her linen, and threw the garments she had worn into the fire; and we then perceived that her right leg was bleeding profusely, as if from a gun-shot wound. She bandaged it up, and then dressing herself, remained before the fire until the break of day.

round - mecz, runda; okrągły, dookoła

linen - pościel; płótno; bielizna, bielizna stołowa

garments - odzież; ubranie

profusely - obficie

shot - pędzić, przerywać, strzelać; strzał, wystrzał, rzut

bandaged - zabandażowany; bandaż, bandażować, obandażować, zabandażować

Poor little Marcella, her heart beat quick as she pressed me to her side-so indeed did mine. Where was our brother, Cćsar? How did my mother-in-law receive the wound unless from his gun? At last my father rose, and then, for the first time I spoke, saying, "Father, where is my brother, Cćsar?"

beat - pokonywać, bić, pobić; uderzenie; bijący

pressed - wciśnięty; (pre) przed

side - strona, część, bok, krawędź

receive - dostać, otrzymać

"Your brother!" exclaimed he, "why, where can he be?"

exclaimed - wykrzyknął; wołać, zawołać, wykrzykiwać, wykrzyknąć

"Merciful Heaven! I thought as I lay very restless last night," observed our mother-in-law, "that I heard somebody open the latch of the door; and, Dear me, husband, what has become of your gun?"

merciful - miłosierny

Dear me - wyrażenie oznaczające żal, konsternację, zaskoczenie lub złość 

My father cast his eyes up above the chimney, and perceived that his gun was missing. For a moment he looked perplexed, then seizing a broad axe, he went out of the cottage without saying another word.

cast - obsada; ciskać, cisnąć, miotać, zarzucać, zarzucić

perplexed - zakłopotać, wprawić w zakłopotanie

seizing - zajęcie; (seize) chwytać, pochwycić, zawładnąć, przechwycić

broad - szeroki, wyraźny, ogólny

axe - zwalniać; redukcja, siekiera

He did not remain away from us long: in a few minutes he returned, bearing in his arms the mangled body of my poor brother; he laid it down, and covered up his face.

bearing - (bear) nosić, ścierpieć, wytrzymać, rodzić, znosić; postawa

mangled - zmanipulowany; zmiażdżyć; wyżymaczka, magiel

laid - położył; kłaść

covered up - nakryty, okryty; something covered up coś zatuszowane; zasłonięte

My mother-in-law rose up, and looked at the body, while Marcella and I threw ourselves by its side wailing and sobbing bitterly.

wailing - (wail) płakać, skarżyć się, biadać, lamentować; zawodzenie

sobbing - (sob) zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie; łkający

bitterly - przenikliwie, gorzko

"Go to bed again, children," said she sharply. "Husband," continued she, "your boy must have taken the gun down to shoot a wolf, and the animal has been too powerful for him. Poor boy! He has paid dearly for his rashness."

sharply - ostro, gwałtownie, surowo, bardzo

powerful - mocny, potężny

Dearly - droga, z całego serca, drogo

rashness - pochopność; nierozwaga

My father made no reply; I wished to speak-to tell all-but Marcella, who perceived my intention, held me by the arm, and looked at me so imploringly, that I desisted.

wished - życzył; życzenie

intention - intencja, zamiar

imploringly - błagalnie

desisted - zaniechał; zaprzestać

My father, therefore, was left in his error; but Marcella and I, although we could not comprehend it, were conscious that our mother-in-law was in some way connected with my brother's death.

error - błąd, pomyłka, błąd pomiaru, pokazywać błąd, pokazać błąd

comprehend - zrozumieć; obejmować, objąć, pojmować, pojąć

connected - połączony; łączyć, połączyć, łączyć, połączyć, łączyć, połączyć

Death - śmierć, zgon, kostucha

That day my father went out and dug a grave, and when he laid the body in the earth, he piled up stones over it, so that the wolves should not be able to dig it up. The shock of this catastrophe was to my poor father very severe; for several days he never went to the chase, although at times he would utter bitter anathemas and vengeance against the wolves.

dug - wykopany; (dig) wykopać, kopać, przekopać

grave - grób, mogiła; poważny

earth - ziemia; uziemienie; uziemić; zakopać

piled up - spiętrzać się, usypywać, usypać

stones - kamienie; kamień, kamyk, kamień, pestka, kamień, kamienować

dig - wykopać, kopać, przekopać, spojrzeć, zanurzyć

shock - zaszokować; szok, wstrząs

catastrophe - katastrofa

utter - wypowiedzieć; wymawiać, wypowiadać, wydawać; kompletny, zupełny

anathemas - anatemy; anatema, przekleństwo

But during this time of mourning on his part, my mother-in-law's nocturnal wanderings continued with the same regularity as before.

mourning - opłakiwanie, lament, żałoba

nocturnal - nocny

wanderings - wędrówki; (wander) wędrować, błąkać się, błądzić myślami

regularity - regularność, prawidłowość

At last, my father took down his gun, to repair to the forest; but he soon returned, and appeared much annoyed.

repair - naprawa; naprawiać, udawać się gdzieś, uczęszczać gdzieś

annoyed - zirytowany; irytować

"Would you believe it, Christina, that the wolves-perdition to the whole race-have actually contrived to dig up the body of my poor boy, and now there is nothing left of him but his bones?"

perdition - wieczne potępienie; piekło

race - ścigać się, pędzić; wyścig, rasa

actually - właściwie, rzeczywiście, faktycznie

contrived - zaaranżować, zdołać coś zrobić

dig up - odkopać coś, odgrzebać coś; wykopać coś; przekopać coś, przeszukać coś (np. w poszukiwaniu informacji)

"Indeed!" replied my mother-in-law. Marcella looked at me, and I saw in her intelligent eye all she would have uttered.

intelligent - inteligentny

uttered - wypowiedziane; wymawiać, wypowiadać, wydawać; kompletny, zupełny

"A wolf growls under our window every night, father," said I.

growls - warczy; warczenie

"Aye, indeed?-why did you not tell me, boy?-wake me the next time you hear it."

Aye - tak; zawsze

I saw my mother-in-law turn away; her eyes flashed fire, and she gnashed her teeth.

turn away - odwrócić się, obrócić się dookoła; odprawić kogoś; odwrócić się od kogoś (np. odmówić pomocy)

flashed - błysnął; migać, błyskać, przemykać; błysk

gnashed - zgrzytnął; zgrzytać

My father went out again, and covered up with a larger pile of stones the little remnants of my poor brother which the wolves had spared. Such was the first act of the tragedy.

covered - objęte; przykrycie

pile - zwalić na kupę, palować; sterta, stos, kupa, gmach

remnants - resztka, pozostałość

spared - oszczędzony; odbyć, tarmosić się; maszt

act - czyn, akt, ustawa, działanie, działać, zdziałać

The spring now came on: the snow disappeared, and we were permitted to leave the cottage; but never would I quit, for One moment, my dear little sister, to whom, since the death of my brother, I was more ardently attached than ever; indeed I was afraid to leave her alone with my mother-in-law, who appeared to have a particular pleasure in ill-treating the child.

permitted - dozwolone; pozwalać, zezwalać

quit - odejść; opuszczać, porzucić, rzucać, odchodzić

One moment - Momencik!, Chwileczkę

whom - kogo; komu

ardently - zaciekle, gorliwie

attached - dołączony; przytwierdzić, umocować, zamocować, przymocować

particular - szczególny; konkretny; specyficzny

pleasure - przyjemność

treating - leczenie; (treat) leczyć, traktować

My father was now employed upon his little farm, and I was able to render him some assistance.

employed - zatrudniony; zatrudniać, zatrudnić

render - sprawiać, czynić, przekładać

Marcella used to sit by us while we were at work, leaving my mother-in-law alone in the cottage. I ought to observe that, as the spring advanced, so did my mother decrease her nocturnal rambles, and that we never heard the growl of the wolf under the window after I had spoken of it to my father.

advanced - zaawansowane; postąpić, awansować, zaawansować, postąpić

decrease - zmniejszyć; spadek, ubytek

rambles - piąć się, wić się, przechadzać się, wędrować; przechadzka

One day, when my father and I were in the field, Marcella being with us, my mother-in-law came out, saying that she was going into the forest, to collect some herbs my father wanted, and that Marcella must go to the cottage and watch the dinner.

field - pole; pastwisko; boisko; dziedzina; ciało

herbs - zioła; zioło

Marcella went, and my mother-in-law soon disappeared in the forest, taking a direction quite contrary to that in which the cottage stood, and leaving my father and I, as it were, between her and Marcella.

direction - kierunek; kierowanie; reżyseria

About an hour afterwards we were startled by shrieks from the cottage, evidently the shrieks of little Marcella. "Marcella has burnt herself, father," said I, throwing down my spade. My father threw down his, and we both hastened to the cottage. Before we could gain the door, out darted a large white wolf, which fled with the utmost celerity.

startled - zaskoczyć, wystraszyć, spłoszyć

shrieks - wrzaski; krzyk, krzyczeć, krzyknąć

burnt - spalony; (burn) spalić, płonąć, poparzyć; oparzenie; palący

throwing down - zrzucić coś; rzucić (się) w dół

spade - szpadel; łopata, pik

hastened to - spieszyć się (np. żeby coś zrobić)

darted - rzucony; rzucić się, wbić, rzucić szybkie spojrzenie; strzałka

utmost - najwyższy, największy, maksymalny

celerity - szybkość; prędkość

My father had no weapon; he rushed into the cottage, and there saw poor little Marcella expiring; her body was dreadfully mangled, and the blood pouring from it had formed a large pool on the cottage floor.

weapon - broń, oręż

rushed - pośpiechu; pędzić, gonić, biec, pośpieszać, ponaglać; pośpiech

expiring - wygasające; wygasnąć

dreadfully - okropnie, strasznie

pouring - nalewanie; (pour) nalewać, zalewać, lać; płynny

My father's first intention had been to seize his gun and pursue, but he was checked by this horrid spectacle; he knelt down by his dying child, and burst into tears: Marcella could just look kindly on us for a few seconds, and then her eyes were closed in death.

seize - przejąć; chwycić, złapać, chwytać, łapać

pursue - ścigać

horrid - okropny, straszny, odrażający

spectacle - widowisko, spektakl

knelt - klęczał; klęczeć

dying - (die) umierać; umierający, przedśmiertny

My father and I were still hanging over my poor sister's body, when my mother-in-law came in. At the dreadful sight she expressed much concern, but she did not appear to recoil from the sight of blood, as most women do.

hanging over - hang over something wisieć nad czymś; hang over somebody zawisnąć nad kimś, ciążyć nad kimś

dreadful - okropny, fatalny, straszny, potworny

expressed - wyrażone; wyrażać; ekspres; ekspresowy, szybki

concern - obawy; tyczyć, dotyczyć, martwić

appear - zjawiać się, zjawić się, pojawiać się, pojawić się

recoil - odrzut

"Poor child!" said she, "it must have been that great white wolf which passed me just now, and frightened me so-she's quite dead, Krantz."

"I know it-I know it!" cried my father in agony.

agony - agonia

I thought my father would never recover from the effects of this second tragedy: he mourned bitterly over the body of his sweet child, and for several days would not consign it to its grave, although frequently requested by my mother-in-law to do so.

recover from - dojść do siebie (po czymś), odzyskać dobrostan

effects - efekty; efekt, rezultat, wynik, skutek

mourned - opłakiwać, być w żałobie

sweet - słodki; słodko; cukierek, słodycze

consign - wyrzucić, wysłać, powierzyć opiece

frequently - często

At last he yielded, and dug a grave for her close by that of my poor brother, and took every precaution that the wolves should not violate her remains.

precaution - ostrożność, środek ostrożności

violate - naruszać, pogwałcać

remains - pozostaje; pozostałości, pozostawać, pozostać

I was now really miserable, as I lay alone in the bed which I had formerly shared with my brother and sister. I could not help thinking that my mother-in-law was implicated in both their deaths, although I could not account for the manner; but I no longer felt afraid of her: my little heart was full of hatred and revenge.

miserable - nędzny, nieszczęśliwy

implicated - zamieszać, wplątać

deaths - śmierci; śmierć, zgon, śmierć, kostucha, śmierć

manner - sposób; maniera

hatred - nienawiść

revenge - odwet, pomsta, zemsta, mścić

The night after my sister had been buried, as I lay awake, I perceived my mother-in-law get up and go out of the cottage. I waited for some time, then dressed myself, and looked out through the door, which I half-opened.

The moon shone bright, and I could see the spot where my brother and my sister had been buried; and what was my horror, when I perceived my mother-in-law busily removing the stones from Marcella's grave.

moon - Księżyc

shone - świecił; świecić, błyszczeć, polerować

busily - skrzętnie, pilnie, pracowicie

removing - usuwanie; usuwać, usunąć, odejmować, odjąć

She was in her white night-dress, and the moon shone full upon her. She was digging with her hands, and throwing away the stones behind her with all the ferocity of a wild beast. It was some time before I could collect my senses and decide what I should do. At last, I perceived that she had arrived at the body, and raised it up to the side of the grave.

digging - (dig) wykopać, kopać, przekopać, spojrzeć, zanurzać; przytyk

throwing away - wyrzucać (coś), pozbywać się (czegoś); roztrwonić (np. pieniądze); zmarnować; zaprzepaścić coś (np. szansę)

ferocity - dzikość; okrucieństwo

senses - zmysły

I could bear it no longer; I ran to my father and awoke him.

"Father! father!" cried I, "dress yourself, and get your gun."

"What!" cried my father, "the wolves are there, are they?"

He jumped out of bed, threw on his clothes, and in his anxiety did not appear to perceive the absence of his wife. As soon as he was ready, I opened the door, he went out, and I followed him.

jumped out - wyskoczyć

perceive - postrzegać; dostrzegać, dostrzec

Imagine his horror, when (unprepared as he was for such a sight) he beheld, as he advanced towards the grave, not a wolf, but his wife, in her night-dress, on her hands and knees, crouching by the body of my sister, and tearing off large pieces of the flesh, and devouring them with all the avidity of a wolf. She was too busy to be aware of our approach.

unprepared - nieprzygotowany

crouching - przykucnąć, kucać, przyczaić, spiąć, gotować się

tearing off - zdzierać, oddzierać; bardzo szybko oddalić się (np. odjechać)

devouring - pożeranie; pożerać

avidity - zapał, żądza

My father dropped his gun, his hair stood on end; so did mine; he breathed heavily, and then his breath for a time stopped. I picked up the gun and put it into his hand. Suddenly he appeared as if concentrated rage had restored him to double vigour; he levelled his piece, fired, and with a loud shriek, down fell the wretch whom he had fostered in his bosom.

dropped - spadł; upuścić, zrzucić, opaść, przestać, porzucić, rzucić

breathed - oddychał; oddychać, odetchnąć, oddychać, oddychać swobodnie

heavily - ciężko, mocno

picked - wybrany

concentrated - skoncentrowany; skupiać, skupić, koncentrować, skoncentrować

rage - wściekłość, szał, amok

restored - przywrócony; odnowić

double - podwójny, podwojony, dwuosobowy, dwumiejscowy, dwojaki

vigour - wigor; animusz

levelled - wyrównane; poziomy, poziomica, poziom, poziom, stopień, poziom

loud - głośny; głośno

shriek - wrzask; krzyk; krzyczeć, krzyknąć

wretch - nieszczęśnik, nikczemnik

fostered - zaszczepić; przybrany

bosom - łono; bliski

"God of Heaven!" cried my father, sinking down upon the earth in a swoon, as soon as he had discharged his gun.

God - bóg

sinking down - zapadać się; utonąć; pogrążyć się; spadać w dół

swoon - wpadać w zachwyt, być oszołomionym, omdlewać, mdleć; omdlenie

discharged - rozładować, rozładowywać, wypisać, wypisywać, rozładować

I remained some time by his side before he recovered. "Where am I?" said he, "what has happened?-Oh!-yes, yes! I recollect now. Heaven forgive me!"

recovered - odzyskane; wyzdrowieć, wrócić do zdrowia, odzyskać

forgive - wybaczyć; przebaczać, przebaczyć, odpuszczać, odpuścić

He rose and we walked up to the grave; what again was our astonishment and horror to find that instead of the dead body of my mother-in-law, as we expected, there was lying over the remains of my poor sister, a large, white she wolf.

instead - zamiast tego; zamiast

dead body - martwe ciało

expected - oczekiwany; spodziewać się, oczekiwać, oczekiwać, oczekiwać

lying - (lie) leżeć, kłamać; kłamstwo; kłamliwy, łgarski, leżący

"The white wolf!" exclaimed my father, "the white wolf which decoyed me into the forest-I see it all now-I have dealt with the spirits of the Hartz Mountains."

dealt - rozdawać; transakcja, umowa, układ

For some time my father remained in silence and deep thought. He then carefully lifted up the body of my sister, replaced it in the grave, and covered it over as before, having struck the head of the dead animal with the heel of his boot, and raving like a madman. He walked back to the cottage, shut the door, and threw himself on the bed; I did the same, for I was in a stupor of amazement.

silence - cisza, milczenie, uciszyć, uciszać, uciszyć

carefully - ostrożnie

lifted - podniesiony; dźwigać, podnosić; winda

replaced - zastąpiony; zastąpić, zamieniać, zamienić

heel - przechylać się; obcas, pięta

raving - szaleństwo; (rave) zachwycać się, wrzeszczeć; majaczenie

madman - szaleniec, psychol

shut - zamknąć; zamknięty

stupor - upojenie, odurzenie

amazement - zdumienie

Early in the morning we were both roused by a loud knocking at the door, and in rushed the hunter Wilfred.

roused - pobudzony; budzić, zbudzić, obudzić, ożywić

knocking at - pukać do

"My daughter!-man-my daughter!-where is my daughter!" cried he in a rage.

"Where the wretch, the fiend, should be, I trust," replied my father, starting up and displaying equal choler; "where she should be-in hell!-Leave this cottage or you may fare worse."

fiend - przyjacielu; demon, diabeł, czart

trust - zaufanie; trust; ufać

displaying - wyświetlacz, wyświetlać

Equal - równi; równy, jednakowy

choler - gniew

hell - piekło

fare - taryfa; odżywiać się; opłata, pożywienie, pasażer, pożywianie

"Ha-ha!" replied the hunter, "would you harm a potent spirit of the Hartz Mountains? Poor mortal, who must needs wed a were wolf."

ha - ha!; ha! ha! bardzo śmieszne!; ha' - had

potent - potężny, silnie działający

spirit - ducha; dusza, duch, alkohol, spirytus

mortal - śmiertelny; śmiertelnik

wed - poślubiać

"Out, demon! I defy thee and thy power."

demon - demon, czort, bies

defy - przeciwstawiać się, ignorować, rzucać wyzwanie

thee - (dial.) ciebie, tobie

thy - (dial.) twój, twoje

"Yet shall you feel it; remember your oath-your solemn oath-never to raise your hand against her to harm her."

solemn - uroczysty

"I made no compact with evil spirits."

compact - porozumienie, ugoda; kompaktowy, ubity, zwarty

"You did; and if you failed in your vow, you were to meet the vengeance of the spirits. Your children were to perish by the vulture, the wolf--"

failed - nie powiodło się; nie udać się, zawieść

"Out, out, demon!"

"And their bones blanch in the wilderness. Ha!-ha!"

My father, frantic with rage, seized his axe, and raised it over Wilfred's head to strike.

frantic - oszalały, wściekły

strike - trafiać; strajkować; strajk; uderzenie

"All this I swear," continued the huntsman, mockingly.

mockingly - kpiąco, szyderczo

The axe descended; but it passed through the form of the hunter, and my father lost his balance, and fell heavily on the floor.

passed through - przejeżdzać (np. przez miasto); przejść przez coś

balance - równowaga; balans; bilans; saldo, balansjer, balansować

"Mortal!" said the hunter, striding over my father's body, "we have power over those only who have committed murder. You have been guilty of a double murder-you shall pay the penalty attached to your marriage vow. Two of your children are gone; the third is yet to follow-and follow them he will, for your oath is registered. Go-it were kindness to kill thee-your punishment is-that you live!"

striding - kroczący

guilty - winny, winien, winna, oskarżony

penalty - kara

attached - dołączony

registered - dziennik, rejestr, rejestr, rejestrować, zarejestrować

punishment - karę; karanie, kara, kaźń, wycisk


You are reading thanks to developer of Go to Glivia! Chatbot. Your best friend in English learning!

Back to the Main Page Back to the beggining Download Flashcards